Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC
Pracownicy Ananke Business Communication Sp. z o.o. otrzymają dodatkowe świadczenie wielkanocne ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosowne porozumienie podpisane zostało w środę, 8 kwietnia br.

Zgodnie z podpisanym przez strony (pracodawcę oraz organizacje związkowe) porozumieniem pracowniom ABC wykonującym usługi w imieniu Spółki na rzecz: ArcelorMittal Poland S.A., PUK KOLPREM Sp. z o.o., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o oraz Arcelor Mittal FCE wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie.

Pracownicy ABC pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 kwietnia 2020 r. otrzymają w dniu 10 kwietnia 2020 r. świadczenie w wysokości:

600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100,00 zł na osobę;
500 zł - przy dochodzie w rodzinie 2.100,01 zł - 5.000,00 zł.

Pracownicy, którzy skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. nie składają wniosków o przedmiotowe świadczenie wypłacane w 2020 r. Wnioski ww. pracowników złożone w 2019 r. (wraz z ujętymi tam danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe na Święta Wielkanocne 2020 r.

Pracownicy zatrudnieni w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 10 kwietnia br., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020 roku składają informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS w terminie do 10 kwietnia br. w formie elektronicznej na adres email: f.kusznierow@leasingteam.pl

Dodatkowo uzgodniono, że w przypadku pracowników, którzy nie pobierali dodatkowego świadczenia socjalnego w 2019 roku oraz którzy nie zdążyli złożyć oświadczeń o dochodach do 10.04.2020 roku ich wnioski o przyznanie dodatkowego świadczenia socjalnego na Święta Wielkanocne 2020 r. będzie rozpatrywać Komisja Świadczeń Socjalnych działająca w Ananke Business Communication Sp. z o.o. w terminie do 20.04.2020 roku.

W przypadku, gdy pracownik nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego na Święta Wielkanocne 2020 r. zobowiązany jest do przesłania stosownego oświadczenia w terminie do 10. kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na adres email:
f.kusznierow@leasingteam.pl

Wniosek świadczenie dodatkowe ABC - rok 2020


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -