Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Członkowie Solidarności z medalem 40-lecia
Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w podjętej działalności.


Medalem 40-lecia NSZZ „Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego za wierność i zasługi odznaczeni zostali Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Uroczystość miała miejsce 15 czerwca 2021 r.

Medale Zasłużony 40-lecia NSZZ „Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wręczył Bronisław Skoczek - przewodniczący RSEiR w asyście Andrzeja Chrzanowskiego - Przewodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów dąbrowskiej Solidarności oraz Ireneusza Płochy.

Uroczyście odznaczeni zostali:

Czerw Jan; Lorek Alojzy; Markowska Zofia; Oczkowski Adam; Piekielnik Halina; Rebeta Jadwiga; Waleński Zdzisław; Wileczek Bolesław; Wyroba Wiesław; Brzózka Eugeniusz; Czajkowski Jan; Mazur Józef; Rozwał Jerzy; Skrzek Roman; Szrek Stanisław; Jachna Stanisław.

Bronisław Skoczek podziękował uhonorowanym za aktywną postawę zarówno na rzecz Związku, jak i naszego Kraju. Podkreślił, że to dzięki Im Solidarność do dzisiaj żyje, podejmuje szereg akcji i odnosi liczne sukcesy w walce o godność pracownika i człowieka. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na przekazywanie wartości związkowych młodemu pokoleniu, ich mobilizację na rzecz organizacji związkowej i służbę drugiemu człowiekowi.


ZUZP dla pracowników AMP został zarejestrowany
Powiadomienie o rejestracji
Układ Zbiorowy pracy od 01 lipca 2021 r.


W dniu 24 czerwca 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Sekcja Prawna zarejestrowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nowy ZUZP będzie obowiązywał od 1 lipca 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych powiadomiła, że układ zbiorowy pracy dla pracowników AMP zawarty 18.05.2021 r. został wpisany do rejestru układów w dniu 24.06.2021 r .
>> WIĘCEJ >>


Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o.o.

Protokół dodatkowy nr 12, Protokół dodatkowy nr 13, Porozumienie okołoukładowe oraz Porozumienie płacowe na rok 2021 zostały zawarte w ostatnim tygodniu czerwca 2021 r. w spółce PUW HKW Sp. z o. o. Podpisane zmiany istotnie przekładają się na zasady wynagradzania pracowników spółki.

Uzgodnienia w ramach protokołów dodatkowych wprowadzają nową tabelę zaszeregowań pracowników na stanowiskach pracy będącą załącznikiem nr 1 do ZUZP..
>> WIĘCEJ >>


MOZ NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety doparku rozrywki ENERGYLANDIA

Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie" do 12 lipca 2021r. godz. 10.00 - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.

Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) - 110 zł; ulgowy - 70 zł; dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.


Jest porozumienie płacowe na 2021 r. dla pracowników AMP

W sumie średnio 200 zł/pracownika przeznaczy pracodawca na podwyżkę płac w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Dodatkowo uzgodniono 1.000 zł gwarantowanej nagrody, 500 zł nagrody wdrożeniowej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 400 zł nagrody uzależnionej od wyniku EBITDA wraz z możliwością wzrostu tych wszystkich nagród do 20% w przypadku osiągnięcia wyższego niż zakładany wyniku EBITDA.

Już z wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy AMP mają otrzymać 500 zł jak i I ratę nagrody za wkład pracy w 2020 r., nagrodę uzupełniającą wynikającą z podwyżki płacy zasadniczej liczonej od stycznia do kwietnia z uwzględnieniem 7% premii w wysokości 556,40 zł. Powyższe kwoty wynikają z uzgodnionego porozumienia płacowego, którego pełne zapisy przedstawiamy.
>> WIĘCEJ >>


Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został uzgodniony

W ostatnich dniach kwietnia organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. i pracodawca doszli do porozumienia w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki. Ostatecznie najważniejsze sporne kwestie negocjowane były na szczeblu Prezesa Zarządu i kompromisowo uzgodniono, iż nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe będą obowiązywały w niezmienionej formie jeszcze przez okres 10 lat. Utrzymane zostaną posiłki regeneracyjne, a metoda włączenia Karty Hutnika do płacy zasadniczej pracowników ugodowo została podzielona 50% na wprost, 50% brutto do brutta.

Podczas negocjacji ZUZP w AMP w pewnym momencie nastąpił pat w rozmowach, ponieważ żadna ze stron nie ustępowała w najważniejszych dla pracowników tematach. Pat ten przełamał Prezes Zarządu, który w ostatnich dniach kwietnia aktywnie włączył się w rokowania nowego układu i podjął decyzje pozwalające na zawarcie porozumienia. >> WIĘCEJ >>


Mały Hutnik dla pracowników AMP i Spółek

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 427,24 zł

Zgodnie z zapisami obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy specjalny dodatek nazywany Małym Hutnikiem przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Wartość specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł.

W tym roku - zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - Mały Hutnik w AMP wynosi 427,24 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2021 r., czyli do 10 maja br.

Wysokość Małego Hutnika w Kolpremie wynosi natomiast 425,96 zł, a w AM Service Group 320,38 zł.


Solidarność zawnioskowała o wypłatę specjalnego dodatku także w tzw. interimach - spółkach Ananke Business Communication i Sanpro Synergy.

Ponadto z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja pracownicy mają dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania podjęła decyzję o wypłacie pracownikom dodatkowego świadczenia finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości uzależnionej od dochodu osiąganego przez pracownika w rodzinie.

Uprawnieni pracownicy AMP otrzymają przedmiotowe świadczenie z ZFŚS w wysokości:

- 500 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100 zł;
- 300 zł - przy dochodzie w rodzinie pow. 2.100 zł do 5.000 zł

Pracownicy osiągający dochód w rodzinie przekraczający wartość 5.000 zł świadczenia nie otrzymają.

O wypłatę świadczenia mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, którzy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek (wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej), pamiętać należy również o konieczności złożenia „Informacji o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2021 rok. Pracownicy, którzy taką informację złożyli, a ich dochody nie uległy zmianie - nie muszą ponownie tego czynić. Wnioski należy składać w terminie od 26 kwietnia do 31 maja br. do spółki Sanpro Synergy. Pracodawca zaleca, by pracownicy składali dokumenty zdalnie na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl

Wypłata świadczenia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00

Ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub aplikacją prosimy o kontakt.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -