Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20230917 20230911_B 20230911_A 20230902 20230603 20230504 20230402

...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji w listopadzie

Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się w środę 29 listopada 2023 r. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 - sala nr 119.

Przypominamy, że obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.


Paczka mikołajkowa i upominek bożonarodzeniowy od Solidarność

300 zł z tytułu upominku świątecznego otrzymają uprawnieni Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Równowartość powyższej kwoty zdeponowana zostanie na kartach płatniczych Edenred, które otrzymają Członkowie NSZZ „Solidarność”. Należy pamiętać, aby przed pierwszym użyciem kartę aktywować i nadać jej numer PIN. Ponadto dzieci Członków NSZZ „Solidarność” otrzymają paczki Mikołajkowe o wartości przeszło 120 zł.

Paczki Mikołajkowe dla dzieci Członków dąbrowskiej Solidarności wydawane będą od 30 listopada 2023 r. Paczki przysługiwać będą dzieciom urodzonym w terminie po 31 grudnia 2007 r. do dnia 31 października 2023 r. i będą wydawane do dnia 31 stycznia 2024 r. Warunkiem otrzymania paczki Mikołajkowej dla dzieci jest opłacona składka członkowska za m-c październik 2023 r. oraz dostarczony do Związku do dnia 15 listopada 2023 r. akt urodzenia dziecka.

Dąbrowska Solidarność podjęła decyzję o wydaniu Członkom Związku kart płatniczych Edenred, które zostaną zasilone kwotą wynikającą z Uchwały Międzyzakładowej Komisji ws upominku świątecznego 300 zł.

Wydawane będą nowe karty, gdyż ważność dotychczasowych upływa 31 grudnia 2023 r., dlatego też należy pamiętać, czy na dotychczasowej karcie nie zostały niewykorzystane środki, gdyż po tej dacie one bezpowrotnie przepadną.
>> więcej >>


Wystąpienie strony społecznej o podwyżki płac w 2024 r.

Wszystkie organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. będące sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wystosowały do pracodawcy wspólne stanowisko w zakresie podwyżek płac w 2024 r. Związkowcy wystąpili o podwyżki płac w średniej wysokości 1.000/pracownika oraz nagrody w łącznej kwocie 5.000 zł/pracownika, a także uregulowanie kwestii posiłków.

Związki zawodowe wypracowały wspólne stanowisko płacowe podczas spotkania w dniu 23 października br. Wystąpienie dotyczy zarówno pracowników ArcelorMittal Poland S.A., jak i pracowników zatrudnionych w spółkach z grupy ArcelorMittal - tzw. spółek zależnych.

W wystąpieniu przedstawiciele załogi podkreślili, że oczekują od pracodawcy niezwłocznego przystąpienia do negocjacji w tym zakresie.

Wystąpienie Organizacji związkowych oparte jest m.in. o zapisy § 27 ZUZP. Przypominamy, że przytoczone zapisy stanowią m.in iż zmiany płac, w tym wzrost płac zasadniczych ogółu pracowników oraz okres obowiązywania uzgodnień w tym zakresie określane są przez strony w ramach negocjacji prowadzonych przez ustalony przez strony ZUZP w czasookres, począwszy od IV kwartału roku poprzedzającego. Negocjacje te powinny zostać zakończone do końca I kwartału roku następnego lub w innym uzgodnionym terminie.

Zapisy ZUZP stanowią również, że wzrost płac zasadniczych może być dokonywany poprzez ustalenie kwotowego lub procentowego wzrostu płac zasadniczych pracowników.

Uruchomienie środków finansowych z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w związku z ich awansem stanowiskowym, jak również przeszeregowaniem wynikającym z indywidualnej oceny pracowniczej dokonywane jest wg odrębnej decyzji pracodawcy.

Wystąpienie organizacji związkowych skierowane zostało do Prezesa Zarządu AMP z jednoczesnym zawiadomieniem Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora Personalnego AMP S.A.


Spotkania z Jubilatami będą kontynuowane

Spotkania z pracownikami obchodzącymi jubileusz pracy zawodowej w ArcelorMittal Poland S.A. aktualnie wynikają z porozumienia zawartego na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP z dnia 5 maja 2021 r. (wcześniej z samego ZUZP), które bezsprzecznie ma być realizowane.

Niestety, pomimo wyznaczenia przez pracodawcę terminu do 30 września br. - nie wszystkie zakłady takie spotkania zorganizowały.

Po interwencji Solidarności, a także innych organizacji związkowych pracodawca przekazał informację, że okazjonalne spotkania z Jubilatami w PED odbędą się 23 i 25 października br., natomiast w Zakładzie Stalownia spotkanie to - dla Jubilatów z najdłuższym stażem - odbędzie się w ramach spotkania Stalowników w dniu 15 grudnia br. W przypadku Zakładu Wielkie Piece data spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

Dyrektor Personalny AMP zapewnił, iż tegoroczna sytuacja związana z organizacją spotkań przez zakłady jest wyjątkową, od przyszłego roku we wszystkich zakładach wszyscy Jubilaci otrzymają stosowne zaproszenia.


20 listopada br. dniem wolnym od pracy w AMP

20 listopada 2023 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. jest dniem wolnym od pracy. To dzień wskazany przez pracodawcę w zamian za przypadające w sobotę święto 11 listopada.

Zgodnie z zapisami art. 130 § 2 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W tym roku w sobotę wypada Święto Niepodległości, w związku z czym w zamian za 11 listopada br. pracodawca wyznaczył dzień 20 listopada jako wolny od pracy.

W przypadku pracowników zatrudnionych w czterobrygadowym systemie czasu pracy dzień świąteczny pomniejsza wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.


OBSŁUGA SOCJALNA PROWADZONA PRZEZ PRACOWNIKÓW
IMPEL FACILITY SERVICES SP. Z O.O.

W dniu 17.11.2023 (piątek) nie będzie realizowana obsługa socjalna prowadzona przez pracowników Impel Facility Services Sp. z o.o.

W tym czasie strona SocialPartner (https://socialpartner.pl) będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach.

W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag, a także w przypadku problemów z logowaniem do platformy SocialPartner prosimy o wiadomość mailową:

socjalny.partner@impel.pl - sprawy socjalne
biuro.partner@impel.pl - sprawy turystyczne


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦SLASKO-DABROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -