Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


W sierpniu wypłacone zostaną nagrody: EBITDA i dodatkowa
Wraz z wynagrodzeniem za lipiec (na dzień 10 sierpnia br.) wypłacona zostanie pierwsza część nagrody za wynik EBITDA wynikająca z Porozumienia Przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 r. Wysokość nagrody wynosi 440 zł. Pracownicy otrzymają również 500 zł nagrody dodatkowej, a także wyrównanie podwyżki płacy zasadniczej o 130 zł (wraz z premią 7%) za dwa miesiące - od maja do czerwca br.

Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego nagroda za wynik EBITDA podzielona została na trzy części i uzależniona jest od osiągnięcia wyniku EBITDA w okresie: - od 1 stycznia br. do ostatniego miesiąca poprzedzającego wejście w życie nowego ZUZP włącznie (200 zł); za 8 pierwszych miesięcy roku 2021 (100 zł); przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2021 r. (100 zł).

W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA nagroda zostaje zwiększona o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%, przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych: 1.200 zł dla zwiększenia pierwszej części nagrody (maksymalnie o 240 zł); 350 zł dla zwiększenia drugiej i trzeciej części nagrody wskazanej (maksymalnie o 70 zł).

Jak poinformował pracodawca - w związku z maksymalnym przekroczeniem zakładanego w AMP na 2021 r. w biznesplanie wyniku EBIDTA pracownicy spółki wraz z wynagrodzeniem za lipiec - na dzień 10 sierpnia otrzymają nagrodę w wysokości 240 zł.

Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody - będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP, okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczającym 7 dni. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, strony porozumienia płacowego uzgodniły, że nagroda nie będzie pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny albo chorym lub zdrowym dzieckiem.

Ponadto pracownicy otrzymają dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł, która zgodnie z porozumieniem płacowym ma być wypłacona wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP oraz wyrównanie podwyżki płacy 130 zł +7% premii za ostatnie dwa miesiące.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -