Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w AMP
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję 2023 - 2026 mają zostać przeprowadzone w terminie 24-30 listopada br. Okręgowe Komisje Wyborcze wyznaczyły terminy wyborów w poszczególnych okręgach. Wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ma zostać przeprowadzony do 10 grudnia.

Społeczna Inspekcja Pracy pełni w zakładzie bardzo ważną rolę. Na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy na daną kadencję wybierani są pracownicy firmy przez całą załogę. Ze względu na wielkość naszej firmy - w AMP ustalone zostały okręgi wyborcze, w ramach których wybrani SIP będą działać. A działania te są bardzo ważne, bowiem ich celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych okręgach odbędą się odbędą się:

- Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece w dniu 30 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Adam Strzeszkowski;
. Dariusz Szypczyński;
. Paweł Dylowski;
. Adam Jurek.

- Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia w dniu 22 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Marian Kowalik;
. Paweł Pela;
. Marcin Walczak;
. Waldemar Sikora.

- Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni DWD w dniu 10 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Jacek Jankowiak;
. Krzysztof Kozłowski;
. Jacek Bruzda;
. Mariusz Hutniczak;
. Mariusz Pietruszka;
. Łukasz Urantówka;
. Tomasz Foltynowicz;
. Zbigniew Bigaj;

- Okręg Wyborczy nr 4 Zakład Energetyczny PED w dniu 14 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Dariusz Porada;
. Wojciech Kancelarczyk.

- Okręg Wyborczy nr 5 Centralne Utrzymanie Ruchu - BU w dniu 23 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Janusz Woźniak;
. Piotr Baran;
. Janusz Dudała;
. Zdzisław Sobieraj;
. Michał Rencicki.

- Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Rozwoju Produktów w dniu 29 listopada br, w którym w poszczególnych okręgach kandydatami z ramienia NSZZ "Solidarność" są:

. Jarosław Czworowski;
. Romuald Kuliński.

- Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami w dniu 14 listopada br, w którym w kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" jest Andrzej Lech.

- Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki organizacyjne Administracji:

. podokręg nr 8/1 - GM, Automatyka, Informatyka przemysłowa i modele - w dniu 10 listopada br. a kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" jest Jacek Bil;
. podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - w dniu 2, 3, 4 listopada br. a kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" jest Wojciech Trepka;
. podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bramy - w dniu 8 listopada br. a kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" jest Renata Tomczyk;
. podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki organizacyjne Administracji - w dniu 9 listopada br., a kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" jest Mariusz Mazur.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -