Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


W rocznicę męczeńskiej śmierci

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas uroczystej mszy św. w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patrona Solidarności.

Transmisja mszy prowadzona będzie online na stronie: www.popieluszko.net.pl
19 października br. o godz. 18.00.Akcja Mikołaj 2021

Dąbrowska Solidarność organizuje dla dzieci Członków Związku akcję Mikołajkową.

W tym roku uprawnionymi do upominku są dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 października 2021 r.. Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji - warunkiem koniecznym do otrzymania upominku dla dziecka jest opłacona składka członkowska za październik 2021 r. oraz dostarczony do Związku akt urodzenia dziecka.

W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy jednocześnie, iż osoby, które w latach poprzednich dostarczyły akty urodzenia swoich pociech i brały już udział w akcjach Mikołajkowych w latach poprzednich nie muszą po raz kolejny dokumentów dostarczać.


Realizacja porozumienia płacowego

W sumie 420 zł dodatkowych środków finansowych otrzymają uprawnieni pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za m-c wrzesień 2021 r. Na wielkość tę składa się nagroda EBITDA oraz nagroda za wkład pracy w 2020 r.

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia płacowego na 2020 r. oraz po uwzględnieniu poziomu wykonania wyniku finansowego za 8 miesięcy 2021 r. pracownicy wraz z wynagrodzeniem za wrzesień br. (na dzień 10 października) otrzymają nagrodę za wynik EBITDA w wysokości 170 zł.

Co prawda podstawowa wysokość nagrody EBITDA za 8-mcy 2021 r. wynosi 100 zł, jednak w związku z przekroczeniem zakładanego w biznesplanie wyniku - została ona maksymalnie zwiększona - o 70 zł.
>> WIĘCEJ >>


AMP walczy o certyfikat ResponsibleSteelTM

ArcelorMittal Poland S.A. wdraża standard ResponsibleSteelTM - Odpowiedzialna Produkcja Stali - dający pewność klientom oraz otoczeniu, że produkowana w spółce stal spełnia wysokie standardy BHP, środowiskowe i socjalne. Pierwszy audyt w tym zakresie zaplanowany został na listopad 2021 r., audyt zamykający ma mieć miejsce pod koniec stycznia 2022 r.

Posiadanie certyfikatu jest nobilitacją dla firmy. Standard dla branży stalowej opracowany został przez organizację ResponsibleSteelTM, zrzeszającą największych producentów stali i ich dostawców, organizacje środowiskowe i społeczne, organizacje branżowe, jednostki certyfikujące i naukowe
. >> WIĘCEJ >>


Jest projekt Regulaminu ZFŚS na 2022 r.

21 września br. pracodawca przekazał stronie związkowej projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Organizacje związkowe funkcjonujące w spółce/reprezentatywne organizacje związkowe mają termin 30 dni na przedstawienie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tej kwestii


Szczepienia przeciw grypie w AMP
Deklaracja przystąpienia do szczepienia


ArcelorMittal Poland S.A oferuje program szczepień przeciw grypie w sezonie 2021/2022. Aby skorzystać z programu należy dostarczyć pracodawcy stosowną deklarację.

Program szczepień skierowany jest do pracowników AMP i ich rodzin, pracowników Sanpro Synergy i Ananke Business Communications świadczących pracę na rzecz AMP.

Zainteresowani pracownicy winni do 30 września br. przekazać na adres zdrowie@arcelormittal.com lub nr tel. 660 682 430 skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji.

Fizycznie dokument można dostarczyć również do budynku inżynieringu pok. 214 w Dąbrowie Górniczej, budynku socjalnego pok. 10 w Sosnowcu, budynku dyrekcyjnego pok. 108 w Świętochłowicach lub budynku dyrekcyjnego pok. 42 w Chorzowie.

Szczegółowe terminy i miejsce realizacji szczepień zostaną podane po zrealizowaniu dostaw szczepionek. Należy jednak pamiętać, iż zgłoszenie udziału w programie nie jest jednoznaczne z zapewnieniem szczepienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy.

Koszt szczepienia pokrywa pracodawca, a w przypadku pracowników interim - Fundacja Ochrony Zdrowia. Koszt podatku i ubezpieczeń społecznych jest po stronie pracownika - zostaną potrącone przez listę płac, a w przypadku interimów - pracownicy otrzymają PIT 8C.


Uroczystości upamiętniające zawarcie Porozumienia Katowickiego
FOTOgaleriaUroczystości upamiętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego odbyły się w sobotę, 11 września br.

O godz. 12.00 odbyły się uroczystości przy Pomniku Porozumienia Katowickiego znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna Huta Katowice), gdzie miały miejsce m.in. wystąpienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów.

Wśród licznie zaproszonych gości był
Pan Prezydend R.P.
ANDRZEJ DUDA.

Wcześniej o godz. 10.00 obchody rozpoczęły się uroczystą mszą święta, która była odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza ul. Kościelna 2.


Kalkulator przeliczeniowy płac dla pracowników ArcelorMittal Poland
>> KALKULATOR PŁACOWY <<


Uwaga! W związku z licznymi pytaniami pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie sposobu przeliczenia płacy zasadniczej po wejściu w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Płacowego na 2021 r. pracodawca opracował i udostępnił dla pracowników kalkulator do samodzielnego przeliczenia stawek.

Celem samodzielnego przeliczenia płacy należy pobrać opracowany przez pracodawcę kalkulator ze Studni (zakładka HR), Sharepointa HR lub z naszej strony internetowej
www.hksolidarnosc.pl

W rubrykach zaznaczonych na czerwono pracownicy powinni uzupełnić pola zgodnie ze swoimi warunkami..
>> WIĘCEJ >>


W sierpniu wypłacone zostaną nagrody: EBITDA i dodatkowa

Wraz z wynagrodzeniem za lipiec (na dzień 10 sierpnia br.) wypłacona zostanie pierwsza część nagrody za wynik EBITDA wynikająca z Porozumienia Przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wzrostu płac w 2021 r. Wysokość nagrody wynosi 440 zł. Pracownicy otrzymają również 500 zł nagrody dodatkowej, a także wyrównanie podwyżki płacy zasadniczej o 130 zł (wraz z premią 7%) za dwa miesiące - od maja do czerwca br.

Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego nagroda za wynik EBITDA podzielona została na trzy części i uzależniona jest od osiągnięcia wyniku EBITDA w okresie: - od 1 stycznia br.
>> WIĘCEJ >>


Emerytury za staż - dąbrowska Solidarność ruszyła z akcją zbierania podpisów


Ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w zakresie emerytur stażowych. Projekt ustawy zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet oraz po 40 latach pracy składkowej dla mężczyzn. By taką opcję można było procedować dalej - niezbędne jest zebranie 100 tys. podpisów w terminie do 6 października br.

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. oraz spółek podpisy pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej mogą złożyć w sekretariacie dąbrowskiej Solidarności - budynek związkowy DAMM 4, pok. nr 6. Akcja zbierania podpisów pod projektem „Emerytura za staż” formalnie ruszyła od 7 lipca br.

Solidarność od lat podkreśla, że kryterium emerytalnym nie powinien być tylko i wyłącznie wiek pracownika, ale również to, jak długo ten pracownik opłacał składki emerytalne. Dlatego też Związek walczy o wprowadzenie w Polsce systemu emerytur stażowych - tak, by każda kobieta po 35 latach płacenia składek emerytalnych i każdy mężczyzna po 40 latach opłacania tych składek miał możliwość przejścia na emeryturę, chyba że podejmie decyzję o kontynuacji pracy. To ma być wybór każdego pracownika.

Jako że politycy od lat obiecują wprowadzenie takiego rozwiązania, a do tej pory nie podjęli w tym kierunku konkretnych działań - Solidarność przygotowała projekt ustawy emerytalnej, powołała Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, którego szefem został Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i zarejestrowała inicjatywę u marszałek Sejmu. Kolejnym krokiem jest zebranie 100 tys. podpisów obywateli celem zobligowania sejmu do podjęcia prac nad przygotowanym przez Związek projektem ustawy.

Przypominamy, że przy złożeniu podpisu niezbędne jest podanie adresu zamieszkania i nr pesel.

Projekt Solidarności ws. zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.hksolidarnosc.pl


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -