Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.
W terminie od 24 października do 30 listopada 2022 r. odbędą się wybory Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych w ArcelorMittal Poland S. A. na kadencję 2023 - 2026. Termin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP wyznaczono do dnia 10 grudnia 2022 r.

W dąbrowskim oddziale AMP powołanych zostanie 30-tu Społecznych Inspektorów Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych, z których z kolei wybrany zostanie Zakładowy SIP. Solidarność w każdym z okręgów wytypowała kandydatów na SIP, którzy - po wyborze przez załogę mają podjąć pracę na rzecz pracowników:

Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece złożony z 4 podokręgów:

. podokręg nr 1/1 - baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - technolodzy - kandydat Adam Strzeszkowski;
. podokręg nr 1/2 - baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - Utrzymanie Ruchu - kandydat Dariusz Szypczyński;
. podokręg nr 1/3 - Wielkie Piece, namiarownia - technolodzy oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Paweł Dylowski;
. podokręg nr 1/4 - Wielkie Piece, namiarownia - Utrzymanie Ruchu - kandydat Adam Jurek.

Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia złożony z 4 podokręgów:

. podokręg nr 2/1 - wapnialnia - kandydat Marian Kowalik;
. podokręg nr 2/2 - COS, wykańczalnia - kandydat Paweł Pela;
. podokręg nr 2/3 - konwertory, wsad, obróbka poza piecowa, kadzie oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Marcin Walczak;
. podokręg nr 2/4 - Utrzymanie Ruchu - kandydat Waldemar Sikora.

Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni DWD złożony z 8 podokręgów:

. podokręg nr 3/1 - piece pokroczne oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Jacek Jankowiak;
. podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy DWDL-3 (linia M1) - kandydat Krzysztof Kozłowski;
. podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy DWDL - 4 (linia M2) - kandydat Jacek Bruzda;
. podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształtowników DWDL-6 - kandydat Mariusz Hutniczak;
. podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn DWDL-5 - kandydat Mariusz Pietruszka;
. podokręg nr 3/6 - wykańczalnia grodzic i giętarnia DWDL-7 - kandydat Łukasz Urantówka;
. podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego (linia M1) - kandydat Tomasz Foltynowicz;
. podokręg nr 3/8- utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego (linia M2) - kandydat - Zbigniew Bigaj;

Okręg Wyborczy nr 4 Zakład Energetyczny PED złożony z 2 podokręgów:

. podokręg nr 4/1 - dział elektryczny - kandydat Dariusz Porada;
. podokręg nr 4/2 - dział energetyczny, ratownictwo gazowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Wojciech Kancelarczyk.

Okręg Wyborczy nr 5 Centralne Utrzymanie Ruchu - BU złożony z 5 podokręgów:

. podokręg nr 5/1 - BU31 serwis suwnic - kandydat Janusz Woźniak;
. podokręg nr 5/2 - BU41 serwis AKPIA, WAG i klimatyzacje - kandydat Piotr Baran;
. podokręg nr 5/3 - BU51 gospodarka magazynowa - kandydat Janusz Dudała;
. podokręg nr 5/4 - BU61 remonty mechaniczne maszyn i urządzeń - kandydat Zdzisław Sobieraj;
. podokręg nr 5/5 - BU2 diagnostyka maszyn i urządzeń oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Michał Rencicki.

Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Rozwoju Produktów złożony z dwóch podokręgów:

. podokręg nr 6/1 - laboratorium chemiczne oraz zarządzanie jakością, Zakład Wielkie Piece i Stalownia - kandydat Jarosław Czworowski;
. podokręg nr 6/2 - laboratorium badań mechanicznych oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat Romuald Kuliński.

Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami złożony z 1 podokręgu:

. podokręg nr 7/1 - gospodarka walcami - kandydat Andrzej Lech.

Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki organizacyjne Administracji złożony z 4 podokręgów:

. podokręg nr 8/1 - GM, Automatyka, Informatyka przemysłowa i modele - kandydat Jacek Bil;
. podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - kandydat Wojciech Trepka;
. podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bramy - kandydat Renata Tomczyk;
. podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki organizacyjne Administracji - kandydat Mariusz Mazur.

W celu przeprowadzenia wyborów SIP w AMP oddział Dąbrowa Górnicza OrganizacjeZwiązkowe powołały Komisję Wyborczą w składzie:

Mirosław Nowak - Przewodniczący
Adam Wdowiak - Zastępca Przewodniczącego
Piotr Dylowski - Zastępca Przewodniczącego
Robert Dębiec - Członek Komisji
Marusz Janus - Członek Komisji
Halina Giemza - Członek Komisji
Henryk Śliwa - Członek Komisji
Kazimierz Gąsior - Członek Komisji
Marek Karoń - Członek Komisji


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -