Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jest Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP na 2023 r.
Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2023 r. Pomimo początkowych rozbieżności stronom udało się zawrzeć porozumienie w zakresie świadczeń socjalnych, dzięki któremu już od stycznia 2023 r. pracownicy mogą ubiegać się m.in o dofinansowania.

Podczas spotkań negocjacyjnych strony osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń socjalnych, jakie będą w AMP obowiązywać w 2023 r. To dobra wiadomość zważywszy, iż dzieci z woj. śląskiego już w styczniu mają ferie zimowe, więc rodzice mogą ubiegać się o ich dofinansowanie.

Ważną zmianą w zapisach Regulaminu - w odniesieniu do obecnie obowiązującego jest przemodelowanie tabeli nr 1 określającej łączną maksymalną wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS. Zwiększone zostały poszczególne progi dochodowe (we wszystkich tabelach) oraz limit wysokości świadczeń dla pracowników i członków ich rodzin.

W 2023 r. wprowadzono zasadę, że wysokość tzw. gruszy będzie stanowiła 50% przysługującego danemu pracownikowi limitu świadczeń, pozostałe 50% może zostać wykorzystane na inne cele.

W Regulaminie ZFŚS na 2023 r. zwiększono dofinansowanie do świadczenia turystycznego - 190 zł/dzień w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych i 600 zł/cykl w przypadku zajęć rekreacyjnych. Zwiększone zostało dofinansowanie do wycieczki - maksymalnie do kwoty 200 zł/dzień w przypadku wycieczek krajowych i 320 zł/dzień w przypadku wycieczek zagranicznych.

W przyszłym roku wysokość pożyczki na zakup mieszkania/budowę domu wynosić będzie do 40.000 zł, pożyczki na remont do 12.000 zł. oraz pożyczki na likwidację skutków zdarzenia losowego do 25.000 zł. przy wydłużonym okresie spłaty tej ostatniej - do 60 m-cy.

W przypadku dopłat do wypoczynku dzieci oraz dopłaty do pobytu dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu - w każdym progu dochodowym nastąpił wzrost dofinansowania o 10 zł w stosunku do dofinansowania z roku 2022.

Bez zmian pozostała tabela dofinansowanie do rajdów.

To najważniejsze wprowadzone zmiany. Pełna treść Regulaminu ZFŚS na 2023 r. dostępna jest w zakładce Dokumenty.

- Regulamin ZFŚS 2023


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -