Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20240601 20240510 20240504 20240322 20240322 20240306 20231213

...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


ZATRZYMAJ ZIELONY ŁAD - Podpisz, zanim zrujnują Ci życie

W Gdańsku obraduje Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”W dniach 11-12 czerwca prowadzone są obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w których uczestniczy nasz Przewodniczący – Mirosław Nowak.

Obrady Komisji Krajowej rozpoczęły się modlitwą za przyczyną bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności.

W pierwszym dniu obrad Komisji jednym z najważniejszych tematów była unijna polityka klimatyczna i ewentualne konsekwencje jej wprowadzenia. Związek podsumował podjęte w tym obszarze działania

– m.in. wielką manifestację w Warszawie, która odbyła się 10 maja br. – przeprowadzoną w sposób profesjonalny i merytoryczny, której frekwencja była bardzo wysoka.

Kolejną bardzo ważną kwestią była wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Organizacje Związkowe będące reprezentantami pracowników na forum Rady Dialogu Społecznego – w tym NSZZ „Solidarność” przedstawili stronie rządowej propozycję 7% wzrostu od nowego roku wysokości płacy minimalnej - do 4.650 zł brutto. Propozycja wzrostu płacy minimalnej w budżetówce wynosi natomiast 15%.

Komisja Krajowa przyjęła także stanowisko wyrażające sprzeciw przeciwko decyzji Zarządu PKP Cargo kierującej ok 30% załogi na przymusowe wolne, które może potrwać nawet do roku czasu (aktualnie w spółce zatrudnionych jest ok. 20 tys. pracowników). Przyczyną przez zarząd są problemy finansowe firmy. Zdaniem przedstawiciela funkcjonującej w PKP Cargo Solidarności sytuacja nie jest aż tak zła, by uzasadniała tak drastyczne kroki względem załogi.

Pierwszy dzień obrad zakończył poświęcony postaci błogosławionego, męczennika, obrońcy praw człowieka oraz patrona NSZZ „Solidarność” księdza Jerzego Popiełuszki koncert patriotyczno - refleksyjny pt. „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”.

Uczestnicy koncertu uczcili minutą ciszy żołnierza, który zginął na granicy polsko-białoruskiej.


W drugim dniu Członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i odmówili krótką modlitwę przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 upamiętniającym upamiętnia ofiary wydarzeń z Grudnia ’70.

Według programu dzisiaj Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zajmować się będzie sprawami dotyczącymi polskiej oświaty oraz związkowych struktur w Policji. Związkowcy udadzą się także do bazyliki św. Brygidy, gdzie znajduje się słynny Bursztynowy Ołtarz. W Bastionie Solidarności można także podziwiać poświęcony niedawno witraż z wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji w czerwcu

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się w środę 19 czerwca 2024 r. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 - sala nr 119.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.


Puchar Przewodniczącego A.D. 2024 w rękach drużyny z Walcowni Średniej
Rozgrywki turniejowe wywołały szereg emocji, a sama walka była zacięta. Biorące udział w turnieju poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce - DWS
II miejsce - PPD
III miejsce - PSD
IV miejsce - DWG

FOTO galeria


Drużyna z Walcowni Średniej została zwycięzcą Turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Turniej rozegrany został w sobotę 1 czerwca 2024 r. na stadionie UKS Dąbrowa Górnicza - Okradzionów, a towarzyszyły mu uroczyste obchody Dnia Dziecka.

Choć początkowo pogoda postraszyła - z rana padał deszcz - później się pięknie wypogodziło, co z pewnością wpłynęło na dużą frekwencję uczestników imprezy. Turniejowi - jak co roku - towarzyszyło szereg atrakcji przeznaczonych dla najmłodszych uczestników z okazji ich święta - Dnia Dziecka.

Królem Strzelców tegorocznego turnieju został Kosiński Mateusz.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek na boisku pełniąc rolę sędziego czuwał Damian Jędruch - nasz kolega z ArcelorMittal Poland S.A. - kontrola jakości. Za sprawne przeprowadzenie turnieju, wykazaną cierpliwość i stanowczość - serdecznie dziękujemy :)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy za wspaniałą atmosferę.


Związkowcy i pracodawcy razem ws. ochrony hutnictwa

Wspólne Stanowisko Strony Pracowników i Strony Pracodawców w sprawie niezbędnych działań na rzecz krajowego hutnictwa zostało przekazanie na ręce Ministra Rozwoju i Technologii - Sekretarza Stanu Waldemara Sługockiego podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Trójstronnego, które miało miejsce 5 czerwca br. w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG.

Mocno merytorycznym okazało się pierwsze posiedzenie nowego Zespołu Trójstronnego ds. Hutnictwa, w którym wzięli udział nasi przedstawiciele - m.in. Andrzej Karol - Przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ Solidarność” oraz Mirosław Nowak - Przewodniczący Solidarności z AMP.

Minister Waldemar Sługocki wysłuchał zarówno przedstawicieli strony społecznej, jak i pracodawców w zakresie zagrożeń i koniecznych do podjęcia działań celem ograniczenia kryzysu hutnictwa w Polsce. Obecnie produkcja spada do rekordowo niskiego poziomu - przy wykorzystaniu zaledwie 60% mocy produkcyjnych, a huty dotkliwie odczuwają rekordowy wzrost cen energii elektrycznej i gazu przy jednocześnie nasilonej konkurencji na rynku międzynarodowym. Tymczasem lokalna produkcja stali ma kluczowe znaczenie z perspektywy zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw dla europejskich odbiorców.

We wspólnym Stanowisku Strony Pracowników i Pracodawców zwrócono szczególną uwagę na konieczność podjęcia następujących działań:

1. Mających na celu ochronę europejskiego rynku stali - utrzymanie środków ochronnych w postaci kontyngentów taryfowych na wyroby stalowe do 30 czerwca 2026 r. - obecnie obowiązują one do 30 czerwca br., natomiast nowy system ochrony CBAM ma zostać wprowadzony dopiero od 1 stycznia 2026 r.

2. W zakresie zabezpieczenia międzynarodowej konkurencyjności w kontekście energii elektrycznej:

- wprowadzenie ceny pomostowej na poziomie nie wyższym niż 60 euro/MWh dla firm przemysłowych utrzymujących produkcję w Polsce;
- przedłużenie programu wsparcia TCTF zapewniającego wsparcie firm dotkniętych wysokimi kosztami energii na 2024 r.;
- obniżenie kosztów opłaty jakościowej;
- wcześniejsza wypłata rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych oraz wprowadzenie systemu wypłat zaliczkowych od 2025 r.

3. W zakresie działań na rzecz ograniczenia ryzyka związanego z regulacjami środowiskowymi:

- usprawnienia i przyspieszenia procedur administracyjnych dla nowych decyzji administracyjnych koniecznych dla zakończenia procesu inwestycyjnego oraz zmiany aktualnie posiadanych decyzji (pilna potrzeba rozwiązania systemowego, które rozładuje problem niewydawanych decyzji nawarstwiający się od początku pandemii);
- poprawy dostępności złomu dla polskiego hutnictwa - zgodnie z prognozami dostępności i zużycia złomu żelaznego - jego ilość nie będzie wystarczająca na pokrycie potrzeb produkcyjnych.

Mirosław Nowak podsumowując spotkanie stwierdził, że tematy na nim omówione są bardzo ważnymi dla dalszego funkcjonowania hutnictwa w Polsce. Pan Minister reprezentujący stronę rządową był bardzo dobrze i merytorycznie przygotowany do rozmów, posiadający decyzyjność - z czym do tej pory różnie bywało. Jak podkreślił - My, jako strona społeczna myślimy przyszłościowo, staramy się być o krok do przodu, bo mamy świadomość jak dużo ludzi pracuje w branży hutniczej i jakie są zagrożenia. Uważamy również, że hutnictwo to branża strategiczna dla Polski, szczególnie teraz, w sytuacji w jakiej się znajdujemy. Rząd powinien zmienić do niej dotychczasowe podejście i podjąć kroki celem ochrony - nie mówię o szczególnym traktowaniu, ale przynajmniej wyrównaniu konkurencyjności z innymi krajami, także spoza Unii, które nie są obwarowane takimi restrykcjami. Walczymy o miejsca pracy i o hutnictwo i to będziemy robić. Taka jest nasza rola. Wierzę, że prace w ramach Zespołu Trójstronnego będą rzeczowe i w końcu przełożą się na konkrety i wymierne efekty.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦SLASKO-DABROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2024 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -