Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Zebrania sprawozdawczo - wyborcze w Komisjach wydziałowych, Zakładowych i Spółek
Trwa okres wyborczy władz statutowych NSZZ "Solidarność" na kadencję 2023 - 2028. Ostatecznie wybory władz Związku na szczeblu krajowym mają zakończyć się do 31 października. Wcześniej jednak wybory muszą zostać przeprowadzone w działających w zakładach pracy jednostkach organizacyjnych Związku.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Solidarności w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wybory w poszczególnych komisjach wydziałowych/zakładowych/spółek muszą zostać przeprowadzone do 17 lutego br.

Dotychczas zgłoszone zostały przez Przewodniczących poszczególnych Komisji następujące zebrania:

- 19 stycznia 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Wielkie Piece - budynek związkowy DAMM 4 sala 119;
- 24 stycznia 2023 r. - Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.;
- 27 stycznia 2023 r. - Maritex 2 Sp. z o. o. (wybory Przewodniczącego "z urną");
- 27 stycznia 2023 r. godz. 13.30 - PPUH Consensus Company Sp. z o. o. - budynek związkowy DAMM 4 sala 119;
- 01 lutego 2023 r. godz. 10.30 - Komisja Emerytów i Rencistów - Restauracja Astra (Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 14);
- 03 lutego 2023 r. godz. 14.15 - Tokarnia Walców - bud. związkowy DAMM 4 s. 119;
- 07 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Duża - budynek socjalny sala reprezentacyjna (IIIp.);
- 08 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Stalownia - świetlica budynku socjalnego;
- 09 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Średnia - świetlica;
- 10 lutego 2023 r. godz. 13.00 - Biuro Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM - budynek związkowy DAMM 4 sala 119.

Zgodnie z przyjętą przez Międzyzakładową Komisję Uchwałą wyborczą - Wybory władz statutowych i delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych (komisjach) mają zostać przeprowadzone do 17 lutego br.

W dniu 10 marca 2023 r. odbędzie się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, na którym przeprowadzone zostaną wybory władz statutowych dąbrowskiej Solidarności, delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. oraz delegatów do władz regionalnych i branżowych Związku.

Dnia 31 marca 2023 r. natomiast podczas Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów i przeprowadzone zostaną wybory władz statutowych Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" AMP.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -