Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Realizacja porozumienia płacowego
W sumie 420 zł dodatkowych środków finansowych otrzymają uprawnieni pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za m-c wrzesień 2021 r. Na wielkość tę składa się nagroda EBITDA oraz nagroda za wkład pracy w 2020 r.

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia płacowego na 2020 r. oraz po uwzględnieniu poziomu wykonania wyniku finansowego za 8 miesięcy 2021 r. pracownicy wraz z wynagrodzeniem za wrzesień br. (na dzień 10 października) otrzymają nagrodę za wynik EBITDA w wysokości 170 zł.

Co prawda podstawowa wysokość nagrody EBITDA za 8-mcy 2021 r. wynosi 100 zł, jednak w związku z przekroczeniem zakładanego w biznesplanie wyniku - została ona maksymalnie zwiększona - o 70 zł.

Uprawnionymi do nagrody w pełnej wysokości są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali całe 8 m-cy 2021 r. oraz którzy w dniu 1 października br. pozostają w zatrudnieniu. Nagroda jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP, okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. W związku z pandemią COVID-19 nagroda nie jest pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

Ponadto pracownicy, którzy przepracowali cały 2020 r oraz pozostawali w zatrudnieniu na dzień 1 września 2021 r., otrzymają drugą część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w roku 2020 w wysokości 250 zł.

Łącznie wynagrodzenie uprawnionych pracowników AMP zostanie zwiększone o kwotę 420 zł., co stanowi maksymalną wysokość nagród wraz z zapisanymi w porozumieniu zwiększeniami wynikającymi z przekroczenia założonego w biznesplanie wyniku finansowego.

Przypominamy, że na mocy zawartego w dniu 1 czerwca br. Aneksu nr 1 do Porozumienia przedstawicieli AMP z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w zakresie wzrostu płac w roku 2021. nagrody na tych samych zasadach otrzymają zatrudnieni w AMP pracownicy ze półki AM Servce Group pod warunkiem, że takowej nagrody nie otrzymali w AMSG.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -