Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> INFORMACJE Z KOMISJI <>27.02.2013
Monika Roznerska na Międzyzakładowej Komisji
Musimy nadal poszukiwać oszczędności

14.02.2013
Pracownicy otrzymają porozumienia zmieniające
W Biurze Podróży Partner wprowadzono Regulamin Wynagradzania

23.01.2013
Na Komisji Międzyzakładowej...
Produkcja powyżej oczekiwań, wynagrodzenia błędnie naliczoneINFORMACJE Z KOMISJI '2013

27.02.2013
Monika Roznerska na Międzyzakładowej Komisji
Musimy nadal poszukiwać oszczędnościTemat wzrostu płac, błędów w naliczaniu wynagrodzeń, dodatku brygadzistowskiego, transportu wewnątrzzakładowego i wiele innych, został poruszony podczas spotkania Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności w dniu 27 lutego, którego gościem była Monika Roznerska - Dyrektor Personalny AMP.


Najważniejszym tematem dla pracowników w nowym roku jest kwestia podwyżek płac. - Niestety, - z uwagi na złe wyniki grupy i spółki musimy nadal poszukiwać oszczędności - poinformowała Dyrektor Personalny. Dlatego też trudno będzie w bieżącym roku mówić o jakichkolwiek podwyżkach. W AMP trwają poszukiwania przynajmniej 10 mln euro oszczędności. Dlatego też Dzień Kobiet w tym roku obchodziliśmy skromniej niż zazwyczaj. Dyrektor zapowiedziała również, że konieczną może się okazać rezygnacja z obchodów Dnia Hutnika.

Eugeniusz Gerke przypomniał, iż pracodawca zostawiając w zakładzie najlepszych pracowników obiecywał, iż pracownicy ci odczują to w wynagrodzeniach. Tymczasem pracownicy AMP mają nadal zaciskać pasa, a ci którzy odeszli za wysokimi odprawami pracują obok zatrudnieni przez inne firmy.

W kwestii błędów w naliczaniu wynagrodzeń Dyrektor Personalny potwierdziła, że wdrożenie nowego systemu płacowego nie obyło się bez problemów. - Pojawiło się sporo błędów, więc sytuacja daleka jest od ideału. W celu usunięcia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości spółka Wipro zaangażowała dodatkowych konsultantów. Według zapowiedzi pracodawca wyda pracownikom wraz z wynagrodzeniem za luty br. podwójne paski, jednak wraz z marcową wypłatą pracownicy mają otrzymać już tylko pasek z systemu SAP HR. Takiej decyzji sprzeciwiają się jednak związkowcy podkreślając, iż podwójne paski powinny być do czasu uzyskania stuprocentowej pewności, iż pracownicze wynagrodzenia naliczane są prawidłowo.

Powyższe jest tym bardziej zasadne, gdyż - jak powiedziała Monika Roznerska - prawidłowe funkcjonowanie systemu kadrowo-płacowego jest podstawowym elementem w firmie.

Wprowadzenie systemu SAP ma znacznie ułatwić pracodawcy pracę. Dzięki nowemu systemowi będzie można m.in. na bieżąco śledzić np. szkolenia. Powodem wyboru do realizacji tego zadania Spółki Wipro jest - zdaniem pracodawcy - przedstawienie przez nią przekonującego scenariusza jego wdrożenia i oszczędności.

Dyrektor Personalny poinformowała, iż pracodawca pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemu transportu wewnętrznego, by pracownicy nie musieli opuszczać stanowiska pracy wcześniej.

Wiele zarzutów w tym zakresie ze strony społecznej dotyczyło w szczególności pozbawienia licznej grupy pracowników przepustek wjazdowych, jakości i stanu technicznego wewnątrzzakładowych autobusów, a także możliwości dostosowania rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i przepustowości na łaźniach.

Monika Roznerska poinformowała o wprowadzeniu możliwości zamówienia przewozu przez przełożonego dla grupy pracowników, która np. dla potrzeb pracodawcy pozostaje na stanowisku pracy dłużej. Przewóz taki ma dowozić pracowników do bramy głównej AMP. W kwestii zwiększenia ilości przepustek - Dyrektor wyjaśniła, iż jesteśmy zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, a duża ilość samochodów znajdujących się na jego terenie może w przypadku awarii utrudnić lub uniemożliwić opuszczenie zakładu pracy.

W znacznej części problem transportu może rozładować zaproponowana przez Przewodniczących możliwość uruchomienia przepustek wjazdowych na nocne i popołudniowe zmiany, jako iż zdecydowana większość posiadaczy przepustek pracuje w godzinach rannych.

Pracodawca podjął również prace nad dostosowaniem modelu żywienia w sposób satysfakcjonujący dla pracowników. Dyrektor podkreśliła: - - Brak jest jednolitego systemu, który zadowoliłby wszystkich. Dla nas najważniejsze jest, by pracownik mógł coś zjeść, ale otrzymujemy liczne zapytania dotyczące innych możliwości w tym zakresie.

W związku z różnymi opiniami nt. żywienia w AMP pracodawca chce wprowadzić model żywienia bardziej elastyczny. Prace są na etapie ustalania, co będzie najlepszym rozwiązanie.

Kolejnym z podjętych tematów była premia za absencję chorobową, która zdaniem strony społecznej dzielona jest niesprawiedliwie. Są bowiem pracownicy, którzy przez kilkanaście lat nie korzystali ze zwolnienia L-4, a premii za absencję nigdy nie otrzymali, gdyż inni współpracownicy zawyżali wskaźnik uprawniający do jej uzyskania. Jak powiedział jeden z przewodniczących - nie opłaci się nie chorować. Dyrektor Roznerska poinformowała, iż pracodawca zamierza zejść niżej przy przyznawaniu premii za absencję, do poziomu linii. Jeśli cała linia nie choruje - dostanie nagrodę, którą będzie dzielił mistrz na tych pracowników, którzy nie chorują.

Zdaniem Roberta Dębca jednak, premii nie powinien otrzymywać wydział który spełnia wskaźnik, ale konkretni pracownicy którzy nie chorowali.

Pracodawca przywrócił w AMP dodatek mistrzowski. Jednak z uwagi na przeliczenie w SAP zostanie on wypłacony z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 r. wraz z wynagrodzeniem za marzec br.

Dyrektor jednocześnie potwierdziła, iż do brygad będą zaliczani również pracownicy innych spółek, którzy w nich pracują. W związku z powyższym powinien zostać rozwiązany problem nieotrzymywania dodatku przez mistrzów nadzorujących pracowników z innych (poza MP) Spółek.

Monika Roznerska zapowiedziała również działania mające zmniejszyć wielkość zatrudnienia w administracji. - Dużo jest osób zatrudnionych przez spółki zewnętrzne. Przeprowadzamy właśnie analizę, która pozwoli nam ustalić czy ich obowiązki mogą przejąć pracownicy ArcelorMittal Poland.

Przewodniczący Solidarności zaapelowali, by nie podejmować kroków oszczędnościowych kosztem zwolnień pracowników - ludzie już mają problemy z pobraniem urlopów, mają jeszcze zeszłoroczne, a jeśli zdarzy się absencja chorobowa, to już w ogóle jest tragedia.

Zdaniem Moniki Roznerskiej nie będzie zwolnień pracowników fizycznych. -

W tym roku każdy z dyrektorów zakładów będzie zobowiązany do rozliczania się ze wskaźników w zakresie produktywności, elastyczności i absencji. Dzięki temu będziemy mogli dostrzec konkretne problemy pojawiające się na poziomie zakładu, a tym samym szybciej i sprawniej je rozwiązać. Pracodawca jednocześnie zaznaczył, iż nie przewiduje w 2013 r. wprowadzenia jakichkolwiek programów grupowych zwolnień.

- Co więcej, mamy nadzieję, że uda nam się przyjąć do struktur ArcelorMittal Poland część pracowników zatrudnionych obecnie przez Manpower - powiedziała dyrektor.

W kwestii przejęcia pracowników z Manpowera do AMP - pracodawca oczekuje decyzji z korporacji. Nie ma skonkretyzowanej daty przejęcia, ale AMP jest przygotowane na przyjęcie pracowników w trzech etapach - 30, 60 i 90 dni od daty uzyskania zgody.

Na pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia w AMP pracowników z innych firm Dyrektor wyjaśniła, iż ZE ZEN jest uwzględniony, ale jest również ograniczenie, by do AMP nie wracali ludzie, którzy wcześniej odeszli za odprawą.

Strona społeczna nawiązała również do długiego oczekiwania na wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jakości wody na łaźni DWS, gdyż pracownicy nadal dostają uczuleń i wysypki.

Związkowy dopytywali również o przyszłość pracowników zatrudnionych w SSCE, którzy przez lata zajmowali się obsługą kadrowo-płacową pracowników AMP, a teraz wydają się pracodawcy niepotrzebni.

- O reorganizacji pracy w SSC będziemy rozmawiać po pełnym wdrożeniu systemu SAP HR i wyeliminowaniu błędów w jego funkcjonowaniu - wyjaśniła Monika Roznerska. - Dziękuję pracownikom SSCE za dotychczasowe zaangażowanie we wdrożenie SAP i liczę na takie zaangażowanie w przyszłości. Jak będziemy mieli pewność, że system poprawnie funkcjonuje - będziemy podejmować decyzję co do dalszych kroków. Zapewniam jednak, że jeżeli zajdzie konieczność restrukturyzacji SSCE, to przygotujemy konkretny program odejść.

Mirosław Nowak nawiązał również do pracowników, którzy w 2012 r. odeszli z AMP bez odprawy po 41 latach pracy. Zdaniem Wiceprzewodniczącego pracownicy ci czują się koszmarnie - po 41 latach pracy pracodawca wynajął w sprawie sądowej o odprawę jedną z najlepszych kancelarii prawnych, która pewnie więcej zainkasuje za swoje usługi, niż wyniosłaby wypłata odprawy. Czy nie można było się z tymi ludźmi dogadać, załatwić sprawy polubownie? A tak zostały nadszarpnięte ich nerwy i pozostaje zła opinia o AMP - zakładzie pracy, któremu poświęcili sporą część swojego życia.

Dyrektor Personalna podniosła także temat funkcjonujących w zakładzie skrzynek kontaktowych, za pomocą których pracownicy bezpośrednio mogą zwracać się z problemami i pytaniami do dyrektora HR.14.02.2013
Pracownicy otrzymają porozumienia zmieniające
W Biurze Podróży Partner wprowadzono Regulamin Wynagradzania

Ogłoszony z dniem 14 lutego Regulamin Wynagradzania dla pracowników Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa jest wynikiem uzgodnień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Regulamin wejdzie w życie 1 marca br.

Z końcem lutego (dla niektórych pracowników marca) br. mija roczny okres gwarancyjny warunków pracy i płacy po przejściu do nowego pracodawcy - Biura Podróży Partner Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. W związku z powyższym wygasa dotychczasowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a w jego miejsce wprowadzony został Regulamin Wynagradzania.

Niestety, podczas negocjacji nie wszystkie rozwiązania z dotychczas obowiązującego ZUZP udało się wprowadzić do Regulaminu. Utrzymane zostały m.in. zapisy dotyczące tworzenia ZFŚS, uregulowano kwestię posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki oraz wpisano zasady tworzenia i podziału Funduszu Motywacyjnego. Pracodawca nie wyraził jednak zgody na utrzymanie dopłat dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

W związku z wprowadzeniem Regulaminu Wynagradzania pracownicy Spółki otrzymali porozumienia zmieniające. W protokole uzgodniono dodatkowo, iż pracownicy w momencie wprowadzania Regulaminu zachowają dotychczasową wysokość płacy zasadniczej.23.01.2013
Na Komisji Międzyzakładowej...
Produkcja powyżej oczekiwań, wynagrodzenia błędnie naliczone

Błędy w naliczonych wynagrodzeniach, wprowadzane przez pracodawcę zmiany oraz dalsze perspektywy zakładu - to tematy poruszone podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji, która odbyła się w środę, 23 stycznia br.
Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący reprezentujący poszczególne wydziały AMP wielokrotnie powtarzali, iż nowy system naliczający płace wywołał u pracowników duże rozczarowanie. W ogromnej bowiem ilości porównań dwóch pasków z różnych systemów wystąpiły różnice wysokości naliczonego wynagrodzenia. Przewodniczący optowali, by podwójne paski drukowane były również w kolejnych miesiącach, co umożliwiłoby kontrolę i możliwość porównania naliczonych wynagrodzeń
Podwójne paski wynagrodzeń miałyby być do czasu, aż nie będzie 100% pewności, że naliczane są one prawidłowo.

Wiele uwag dotyczyło również jakości ubrań roboczych oraz ich prania, podczas którego ubrania znacznie sie kurczą. Jak przekazał Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący "S" - aktualnie testowane są nowe ubrania, których materiał podczas prania nie będzie w taki sposób się zachowywał.

Jednym z tematów były również obraźliwe dla zatrudnionych pracowników świeżo opracowane instrukcje przeciwpożarowe, w których jeden z punków uznaje pracowników za potencjalnych złodziei. Przedstawiciele załogi zgodnie uznali, iż zapis ten jest bulwersujący i powinienbyć z instrukcji usunięty.

Przewodniczący podkreślali, że produkcja się ustabilizowała, a nawet jest wyższa niż założenia, w związku z czym pracownicy oczekują konkretnych ruchów pracodawcy w dziedzinie płac.
Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na niebezpiecznie się powiększający skład wyrobów na walcowni, stanowiący potencjalne zagrożenie.

Mirosław Nowak zapowiedział zmiany w Społecznej Inspekcji Pracy wynikające z odejść pracowników na Walcowni Dużej raz Walcowni Średniej. Na WD SIP został Mariusz Pietruszka, natomiast na średniej kandydatem "S" jest Stanisław Skalski.
Wiceprzewodniczący nawiązał do spotkania z Zakładowym SIP, podczas którego podjęto problem dot. tendencji ukrywania wypadków w AMP - Zdarza się, iż procedura powypadkowa wszczynana jest dopiero po interwencji Związku.
Lech Majchrzak podjął trudny, ale coraz częściej występujący problem zatrudnienia pracowników na umowy cywilno-prawne przez obcą firmę, celem czego ma być ukrycie nadgodzin. Takie rozwiązanie stosowane przez pracodawcę powoduje mniejszą zapłatę pracownikowi wykonującemu pracę niż to wynika z zapisów wewnątrzzakładowych stanowiących, iż każda godzina nadliczbowa jest dodatkowo 100% płatna.

Jak zaznaczył Wiceprzewodniczący - negatywne taktyki stosują również inne, ściśle współpracujące z AMP firmy, które zwalniają pracowników zatrudnianych na umowę o pracę i zatrudniają na podstawie umów cywilno-prawnych. Podobne działania są podejmowane również w samym AMP - np. na Walcowni Średniej, gdzie miała zostać utworzona IV brygada.
Lech Majchrzak nawiązał również do braku Planu Zatrudnienia na 2013 r. Dokument taki daje stronie społecznej obraz kierunków polityki zatrudnienia na najbliższy czas. W związku z nie przekazaniem dokumentu do tej pory przez pracodawcę - Solidarność zamierza oficjalnie o niego wystąpić.

Jerzy Goiński - Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności nawiązał do ostatniego spotkania z Prezesem AMP dotyczącego zamierzeń na 2013 r. Pomimo braku środków na realizację inwestycji długiej szyny na Walcowni Dużej - prace w tym zakresie nie zostały wstrzymane. By pozyskać potrzebne środki Zarząd AMP nie wyklucza sprzedaży części zbędnego majątku.
W 2013 r. zaplanowane zostały remonty dwóch dąbrowskich Wielkich Pieców - w maju przewiduje się remont miesięczny otworów spustowych WP nr 2, natomiast w IV kwartale remont WP nr 3.

Również na Stalowni szykują się zmiany. Pracodawca zamierza pozyskać nową maszynę do cięcia wzdłużnego. Niewykluczone jest, iż w sytuacji zakupu maszyny przez zewnętrznego inwestora, grupa pracowników ok. 50 osób pracująca w tym obszarze zostanie wydzielona.

W kwestii zatrudnieniowej jak przekazał pracodawca - w bieżącym roku nie są przewidywane zmniejszenia ilości pracowników na produkcji. Będzie jednak analiza zatrudnienia w administracji oraz wielkość zatrudnionych przez Manpower na poszczególnych odcinkach w AMP.
<
O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -