Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


AMP walczy o certyfikat ResponsibleSteelTM
ArcelorMittal Poland S.A. wdraża standard ResponsibleSteelTM - Odpowiedzialna Produkcja Stali - dający pewność klientom oraz otoczeniu, że produkowana w spółce stal spełnia wysokie standardy BHP, środowiskowe i socjalne. Pierwszy audyt w tym zakresie zaplanowany został na listopad 2021 r., audyt zamykający ma mieć miejsce pod koniec stycznia 2022 r.

Posiadanie certyfikatu jest nobilitacją dla firmy. Standard dla branży stalowej opracowany został przez organizację ResponsibleSteelTM, zrzeszającą największych producentów stali i ich dostawców, organizacje środowiskowe i społeczne, organizacje branżowe, jednostki certyfikujące i naukowe.

AMP chcąc być postrzegana jako odpowiedzialna społecznie firma, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa produkująca jednocześnie nowoczesną stal zamierza uzyskać certyfikat ResponsibleSteelTM.

Uzyskany dokument ma zapewnić, że produkowana prze AMP stal odpowiada standardom środowiskowym i społecznym. Zapewnienie klientów, że stal jest produkowana przez pracowników - nie przymusowych, nie dzieci, ale przez załogę, która otrzymuje wynagrodzenie powyżej minimalnych standardów krajowych.

Standard ten obejmuje aż 12 obszarów społeczno-środowiskowych, w ramach których ocenianych jest w firmie kilkaset szczegółowych aspektów jej działalności: bezpieczeństwo i higiena pracy, system zarządzania, zgodność z przepisami prawa, w szczególności prawa pracy, przestrzeganie praw człowieka, współpraca z szeroko pojętym otoczeniem, komunikacja, społeczność lokalna, emisje CO2, hałas, zanieczyszczenie powietrza, ścieki i odpady, gospodarka wodna, bioróżnorodność i zamykanie zakładów.

Certyfikacja jest dobrowolna, jednak ma kluczowe znaczenie dla pracowników, klientów, otoczenia, decyzji inwestycyjnych i prestiżu spółki.

Standard potwierdza zaangażowanie przedsiębiorstwa w działania zmierzające na rzecz przeciwdziałania niepożądanym zmianom klimatycznym i stanowi narzędzie, które może być skutecznie wykorzystywane przez wszystkie strony do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze społecznym i środowiskowym.

Standart ResponsibleSteelTM wdrażają również inne europejskie zakłady z Grupy ArcelorMittal.

Wdrożeniu standardu patronuje prezes Zarządu i dyrektor generalny Sanjay Samaddar, a pracę zespołu projektowego koordynuje dyrektor Biura Postępu dr inż. Piotr Żarczyński.

Audyt przeprowadzi niezależna jednostka certyfikująca DNV Polska, a obejmie on szczegółowy przegląd dokumentacji, ale przede wszystkim rozmowy z pracownikami, przedstawicielami strony społecznej, władzami miast, w których działa AMP, jednostkami administracji państwowej takimi jak inspekcja pracy czy inspektorzy ochrony środowiska, z mieszkańcami.

Pierwszy etap audytu, polegający głównie na przeglądzie dokumentacji, zaplanowano na 9-10 listopada br., natomiast etap drugi, tj. spotkania i rozmowy audytorów ma się odbyć w terminie 24 stycznia - 4 lutego 2022 r.

W ramach projektu oczekuje się od pracowników ogólnej wiedzy, co to jest ResponsibleSteel i z jakiego powodu spółka ten standard wdraża, a także orientacji co do tego, co dzieje się w firmie i z kim załoga ma kontaktować się w poszczególnych obszarach, otwartości i przyjęcie roli współgospodarzy podczas audytu.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -