Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20240322 20240306 20231213 20230917 20230911_B 20230911_A 20230902

...
....ACTION DAY 2024
Pracownicy przemysłu stalowego w całej Europie wzywają Decydentów UE, rządy krajowe i firmy do podjęcia pilnych działań w celu ochrony sektora stalowego i miejsc pracy! Dąbrowska Solidarność wzięła udział w akcji organizowanej przez IndustriAll.

IndustriAll zwraca uwagę, że europejski sektor stalowy przeżywa kryzys - produkcja stali w Europie zmniejszyła się o 30 milionów ton w ciągu ostatniego roku, tysiące pracowników jest tymczasowo bezrobotnych, istnieją szczere obawy, że nawet 50% europejskich mocy produkcyjnych może zostać utraconych. Podczas gdy Europa cierpi, globalna nadwyżka mocy produkcyjnych stali nadal rośnie, osiągając szczytowy poziom około 2.500 mt na koniec 2023 roku. Zakłady stalowe w Europie są zamykane, a Chiny zwiększyły swoje moce produkcyjne o 2,2%, a Indie o 7,5%.

Organizacje związkowe podkreślają, że stal ma kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji Europy i jej strategicznej autonomii i należy ją chronić.

Europejscy hutnicy i ich związki zawodowe walczą o nowy europejski plan działania na rzecz stali, o bardziej ekologiczną stal produkowaną w Europie, aby zagwarantować przyszłość europejskiej stali i jej pracowników, a także o równe szanse na arenie międzynarodowej i zakończenie nieuczciwego handlu, przystępne cenowo i bezpieczne dostawy energii dla przemysłu, o dobre miejsca pracy w przemyśle - aby firmy stalowe szanowały swoich pracowników i społeczności, od których są zależne.

Europejscy hutnicy i ich związki zawodowe walczą:

* O nowy europejski plan działania na rzecz stali, o bardziej ekologiczną stal produkowaną w Europie, aby zagwarantować przyszłość europejskiej stali i jej pracowników.
* O równe szanse na arenie międzynarodowej i zakończenie nieuczciwego handlu.
* O przystępne cenowo i bezpieczne dostawy energii dla przemysłu.
* O dobre miejsca pracy w przemyśle.
* Aby firmy stalowe szanowały swoich pracowników i społeczności, od których są zależne.

Europejskie związki zawodowe są zjednoczone w walce o europejską stal i jej pracowników.


AKCJA PROTESTACYJNA


MY W WARSZAWIE!FOTO galeria

MULTIMEDIA_VIDEO1/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO2/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO3/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO4/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO5/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO6/...warszawa....mp4
MULTIMEDIA_VIDEO7/...warszawa....mp4
(do pobrania)

Dodatkowe świadczenie dla pracowników AMP

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych podczas posiedzenia w dniu 29 lutego br. podjęła decyzję o wypłaceniu uprawnionym pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowego świadczenia, którego wysokość jest uzależniona od osiąganego przez pracownika dochodu na członka rodziny..

Uzgodniono następującą wysokość świadczenia:

- przy dochodzi na członka rodziny do 3.500,00 zł – 550 zł;
- przy dochodzie na członka rodziny od 3.500,01 zł do 6.500,00 zł – 450 zł;
- przy dochodzie na członka rodziny powyżej 6.500.,01 zł – świadczenie nie należy się.

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków o powyższe świadczenie od 4 marca do 30 kwietnia 2024 r. .


Coroczne zebrania sprawozdawcze Komisji

Zgodnie z Uchwałą nr 26/2023 Międzyzakładowej Komisji z dnia 20 grudnia 2023 r. - Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza odbędzie się 22 marca 2024 r. Ostateczny termin zakończenia zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek ustalony został na dzień 8 marca 2024 r.


Od 1 lutego 2024 r. nowy rozkład jazdy przewozów wewnętrznych w AMP

Od 1 lutego br. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy przewozów wewnętrznych.

Jak poinformował pracodawca - zmiana rozkładu jazdy przewozów wewnętrznych związana jest z reorganizacją transportu wewnątrzzakładowego i utrzymaniem w tym roku zwiększonej liczby przepustek wydanych na wjazd na teren AMP samochodem prywatnym. To z kolei przekłada się na niepełne wykorzystanie kursujących wewnątrz zakładu pracy autobusów.

Zmiany rozkładu jazdy dokonane zostały w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych zakładów, jednak w przypadku wystąpienia skarg pracowniczych pracodawca zadeklarował ponowne dokonanie korekt w tym zakresie.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦SLASKO-DABROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2024 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -