Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Turniej Piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza
FOTO galeria


Drużyna DWS - Walcownia Średnia wygrała Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Rozgrywki odbyły się w sobotę, 4 czerwca br. na stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie, a towarzyszyły im zabawy dla najmłodszych zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny uzyskując następujące miejsca:

I miejsce - DWS
II miejsce - PPD/Maritex
III miejsce - DWG
IV miejsce - PSD

W Turnieju rozegranych zostało sześć dwudziestominutowych meczów na zasadzie „każdy z każdym”, podczas których strzelone zostały łącznie 22 bramki.

Rozgrywkom sędziował kol. Damian Jędruch (z BJ), któremu serdecznie dziękujemy.

W trakcie turnieju z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały zabawy i szereg konkursów dla najmłodszych.


Półkolonie letnie w aquaparku NEMO
- PÓŁKOLONIE W NEMO


MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w dystrybucji dla Członków Związku

Półkolonie letnie w aquaparku NEMO

Nemo - Świat Rozrywki jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu, zabawy i relaksu. Oferuje najwięcej różnorodnych rozrywek skupionych w jednej dogodnej lokalizacji. Podczas wakacji letnich 2022 r. Nemo oferuje półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży łączące wiele dziedzin szeroko rozumianej aktywności fizycznej i sprawności manualnej oraz szeregu atrakcji.

Półkolonie realizowane będą w ośmiu tygodniowych (5 dni: od poniedziałku do piątku) turnusach przez cały okres wakacji, począwszy od 27 czerwca w godz. 7.00 - 16.30 (z możliwością przywiezienia dziecka o godz. 6.30).

Terminy:

* I turnus 27.06-01.07.2022r.
* II turnus 04.07-08.07.2022r.
* III turnus 11.07-15.07.2022r.
* IV turnus 18.07-22.07.2022r.
* V turnus 25.07-29.07.2022r.
* VI turnus 01.08-05.08.2022r.
* VII turnus 08.08-12.08.2022r.
* VIII turnus 22.08-26.08.2022r.

Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje. Wszelkie zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną, przeszkoloną kadrę instruktorów posiadającą wymagane kwalifikacje, a wypoczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty.

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-13 lat. Półkolonie organizowane są dla grup liczących 10 - 15 dzieci.

W programie półkolonii: nauka pływania pod okiem instruktora; animacje w wodzie dla dzieci i młodzieży; gra w kręgle; dyskoteka Kapitana Nemo; warsztaty pierwszej pomocy; zajęcia plastyczne i wiele innych.

Cena jednego turnusu dla Członków NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP wynosi 749 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku do 30 czerwca br. - budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem półkolonii organizatora - Nemo Świat Rozrywki.Unimed 16 i 17 czerwca nie pracuje

Informujemy, iż w dniach 16 i 17 czerwca poradnia medycyny pracy Unimed w Dąbrowie Górniczej będzie nieczynna.

Osoby zainteresowane badania profilaktyczne mogą wykonać w terminie wcześniejszym bądź późniejszym - w zależności od rodzaju wykonywanych badań.


Obsługa socjalna po Bożym Ciele

W piątek - 17 czerwca 2022 r. nie będzie prowadzona obsługa socjalna w Sosnowcu, natomiast biuro w Dąbrowie Górniczej będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 14.00.

Informacja powyższa została przekazana przez Sanpro Synergy Sp. z o. o.


Biuro Solidarności 17 czerwca zamknięte

Biuro MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP w piątek - 17 czerwca 2022 r. (bezpośrednio po Bożym Ciele) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.Opieka medyczna - ostateczny termin złożenia deklaracji!

Z dniem 1 czerwca 2022 r. przestaje obowiązywać w ArcelorMittal Poland S.A. dotychczasowe refinansowanie zakresu STANDARD, a finansowanym będzie zakres gwarantujący szerszy dostęp do usług medycznych - KOMFORT. Celem kontynuacji dostępu do opieki medycznej pracownik musi wypełnić stosowną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja br.


Pracownik (lub członek jego rodziny), posiadający obecnie Pakiet Opieki w zakresie STANDARD, w celu przystąpienia do Pakietu KOMFORT powinien złożyć - do agencji CBS, POLISHUT lub w miejscach wyznaczonych na zakładach stosowną deklarację przystąpienia (deklaracja dostępna jest m.in. na naszej stronie internetowej).

Końcowy termin na złożenie deklaracji do nowej OPIEKI MEDYCZNEJ został przesunięty na 23 maja br. W przypadku nie złożenia w w/w terminie deklaracji Pracownik po 1 czerwca br. nie będziesz miał dostępu do prywatnej OPIEKI MEDYCZNEJ, a kolejne przystąpienie będzie możliwe dopiero 1 lutego 2023 r.

Zakres Komfort finansowany będzie w następujący sposób:

• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik opłaci 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 25 maja br. o godz. 8.00 w Restauracji Jedenastka - na dużej sali.

Obecność Członków MK obowiązkowa.


Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy

Kwotę 1.819,20 zł z przeznaczeniem na organizowaną przez Komisję Krajową akcję „Solidarni z Ukrainą” udało się zebrać podczas jednego z konkursów piątkowej (13 maja) Karczmy Piwnej dla Członków NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.

Zebrane środki przekazane zostały na konto akcji, a ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Mały Hutnik i dzień wolny dla pracowników ArcelorMittal Poland

Mały Hutnik - świadczenie okolicznościowe wynikające z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland zostanie w tym roku wypłacony w wysokości 500,35 zł.


Dzień Hutnika to święto pracowników AMP, które wypada 4 maja. W związku z tym świętem w ZUZP zawarte są wymiernie korzystne dla pracowników zapisy tj. wypłata dodatkowego świadczenia zwanego Małym Hutnikiem oraz dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zgodnie z zapisami ZUZP - z okazji Dania Hutnika uprawnionemu pracownikowi wypłacany jest tzw. Mały Hutnik. Uprawnionym jest osoba zatrudniona w AMP nie krócej niż 12 m-cy, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - zaliczeniu do stażu podlegają wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytuły Karty Hutnika - do stażu zaliczane są jedynie okresy w których Karta Hutnika była wypłacana.

Wysokość Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w spółce z I kwartału danego roku, ale nie mniej niż 250 zł. W tym roku Mały Hutnik - jak poinformował pracodawca wynosi 500,35 zł. i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.

Pracownikom AMP z okazji Dnia Hutnika przysługuje również dzień wolny od pracy (4 maja). W przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dzień wolny 4 maja pomniejsza wymiar czasu pracy w maju, co z kolei oznacza, że praca w tym dniu jest traktowana jako godziny nadliczbowe.

Solidarność wystąpiła o wypłatę Małego Hutnika w tej samej wysokości oraz udzielenie dodatkowego dnia wolnego od pracy do tzw. spółek interim: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication. Przedstawiciel spółki Sanpro w poniedziałek, 25 kwietnia potwierdził, że pracownikom wykonującym w imieniu spółki usługę na rzecz AMP w ramach umowy zawartej 11 sierpnia 2014r. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień zostanie wypłacona kwota 500,35 zł brutto oraz dzień 4 maja 2022r. będzie dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"MSZE ŚW. W INTENCJI
ŚP. JERZEGO GOIŃSKIEGO
TERMINARZ

PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -