Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20230917 20230911_B 20230911_A 20230902 20230603 20230504 20230402

...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


IX Marszobieg charytatywny
IX Marszobieg charytatywny będzie miał miejsce w następujących terminach:

26 września w Dąbrowie Górniczej
27 września w Krakowie
28 września w Zdzieszowicach


Do 25 sierpnia br. przyjmowane były zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych niepełnosprawnych dzieci do corocznej akcji zbierania funduszy na ich leczenie i rehabilitację podczas Marszobiegu charytatywnego ArcelorMittal Poland S.A.

Rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawnych dzieci w wieku poniżej 18 lat potrzebujący pomocy przy leczeniu i rehabilitacji swoich pociech mogą zgłosić je do akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacja-naszedzieci.pl oraz u koordynatora Marszobiegu.

Pomocy oczekiwać mogą dzieci aktualnie zatrudnionych pracowników, dzieci po zmarłych pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami oraz dzieci pracowników, którzy ulegli wypadkowi lub ciężkiej chorobie uniemożliwiającej powrót do pracy, będących w chwili wypadku lub choroby pracownikami spółek: AMP, Kolprem, AM Refractories, AMBCOE, PUW HKW, AM Recykling Polska.

O ostatecznym wyborze osób, którym dedykowany będzie Marszobieg zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora akcji.

Pomoc uzyskana za pośrednictwem akcji przeznaczona może być na specjalistyczną rehabilitację, leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Koordynatorami akcji są:

* Dąbrowa Górnicza: Anna.Browne@arcelormittal.com ; tel. 668 461 879, - budynek inżynieringu
* Kraków:
Magdalena.Ciurkot@arcelormittal.com ; tel. 664 781 806 - budynek Straży Pożarnej
* Zdzieszowice:
Magdalena.Musial@arcelormittal.com ; 668 480 330 - budynek szkolenia BHP.


Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się pod hasłem „Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać”.

FOTO galeria


41 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w terminie 16 - 17 września 2023 r. MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. organizuje wyjazd na uroczystości w niedzielę, 17 września br.

Pełny program przedstawia się następująco:

sobota, 16 września:

- godz. 15.00 - otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej;
- godz. 17.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- godz. 19.00 - Msza św. na szczycie dla pielgrzymów pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Kaszaka, biskupa sosnowieckiego);
- godz. 21.00 - Apel Jasnogórski pod przewodnictwem ks. bp Sławomira Odera, biskupa gliwickiego;
- godz. 21.30 Droga Krzyżowa na wałach;
- godz. 22.30 - 23.00 - indywidualne czuwanie przy obrazie Matki Bożej.

niedziela, 17 września:

- godz. 08.30 - otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej;
- godz. 09.30 - emisja filmu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce;
- godz. 10.10 - Różaniec na szczyce;
- godz. 10.30 - przywitanie pielgrzymów prez Przeora Jasnej Góry, wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudy;
- godz. 11.00 - Msza św. koncelebrowana na szczycie pod przewodnictwem ks. abp Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, homilię wygłosi ks. abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki.

Organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy w tym roku jest Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”.

Dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 17 września o godz. 07.00 spod budynku związkowego. Powrót po zakończeniu Mszy św.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 776 61 05 oraz w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok 6. Serdecznie zapraszamy!


43 rocznica podpisania Porozumienia DąbrowskiegoFOTO galeria FOTO galeria


Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 43 rocznicy podpisania Porozumienia Dąbrowskiego i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które odbędą się 11 września 2023 r. W ramach uroczystości dokonany zostanie akt nadania nazwy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 dotychczasowej ulicy Katowickiej.

Podpisane 11 września 1980 r. w Dąbrowie Górniczej porozumienie nie tylko potwierdzało zawarte wcześniej uzgodnienia w ramach porozumień w Gdańsku w zakresie tworzenia Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, ale zagwarantowało utworzenie jednego ogólnopolskiego ruchu związkowego pod wspólnym kierownictwem w całej Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego reprezentującego komitety robotnicze zakładów i instytucji byli: Przewodniczący MKR - Andrzej Rozpłochowski, I Wiceprzewodniczący - Jacek Jagiełka, II Wiceprzewodniczący - Bogdan Borkowski, Sekretarz Zarządu - Kazimierz Świtoń, a także Członkowie Zarządu: Aleksander Karpierz, Zbigniew Kupisiewicz, Wiesław Tatko.

Ze strony Komisji rządowej porozumienie podpisali: Przewodniczący Komisji Rządowej Minister Hutnictwa - Franciszek Kaim, Minister Rolnictwa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Hutnictwa Naczelny Dyrektor ZHŻiSt. - Kazimierz Sąda, Naczelny Dyrektor Kombinatu Metalurg. „Huta Katowice” - Zbigniew Szałajda, Naczelny Dyrektor Kombinatu Huta im. Lenina - Eugeniusz Pustówka, Przewodniczący ZG ZZII - Antoni Seta, Generalny Dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych - Franciszek Grzesiak.

W negocjowaniu porozumienia, w charakterze doradców, udział wzięli: Wiesław Chrzanowski, Stefan Kurowski, Janusz Krzyżewski, Zbigniew Bogusławski.

W efekcie uzgodnień strona rządowa gwarantowała również m.in.: dostęp do mediów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, udostępnienie pomieszczeń przez dyrekcje zakładów pracy lub władze terenowe z przeznaczeniem na działalność związkową, możliwość współdecydowania o sprawach pracowniczych i socjalnych, możliwość otwarcia rachunków bankowych oraz gwarancję uczestnictwa strony związkowej w pracach nad nowymi ustawami: Kodeksem pracy, o związkach zawodowych i o samorządzie robotniczym. Ustalono, że dokumenty konieczne do dopełnienia formalności – statuty, składy władz i wnioski o przyznanie lokali – będą przedstawiane wojewodom właściwym dla miejsca działania. Strona rządowa zobowiązywała się ponadto do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym, członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom, a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.

Program tegorocznych obchodów przedstawia się następująco:

- 09.30 - uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul Kościelna 20;
- 11.30 - uroczystości nadania nazwy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 (dawna ulica Katowicka) - Dąbrowa Górnicza, skrzyżowanie z ul. 11 Listopada - przy tzw. starym Realu;
- 12.30 - uroczystości na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (Huty Katowice) - złożenie kwiatów pod pamiątkowym Krzyżem znajdującym się za bramą główną huty oraz obchody pod Pomnikiem Porozumienia Dąbrowskiego.

Po uroczystościach Solidarność serdecznie zaprasza na poczęstunek do budynku dyrekcyjnego ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92.


Odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy represjonowanym działaczom podziemia komunistycznego w Zagłębiu i ich rodzinom w latach 1983-89FOTO galeria


W sobotę 2 września 2023 r. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, przy ul. Skautów 1. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Biskupiemu Komitetowi Pomocy przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, działającemu w parafii w latach 1983-89.

Uroczystość zapoczątkowała msza św., którą odprawił bp Grzegorz Kaszak. Podczas kazania biskup nawiązał do powstających po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ośrodkach duszpasterstwa świata pracy oraz komitetach pomocy najbardziej poszkodowanym. Taki komitet powstał m.in. z inspiracji bp. Stefana Bareły i jego biskupa pomocniczego Franciszka Musiela w Sosnowcu na Nowym Sielcu. Stronę świecką w ówczesnym punkcie pomocy reprezentowała Halina Koniarska. Głównym celem komitetu była pomoc i koordynowanie działalności charytatywnej na rzecz uwięzionych i internowanych oraz ich rodzin.

Prowadzący Punkt Pomocy prowadzili szczegółową ewidencję osób represjonowanych (internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy, wyrzuconych ze szkoły itp.).

Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy przez prezesa Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie – 1980” Jana Cegielskiego w towarzystwie współorganizatora uroczystości - prezydenta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego. Tablica powstała dzięki staraniom Stowarzyszenie „Porozumienia Katowickie – 1980” przy wsparciu miasta Sosnowiec. W kolejnym punkcie ks. bp. Grzegorz Kaszak dokonał uroczystego aktu poświęcenia tablicy na froncie kościoła.

Udział w uroczystości wzięli dawni działacze podziemia antykomunistycznego z Zagłębia korzystający z pomocy Komitetu w latach 1983-1989, hierarchowie kościoła diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, szef Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – Andrzej Sznajder, prezes Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach Robert Cupa, przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje związków zawodowych NSZZ Solidarność”, służb mundurowych, przedstawicielka Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im Białego Orła w Sosnowcu, Poczty Sztandarowe oraz zaproszeni goście. Uroczystości towarzyszyła orkiestra z Centrum Kultury w Sosnowcu, która wykonała hymn państwowy i hymn Solidarności pt.”Solidarni, Nasz jest ten dzień”.

Przedstawiciele firm i instytucji, którzy wsparli inicjatywę upamiętnienia d. Komitetu Pomocy – otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości była prezentacja wystawy pt. „Solidarni z »Solidarnością”.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -