Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Solidarność rozpoczyna wybory władz na kadencję 2023 - 2028
Uchwałę wyborczą powołującą Komisję Wyborczą, określającą poszczególne okręgi wyborcze wraz z ich pełnomocnikami oraz kalendarz wyborczy zamykający wybory w ramach MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. w okresie od 1 listopada 2022 r. do 10 marca 2023 r. przyjęli członkowie Międzyzakładowej Komisji podczas posiedzenia w środę, 28 września br.

Członkowie MK powołali na nową kadencję Komisję Wyborczą w składzie:

Mariusz Pietruszka - Przewodniczący MKW,
Jakub Słomczyński - Wiceprzewodniczący MKW,
Robert Dębiec - Sekretarz MKW,
Zdzisław Sobieraj - Członek MKW,
Roman Świątkowski - Członek MKW,
Janusz Woźniak - Członek MKW,
Dariusz Szypczyński - Członek MKW,
Jan Czajkowski - Członek MKW,
Jadwiga Szewczyk - Członek MKW.

Międzyzakładowa Komisja powołała w sumie 20 okręgów wyborczych wraz z pełnomocnikami, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiednich władz statutowych niższego szczebla oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów na kadencję 2023 - 2028 w tych okręgach. Pełnomocnik danego okręgu zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Wyborczej o terminie posiedzenia wyborczego min. 14 dni przez jego rozpoczęciem.

Powołane okręgi wraz z ich pełnomocnikami:

* Komisja Alkat Sp. z o. o. - Koszowski Rafał;
* Komisja AM Business Centre of Excellence Sp. z o. o. - Jędrusik Elżbieta;
* Komisja AM Distribution Solution Poland Sp. z o. o. - Grzych Mirosław;
* Komisja Emerytów i Rencistów - Chrzanowski Andrzej;
* Komisja POM Sp. z o. o. w Suwałkach - Kurzynowski Stanisław;
* Komisja PPUH Consensus Sp. z o. o. Sp. k. - Chmiel Agnieszka;
* Komisja Przedsięborstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. - Woszczyk Adam;
* Komisja Maritex 2 Sp. z o. o. - Szendzielorz Marek;
* Komisja PUK Kolprem Sp. z o. o. - Opler Piotr;
* Komisja Unimed Sp. z o. o. i Unidrux Sp. z o. o. - Konwińska Karolina;
* Komisja Wydziałowa Biuro Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM - Woźniak Janusz;
* Komisja Wydziałowa Administracji - Zaręba Teresa;
* Komisja Wydziałowa Tokarnia Walców - Słomczyński Jakub;
* Komisja Wydziałowa Zakład Stalownia - Dębiec Robert;
* Komisja Wydziałowa Zakład Walcownia Duża - Pietruszka Mariusz;
* Komisja Wydziałowa Zakład Walcownia Średnia - Maciążek Janusz;
* Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - Świątkowski Roman;
* Komisja Wydziałowa Zakład Energetyczny PED - Makieła Piotr;
* Komisja Wydziałowa Biuro Jakości i Rozwoju Produktu - Szewczyk Jadwiga;
* Komisja Partner Serwis Sp. z o. o. - Służałek Grzegorz.

Komisja ustaliła następujące klucze wyborcze przy wyborze delegatów:

- na każde rozpoczęte czterech Członków Związku - jeden delegat, w przypadku wyboru delegatów, którzy będą tworzyć walne zebranie delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych wymienionych;

- na każde rozpoczęte dwudziestu Członków Związku jeden delegat przy wyborze delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych, którzy będą tworzyć Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Do ustalenia liczby miejsc mandatowych w poszczególnych okręgach wyborczych przyjmuje się stan liczebności Członków Związku w tych okręgach na dzień przeprowadzania wyborów.

Międzyzakładowa Komisja ustaliła następujący kalendarz wyborczy na kadencję 2023 - 2028:

- od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 17 lutego 2023 r. - wybory władz statutowych i delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych;

- dnia 17 lutego 2023 r. godz. 16.00 - ostateczny termin rejestracji protokołów z wyboru delegatów i zamknięcie listy delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów;

- w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 8.00 - Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i przeprowadzenie wyborów: władz statutowych MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. oraz delegatów do władz regionalnych i branżowych Związku.

Uchwała przygotowana została w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ "Solidarność" przyjętą Uchwałą Komisji Krajowej nr 9/22 z dnia 7 września 2022 r.

O terminach i wyznaczonych miejscach wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych będziemy na bieżąco informować.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -