Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20230125 20230114

...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


BIAŁY MARSZ PAPIESKI W KRAKOWIE !

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE MPKZP za rok 2022

ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ INFORMUJE CZŁONKÓW MPKZP DG, ŻE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za rok 2022 odbędzie się w dniu 31.03.2023 r. (piątek), o godzinie 14.00, w sali nr 121 w budynku dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

UWAGA:

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów określonych przez Dyrekcję Wykonawczą ArcelorMittal Poland S.A., dotyczących organizacji spotkań w ArcelorMittal Poland S.A. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Udział w tym spotkaniu możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa i potwierdzeniu przez Przewodniczącego Zarządu MPKZP umieszczenia zainteresowanej osoby na liście obecności.

Osoby nie zgłoszone wcześniej i którym nie potwierdzono umieszczenia na liście obecności nie będą mogły wziąć udziału w tym Zebraniu.

Za Zarząd MPKZP
Jerzy Piekarczyk
Tel. kom. 668 312 484 ; e-mail: jerzy.piekarczyk@arcelormittal.com


MIROSŁAW NOWAK szefem Solidarności w dąbrowskim oddziale AMP
na kadencję 2023-2028


Mirosław Nowak został Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.

Wyboru nowego szefa Związku na kadencję 2023-2028 dokonali Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w piątek, 10 marca 2023 r.
Podczas MZD dokonano również wyborów Międzyzakładowej Komisji, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Delegatów na Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.


Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zgodnie z podjętą uchwałą w kadencji 2023 - 2028 będzie liczyła 31 osób wraz z Przewodniczącym Związku, Delegaci zdecydowali również, iż tworzyć ją będą Przewodniczący poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek:

Chmiel Agnieszka, Czerw Jan, Dębiec Robert, Grzych Mirosław, Jędruch Damian, Konwińska Karolina, Koszowski Rafał, Kurzynowski Stanisław, Leks Marek, Maciążek Janusz, Musialik Magdalena, Opler Piotr, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Szendzielorz Marek, Szymański Grzegorz, Świątkowski Roman, Woszczyk Adam, Woźniak Janusz,
oraz
Chyc Patryk, Ciborowski Grzegorz, Czyżycka Dorota, Foltynowicz Tomasz, Kuliński Roman, Lech Andrzej, Pawlusiński Artur, Sikora Waldemar, Sobieraj Zdzisław, Szypczyński Dariusz, Wijatkowski Adam.


Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR) w nowej kadencji pracować będzie w składzie:

Białowąs Sławomir, Bigaj Zbigniew, Czworowski Jarosław, Oczkowski Adam, Woźniak Artur.

Podczas MZD Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się i jej Przewodniczącym został Adam Oczkowski.


Delegatami na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. zostali:

Ciborowski Grzegorz, Dębiec Robert, Maciążek Janusz, Nowak Mirosław, Oczkowski Adam, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Sobieraj Zdzisław, Świątkowski Roman, Wijatkowski Adam, Woźniak Janusz.


Na funkcję Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” wybrano osoby:

Ciborowski Grzegorz, Nowak Mirosław, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub.


Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” są:

Ciborowski Grzegorz, Maciążek Janusz, Nowak Mirosław, Pietruszka Mariusz, Słomczyński Jakub, Sobieraj Zdzisław, Szendzielorz Marek, Szypczyński Dariusz, Szymański Grzegorz, Wijatkowski Adam, Woźniak Artur.


Delegaci postanowili upoważnić Międzyzakładową Komisję do ustalenia liczby członków Prezydium Związku oraz do dokonani wyborów członków Prezydium na poszczególne funkcje ze swojego składu. Posiedzenie MK zostało zaplanowane na środę 22 marca br.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wystosowało apel skierowany do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań mających na celu zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich z zachowaniem wszelkich praw wynikających z przynależności do NSZZ „Solidarność” dla Członków Związku, którzy ukończyli 75 rok życia.


Wyniki wyborów w Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek

Są już pierwsze wyniki wyborów władz statutowych ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - na szczeblu poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek, gdzie Członkowie Związku (lub wybrani wcześniej delegaci) wybierają Przewodniczącego Komisji, skład Komisji oraz Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dąbrowskiej Solidarności, które z kolei wybierze wyższe władze naszej organizacji.


Wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco:

Komisja Wydziałowa Administracji - wybory przeprowadzone zostały poza zebraniem (z urną), zakończone zostały 17 stycznia 2023 r. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Szymański Grzegorz;
Członkowie Komisji:
Kopciara Marek, Kucharczyk Barbara;
Delegaci na MZD: Kopciara Marek, Szymański Grzegorz.

Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - wybory odbyły się 19 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Świątkowski Roman;
Członkowie Komisji:
Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Jurek Adam, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz;
Delegaci na MZD: Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz, Świątkowski Roman.

Komisja Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. - wybory odbyły się 24 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Woszczyk Adam;
Członkowie Komisji: Chałupka Jacek, Nowacka Aneta;
Delegat na MZD: Woszczyk Adam.

Komisja PPUH Consensus Company Sp. z o. o. - wybory odbyły się 27 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodnicząca: Chmiel Agnieszka;
Członkowie Komisji: Karpowicz Justyna, Rajkowska Danuta, Szrek Ewa;
Delegat na MZD: Chmiel Agnieszka, Rajkowska Danuta.

Komisja PUK Kolprem Sp. z o. o. - wybory odbyły się 27 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Opler Piotr;
Członkowie Komisji: Duda Paweł, Kleszczowski Piotr, Lada Szymon, Leś Artur, Wijatkowski Adam, Zawiązalec Artur;
Delegat na MZD: Błaut Filip, Janus Krzysztof, Lada Szymon , Opler Piotr, Wijatkowski Adam.

Komisja Maritex Sp. z o. o. - wybory odbyły się 27 stycznia oraz 3 lutego br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Szendzielorz Marek;
Członkowie Komisji:
Kuśnierz Stanisław, Paciej Sławomir, Rolka Sylwester, Wysocki Józef;
Delegaci na MZD: Kuśnierz Stanisław, Paciej Sławomir, Szendzielorz Marek.

Komisja Emerytów i Rencistów - wybory przeprowadzone zostały 1 lutego 2023 r. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Czerw Jan;
Członkowie Komisji: Jabłoński Karol, Lorek Alojzy, Płocha Ireneusz, Szrek Stanisław, Waleński Zdzisław, Zaręba Teresa;
Delegaci na MZD: Czajkowski Jan, Czerw Jan, Jonkisz Andrzej, Lorek Alojzy, Oczkowski Adam, Płocha Ireneusz, Stępień Barbara, Szrek Stanisław, Zaręba Teresa;
Delegaci do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów: Czerw Jan, Stępień Barbara, Szrek Stanisław, Zaręba Teresa.

>> wiecej >>


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -