Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Dąbrowska Solidarność z prośbą o interwencję do Premiera Rządu RP
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza jako reprezentant interesów tysięcy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych 8 czerwca br. zwróciła się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną interwencję w obronie naszych miejsc pracy oraz warunków płacowych i socjalnych jej wykonywania.

W piśmie skierowanym do Premiera Rządu - Mateusza Morawieckiego dąbrowska Solidarność poinformowała, że od co najmniej kilkunastu miesięcy trwają bezwzględne działania Zarządu AMP mające na celu jedynie obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników pod nieustannym szantażem przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno pracowników AMP, jak i Spółek Zależnych. Zwróciła również uwagę, że antypracownicze działania Zarządu nasiliły się po pojawieniu się zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19.

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zdaniem Związku w instrumentalny sposób wykorzystywane jest do uzyskania jak największych oszczędności na pracownikach oraz jak najwyższych dotacji ze środków publicznych dla AMP.

Przedstawiciele Solidarności zwrócili uwagę, iż kierując się troską o istnienie tysięcy miejsc pracy i ich jakości w dniu 29 kwietnia br. zawarli "Porozumienie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce", którego podstawowym celem miała być ochrona miejsc pracy w AMP poprzez między innymi: obniżenie wynagrodzeń pracowniczych od 20 % do 40 % w czasie przestoju ekonomicznego oraz uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po podpisaniu powyższego Porozumienia obserwują wysyłanie każdego dnia na przestój ekonomiczny tysięcy pracowników, często bez podstaw ekonomicznych i produkcyjnych. Zdaniem Związkowców podejmowane przez pracodawcę działania mają jedynie na celu uzyskanie jak największych oszczędności na kosztach zatrudnienia pracowników oraz jak największych dotacji z Funduszu GŚP, a nie ochronę miejsc pracy pracowników AMP i Spółek Zależnych.

Solidarność w piśmie poinformowała, że w maju br. Zarząd AMP podjął kolejne decyzje drastyczne pogarszające warunki płacy i pracy pracowników Spółki - m.in. jednostronnie zawiesił odprowadzanie składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny oraz w dniu 29 maja 2020 r. bez żadnego uzasadnienia wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AMP. Co prawda pracodawca jednocześnie przedstawił projekt nowego ZUZP, jednak propozycja ta zakłada obniżenie wynagrodzeń pracowniczych o 30%-40% ich dotychczasowej wielkości. Jak podkreślili przedstawiciele pracowników - to nie są decyzje podejmowane tylko na czas pandemii - ich skutki dla pracowników pozostaną odczuwalne już na zawsze.

Związkowcy są przekonani, że działania Zarządu AMP pozostają w całkowitej sprzeczności z podstawowymi celami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tzw. tarczy antykryzysowej i powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją odpowiednich organów państwowych.

Zaapelowali również o skuteczną pomoc w ochronie tysięcy miejsc pracy w AMP i Spółkach Zależnych oraz wnieśli o pisemną odpowiedź na wystosowane pismo wraz z informacją zwrotną w zakresie podjętych działań.

Pismo skierowane zostało do Pana Mateusza Morawieckiego - Premiera Rządu RP z kopią do Pani Jadwigi Emilewicz - Wicepremier i Minister Rozwoju, Pana Jarosława Wieczorka - Wojewody Śląskiego, a także do wiadomości Pana Dominika Kolorza - Przewodniczący Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".

* Pismo do Premiera Rządu RP
* Pismo KPRM do MRPiPS


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -