Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Uroczystości upamiętniające zawarcie Porozumienia Katowickiego
FOTOgaleriaUroczystości upamiętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego odbyły się w sobotę, 11 września br.

O godz. 12.00 odbyły się uroczystości przy Pomniku Porozumienia Katowickiego znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna Huta Katowice), gdzie miały miejsce m.in. wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów.

Wśród licznie zaproszonych gości był
Pan Prezydend R.P.
ANDRZEJ DUDA.

Wcześniej o godz. 10.00 obchody rozpoczęły się uroczystą mszą święta, która była odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza ul. Kościelna 2.


Kalkulator przeliczeniowy płac dla pracowników ArcelorMittal Poland
>> KALKULATOR PŁACOWY <<


Uwaga! W związku z licznymi pytaniami pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie sposobu przeliczenia płacy zasadniczej po wejściu w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Płacowego na 2021 r. pracodawca opracował i udostępnił dla pracowników kalkulator do samodzielnego przeliczenia stawek.

Celem samodzielnego przeliczenia płacy należy pobrać opracowany przez pracodawcę kalkulator ze Studni (zakładka HR), Sharepointa HR lub z naszej strony internetowej
www.hksolidarnosc.pl

W rubrykach zaznaczonych na czerwono pracownicy powinni uzupełnić pola zgodnie ze swoimi warunkami..
>> WIĘCEJ >>


W sierpniu wypłacone zostaną nagrody: EBITDA i dodatkowa

Wraz z wynagrodzeniem za lipiec (na dzień 10 sierpnia br.) wypłacona zostanie pierwsza część nagrody za wynik EBITDA wynikająca z Porozumienia Przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 r. Wysokość nagrody wynosi 440 zł. Pracownicy otrzymają również 500 zł nagrody dodatkowej, a także wyrównanie podwyżki płacy zasadniczej o 130 zł (wraz z premią 7%) za dwa miesiące - od maja do czerwca br.

Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego nagroda za wynik EBITDA podzielona została na trzy części i uzależniona jest od osiągnięcia wyniku EBITDA w okresie: - od 1 stycznia br.
>> WIĘCEJ >>


Emerytury za staż - dąbrowska Solidarność ruszyła z akcją zbierania podpisów


Ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w zakresie emerytur stażowych. Projekt ustawy zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet oraz po 40 latach pracy składkowej dla mężczyzn. By taką opcję można było procedować dalej - niezbędne jest zebranie 100 tys. podpisów w terminie do 6 października br.

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. oraz spółek podpisy pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej mogą złożyć w sekretariacie dąbrowskiej Solidarności - budynek związkowy DAMM 4, pok. nr 6. Akcja zbierania podpisów pod projektem „Emerytura za staż” formalnie ruszyła od 7 lipca br.

Solidarność od lat podkreśla, że kryterium emerytalnym nie powinien być tylko i wyłącznie wiek pracownika, ale również to, jak długo ten pracownik opłacał składki emerytalne. Dlatego też Związek walczy o wprowadzenie w Polsce systemu emerytur stażowych - tak, by każda kobieta po 35 latach płacenia składek emerytalnych i każdy mężczyzna po 40 latach opłacania tych składek miał możliwość przejścia na emeryturę, chyba że podejmie decyzję o kontynuacji pracy. To ma być wybór każdego pracownika.

Jako że politycy od lat obiecują wprowadzenie takiego rozwiązania, a do tej pory nie podjęli w tym kierunku konkretnych działań - Solidarność przygotowała projekt ustawy emerytalnej, powołała Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, którego szefem został Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i zarejestrowała inicjatywę u marszałek Sejmu. Kolejnym krokiem jest zebranie 100 tys. podpisów obywateli celem zobligowania sejmu do podjęcia prac nad przygotowanym przez Związek projektem ustawy.

Przypominamy, że przy złożeniu podpisu niezbędne jest podanie adresu zamieszkania i nr pesel.

Projekt Solidarności ws. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.hksolidarnosc.pl


Członkowie Solidarności z medalem 40-lecia
Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w podjętej działalności.


Medalem 40-lecia NSZZ „Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego za wierność i zasługi odznaczeni zostali Członkowie MOZ NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Uroczystość miała miejsce 15 czerwca 2021 r.

Medale Zasłużony 40-lecia NSZZ „Solidarność" Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wręczył Bronisław Skoczek - przewodniczący RSEiR w asyście Andrzeja Chrzanowskiego - Przewodniczącego Komisji Emerytów i Rencistów dąbrowskiej Solidarności oraz Ireneusza Płochy.

Uroczyście odznaczeni zostali:

Czerw Jan; Lorek Alojzy; Markowska Zofia; Oczkowski Adam; Piekielnik Halina; Rebeta Jadwiga; Waleński Zdzisław; Wileczek Bolesław; Wyroba Wiesław; Brzózka Eugeniusz; Czajkowski Jan; Mazur Józef; Rozwał Jerzy; Skrzek Roman; Szrek Stanisław; Jachna Stanisław.

Bronisław Skoczek podziękował uhonorowanym za aktywną postawę zarówno na rzecz Związku, jak i naszego Kraju. Podkreślił, że to dzięki Im Solidarność do dzisiaj żyje, podejmuje szereg akcji i odnosi liczne sukcesy w walce o godność pracownika i człowieka. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na przekazywanie wartości związkowych młodemu pokoleniu, ich mobilizację na rzecz organizacji związkowej i służbę drugiemu człowiekowi.


ZUZP dla pracowników AMP został zarejestrowany
Powiadomienie o rejestracji
Układ Zbiorowy pracy od 01 lipca 2021 r.


W dniu 24 czerwca 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Sekcja Prawna zarejestrowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nowy ZUZP będzie obowiązywał od 1 lipca 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych powiadomiła, że układ zbiorowy pracy dla pracowników AMP zawarty 18.05.2021 r. został wpisany do rejestru układów w dniu 24.06.2021 r .
>> WIĘCEJ >>


Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o.o.

Protokół dodatkowy nr 12, Protokół dodatkowy nr 13, Porozumienie okołoukładowe oraz Porozumienie płacowe na rok 2021 zostały zawarte w ostatnim tygodniu czerwca 2021 r. w spółce PUW HKW Sp. z o. o. Podpisane zmiany istotnie przekładają się na zasady wynagradzania pracowników spółki.

Uzgodnienia w ramach protokołów dodatkowych wprowadzają nową tabelę zaszeregowań pracowników na stanowiskach pracy będącą załącznikiem nr 1 do ZUZP..
>> WIĘCEJ >>


MOZ NSZZ „Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety doparku rozrywki ENERGYLANDIA

Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie" do 12 lipca 2021r. godz. 10.00 - zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.

Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) - 110 zł; ulgowy - 70 zł; dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.


Jest porozumienie płacowe na 2021 r. dla pracowników AMP

W sumie średnio 200 zł/pracownika przeznaczy pracodawca na podwyżkę płac w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Dodatkowo uzgodniono 1.000 zł gwarantowanej nagrody, 500 zł nagrody wdrożeniowej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 400 zł nagrody uzależnionej od wyniku EBITDA wraz z możliwością wzrostu tych wszystkich nagród do 20% w przypadku osiągnięcia wyższego niż zakładany wyniku EBITDA.

Już z wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy AMP mają otrzymać 500 zł jak i I ratę nagrody za wkład pracy w 2020 r., nagrodę uzupełniającą wynikającą z podwyżki płacy zasadniczej liczonej od stycznia do kwietnia z uwzględnieniem 7% premii w wysokości 556,40 zł. Powyższe kwoty wynikają z uzgodnionego porozumienia płacowego, którego pełne zapisy przedstawiamy.
>> WIĘCEJ >>


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -