Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Lech Majchrzak szefem dąbrowskiej Solidarności
Lech Majchrzak został Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza.

Wybory odbyły się w środę, 19 stycznia 2022 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - DG dokonało również wyborów uzupełniających na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., którym został
Janusz Woźniak oraz na funkcję Delegata na Walne Zebranie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, którym został Mariusz Pietruszka.


Msze św. w intencji śp. Jerzego Goińskiego

Informujemy, że za śp. Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. zostaną odprawione następujące msze święte:


• 2022.01.28 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.01.31 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.08.01 godz. 18.00 – Bazylika Matki Bożej Anielskiej.

O kolejnych terminach mszy będziemy informować na bieżąco.


Harmonogram pracy 4 BOP - rok 2022

Brak obsługi socjalnej w piątek, 21 stycznia br.

W dniu 21 stycznia 2022 r. nie będzie prowadzona obsługa socjalna przez pracowników Sanpro Synergy.

Dzień 21 stycznia br. został wyznaczony w spółce jako dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za wypadające w sobotę 1 stycznia święto.


Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 4 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 1/2022 ustaliła termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na dzień 19 stycznia 2022 r. godz. 8.00.
MZD odbędzie się w Restauracji Jedenastka – Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92 przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do władz statutowych Związku.

W związku z pandemią COVID-19 MK postanowiła odstąpić od obowiązku przeprowadzania zebrań sprawozdawczych poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek do odwołania.


1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOIŃSKI
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.

Po nierównej walce z chorobą, 1 stycznia 2022 r. odszedł JERZY GOIŃSKI - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A. Miał 65 lat.

Związany z NSZZ „Solidarność” od początku jej powstania - praktycznie poświęcając swoje życie działalności na rzecz innych ludzi.

Jerzy Goiński był Przewodniczącym dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. nieprzerwanie od kwietnia 2006 r., a od 2010 r. szefem Solidarności całego ArcelorMittal Poland S.A.

Pełnił szereg funkcji we władzach Związku. Był: Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i Członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Członkiem Zarządu Regionu, Delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ „Solidarność”, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa, Członkiem Rady Krajowa Sekcja Hutnictwa, Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i jednocześnie Członkiem Rady Regionalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Delegatem na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Członkiem Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza, Członkiem Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza i jej Przewodniczącym.

Jerzy Goiński aktywnie działał już podczas strajków w latach ‘80, późnej w Prezydium Związku w Hucie Katowice. Był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego zawartego podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali. To z Jego inicjatywy powstał pomnik Porozumienia Katowickiego znajdujący się przy głównej bramie ArcelorMittal Poland S.A. i to dzięki Jego determinacji waga porozumień zawartych w Hucie Katowice, dzięki którym mógł w Polsce zostać utworzony jednolity Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” - została doceniona. Na swoim koncie ma szereg zasług na rzecz Pracowników, Członków Związku i osób indywidualnych, których nie sposób opisać. W swoich działaniach był nieustępliwy i skuteczny.

Odpoczywaj w pokoju, niech dobry Bóg przyjmie Cię do Swojego Królestwa.

Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

FOTOgaleria
2022.01.07 - Dąbrowa Górnicza. Uroczystości pogrzebowe Jerzego Goińskiego, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A. oraz Przewodniczącego dąbrowskiej Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Odszedł Roman PIĄTKOWIAK - wieloletni działacz Solidarności

25 grudnia 2021 r. w tą ostatnią z dróg wyruszył Roman Piątkowiak - aktywny działacz NSZZ „Solidarność” od momentu powstania Związku – od sierpnia 1980 r.
Miał 67 lat.

Roman PIĄTKOWIAK był uczestnikiem najdłuższego strajku okupacyjnego przeciwko komunistycznym władzom, który odbył się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r. – 23 grudnia 1981 r., po zakończeniu którego został zatrzymany i skazany na 3 miesięczny areszt (ostatecznie wyrok zamieniono na karę finansową).

Roman Piątkowiak brał udział w licznych strajkach, w tym w najdłuższym w polskim hutnictwie strajku na tle płacowym w 1994 r., w strajku głodowym w 2001 r., przez szereg lat był Przewodniczącym Komisji NSZZ „Solidarność” w Stalowni, Członkiem Międzyzakładowej Komisji oraz Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” Huty Katowice. Aktywnie brał udział w licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni Wujek - uznanych przez władze komunistyczne za nielegalne, podpisania Porozumień Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd., a także uczestniczył w licznych protestach, manifestacjach i innych działaniach na rzecz godności Człowieka i Pracownika.

W 2021 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ale przede wszystkim był dobrym, ciepłym Człowiekiem, Człowiekiem, któremu los innych nie był obojętny.

Spoczywaj w pokoju Romku...


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -