Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaKONTAKTY


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa (MOZ)
NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

www.hksolidarnosc.pl
sekretariat@hksolidarnosc.pl ; solhk@poczta.onet.pl


Przewodniczący


Mirosław NOWAK


tel. 32 776 61 05Wiceprzewodniczący:
Skarbnik


Mariusz PIETRUSZKA


tel. 32 776 92 37


Sekretarz


Jakub SŁOMCZYŃSKI


tel. 32 776 75 97Redakcja "Wolnego Związkowca"
- redakcja@hksolidarnosc.pl


Agnieszka SEGDA


tel. 32 776 88 30Dyżury prawne
piątek 12:00-15:00


ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy SK

W sytuacjach nie cierpiących zwłoki porady prawne udzielane będą na bieżąco (telefonicznie, elektronicznie) za pośrednictwem Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.


Aby skorzystać z porady prawnej należy wcześniej uzgodnić termin wizyty w sekretariacie Związku - tel. 61-05.
W sprawach terminowych pilnych należy kontaktować się z Członkami Prezydium
Księgowość


Małgorzata NĘDZA


tel. 32 776 88 44Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00


tel. 32 776 61 90

O NAS


Organizacja nasza ma wieloletnią tradycję.
Powstaliśmy w wyniku protestów robotniczych w sierpniu 1980 r.

Oto kilka znaczących dat z historii naszej organizacji:

* 30 sierpnia 1980 r. - powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) Huty Katowice.
* 4 września
MKS zawarł porozumienie z dyrekcją kombinatu kończące strajk w hucie i przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy (MKR).
* 11 września
MKR zawarł z komisją rządową czwarte po szczecińskim, gdańskim i jastrzębskim porozumienie - zwane "Porozumieniem katowickim".
* 15 września
ukazało się pierwsze wydanie pisma "Wolny Związkowiec".
* W pierwszej połowie czerwca 1981
roku MKZ NSZZ "Solidarność" z siedzibą przy Hucie Katowice wysunęła się na czoło w regionie, zrzeszając ponad 1,2 tys. komisji zakładowych.
* 13 grudnia 1981 roku -
pracownicy Huty Katowice przystępują do strajku okupacyjnego.
* 23 grudnia
o godz. 13-tej na teren huty wjeżdżają czołgi 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej i Milicji Obywatelskiej. Następują aresztowania osób kierujących strajkiem. Zatrzymanych zostaje setki pracowników. Ponad 300 spośród nich zostaje ukaranych przez kolegia ds. wykroczeń. Z pracy zwolnionych zostaje ponad 1400 osób. Przez kolejne lata trwają prześladowania członków podziemnej Solidarności Huty Katowice.
* 26 marca 1987 r.
- w Hucie Katowice powołano jawną Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność".
* 8 kwietnia 1988 r.
- Komitet Założycielski NSZZ Solidarność Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Sąd odmówił rejestracji.
* 28 czerwca 1989 r. -
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wpisuje Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" Huty Katowice do rejestru ewidencji związkowej.

Obecnie działamy pod nazwą:
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność"
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Obejmujemy zakresem działania 30 Komisji Wydziałowych i Spółek na terenie dawnej Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej oraz jedną Komisję w Suwałkach.

W swych szeregach zrzeszamy również emerytów, rencistów i osoby bezrobotne.

Jesteśmy największą organizacją międzyzakładową w regionie Śląsko-Dąbrowskim, liczącą ponad 2300 członków.

Posiadamy własną strukturę administracyjną, finansową i majątkową.

Struktura organizacyjna to:

* etatowi działacze: przewodniczący, z-cy przewodniczącego,
* biuro porad prawnych,
* księgowość,
* sekretariat
* kasa

Naszą bazą informacyjną jest ukazujące się od 15 września 1980 r.
pismo
"Wolny Związkowiec", w którym zamieszczamy m. in.:

* bieżące informacje o pracach członków prezydium, komisji wydziałowych i spółek,
* informacje z ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek.
* informacje dotyczące koncernu ArcelorMittal,
* porady prawne,
* informacje poświęcone historii Solidarności Huty Katowice,

Drugim źródłem komunikacji jest strona internetowa www.hksolidarnosc.pl

Chcemy, by służyła ona nie tylko naszym członkom związku, ale także społeczności ArcelorMittal Poland, a poprzez redagowaną część anglojęzyczną także pracownikom koncernu na świecie.

Celem naszej organizacji jest stała dbałość o poprawę warunków pracy i życia oraz ochrona interesów członków związku. Staramy się, by każdy mógł korzystać ze zdobyczy socjalnych oraz miał zapewnioną profesjonalną obsługę prawną.

Staramy się doskonalić działania na rzecz pozyskiwania nowych członków, dlatego promocja NSZZ "Solidarność" ukazująca pozytywny wizerunek i walory "Solidarności" to stałe i konsekwentnie realizowane przez nas zadanie.

Jesteśmy organizacją otwartą na problemy zwykłych ludzi. Nie biorąc bezpośredniego udziału w polityce nie zrezygnujemy z wpływania na życie publiczne w tych wszystkich dziedzinach, które dotyczą egzekwowania praw pracowniczych.

Wraz z trzema organizacjami związkowymi NSZZ "Solidarność" w hutach: T. Sendzimira w Krakowie, Cedlera w Sosnowcu i Florian w Świętochłowicach tworzymy jedną - Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

Uczestniczymy w działaniach na rzecz wspierania społecznych i lokalnych inicjatyw oraz niesiemy pomoc znajdującym się w potrzebie. W tym celu wspólnie z innymi organizacjami naszego Związku działającymi na terenie powiatu Grodzkiego Dąbrowa Górnicza stworzyliśmy Terenową Komisją NSZZ "Solidarność" Miasta Dąbrowa Górnicza.

Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -