Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> INFORMACJE Z KOMISJI <>
03.12.2012
Nagrody, świadczenia i inne dodatkowe pieniądze


21.11.2012
Wniosek o nagrodę świąteczno-noworoczną dla pracowników SSCE

21.11.2012
Solidarność wystąpiła o wznowienie negocjacji płacowych w ZEN-ie

18.11.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
"Białe kaski" czynnikiem stresogennym?

13.11.2012
Pracodawca zaproponował system równoważnych norm
Zmiana systemu czasu pracy Kolpremie?


24.10.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Zła jakość środków ochronnych

15.10.2012
Zarząd wystosował wniosek do właściciela. Unimed do likwidacji?


08.10.2012
W Spółce ZE ZEN nowy Zarząd nie przewiduje zwolnień

28.09.2012
W ArcelorMittal Service Group rozpoczęto rokowania
Decyzje uzależnione od wrześniowych wyników finansowych


26.09.2012
Unimed chce zawiesić Regulamin Wynagradzania


11.09.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Kosztem jednych zyskają drudzy - nowy system premiowania

01.06.2012
Minimalne 2.800 jednak nie dla każdego pracownika AMP
Dyrektor Personalny nie dotrzyma obietnicy?

20.04.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Jednostronne okresowe odstępstowo od Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy


18.04.2012
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"
Porozumienie płacowe przyjęte, opinia ws. zwolnień grupowych wydana


16.04.2012
Podwyżki płac w ZEN-ie od 1 kwietnia

29.03.2012
Wizja zakończenia Sporu Zbiorowego jednak oddala się.
Zarząd ArcelorMittal Service Group ponownie uchyla się od decyzji

18.03.2012
Komisja Wydziałowa ZJ


18.03.2012
Komisja Wydziałowa DWS


18.03.2012
Komisja Wydziałowa ZU/GI


29.02.2012
Komisja Wydziałowa ZSP


29.02.2012
Emeryci i Renciści


29.02.2012
Komisja Wydziałowa Walcowni Dużej


29.02.2012
Komisja Wydziałowa Wielkich Pieców


29.02.2012
Interwencja w Kolpremie


29.02.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Żywienie z podziałem pracowników w tle


17.02.2012
Huta Batory ma nowego właściciela


15.02.2012
Na zebraniu sprawozdawczym...
Zakład Energetyczny rozpoczął cykl zebrań


10.02.2012
Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"
Pozostanie wielkość bezwzględnie potrzebna


24.01.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Wymiana "pokoleniowa" na pracowników tańszych


24.01.2012
Co z tym ogrzewaniem?INFORMACJE Z KOMISJI '2012

03.12.2012
Nagrody, świadczenia i inne dodatkowe pieniądze

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Wcześniej jest jeszcze Mikołaj... Grudzień jest miesiącem wyjątkowo obfitym w święta, ale też i związane z nimi wydatki. Dlatego dla pracownika w tym miesiącu wyjątkowo liczy się każdy grosz...
Dąbrowska Solidarność z okazji Świąt Bożego Narodzenia wyda Członkom Związku upominek w formie pieniężnej - po 150zł. A jak sytuacja wygląda w poszczególnych firmach?


Biuro Podróży Partner
W Biurze Podróży Partner zostanie wypłacona nagroda świąteczno-noworoczna ze środków pracodawcy w wysokości 200zł/pracownika.
Dodatkowe świadczenie zostanie również uruchomione z ZFŚS i będzie ono uzależnione od osiąganego dochodu na członka rodziny pracownika. Przy dochodzie do 2.100 zł na osobę wysokość świadczenia wyniesie 160zł, a przy dochodzie pow. 2.100zł wysokość świadczenia wyniesie 110zł.

Consensus
Pracownikom Spółki Consensus pracodawca wypłaci ze środków własnychnagrodę świąteczną w wysokości 150 zł.
Dodatkowo z ZFŚS pracownicy otrzymają w zależności od dochodu: 290zł przy dochodzie do 3 tys. zł i 280zł świadczenia przy dochodzie pow. 3 tys.
Pracownicy Spółki otrzymają również świadczenie rzeczowe w postaci 2 karpi.

Alkat
W Spółce Alkat pracodawca wypłaci nagrodę świąteczno-noworoczną w wysokości 746zł brutto dla każdego pracownika.

Shared Service Center Europe
Pracownicy SSCE z ZFŚS otrzymają świadczenie uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie. Przy dochodzie do 2 tys. zł wysokość świadczenia wynosi 650zł, przy dochodzie 2.001zł - 3.000zł wysokość świadczenia wynosi 550zł, a przy dochodzie powyżej 3.001 na członka rodziny wysokość świadczenia wynosi 450zł.
Z własnych środków pracodawca nie zdecydował się na dodatkowe świadczenie.

Wipro
Z ZFŚS pracownikom Spółki wypłacony zostanie bonus świąteczny. Kwoty zarezerwowane to 500zł oraz 450zł w zależności od dochodu oraz 200zł dla osób zatrudnionych od 1 lipca 2012 r. Bonus świąteczny ma zostać wypłacony 6 grudnia br.
Ze środków własnych firmy nie będzie nagrody świątecznej dla pracowników Wipro Poland Sp. z o. o.

PUK Kolprem
Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem z ZSŚS otrzymają świadczenie uzależnione od osiaganego dochodu w rodzinie: 500 przy dochodzie do 1 tys. zł.; 450zł przy dochodzie dochód 1001 - 2.000, natomiast przy dochodzie na członka rodziny powyżej 2.000zł pracownik otrzyma świadczenie w wysokości 400zł.
Ze środków własnych Spółki nie przewidziano nagrody świątecznej.21.11.2012
Wniosek o nagrodę świąteczno-noworoczną dla pracowników SSCE

Wniosek o wypłatę nagrody świąteczno-noworocznej, a także o pilne spotkanie w temacie wdrażania systemu SAP HR oraz związanych z powyższym projektem konsekwencji dla pracowników ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. wystosowały organizacje związkowe działające w Spółce.
Związkowcy w dniu 21 listopada br. wnieśli do pracodawcy o wypłacenie nagrody świąteczno-noworocznej dla wszystkich pracowników Spółki - wykonujących pracę na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne).
Zdaniem przedstawicieli strony społecznej pracownicy Spółki włożyli znaczny wkład pracy w rozwój firmy w bieżącym roku, a ich poświęcenie i zaangażowanie niewątpliwie przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnych wyników całej Grupy ArcelorMittal w 2012 r.
Organizacje Związkowe zwróciły się do pracodawcy jednocześnie o przekazanie informacji na temat przebiegu prac nad wdrożeniem systemu SAP Kadry - Płace oraz dotychczasowej realizacji Porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu rozwiązywania umów o pracę z pracownikami ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. w 2012 r.
W związku z zapowiedzią ze strony ArcelorMittal Poland SA zakończenia z końcem 2012 r. procesu wdrażania systemu SAP HR - Związkowcy wnieśli o niezwłoczne przystąpienie do rozmów w celu znalezienia rozwiązania bardzo ważnych problemów pracowniczych związanych z zakończeniem powyższego procesu.21.11.2012
Solidarność wystąpiła o wznowienie negocjacji płacowych w ZEN-ie

Pismo w sprawie kontynuacji negocjacji w zakresie wzrostu płac dla pracowników Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o. o. oraz Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki wystosowała Solidarność wraz z MZZ Pracowników AM w dniu 21 listopada br.
Wystąpienie do pracodawcy oparte jest o ustalenia powzięte na kwietniowym spotkaniu negocjacyjnym. Związkowcy w ramach negocjacji zaproponowali uzgodnienie wysokości oraz terminu wypłaty nagrody świąteczno-noworocznej, o której mowa w Załączniku Nr 9 do ZUZP.
Ponadto Organizacje Związkowe wniosły o przedstawienie stanowiska pracodawcy dotyczącego propozycji Organizacji Związkowych zmiany zapisów § 2 w art. 12 Rozdział X "czas pracy" (chodzi o dodatkowy dzień wolny) oraz uzgodnienie treści i podpisanie Protokołu Dodatkowego Nr 1 do ZUZP.
Przedstawiciele strony społecznej zaproponowali spotkanie w niu 26 listopada.18.11.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
"Białe kaski" czynnikiem stresogennym?

Zarzuty do powołanej w ZJ Komisji BHP, stres wprowadzany przez tzw. Białe kaski, brak dozoru na zmianach, problemy w Spółkach - to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności, które odbyło się w środę, 18 listopada.
Przewodniczący Solidarności z Kontroli Jakości podniósł temat powołanej przez Dyrektora jednej Komisji BHP mającej się składać z przedstawicieli wszystkich oddziałów AMP, nie zachowując przy tym proporcji między przedstawicielami pracodawcy a strony społecznej. Zdaniem Przewodniczącego efektywne funkcjonowanie tak powołanej Komisji nie ma szans, lepiej by było, gdyby w każdym oddziale kontrole przeprowadzały osoby bezpośrednio w nim zatrudnione, znające specyfikę danej pracy.
Alojzy Lorek z Wielkich Pieców nawiązał do mających miejsce wypadków, w tym ostatniego, w którym pracownik aglomerowni został przygnieciony przez wózek widłowy. Szeroko omawianym był problem braku dozoru (brygadzistów) na zmianach, a także brak dozoru w spółkach tj. Manpower, ABC nad swoimi pracownikami. Powyższe spółki powinny mieć własną strukturę organizacyjną i własny dozór. Tymczasem zdarzają się nawet sytuacje, iż zatrudnieni z AMP występują z wnioskiem do np. MPS o zwolnienie pracownika. W AMP często spotykanym jest, iż zadania należące do brygadzistów wykonują tzw. prowadzący czy odpowiedzialni. Takiego stanowiska jednak nie zawiera obowiązujący w firmie ZUZP. Jak poinformował Przewodniczący Wielkich Pieców temat powyższy był również poruszony podczas zorganizowanego przez Dyrektora Czesława Sikorskiego spotkania, podczas którego Dyrektor zadeklarował natychmiastową zmianę tej sytuacji. Już na drugi dzień omawiani pracownicy otrzymali aneksy do umowy powierzające funkcję brygadzisty, pod którymi podpisał się kierownik wsparcia. Tymczasem aneksy takie winny być podpisane przez dział HR.
Przewodniczący DWW/DWG 5 nawiązał do wykonanych prac celem ocieplenia hali rozładunku i załadunku na składzie wyrobów gotowych. Problem powtarza się sezonowo od wielu lat i wydawał się nie do rozwiązania. Aktualnie zamontowane przy wjeździe kotary oraz grzejniki gazowe spełniają swoje funkcje, nie wiadomo jednak jak sytuacja będzie wyglądać podczas mrozów. Przewodniczący nawiązał również do wprowadzanego wśród pracowników stresu przez tzw. Białe kaski. Pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności, jednak zamiast skupiać się na wykonywanych czynnościach, sprawdzają czy nie zbliża się do nich "Komisja egzaminacyjna".
W Spółce Biuro Podróży Partner pracodawca przedstawił pracownikom porozumienie zmieniające umowę o pracę do podpisania, nie chcąc jednocześnie udostępnić tego dokumentu samemu pracownikowi celem np. zasięgnięcia porady czy konsultacji. Jednocześnie zagroził, iż w sytuacji nie podpisania przedstawionego dokumentu przez pracowników - wypowie warunki pracy i płacy wynikające z ZUZP.
W Kolpremie nurtującymi tematami są odejścia pracowników - wprowadzony program odejść ("E") nie jest - ze względów finansowych - dostępny dla wszystkich pracowników. Wiele niepewności wzbudziła także zapowiedź wydzielenia utrzymania ruchu.13.11.2012
Pracodawca zaproponował system równoważnych norm
Zmiana systemu czasu pracy Kolpremie?

Zmiana czterobrygadowego systemu czasu pracy, dotychczas obowiązującego w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na system równoważnych norm była tematem posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się 13 listopada br.
O zwołanie posiedzenia Zespołu Roboczego w temacie ujednolicenia i uelastycznienia systemów pracy obowiązujących w Spółce Kolprem wystąpił do organizacji związkowych pracodawca. Konkretnie chodzi o zmianę systemu czterobrygadowego na system równoważnych norm dla pracowników zatrudnionych w oddziale przewozów wewnętrznych.
Jak przekazał pracodawca - system czterobrygadowy w Spółce został wprowadzony ze względu na jego funkcjonowanie w ArcelorMittal Poland (wcześniej Hucie Katowice). W kolei natomiast dominuje paca w systemie równoważnych norm.
System równoważnych norm czasu pracy określa art. 135 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Natomiast przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.
W Spółce Kolprem część pracowników pracuje już w systemie równoważnych norm. Pracodawca zobowiązał się do zapewnienia przewozu wewnętrznego dla pracowników, którzy zostaliby objęci nowym systemem czasu pracy.
Strona związkowa po zgłoszeniu uwag poinformowała, iż jeżeli pracodawca wystąpi do pracowników z zapytaniem o wybór systemu pracy i większość opowie się za wprowadzeniem systemu równoważnych norm - związki zawodowe przychylą się ku tej decyzji. Wówczas nowy system czasu pracy dla pracowników oddziału przewozów wewnętrznych wszedłby najprawdopodobniej z nowym okresem rozliczeniowym - od 1 stycznia 2013 r.24.10.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Zła jakość środków ochronnych

Niskie zatrudnienie w ArcelorMittal Poland oraz likwidowanie stanowisk pracy po odchodzących pracownikach zamiast ich uzupełniania, a także zbyt duża ilość wprowadzonych przez pracodawcę programów BHP i związane z nimi czynności skutkują zwiększonym ryzykiem wypadkowości w AMP. Takie wnioski po raz kolejny postawili Związkowcy. Zwrócili również uwagę na złą jakość stosowanych w AMP środków ochronnych.
Kolejne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji, na którym poruszane są istotne dla pracowników kwestie odbyło się w środę, 24 października.
Podczas posiedzenia aktualną sytuację na poszczególnych wydziałach/w spółkach przedstawiali ich przewodniczący.
Poruszono m.in. temat problemów w Zakładzie Energetycznym z możliwością wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracowników spowodowanego brakiem obsad. Jak przekazał Przewodniczący - dużo stresu wśród pracowników wprowadzają pokazówki przełożonych z zakresu BHP, czego efektem często jest brak czasu na wykonywanie podstawowych obowiązków.
Na brak obsad powodujący m.in zagrożenia i zwiększoną wypadkowość zwracali również uwagę inni przewodniczący: Pracownicy pracują długo, są przemęczeni, zmusza się ich również do czynności w których nie mają doświadczenia, które kiedyś wykonywali inni pracownicy. Pracownicy ci jednak odeszli, a na ich miejsce nie przewiduje się dodatkowego zatrudnienia.
Liczne zarzuty wysuwane na Komisji dotyczyły bezpośrednio środków ochronnych, za których zaopatrzenie pracowników odpowiada pracodawca. Po raz kolejny podjęto problem okularów ochronnych, nakładanych na okulary korekcyjne: Okulary chronią właściwie tylko szkła korekcyjne, nie dolegają one bowiem do twarzy pracownika. Nie ma czucia, kiedy się przemieszczają, co stanowi zagrożenie, a szczególnie, gdy pracownik wykonuje w nich pracę przy maszynach wirujących.
Uwagi dotyczyły także stosowanych ochronników słuchu. Pracownicy twierdzą, iż poprzez wkładanie niedopasowanych okularów oraz zapięcie od kasku nastąpiło obniżenie jakości zabezpieczenia słuchu. Komisja DWG złożyła w tej kwestii donos, jednak inspektor BHP twierdzi, że w tym zakresie nie ma skarg od pracowników.
Nie rozwiązany został również problem z praniem odzieży roboczej. Przewodniczący zwrócili uwagę, iż kiedyś pracownik odbierał ubranie i oddawał na podstawie protokołu. Aktualnie brudne ubrania wrzucane są do szafki zsypowej, skąd bez żadnego potwierdzenia są odbierane przez pracownika firmy świadczącej usługę prania. Efektem takiego rozwiązania jest fakt, iż często ubrania giną. Nie ma przy tym możliwości udowodnienia, że to firma usługowa ponosi odpowiedzialność za zgubę. Skargi dotyczyły także częstotliwości odbierania przez Impel ubrań do prania, które zdaniem strony społecznej winno być dokonywane 2 razy w tygodniu, tymczasem firma odbiera je jeden raz.
Związkowcy poruszyli temat konsolidacji obu walcowni w jeden zakład oraz włączenia w struktury Walcowni Średniej dawnej Huty Królewskiej. Zdaniem Przewodniczącego Związku - Jerzego Goińskiego, takie działanie pracodawcy nie sprawdzi się. Rozwiązanie, które zamierza AMP wprowadzić już funkcjonowało i nie przyniosło firmie wymiernych korzyści. Wchłonięcie natomiast w struktury WŚ Huty Królewskiej ma głównie na celu połączenie kosztowe pieców.
Ireneusz Płocha nawiązał do toczącego się w Grupie Serwisowej sporu zbiorowego oraz negocjacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jak zauważył Przewodniczący - rozmowy w obu tematach są przeciągane. Ostatnie zaplanowane spotkanie miało się odbyć 17 października, jednak zostało ono przełożone i nie wyznaczono dalszych terminów. Tymczasem w Spółce - zdaniem Ireneusza Płochy - nie ma więcej zleceń i nie widać efektów pracy Zarządu. Są natomiast spotkania, podczas których Zarząd Spółki straszy pracowników, iż żądania Związków Zawodowych dotyczące podwyżek spowodują upadłość AM Service Group.
W dniu 9 listopada na Walcowni Średniej obchodzony będzie jubileusz 35-lecia.15.10.2012
Zarząd wystosował wniosek do właściciela. Unimed do likwidacji?

Podczas kolejnego spotkania w sprawie programu naprawczego dla Spółki Unimed - Prezes Zarządu przekazał obecnym organizacjom związkowym informację nt. złożenia do właściciela wniosku o likwidację spółki.
Decyzja Zarządu przekazana w dniu 15 października spotkała się z zaskoczeniem i niezrozumieniem strony społecznej, tym bardziej, iż spotkanie poświęcone miało być działaniom zmierzającym do poprawy sytuacji spółki, w tym opracowanemu przez jej Zarząd programowi naprawczemu.
Tymczasem Prezes Zarządu, pomiędzy cyklicznymi spotkaniami z organizacjami związkowymi, złożył do Fundacji Ochrony Zdrowia - właściciela Spółki - wniosek o rozpatrzenie likwidacji Unimedu. Zgodnie z przepisami prawa
W związku z powyższym bezsensowne stały się rozmowy nt. zaproponowanych przez pracodawcę ograniczeń płacowych pracowników Spółki celem ratowania jej sytuacji. Jednocześnie okazało się, iż inne zapowiadane kroki naprawcze nie w pełni, bądź w ogóle nie zostały przez Zarząd dokonane.
Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności zawnioskował do Prezesa o przekazanie szczegółowych informacji nt. sytuacji finansowej Spółki celem sprawdzenia, czy rzeczywiście istnieją przesłanki podjętego przez pracodawcę działania. Wiceprzewodniczący jednocześnie potwierdził dalszą gotowość rozmów w sprawie poprawienia sytuacji Unimedu, jednak jak podkreślił - muszą być widoczne działania pracodawcy w innych obszarach, oszczędności na pracownikach mogą być dokonywane na ostatnim miejscu.
Pracodawca zobowiązał się do przekazania potrzebnych danych finansowych w terminie do 23 października br. Dalsze rozmowy zostały zawieszone do czasu podjęcia przez właściciela decyzji co do dalszego funkcjonowania Unimedu.
Spółka Unimed świadczy usługi z zakresu medycyny pracy, rehabilitacji, zajmuje się pracami budowlanymi, poligrafią. Czyżby pracodawca składając wniosek o jego likwidację nie wierzył, iż zredagowany przez niego program naprawczy przyniesie pozytywne efekty?08.10.2012
W Spółce ZE ZEN nowy Zarząd nie przewiduje zwolnień

RDalszy rozwój i inwestycje, brak zamiaru zwolnień grupowych i współpracę z Chemoserwis Dwory SA zapowiedział nowy prezes firmy - Wojciech Mazur podczas spotkania z organizacjami związkowymi, które odbyło się 8 października w siedzibie Spółki. Problem co do przyszłości firmy leży jednak w rozliczeniu ostatnio podjętego przez nią kontraktu.
Podczas spotkania potwierdzona została trudna sytuacja Spółki ZE ZEN, która aktualnie jest uzależniona od podsumowania ostatnio wykonanego kontraktu.
Z tego też powodu Zarząd Spółki poprosił o przeniesienie rozmów płacowych, o które wystąpiła Solidarność do czasu całkowitego zamknięcia i rozliczenia podjętej inwestycji.
Jednocześnie Prezes Zarządu zniwelował pogłoski dotyczące planowanych zwolnień grupowych. Jak przekazał - możliwe są pewne korekty i dopasowanie siatki płac do aktualnej sytuacji. Mogą również wystąpić przesunięcia pracowników ze stanowisk administracyjnych do typowo roboczych. Prezes podkreślił także, iż w Spółce ZE ZEN pracują dobrzy fachowcy. Zarząd Spółki zamierza ściśle współpracować z Chemoserwis Dwory SA, w której Pan Wojciech Mazur również pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jak jednak sam podkreślił - nie zamierza podejmować działań mających na celu łączenie tych podmiotów. Współpraca między firmami ma się odbywać na zasadzie synergii, wymiany doświadczeń, zleceń, sprzętu i ludzi. W planach jest rozwój Spółki poprzez szukanie rynków przychodów poza ArcelorMittal Poland SA.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na ogrom biurokracji, jaka jest nałożona na Spółkę przy wykonywaniu zleceń dla AMP. Jak podkreślił Prezes - zajmuje ona znaczną część czasu, którego w konsekwencji mało pozostaje na konkretne wykonanie zleconej roboty. Duże obciążenie i ryzyko stanowią również wprowadzane przez zleceniodawcę wymogi BHP, przy czym okazuje się, iż nie wszystkie firmy wykonujące dla AMP usługi są jednakowo traktowane. Rozmowy dotyczyły także niezgodności w naliczaniu pracownikom nagród jubileuszowych oraz możliwości zorganizowania dowozu pracowników na miejsce wykonywania pracy.
W związku z pojawiającymi się wśród załogi niepokojami, ustalono, iż Zarząd zorganizuje spotkania z pracownikami Spółki nt. jej aktualnej sytuacji. W Dąbrowie Górniczej spotkanie takie ma się odbyć 23 października o godz. 1400 w budynku Stacji GST-5 (świetlica), natomiast w Świętochłowicach 24 października o godz. 1400 w pomieszczeniu jadalni.28.09.2012
W ArcelorMittal Service Group rozpoczęto rokowania
Decyzje uzależnione od wrześniowych wyników finansowych

Rozpoczęte rozmowy, pomimo braku konkretnych propozycji pracodawcy w sprawie sporu zbiorowego pracy, przekazany plan zatrudnienia na 2012 r. oraz spotkanie w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - to efekt spotkania Organizacji Związkowych z Pracodawcą w AM Service Group dnia 28 września br.
Spotkanie rozpoczęło się od spóźnionego o rok przekazania przez pracodawcę Planu Zatrudnienia na 2012 r., co jednogłośnie zostało skrytykowane przez obecne Organizacje Związkowe. Roczne opóźnienie w przekazaniu Planu powoduje że nie ma żadnego sensu jego opiniowania - pewne działania w firmie już nastąpiły, zwolnienia również. Jaką zasadność wobec tego ma wyrażanie po terminie przez Organizacje Związkowe opinii na jego temat? Nie przekazując nam Planu Zatrudnienia pracodawca złamał zapisy rozdziału X Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki - powiedział Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący dąbrowskiej Solidarności.
Pracodawca zobowiązał się, iż Plan Zatrudnienia na 2013 r. przedstawi stronie społecznej w terminie wynikającym z zapisów ZUZP.
Podczas spotkania strona związkowa podtrzymała stanowisko w sprawie zrealizowania żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego. Chodzi o wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 5 % poprzez wzrost płacy zasadniczej od 1 września 2012 r. wraz z wyrównaniem od kwietnia do sierpnia 2012 r. oraz wypłatę nagrody w wysokości 500,00 zł/pracownika. Pracodawca jednak, pomimo zadeklarowanej chęci porozumienia, nie przedstawił żadnej konkretnej propozycji, powołując się jednocześnie na złe wyniki finansowe Spółki. Jednak z uwagi, iż w m-cu sierpniu AM SG osiągnęła dodatni wynik - pracodawca uznał, iż najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuacja rozmów po ustaleniu wyników za wrzesień i w sytuacji, gdy będą pozytywne - istnieje możliwość podjęcia konkretnych decyzji w tym zakresie.
Zarząd wycofał jednocześnie deklarację z poprzednich spotkań dotyczącą wypłaty pracownikom nagrody urlopowej, której wysokość miała być przez strony negocjowana.
W odpowiedzi na zarzuty strony związkowej dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych przy jednoczesnym zwalnianiu osób zatrudnionych w AM SG Prezes zadeklarował, iż najważniejszym celem jest zatrzymanie ludzi w Spółce. W związku z tym nie będzie zwolnień pracowników fizycznych i ich zastępowania pracownikami z wynajmowanych podmiotów. Jednak - jak zaznaczył pracodawca - struktura zatrudnienia w firmie nie jest właściwa i żeby Spółka przetrwała - trzeba dokonać jej restrukturyzacji.
Od początku istnienia Spółki w AM SG wydano na restrukturyzację zatrudnienia ok. 140 mln zł., a podjęte w tym zakresie działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Spotkanie nt. ZUZP rozpoczęły Organizacje Związkowe wnioskiem o wycofanie przez pracodawcę jego wypowiedzenia. Niestety, nie spotkało się to z aprobatą Zarządu, który jednocześnie poinformował, iż nie został przyjęty przekazany przez stronę związkową projekt nowego ZUZP. Swój projekt pracodawca przekaże 4 października, ponieważ aktualnie pewne jego zapisy są "dopracowywane przez konsultantów zewnętrznych".
Ostatecznie uzgodniono, iż podczas negocjacji zapisów ZUZP, które mają się rozpocząć 9 października strony będą pracować na projekcie związkowym.26.09.2012
Unimed chce zawiesić Regulamin Wynagradzania

Informację na temat zawieszenia niektórych świadczeń zawartych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Unimed Sp. z o. o. i podjęcia innych działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki przekazał pracodawca dąbrowskiej Solidarności w środę, 26 września br.
Główną przyczyną podjętych przez pracodawcę tak drastycznych działań są ciągłe straty firmy spowodowane drastycznym ograniczeniem zamówień/zleceń na roboty remontowo-budowlane oraz spadek sprzedaży Rehabilitacji i Poligrafii. Jak zaznaczył pracodawca - taka sytuacja oraz narastający ogólny kryzys gospodarczy, a w związku z tym niewielkie szanse, a w zasadzie brak możliwości pozyskania nowych klientów i zleceń - zagrażają realnie dalszej działalności Spółki.
W związku z przedstawioną sytuacją Zarząd Spółki przyjął "Program redukcji kosztów działalności Spółki w okresie do końca roku 2012 i 2013 roku", którego realizacja - zdaniem pracodawcy - w znacznym stopniu powinna przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej i utrzymania się Spółki na rynku. Jednocześnie pracodawca zaznaczył, iż usługowa specyfika działalności Spółki powoduje, iż koszty pracy stanowią największy udział w kosztach Spółki i jego zdaniem głównie w tym obszarze można szukać oszczędności kosztowych.
Pracodawca zaproponował na podstawie art. 91 par. 1 KP zawieszenie stosowania przepisów Regulaminu Wynagradzania w zakresie świadczeń: 3% wzrostu płac zasadniczych dokonywanych corocznie w ramach ustaleń stron - w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013; Regulaminu Premii Motywacyjnej dla pracowników Unimed - w okresie 1 listopada 2012 do 31 grudnia 2013; Zasad Obliczania i Wypłacania Nagród Jubileuszowych - w okresie 1 listopada 2012 do 31 grudnia 2013; Zasad Wypłacania Nagrody Rocznej (nagrody za 2011r. i potencjalnej nagrody za 2012 r); Zasad Wypłacania Nagrody Świąteczno-Noworocznej w roku 2012 i 2013; Dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach - wypłata następować będzie zgodnie z przepisami KP; tworzenia i naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2013.
Pracodawca zaproponował również od 1 listopada 2012 do 31 grudnia 2013 r. zawieszenie stosowania Tabeli stawek zaszeregowania dla Pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, a wynagrodzenie ryczałtowe pomniejsza się o 15%.
Wszelkie propozycje pracodawca ujął w projekcie Porozumienia o zawieszeniu stosowania w części Regulaminu Wynagradzania pracowników Unimed. Ewentualnym porozumieniem objęci byliby wszyscy pracownicy zatrudnieni w Spółce w dniu wejścia w życie Porozumienia na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy, a także pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów są nieobecni w pracy z przyczyn usprawiedliwionych i mogą, zgodnie z prawem, wrócić na swoje stanowisko po zakończeniu nieobecności.
Jako, iż podczas spotkania przedstawicieli Unimedu ze stroną Związkową, na którym pracodawca informował o trudnej sytuacji Spółki - Lech Majchrzak zadeklarował gotowość do rozmów nt. czasowego zawieszenia niektórych postanowień regulaminu wynagradzania pracowników celem ratowania Spółki, ale pod warunkiem, że zostaną dokonane wszelkie możliwe oszczędności kosztów funkcjonowania Spółki w innych obszarach - pracodawca zapewnił, iż plan redukcji kosztów obejmuje również inne przedsięwzięcia. Do rozwiązań tych zalicza zmniejszenie zajmowanych powierzchni, rezygnację z wybranych usług zewnętrznych, powierzenie niektórych czynności, jak sprzątanie czy dozorowanie specjalistycznym firmom zewnętrznym, ograniczenie zakupów materiałowych do niezbędnego minimum.11.09.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Kosztem jednych zyskają drudzy - nowy system premiowania

Zamiar zmiany przez pracodawcę ArcelorMittal Poland SA zapisów Regulaminu Premiowania dla pracowników umysłowych poddanych programowi GEDP wywołał lawinę pytań i oburzenie podczas posiedzenia Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP.
Pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności odbyło się we wtorek, 11 września.
Podczas posiedzenia Wiceprzewodniczący Skarbnik poinformował o zamiarze pracodawcy dokonania zmian w zapisach Regulaminu Premiowania.

Jak powiedział Lech Majchrzak - Chodzi dokładnie o powiązanie oceny GEDP pracowników umysłowych z wielkością premii. Z dniem 1 lipca pracodawca bez konsultacji z organizacjami związkowymi rozszerzył stosowanie Global Employee Development Programme (GEDP - Globalny Program Rozwoju Pracowników), który dotyczy wszystkich pracowników umysłowych w firmie. Do 31 sierpnia zakończono wyznaczanie celów GEDP. Zamiarem pracodawcy jest wydzielenie z wielkości ok. 2 tys. pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych grupy ok. 500-700 osób, których ocena wynikająca z GEDP byłaby powiązana z wypłatą premii. Chodzi o wyłączenie tej grupy pracowników z comiesięcznej premii regulaminowej i ustalenie jednorazowej premii rocznej. Dopuszcza się jednak wypłacanie premii minimalnej w okresach miesięcznych (ok. 25% z premii 7%). Po ocenie GEDP pracownik, w zależności od uzyskanego stopnia oceny otrzymywałby: 1 (poniżej oczekiwań) - do 25% aktualnie należnej premii 7%, 2 (w pewnym stopniu spełnia oczekiwania) - od 60-95% aktualnie otrzymywanej premii 7%, 3 (całkowicie spełnia oczekiwania - od 110 do 160% premii, 4 (przewyższa oczekiwania) - od 170-250% dotychczasowej premii i przy ocenie 5 (znacząco wykracza poza oczekiwania) - 260-350% dotychczas otrzymywanej 7% premii.
Jak wskazuje pracodawca - źródłem finansowania projektu byłaby dotychczasowa 7% premia objętych nim pracowników oraz fundusz 1% premii będący w dyspozycji Dyrektora Generalnego, a dotychczas wykorzystywany na wypłacanie m.in. dodatków mistrzowskich. Aktualnie premiowaniu zależnemu od oceny podlega grupa 84 pracowników, którzy są wyłączeni z zapisów obowiązującego w AMP ZUZP. Wprowadzenie powyższego rozwiązania spowodowałoby znaczny spadek premii (a co za tym idzie - wynagrodzenia) pracowników gorzej ocenionych przy jednoczesnym gwałtownym wzroście wielkości premii (wynagrodzenia) pracowników dobrze ocenionych.
Biorąc pod uwagę dążenia pracodawcy do podniesienia wielkości premii docelowo do 20% - mogą to być bardzo wysokie sumy.
Wiceprzewodniczący ds. BHP i prawa pracy - Mirosław Nowak nawiązał do odbywających się już w niektórych jednostkach jesiennych przeglądów BHP. Przedstawił także podjęte działania celem wyeliminowania uciążliwego hałasu z uszkodzonego rurociągu przy budynku magazynu. Jak się jednak okazuje - Zakład Energetyczny jest przygotowany do naprawy rurociągu, problem natomiast stanowi konieczność zatrzymania prac na stalowni przez okres 8 godzin.
Członkowie Międzyzakładowej Komisji zwrócili uwagę na liczne skargi pracowników dotyczące wykonywanej przez firmę Impel usługi prania - jej jakość oraz terminowość. Jako, że temat ciągnie się już od dłuższego czasu - domagają się konkretnych decyzji w tym zakresie.
Wiele skarg dotyczy również nowych okularów nakładkowych, które zdaniem używających ich pracowników zniekształcają obraz, przesuwają się i są niekomfortowe. Ponadto na wiele oprawek okularów ich się po prostu nie da założyć. Zdaniem pracowników wprowadzone okulary zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Jednak - jak poinformował Mirosław Nowak - pomimo wniesionych uwag do pracodawcy, ten jednoznacznie uznał, iż od dnia 1 września obowiązuje stosowne w tym temacie zarządzenie, a Biuro BHP nie uznaje żadnych odstępstw. Oznacza to, iż pracownicy mają bezwzględny obowiązek używania dostarczonych okularów, nie ważąc, czy spełnią one swoją ochronną funkcję. To kolejny absurd w tej firmie.
Wiele uwagi poświęcono bieżącej, trudnej sytuacji w spółce AM Service Group.
Uchwałą Członkowie MK dokonali zmian w Budżecie Związku na 2012 r.01.06.2012
Minimalne 2.800 jednak nie dla każdego pracownika AMP
Dyrektor Personalny nie dotrzyma obietnicy?

Wypadek śmiertelny w dąbrowskim oddziale AMP, podsumowanie programu restrukturyzacji zatrudnienia, realizacja porozumienia płacowego, zaskakująca decyzja Dyrektora Personalnego w zakresie wyrównania minimalnego wynagrodzenia w AMP do wielkości 2.800zł brutto - to tematy, które zdominowały Walne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA, które odbyło się 1 czerwca br. Gośćmi posiedzenia był Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych oraz Cezary Koziński - Główny Specjalista ds. współpracy społecznej.
Andrzej Węglarz podsumował aktualnie realizowany przez pracodawcę program zwolnień grupowych, zaznaczając jednocześnie, iż przedstawiane dane w 90% pokryją się z danymi zamykającymi II kwartał br, bowiem wciąż zapadają decyzje związane z odejściami pracowników. Ogólnie, do 31 maja br. z AMP (bez ZK Zdzieszowice) do HR wpłynęły 1.152 wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień w ramach Regulaminu zwolnień grupowych. Z ZK Zdzieszowice wpłynęły 252 wnioski, co reasumując daje ogólną wielkość 1.404.
Z końcem kwietnia z AMP w ramach zwolnień grupowych odeszło 322 pracowników, z ZK Zdzieszowice 187 osób, co łącznie daje wielkość 509 pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy w ramach oferowanych przez pracodawcę programów odejść. Na koniec maja natomiast odeszły 64 osoby z AMP, 24 z ZK Zdzieszowice - razem 88 osób. Pracodawca przewiduje, iż z końcem czerwca rozwiąże umowy o pracę z 53 pracownikami, ale tylko z AMP.
Reasumując - łącznie do końca II kwartału odejdzie 439 pracowników AMP i 211 z ZK Zdzieszowice, czyli ogółem 650 osób.
Jak obrazują przedstawione dane - w AMP pomimo dużego zainteresowania odejściem z firmy za odpowiednią odprawą - nieduży procent chętnych z tej możliwości skorzysta.
W ramach restrukturyzacji pracodawca przewiduje również ruchy związane z zagospodarowywaniem pracowników w innych miejscach, aniżeli dotychczas wykonywali swoja pracę - np. pracownicy krakowskiej spiekalni. Niestety, dosyć duża liczba pracowników będzie jeszcze musiała z firmą się rozstać - mowa była m.in. o ok. 100 pracownikach z krakowskiego oddziału, zmniejszeniu zatrudnienia w Straży Pożarnej, co spotkało się z ostrą reakcją Solidarności. Jednak jak zaznaczył Dyrektor - Regulamin zwolnień grupowych obowiązuje do końca grudnia 2012 r.
Wg założeń pracodawcy z AMP miało odejść ok. 950 pracowników. Okazuje się, iż na koniec czerwca wielkość ta nie zostanie osiągnięta.
Andrzej Węglarz nawiązał także do utworzonych dwóch rodzajów list: żółtych, gdzie dyrektor wyraża zgodę na odejście danego pracownika oraz niebieskich, gdy ta zgoda jest warunkowana uzupełnieniem powstającego wakatu.
Pracodawca zdementował jednocześnie pojawiające się plotki odnośnie zawieszenia realizacji podpisanego z organizacjami związkowymi porozumienia płacowego.
Jak wyjaśnił Cezary Koziński - pion HR jest przygotowany do realizacji porozumienia płacowego. 16 maja ustalony został szczegółowy program jego realizacji ze Spółką rozliczającą pracowników - SSCE. Jak powiedział - 3,3% wzrostu płac dokonane zostanie wszystkim pracownikom z automatu. Po dokonanych zmianach naliczona zostanie również po nowemu premia. Do 16 czerwca kierownicy/dyrektorzy zakładów mają dokonać zwrotnych informacji nt. indywidualnych przeszeregowań pracowników. Ustalone zostały również warunki wypłaty nagród.
Zaskoczeniem dla związkowców okazały się słowa dotyczące dotrzymania publicznie złożonego, a w późniejszym terminie również podtrzymanego zobowiązania Dyrektora Personalnego w kwestii najniższego zarobku brutto w AMP, mającego stanowić wielkość 2.800zł. Dyrektor zobowiązał się pracownikom zarabiającym poniżej tej wielkości (brutto) w pierwszej kolejności do podniesienia wynagrodzenia, a dopiero potem do naliczenia zmian płacowych w ramach podpisanego porozumienia. Tymczasem pracodawca poinformował, iż powyższe zobowiązanie nie zostanie w pełni zrealizowane: wyrównanie do wielkości 2.800zł brutto nie zostanie dokonane pracownikom, którzy po 2010 r. zostali przejęci ze spółki Manpower i aktualnie pracują w systemie jednozmianowym. Podniesienie im bowiem zarobku - zadaniem pracodawcy - byłoby krzywdzące dla wieloletnich pracowników AMP wykonujących podobne czynności - otrzymujących podobnej wielkości wynagrodzenie. Wyrównanie powyższe dokonane zostanie, wg dokonanych analiz, grupie ok. 40 pracowników AMP i będzie ono stanowiło wzrost od kilkudziesięciu, do - w niektórych przypadkach - nawet kilkuset zł.
Związkowcy zarzucili pracodawcy ślepe realizowanie wszelkich przychodzących z Grupy AM programów, w tym nadmiernego obciążania pozostających w firmie pracowników obowiązkami po osobach odchodzących.
Pracodawca nawiązał również do konieczności rozmów nt emerytur pomostowych - aktualnie jest potrzeba zmian w tym zakresie, gdyż wiadomym jest, iż emerytura pomostowa jest świadczeniem wygasającym i część pracowników, którym aktualnie pracodawca opłaca składkę - z pewnością świadczenia tego nie otrzyma, gdyż nie będzie w stanie spełnić kryteriów jego przyznania.20.04.2012
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Jednostronne okresowe odstępstowo od Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Problemy z zatrudnieniem, produkcją, stanem BHP, temat dalszych inwestycji, a także sprawy płacowe zdominowały posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza, w którym na zaproszenie Członków MK uczestniczył Manfred Van Vlieberghe - Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland SA, a także Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny. Komisja odbyła się w piątek, 20 kwietnia br.. Manfred Van Vlieberghe (Dyr.) przedstawił aktualną sytuację AMP SA, wielokrotnie podkreślając, iż w Grupie AMP posiada status lidera kosztowego. Niezmiernie jednak ważnym jest, by ten status utrzymać przy spadających cenach wyrobów.

Nawiązał także do zmieniającego się na przestrzeni ostatnich lat cyklu produkcji oraz występującego w latach 2008-2009 kryzysu. Aktualnie AMP wykorzystuje 75% zdolności produkcyjnych w porównaniu do sytuacji sprzed kryzysu. Jak powiedział Dyrektor - w 2012 r. - co jest powiązane z kryzysem ekonomicznym w Europie - ryzykujemy, że nie zarobimy w dwóch kwartałach. Kontekst ekonomiczny w Europie wprowadził gwałtowną wojnę cenową w przemyśle stalowym. Wyjaśnił również, iż tylko dzięki wysyłce slabów do Galati oraz lekkiej poprawie na rynku w I kwartale 2012 r. mogliśmy utrzymać pracę dwóch Wielkich Pieców w Dąbrowie Górniczej. Dzięki stabilnemu poziomowi produkcji na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, wysiłków i podjętych koncepcji - poprawiliśmy pozycję lidera kosztów w obszarze Flat Carbon Europe. Zdaniem Dyrektora to jednak nie wystarczy, bowiem AMP nie zarabia pieniędzy z powodu braku rynku, który dawałby dobre marże i zyski. Dotyczy to gł. wyrobów płaskich. Produkcja wyrobów długich jest powiązana z cenami złomu, które w I kwartale były w Polsce wyższe niż w Niemczech. Jednak produkcja wyrobów długich miała lepszy I kwartał niż płaskich. Zdaniem Dyrektora musimy więcej pracować nad produktami o dużej wartości dodanej, nad ta częścią rynku, która pozwala uzyskać wyższe marże. Z tego powodu uruchamiamy wiele inicjatyw tj. AMPEK - dążenie do doskonałości, jakości w AM, rozwijamy produkcję w Sosnowcu, w Walcowni Dużej w Królewskiej. Zainwestowaliśmy w walce w technologie, chcemy zabezpieczyć zyskowność naszej firmy. Nasz model opiera się na modelu przywództwa kosztowego dzięki niedrogim surowcom - węgla, rud ze wspólnoty europejskiej i instalacji w Dąbrowie, spiekalni, które mogą pracować na niższym poziomie. Jednak nisko kosztowe surowce są bardziej zanieczyszczone, dlatego potrzeba więcej energii by przetwarzać je na stal, a zapotrzebowanie na energię jest ryzykiem, gdyż jej ceny bardzo rosną. Chcemy pracować nad efektywnością zużycia energii - zredukować przez lepszą izolację, krótszy czas, większą niezawodność procesu. Zagrożeniem jest również redukcja cen rud zagranicznych, co spowoduje spadek cen. Zdaniem Dyrektora w AMP musiano obniżyć w 2012 r. nakłady inwestycyjne i operacyjne. Nie możemy zagrażać stanom instalacji. Chciałbym wyjść w przyszłość i zainwestować w utrzymanie podstawowego stanu instalacji niż rozpoczynać prace na nowym obszarze. Jeżeli chodzi o BHP - ważniejszym od pieniężnych nakładów na ten cel zdaniem Dyrektora jest zmiana mentalności pracowników w tym zakresie. Podczas spotkania przedstawiciele Solidarności poruszali problemy, z którymi spotykają się pracownicy AMP. Eugeniusz Gerke z obróbki walców zwrócił uwagę na konieczność modernizacji m.in. obrabiarek, na których praca musi być wykonywana w sposób precyzyjny. Odniósł się również do listu Dyrektora odnośnie modernizacji kulturowej pracowników, który jego zdaniem przełożeni znacznie nadinterpretują. Dyr. - W tak trudnym kontekście ekonomicznym, mając ambitny plan dla D.G. i AMP nie przetrwamy, jeśli nie wykonamy zadań w sposób profesjonalny. Zakład tworzony jest przez 12 tys. pracowników i musimy czuć za niego odpowiedzialność, by funkcjonował prawidłowo. Nie dopuszczalnym jest tolerowanie osób nieprzestrzegających zasad. Jeśli ktoś się nieodpowiednio zachowuje - inni są zdemotywowani. Alojzy Lorek nawiązał do wciąż malejącego stanu zatrudnienia na PPD przy zwiększonej produkcji spieku. Podkreślił, iż kolejny program odejść zagraża bezpieczeństwu pracy i produkcji. Dyr. - Sytuacja na dąbrowskiej spiekalni jest trudna. Uruchamiamy dodatkową taśmę spiekalniczą i dokonujemy odejść. Może na dniach osiągniemy stabilizację zatrudnienia. Chcę skupić się na związku pomiędzy inwestycjami a bezpieczeństwem, ilością pracowników, a bezpieczeństwem. Jestem przekonany, że bezpieczeństwo to kwestia związana z kulturą i zachowaniem, a nie z poziomem zatrudnienia. Robert Dębiec - nadmiernie wydajemy fundusze na programy BHP, co powoduje brak środków na utrzymanie maszyn i urządzeń (m.in. na remonty segmentów na maszynach COS-u). Kiedy to się zmieni? Kiedy będzie zgoda na zatrudnienia nowych osób na stalowni? Dyr. - Walczę codziennie o pieniądze szczególnie na Stalownię, to jest nasz krytyczny punkt - chciałbym dojść do 5 mln ton, a nie dojdziemy do nich jeśli mamy tylko kilka segmentów i brak niezawodności instalacji. Mamy za niskie nakłady na utrzymanie ruchu, a to jest podstawa. Jeżeli chodzi o Zatrudnienie - nie mogę dawać szczegół informacji, ponieważ nie znam liczb. Mariusz Pietruszka - mówiło się o inwestycji długiej szyny, teraz mówi się o serwisowaniu grodzic, czy chociaż jedna z nich będzie wykonana w 100% i kiedy? Dyr. - Bardzo ważną dla Dąbrowy, zatwierdzoną inwestycją jest VCOS 2. Kwotę 6mln euro na ten cel mamy zatwierdzoną. Projekt długiej szyny i centrum serwisowania będzie, gdyż jest takie zapotrzebowanie na rynku, teraz jednak problem jest brak funduszy. Mirosław Nowak nawiązał do prania i naprawy odzieży roboczej w AMP. Po roku czasu od podpisania stosownej umowy z firmą Impel w tym zakresie pracownicy piorą we własnym zakresie, wynoszą naszym mzdaniem skażone pyłem przemysłowym ubrania do domu. Solidarność wystąpiła z pismem o załatwienie tematu, jednak w odpowiedzi pracodawca stwierdził, iż okresowo odstępuje od zasad określonych w ZUZP. Czy zatem jak pracodawcy jest niewygodnie to wprowadza jednostronnie odstępstwa od stosowania ZUZP? Czy my również możemy takie odstępstwa wprowadzić? Jak pracownik może stwierdzić, czy po kolejnym praniu ubranie to posiada swoje właściwości ochronne? Problem ten podniósł również Jerzy Parafiniuk - szafki są zakupione, ale nie funkcjonują. Podpisane mowy są nie do rozwiązania, a mamy własną pralnię i koszty prania byłyby niższe. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Kto podpisał takie umowy? W temacie głos zabrał Dyrektor Personalny informując, iż zajmuje się nim Zespół Roboczy. Przewodniczący Solidarności zaznaczył jednak, iż na wystąpienie Związku otrzymaliśmy odpowiedź wręcz uwłaczającą pracodawcy i łamiącą prawo. Ponad dwa lata ciągnie się temat i to są źle wydane pieniądze. Grupa eoretyków zabrała się za problem i nie umie go załatwić. Ktoś przecież ponosi odpowiedzialność za wdrożenie tego projektu. Szeregowego pracownika kara się szybko, a tu są osoby odpowiedzialne, temat ogłoszony jako sukces, a jego realizacja zerowa. Ireneusz Płocha dopytywał o kolejną restrukturyzację zatrudnienia Grupy Serwisowej, po której nadal nie ma prawidłowej struktury zatrudnienia, nie ma zakończonej restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej, brak modernizacji maszyn, itp. Nie ma jakiejkolwiek pewności jak będzie funkcjonować Spółka i jakie będą zamówienia i koszty? Dyr. - Żadna firma ani jej zęść nie może przetrwać jako jednostka gdy jest niekonkurencyjna. GS ma zdolności, by świadczyć usługi i wykonywać narzędzia, ale musi być konkurencyjna. W tym celu przeprowadzono reorganizację. GS nie jest tyko do wykonywania usług na rzecz AMP, ale należy stworzyć pakiet atrakcyjny na zewnątrz. Dokonywana jest analiza spółki, której wyniki i decyzje przedstawimy latem. Jerzy Parafiniuk - czy przez słabe obłożenie Walcowni Średniej jej funkcjonowanie jest zagrożone, czy możliwe jest postojowe i ewentualna sprzedaż w przyszłości? Czy przy większych zamówieniach będziemy w stanie je zrealizować przy wciąż spadającym poziomie zatrudnienia? Dlaczego zlikwidowano Komisję Regionalną BHP? Dyr. - Obłożenie WŚ na poziomie 50-60% oznacza, że zyskowność nie jest na odpowiednim poziomie. Naszym celem jest zapewnienie większego obłożenia poprzez reorganizację. W przeciwnym razie nie będzie przyszłości dla WŚ. Pracujemy nad stworzeniem konfiguracji, by była obłożona w 90 -100%. Chcemy upraszczać pewne kwestie. Komisje Regionalne to kierownicy zakładów powinni kierować ziałalnością na danym zakładzie. Teresa Grębosz dopytywała o dalszą wizję funkcjonowania biura zakupów i magazynów. Zwróciła również uwagę na iesprawiedliwy procentowy podział podwyżek płac, gdzie najwięcej zyskują najwięcej zarabiający pracownicy. Dyr. - Każdy wydział stara się usprawnić działania. W kwestii podwyżek - Dyrektor uważa, że nie występują różnice. Marian Owczarek zwrócił uwagę na przestarzałe maszyny, gdzie rozsądniejszym byłaby ich wymiana na nowe niż modernizacja. Jerzy Goiński podkreślił, iż Solidarność nie zgodzi się na dalsze zwiększanie elastycznych form zatrudnienia. zisiaj na niektórych zakładach, na kluczowych stanowiskach produkcyjnych jest to wielkość 40%. To nie sprzyja bezpieczeństwu. Dąbrowa nie może ponieść ełnych kosztów elastycznego zatrudnienia. Zwracamy się o przesunięcie z kluczowych stanowisk technologicznych z elastycznych do AMP. W kwestii wynagrodzeń Przewodniczący zaznaczył, iż szczególną uwagę należy zwrócić na osoby inkorporowane oraz pracowników magazynów, przesuwanych w ramach stanowisk ehabilitacyjnych, gdzie jest dramatyczne odstępstwo od pozostałych grup. Podczas spotkania zgłoszono pracodawcy problem dotyczący jakości wody do mycia na walcowni średniej, gdzie pracownicy zgłosili po jej użyciu wystąpienie uczuleń. Poruszono także temat przejrzystości pasków wynagrodzeń oraz błędów w aliczaniu płac. Dyskusją objęto również różnice wynagrodzeń pracowników pracujących na tym samym stanowisku, posiadających te same uprawnienia i predyspozycje zdrowotne..18.04.2012
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"
Porozumienie płacowe przyjęte, opinia ws. zwolnień grupowych wydana

W środę, 18 kwietnia odbyło się posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA, podczas którego Członkowie ZOK-u przyjęli Uchwałę ws. podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz Stanowisko - opinię ws. przeprowadzanych przez pracodawcę zwolnień grupowych.

W Uchwale nr 49.2012 Członkowie ZKK ZOK NSZZ "Solidarność" AMP S.A. przyjęli parafowaną 30 marca br. treść "Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2012". Jednocześnie upoważnili Przewodniczącego ZOK -u - Jerzego Goińskiego do jego podpisania.

Parafowane Porozumienie zakłada wzrost płac zasadniczych o 3,3% brutto, wzrost premii motywacyjnej o 1%, środki na przeszeregowania indywidualne, a także dodatkowe nagrody: 450 i 850zł. Ponadto przedstawiciele ZOK-u przyjęli Stanowisko nr 25.2012, w którym powołując się na art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Solidarność przedstawia opinię odnoszącą się do decyzji pracodawcy AMP o przeprowadzeniu w okresie od dnia 14.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. zwolnień grupowych pracowników. W opini tej powołując się na informacje przekazywane przez P r a c o d a w c ę Solidarność stwierdziła, że zapowiedzianych zwolnień grupowych nie uzasadniają przyczyny ekonomiczne ponieważ sytuacja finansowa Spółki jest dobra, o czym świadczy między innymi wysoki zysk netto osiągnięty za trzy kwartały 2011 r. Ponadto koszty wynagrodzeń pracowniczych stanowią jedynie ok. 5% kosztów działalności operacyjnej, a zatem działania oszczędnościowe w tym segmencie kosztów przyniosą znikome rezultaty ekonomiczne i praktycznie nie będą miały znaczenia dla ogólnej sytuacji finansowej AMP w 2012 r. Wobec powyższego oraz w związku z faktem, iż z organizacjami związkowymi nie był konsultowany proces restrukturyzacji organizacyjnej, na który powołuje się Pracodawca - Solidarność stwierdziła, że taki program nie istnieje oraz uznała, że Pracodawca podał nie istniejącą przyczynę zwolnień grupowych. Związkowcy podkreślili także, iż trwająca od wielu lat redukcja zatrudnienia dramatycznie pogłębi braki w zatrudnieniu występujące od wielu lat, w tym zwłaszcza w obszarze stanowisk produkcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na dość dużą wypadkowość w polskich zakładach. W związku z tym Solidarność uważa, że zapowiedziane działania Pracodawcy będą sprzeczne z przepisami polskiego prawa w zakresie kształtowania odpowiedniego poziomu zatrudnienia uwzględniającego chociażby czas pracy i bezpieczeństwo jej wykonywania oraz z przepisami art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który stanowi, że pracownikom tym nie wolno powierzać pracy szczególnie niebezpiecznej. Związek obawia się, iż po przeprowadzeniu zwolnień grupowych rozszerzy się już obecne powszechnie zjawisko zastępowania pracowników stałych (zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony) pracownikami tymczasowymi, zatrudnianymi na podstawie umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), samozatrudnienie i podwykonawstwo (np. Spółki z Grupy Manpower i Ananke Business Communications Sp. z o.o. i inne). W kilku zakładach produkcyjnych AMP obecnie wskaźnik udziału pracowników zatrudnionych w innych formach niż umowa o pracę na czas nieokreślony kształtuje się na poziomie nawet powyżej 30% aktualnego stanu zatrudnienia, z roku na rok wzrasta i wzrośnie również w 2012 r. wskutek realizacji ww. zwolnień grupowych. Związkowcy zwracają uwagę, iż pracodawca przep r o w a d z a j ą c y zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników nie może zatrudniać pracowników tymczasowych i przypominają, że zgodnie z zapisami ZUZP podstawową formą zatrudniania pracowników w AMP są umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto pracodawca przeprowadzając konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia kolejny raz z rzędu złamał przepisy Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pomimo pisemnego wystąpienia pracodawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie i nie przekazał żądanych informacji, które były niezbędne do konsultacji oraz mogły mieć wpływ na zmniejszenie rozmiaru zwolnienia grupowego i treść ewentualnego porozumienia ws. zwolnień grupowych. Taka sama sytuacja miała miejsce w 2008 r., co jednoznacznie zostało potwierdzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Państwowej Inspekcji Pracy. Solidarność zarzuciła także, iż "Regulamin rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami Spółki ArcelorMittal Poland S.A.", wprowadzony Pismem Okólnym nr 5/2012 Dyrektora Generalnego z dnia 14.03.2012 r. nie zawiera w swojej treści wszystkich elementów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (np. kryteria doboru pracowników do zwolnienia, wykaz grup zawodowych objętych zwolnieniami, tryb rozstrzygania spraw pracowniczych, sposób ustalania wszystkich świadczeń pieniężnych itp.). ZOK zwróciła się do Adresatów stanowiska o podjęcie wszelkich możliwych działań - w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień - w celu przywrócenia porządku prawnego w zakładzie pracy. Solidarność swoje stanowisko zaadresowała do Urzędów Pracy w: Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Krapkowicach, Anny Tomczyk - Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej - Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Do wiadomości stanowisko przesłane zostało również Manfredowi Van Vlierberghe - Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu AMP.16.04.2012
Podwyżki płac w ZEN-ie od 1 kwietnia

O 0,45 zł/godzinę na stanowiskach robotniczych i 80 zł/miesiąc na stanowiskach nierobotniczych pracodawca podniesie wynagrodzenia pracownikom Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o. o.
Uzgodnienia płacowe dla pracowników Spółki ZEN dokonane zostały w ramach zespołu płacowego w dniu 22 marca. Organizacje Związkowe z pracodawcą uzgodniły, iż pracodawca dokona z dniem 1 kwietnia 2012 r. podwyżki płac dla wszystkich pracowników.
Podwyżka płac dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych będzie wielkości 0,45 zł/godzinę, natomiast na stanowiskach nierobotniczych podwyżka wyniesie 80 zł/miesiąc.
Podczas spotkania strony oświadczyły, iż dokonanie powyższych podwyżek płac wypełni zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki Zakład Energetyczny ZEN.
Jednocześnie strony uzgodniły, iż zobowiązują się do wznowienia negocjacji płacowych w III kwartale 2012 r. w ramach wypełnienia przyjętego w Spółce na rok bieżący wskaźnika przyrostu płac, tj. do 4,0%.29.03.2012
Wizja zakończenia Sporu Zbiorowego jednak oddala się.
Zarząd ArcelorMittal Service Group ponownie uchyla się od decyzji

Kolejne spotkanie Zarządu ArcelorMittal Service Group z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi w ramach sporu zbiorowego pracy, które odbyło się 29 marca br. zakończyło się fiaskiem. Pracodawca, pomimo własnego zobowiązania podjętego podczas ostatniego spotkania w dniu 8 marca odnośnie dostarczenia informacji dotyczących Spółki - nie przekazał stronie społecznej żadnych materiałów.

Po spotkaniu strony związkowej z pracodawcą AM Service Group w dniu 8 marca br. wydawać mogłoby się, iż zakończenie toczącego się w Spółce od czerwca ub. roku sporu zbiorowego pracy jest bliskie. Pracodawca bowiem wysuniętą przez związki propozycję Porozumienia (WZ nr 5/2012) uznał jako rozsądną i realną do zrealizowania. Warunkował ją jednak podpisaniem Umowy z właścicielem - ArcelorMittal Poland SA, dotyczącej kosztów funkcjonowania Spółki, a także odbyciem posiedzenia Rady Nadzorczej AM SG, które zaplanowane było na dzień 27 marca. Podczas posiedzenia rady miały zapaść bowiem decyzje strategiczne dla dalszego funkcjonowania Spółki.
Tymczasem, podczas spotkania w dniu 29 marca br. Zarząd po raz kolejny nie był przygotowany do merytorycznych rozmów w temacie zakończenia sporu zbiorowego. Nie przedstawił także stronie społecznej zatwierdzonego schematu organizacyjnego Spółki, budżetu, ani planu zatrudnienia na 2012 r. Pracodawca powtarzał, iż ma koncepcję na dalsze funkcjonowanie Spółki, portfel zamówień jest pełny, natomiast nie wszystko jeszcze zostało załatwione z właścicielem odnośnie przejęcia zęści majątku (urządzeń, pomieszczeń itp.) - w związku z czym firma ponosi wysokie koszty dalszego ich utrzymania. Dodatkowym obciążeniem dla Spółki jest regulowanie zobowiązań powstałych podczas likwidacji Zakładu Mechanicznego w Krakowie i niezrealizowanych przez niego kontraktów. Wiceprezes zapewnił, iż Zarząd nie wycofuje się z propozycji zakończenia sporu zbiorowego pracy, jednak dzisiaj nie jest w stanie przedstawić konkretnych propozycji ani wiążących decyzji. Pracodawca zaproponował przeniesienie rozmów na dzień 4 kwietnia br., kiedy będą podliczone wyniki działalności Spółki w m-cu marcu.
W związku z takim podejściem pracodawcy, Organizacje Związkowe w swoim stanowisku stwierdziły, że przystąpią do dalszych kroków przewidzianych w procedurze rozwiązywania sporów zbiorowych pracy celem realizacji stanowiska mającego zakończyć trwający od czerwca ub. roku spór.18.03.2012
Komisja Wydziałowa ZJ

Wielkość Komisji Wydziałowej ZJ NSZZ "Solidarność" w minionym okresie sprawozdawczym zwiększyła się do 83 Członków Związku - poinformował podczas zebrania sprawozdawczego w dniu 2 marca Marian Owczarek - Przewodniczący Komisji.
Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli we wszelkich uroczystościach, demonstracjach i pikietach, a także imprezach integracyjnych organizowanych przez Związek. Komisja ZJ odbyła 10 posiedzeń, podjęła w sumie 7 Uchwał. Przedstawiciele Komisji wystąpili do pracodawcy z dwoma pismami. Jak podkreślił Przewodniczący - złą atmosferę wśród załogi ZJ powoduje decyzja pracodawcy dotycząca przeprowadzenia zwolnień grupowych przy i tak minimalnych już obsadach, a także brak decyzji w sprawie podwyżek płac w 2012 r. i wyrównania płacy do 2.800zł zapowiadanej podczas wielu spotkań przez Dyrektora Personalnego osobom, które zarabiają poniżej tej wielkości. Podczas zebrania Komisja jednogłośnie podjęła Uchwałę zobowiązującą delegatów na Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza do wniesienia projektu Uchwały dotyczącego podjęcia przez NSZZ "Solidarność" działań, których efektem będzie nie wprowadzenie zmian dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego.18.03.2012
Komisja Wydziałowa DWS

Komisja NSZZ "Solidarność" działająca na Zakładzie Walcownia Średnia odbyła zebranie sprawozdawcze w dniu 8 marca br. Gościem zebrania był Dyrektor Walcowni Średniej - Marcin Maciąg, który przedstawił aktualną sytuację Zakładu oraz najbliższe jego perspektywy. Na walcowni pojawiły się problemy z produkcją spowodowane niską wielkością zamówień. Efektem powyższego był 10 dniowy postój. Burzliwą dyskusję wywołała zapowiedź pracodawcy zwolnienia z AMP ok. 1 tys. pracowników. Już teraz są braki, nie ma kto pracować - podkreślali. - Od lat odchodzą pracownicy w ramach różnych programów, a nie przyjmuje się nowych. Dyrektor poinformował, iż w ramach możliwości i zdrowego rozsądku będzie się strać o uzupełnienie obsad. Ale jego zdaniem są również inne alternatywne wyjścia z sytuacji zmniejszonego zatrudnienia, jak np. zmiana sytemu pracy. Związkowcy zarzucali, iż na bieżąco, pomimo licznych odejść, ani nie szkoli się merytorycznie nowych pracowników, a jeżeli są osoby, które już jakiegoś doświadczenia nabrały - nie motywuje się ich odpowiednio i z firmy odchodzą. Dyrektor przyznał rację, iż program szkoleń nowych pracowników, a właściwie jego brak jest niezrozumiały i problematyczny: mówi się, że nie ma ludzi nie zastąpionych, tymczasem tacy się zdarzają. Jak podkreślił - szkolenia to sposób zatrzymywania w Zakładzie wiedzy i klucz do dalszego jego funkcjonowania. W dalszej części spotkania Jerzy Parafiniuk - Przewodniczący Komisji NSZZ "Solidarność" działającej na Zakładzie Walcownia Średnia przedstawił sprawozdanie za miniony okres sprawozdawczy. Priorytetem i ważnym tematem działania Komisji są sprawy BHP i dążenia do zera wypadków. Na koniec roku 2011 Komisja liczyła 129 osób. W minionym roku Komisja podjęła w sumie 22 Uchwały. Przedstawiciele Solidarności w comiesięcznych cyklicznych spotkaniach rozmawiają z Dyrektorem Zakładu nt. bieżącej sytuacji Walcowni.Komisja DWS zorganizowała szereg wycieczek wypoczynkowych, integracyjnych oraz kulturalno-oświatowych. Komisja czynnie wspierała Członków Związku u kierownictwa różnego szczebla w tematach wymagających interwencji, tj.: uchylenie kar dyscyplinarnych, emerytury pomostowe, tematy żywienia, zamknięcie bramy przy laboratorium. Po zamknięciu zebrania Przedstawiciele komisji wręczyli upominki obecnym Paniom z okazji Dnia Kobiet.18.03.2012
Komisja Wydziałowa ZU/GI

Sprawozdanie z działalności Komisji NSZZ "Solidarność" ZU podczas zorganizowanego w dniu 9 marca br. zebrania przedstawił Przewodniczący Komisji Wydziałowej - Włodzimierz Rebeta. Komisja skupia 84 Członków Związku. W okresie sprawozdawczym podjęła 10 Uchwał, 9 zostało zrealizowanych. Przedstawiciele Komisji biorą czynny udział w comiesięcznych posiedzeniach Terenowej Komisji BHP. Komisja podjęła interwencje w zakresie remontów pomieszczeń socjalnych, błędnie naliczanych przez pracodawcę posiłków. Przedstawiciele Solidarności w ZU zorganizowali imprezy integracyjne oraz wycieczki. Tematami zgłoszonymi poprzez obecnych na zebraniu Członków Związku były zastrzeżenia co do otrzymanych angaży pracy po zmianie pracodawcy - po przejściu z AM Service Group Sp. z o. o. do ArcelorMittal Poland SA. Pracownikom zmieniono w nich stanowisko pracy ze spawacza na ślusarza, przy czym w rzeczywistości wykonują prace spawalnicze przez przewarzającą część czasu pracy, co nie jest obojętne np. podczas okresowych badań lekarskich. Niejasności występują również co do systemu pracy wpisanego w angażach. Pracownicy mieli także uwagi do wydawania na stołówkach posiłków - ich gramatury przy braku wag na obiektach.29.02.2012
Komisja Wydziałowa ZSP

Komisja NSZZ "Solidarność" działająca na Zakładzie Stalownia odbyła zebranie sprawozdawcze w dniu 16 lutego br. Jak powiedział - Robert Dębiec - Przewodniczący Solidarności na ZSP - Komisja liczy 224 złonków Związku. W okresie sprawozdawczym Komisja Wydziałowa podjęła łącznie 36 Uchwał, w tym 25 finansowych. Dla Członków Solidarności Komisja zorganizowała szereg imprez, m.in.: wycieczki, zabawę taneczną, festyn rodzinny. Członkowie Komisji uczestniczyli również w organizowanych przez Związek manifestacjach i pikietach oraz brali czynny udział w obchodach pacyfikacji Kopalni Wujek. Komisja Solidarność PSD czynnie uczestniczyła w przeglądach BHP, wspierała Członków Związku u kierownictwa różnego szczebla w tematach tj.: uchylenie kar dyscyplinarnych, posiłki cateringowe, emerytury pomostowe i inne. Ważnymi tematami, wymagającymi interwencji, które zostały podczas zebrania zgłoszone przez Członków Komisji są: prace konserwatorskie na maszynach będących w ruchu i ich zgodność z zasadami BHP, przy bardzo dużym zagrożeniu zdrowia i życia, problemy z sortami, w tym zła jakość i brak rozmiarów wydawanej odzieży, arkusze zdrowia, przy wypełnianiu których przełożony wymaga szczegółowych informacji nt. stanu zdrowia pracownika. Pracownicy Stalowni zwrócili również uwagę na katastroficzny wręcz stan transportu wewnątrzzakładowego.29.02.2012
Emeryci i Renciści

Zebranie sprawozdawcze Komisji Emerytów i Rencistów działajacej przy MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG odbyło się w czwartek, 23 lutego br. Miniony okres sprawozdawczy zrelacjonował Przewodniczący Komisji - Andrzej Chrzanowski, który m.in. omówił zorganizowane wycieczki i imprezy w 2011 r. oraz przedstawił plan wycieczek na 2012 rok. Przewodniczący przedstawił informacje z odbytych w ciągu roku posiedzeń Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Komisja przedstawiła również rozliczenie środków finasowych, które posiada do
swojej dyspozycji w ramach odpisu z MOZ NSZZ "S", w tym dofinansowania do organizowanych imprez.29.02.2012
Komisja Wydziałowa Walcowni Dużej

Podczas zebrania sprawozdawczego na Walcowni Dużej, które odbyło się w środę, 29 lutego, Przewodniczący działającej na DWG Komisji - Krzysztof Węgrzyniak przedstawił zebranym podjęte działania w 2011 r. Komisja DWG liczy w sumie 162 Członków Związku. W minionym roku członkowie Komisji podjęli 52 Uchwały, z czego 51 zostało zrealizowanych, 1 anulowana. Przewodniczący zwrócił uwagę na dobrą pracę Społecznych Inspektorów Pracy działających z ramienia Solidarności. Jak zaznaczył wybudowanie nowej stołówki jest niewątpliwie sukcesem naszego związku, jak i monitorowane remonty mostków i klimatyzatorów, pokoju śniadań, szatni, toalet i wyposażenie ich w środki czystości, wymiany podestów przejść i schodów. Jak powiedział Krzysztof Węgrzyniak - największą bolączką Zakładu jest wstrzymanie inwestycji długiej szyny, co powoduje wstrzymanie prac remontowo-naprawczych, a zarazem ogranicza możliwości produkcyjne. Dużym problemem są braki normoobsad, i informacje o dalszych zwolnieniach, gdzie występuje obawa, że odbiją się one przy pracach niebezpiecznych, także tam, gdzie wymaganych jest dwóch pracowników. Podczas zebrania zostało zaprezentowane sprawozdanie z działalności SIP.29.02.2012
Komisja Wydziałowa Wielkich Pieców

Zebranie sprawozdawcze Komisji NSZZ "Solidarność" działającej na Wielkich Piecach odbyło się w piątek, 24 lutego br. Sprawozdanie za miniony rok działalności Komisji przedstawił zebranym Przewodniczący Komisji - Alojzy Lorek. W okresie sprawozdawczym Komisja spotkała się 12 razy, podjęła łącznie 36 Uchwał. Członkowie Solidarności odbyli szereg spotkań z przedstawicielami pracodawcy, na których były poruszane m.in. tematy dotyczące: wypłaty nagrody z zysków za 2011r. oraz sposób jej podziału, nowego schematu organizacyjnego, BHP, etapu realizacji III linii spiekalniczej, wydawalni i pokoju śniadań, godzin nadliczbowych oraz zapłaty za funkcję brygadzisty/lidera grupy. Członkowie Komisji brali liczny udział w pikietach, obchodach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez Solidarność. Komisja zadbała, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Krzyżami na P-01 oraz P-02 poświęconymi strajkującej w latach '80 załodze Huty Katowice. Jak podkreślił Przewodniczący Komisji - bardzo ważną kwestią na PPD jest działalność Społecznego Inspektora Pracy - Dariusza Szypczyńskiego, który jest bardzo zaangażowany i dobrze oceniany przez Związek za podejmowane działania na rzecz pracowników. Podczas zebrania poruszono tematy tj. podwyżki płac w 2012r., zapowiadane zwolnienia grupowe, w tym proponowane przez pracodawcę programy odejść typu "E" oraz Program Rozwiązywania Umów o Pracę (PRUP), sprawy BHP. Komisja ystosowała pismo do pracodawcy z protestem przeciwko propozycji pracodawcy dot. podwyżki płac oraz przedłużających się negocjacji.29.02.2012
Interwencja w Kolpremie

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, w terminie 20-23 lutego 2012 r., przeprowadził czynności sprawdzające warunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Kolprem w Dąbrowie Górniczej. Podjęta interwencja była wynikiem zgłoszenia telefonicznego do PIP, w którym telefonujący zwrócił uwagę na zbyt niskie temperatury warunków pracy panujące w hali napraw lokomotyw R 1 - D Dąbrowa Górnicza. Podczas podjętych czynności sprawdzających przedstawiciel PIP zaproponował organizacjom związkowym działającym w Spółce spotkanie dotyczące ogólnej sytuacji i ewentualnych problemów pracowniczych. Powyższe spotkanie odbyło się 23 lutego br. i oprócz tematu, w jakim kontrola była przeprowadzana, poruszono na nim wiele istotnych kwestii dotyczących wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach, w tym sprawy związane ze sprzętem ochrony indywidualnej tj. uciążliwość stosowania okularów ochronnych, oraz problemy z wentylacją - niesprawnymi odciągami spalin z lokomotyw w hali napraw lokomotyw R1-D. Niestety, pomimo powiadomienia przez PIP aż siedmiu związków zawodowych działających w Kolpremie - w spotkaniu uczestniczyli tylko przedstawiciele Solidarności: Piotr Opler - Przewodniczący Komisji w Spółce Kolprem oraz Tomasz Ślęzak - Zastępca Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Pozostali nie przyszli.29.02.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Żywienie z podziałem pracowników w tle

Gośćmi na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność, które odbyło się 29 lutego br. byli przedstawiciele Zarządu Spółki Consensus - Zenon Bednarczyk - Prezes Zarządu oraz Jarosław Sojka - Wiceprezes. Zarząd Spółki Consensus działającej w obrębie ArcelorMittal Poland SA i Spółek został zaproszony na posiedzenie MK z powodu często występujących skarg i interwencji podejmowanych w temacie żywienia. Podstawowe zarzuty dotyczyły jakości posiłków, ich zróżnicowania, a także różnicowania pracowników na dwie kategorie, gdzie jedni otrzymują tylko posiłki podstawowe, natomiast jest grupa pracowników, którzy mają znacznie rozszerzone menu z możliwością pobrania posiłków dietetycznych i "zdrowych". Członkowie MK, pomimo iż to nie Consensus jest właścicielem obiektów typu: stołówki, wydawalnie i pokoje śniadań, a AMP - zarzucali przedstawicielom Spółki niedbalstwo o nowo powstałe obiekty, które nie zostały w pełni przygotowane do pełnienia swojej funkcji. Na nowo powstałych obiektach bowiem występują liczne braki, nie są wykończone urządzenia, z których pracownicy pobierają posiłki, brak jest pomieszczeń sanitarnych dla obsługi, telefonów. Nie do uwierzenia się wręcz wydaje, ale na nowych stołówkach już pojawił się grzyb. Na zewnątrz lokali teren nie został uporządkowany - budynki otoczone są błotem. Przedstawiciele Consensusu odparli ataki dotyczące stanu nowych stołówek, twierdząc, iż to AMP jest ich właścicielem i to na nich spoczywa obowiązek opieki nad danym obiektem. Jak powiedział Jarosław Sojka - nas dotyczy odpowiedzialność za to co się dzieje wewnątrz stołówki. Do końca marca zostaną zakończone czynności sprawdzające, co należy poprawić z naszej strony i braki zostaną uzupełnione. Zarząd rozpatrzy także zgłoszone problemy z posiłkami lekkostrawnymi, występujących w szczególności na zmianach nocnych i popołudniowych. Związkowcy naciskali na umożliwienie pracownikom dokonywania dodatkowych zakupów artykułów spożywczych (napoje, kanapki itp.). Jest to również duży rynek dla firmy, o który należałoby zadbać. Zaskakującą informacją było, iż na terenie huty do końca roku pracodawca postanowił oddać jeszcze tylko jedną nową stołówkę. Przedstawione bowiem Solidarności plany w tym zakresie były znacznie szersze. Członkowie MK rozmawiali również nt. toczących się negocjacji płacowych oraz zwolnień grupowych. Przewodniczący z AM Service Group poinformował o wprowadzeniu w Spółce od lutego Pracowniczego Programu Emerytalnego. Jerzy Parafiniuk z DWS nawiązał do rozpoczętego postoju, który planowany jest do 8 lub 10 marca. Na walcowni brak jest zamówień, robione są próby innych profili. Wielu Przewodniczących zwróciło uwagę na powstałe liczne braki w zatrudnieniu po odejściu pracowników z "Batorego".17.02.2012
Huta Batory ma nowego właściciela

Działalność realizowana dotychczas przez Zakład Huta Batory zostanie przejęta przez HW Pietrzak Holding Sp. z o. o. z dniem 1 marca br.
Informację o przejęciu od ArcelorMittal Poland SA działalności realizowanej dotychczas przez ArcelorMittal Poland SA - Zakład Huta Batory przez HW Pietrzak
Holding Sp. z o. o. pracodawca przesłał organizacjom związkowym dnia 30 stycznia br.
Działalność zostanie przejęta przez nowego pracodawcę, ponieważ AMP sprzedaje Zakład Batory.
W związku z przejęciem części zakładu przez nowego pracodawcę - dotychczasowi pracownicy AMP Zakład Batory - 250 osób - na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy przejdą do HW Pietrzak Holding Sp. z o. o., która wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowych stosunków pracy jako nowy pracodawca.
Jak poinformował pracodawca - za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed datą przejścia nowy i dotychczasowy pracodawca będą odpowiadać solidarnie.
Zmiana pracodawcy nie spowoduje konieczności podjęcia działań dotyczących warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników, w szczególności warunków pracy i przekwalifikowania.
Przejmowani pracownicy w terminie 2 miesięcy od daty przejścia będą mogli, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy.
Pracodawca jednocześnie zastrzegł, iż zarówno ilość przejmowanych pracowników, jak i data przejęcia - mogą ulec zmianie.15.02.2012
Na zebraniu sprawozdawczym...
Zakład Energetyczny rozpoczął cykl zebrań

Aktualny stan negocjacji płacowych przedstawiony przez Lecha Majchrzaka - Wiceprzewodniczącego dąbrowskiej Solidarności oraz sytuacja BHP omówiona przez Mirosława Nowaka - były tematami, wokół których toczyły się gorące rozmowy podczas zebrania sprawozdawczego Komisji NSZZ "Solidarność" działającej w Zakładzie Energetycznym.
Zebranie Komisji odbyło się 15 lutego br.
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Komisji ZE - Wiesław Haczykowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. W okresie sprawozdawczym Komisja podjęła 13 Uchwał dotyczących m.in. dofinansowania imprez integracyjnych, kalendarzy wydziałowych, związanych
z kosztami pogrzebu. Komisja podjęła także interwencje u kierownictwa wydziału (np. w spr. cateringu).10.02.2012
Zakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"
Pozostanie wielkość bezwzględnie potrzebna

Posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Arcelor-Mittal Poland SA zrzeszającej przedstawicieli Solidarności z wszystkich oddziałów
ArcelorMittal Poland SA, w tym również Zakłady Koksownicze Zdzieszowice (ZKZ), obyło się 10 lutego w Dąbrowie Górniczej. Tematem przewodnim zebrania były toczące się w AMP negocjacje płacowe oraz sprawy zatrudnieniowe.

Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli przedstawiciele pracodawcy: Andrzej Wypych - Członek Zarządu AMP, Dyrektor Personalny, Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych oraz Cezary Koziński - Główny Specjalista Zespołu ds. współpracy społecznej.
Podczas posiedzenia pracodawca przestawił aktualną sytuację AMP na tle innych zakładów z Grupy AM oraz nawiązał do ograniczenia środków na planowane inwestycje. Jak powiedział Andrzej Węglarz - Lakshmi Mittal ogłosił publicznie wyniki całej korporacji w skali całego świata. Majątek AM to wartość majątku trwałego, gotówka w kasie, a także wielkość kredytów. Udało się zmniejszyć dług z 24 do 22 mld dolarów - odbywa się to zgodnie z planem.
W temacie zatrudnienia Dyrektor nawiązał do przekazanego organizacjom związkowym Planu Zatrudnienia w formie prowizorium na 2012 r. oraz krytyki, jaką do przekazanego dokumentu wysunęli Związkowcy. Jak powiedział - Krytyka z państwa strony jest konstruktywna - powołujecie się w niej na obowiązujące prawo.

Odnośnie przedstawionej w Planie ilości osób do zwolnienia - Andrzej Wypych powiedział: Liczba 1.453 nie wzięła się z powietrza. To wynik przeprowadzonej analizy sytuacji kosztowej i zależności produktywności od efektów, które uzyskujemy przy sprzedaży. W porównaniu do innych firm w Europie mamy stosunkowo słabe wyniki - tj. produktywność ok. 270t./pracownika. Aby to podnieść - musimy doprowadzić do sytuacji, że w firmie pozostanie tylu pracowników, ilu jest
bezwzględnie potrzebnych do pracy na poziomie obłożenia 70% produkcji, reszta pracowników w formie elastycznego zatrudnienia.
Jednak ciągłe zmniejszanie zatrudnienia - jak podkreślili związkowcy - nie pozostają bez wpływu na stan BHP w Zakładzie.
Dodatkowo stresogenne są wdrażane przez pracodawcę nowe programy w tym zakresie. Do wdrażanych programów BHPowskich odniósł się Dyrektor Personalny: Były tarcia i potyczki w tych tematach, ale udało się je zniwelować i dojść do porozumienia.
Teraz widać konkretną pracę i efekty. Mam nadzieję, że będzie to skutkowało większą świadomością pracowników przy ocenie zagrożeń na stanowiskach pracy. To bardzo pozytywne.
Dyrektor przyznał, iż wdrożenie Patroli Bezpieczeństwa mogło zostać dokonane w inny sposób - sądziłem, że świadomość SIP i związków zawodowych co do przedsięwzięcia jest większa, nie przekazaliśmy na tyle wystarczająco informacji w tym temacie.
Dyrektor Personalny poinformował o wypłaceniu w AMP premii za uzyskanie wskaźnika absencji chorobowej poniżej 3,55%. Przy wypłacie brani byli tylko pracownicy wydziałów produkcyjnych.
Cezary Koziński przedstawił aktualny stan negocjacji płacowych w AMP. Związkowcy, pomimo zrozumienia bieżącej sytuacji rynkowej, nie kryli niezadowolenia z trudnych rozmów.
Pracodawca poinformował, iż na dzień 21 lutego planuje zwołanie posiedzenia Zespołu Centralnego, na którym przedstawiona
zostanie propozycja treści Porozumienia ws zwolnień grupowych.
Spotkanie to będzie pierwszym w ramach konsultacji zwolnień grupowych, na które to Strony będą miały 20 dni. W przypadku nie zawarcia przez Strony Porozumienia, Pracodawca wyda stosowny Regulamin Zwolnień Grupowych.
Jako, iż Koksownia Zdzieszowice, pomimo, iż jest w strukturach AMP - jest pracodawcą niezależnym, w tym roku planowane są renegocjacje Układów Zbiorowych Pracy AMP i ZKZ by można było je połączyć.
Podczas posiedzenia Władysław Kielian z krakowskiego oddziału AMP przedstawił informacje z Europejskiej Rady Zakładowej.
Andrzej Grabski - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy odczytał sprawozdanie z działalności SIP w 2011 roku.24.01.2012
Na Komisji Międzyzakładowej...
Wymiana "pokoleniowa" na pracowników tańszych

Planowane zwolnienia grupowe w ArcelorMittal Poland SA wraz z analizą Planu Zatrudnienia na 2012 r. w formie prowizorium przekazanego przez pracodawcę, a także wypłata premii motywacyjnej w styczniu 2012 r., włączenie bonów nabiałowych do płacy zasadniczej i bieżące problemy poszczególnych wydziałów/Spółek były tematami pierwszego w tym roku posiedzenia Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP.

Członkowie MK pierwsze w 2012 r. posiedzenie odbyli 25 stycznia. Podczas zebrania gorącej analizie poddany został przekazany przez Pracodawcę Plan Zatrudnienia na 2012 rok w formie prowizorium.
Informacje wynikające z przedstawionych danych, szczególnie dotyczące planowanych zwolnień grupowych, a także wiadomości przekazane przez Lecha Majchrzaka Wiceprzewodniczącego - Skarbnika, będącego uczestnikiem prac administracyjno-związkowego zespołu ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wywołały lawinę pytań oraz burzliwą dyskusję wśród Członków MK.

W związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnień grupowych - jak poinformował Lech Majchrzak - pracodawca zaprezentuje w najbliższym czasie Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych i ewentualnie, jeśli strona związkowa porozumienia nie podpisze - Regulamin zwolnień grupowych.
ArcelorMittal Poland planuje wprowadzenie programów odejść typu E-24, E-36, E-48, a także PRUP (program rozwiązywania umów o pracę) dla pracowników zatrudnionych po dniu prywatyzacji Polskich Hut Stali. Szczegóły dotyczące programów odejść nie są jeszcze znane, związkowcy zakładają, iż zostaną one przekazane w najbliższych dniach.
Wiadomo tylko, iż przy E-24 - programie skierowanym do pracowników, którym pozostało do przepracowania maksymalnie 24 miesiące do uzyskania uprawnień emerytalnych, pracownik otrzyma odprawę w wielkości iloczynu ilości miesięcy pozostałych do uprawnień emerytalnych i wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy oraz odprawę emerytalno-rentową.
W przypadku programu E-36 i E-48 - uprawniony pracownik otrzyma odprawę będącą sumą: iloczynu 24 m-cy i 100% wynagrodzenia liczonego jak za urlop wypoczynkowy oraz iloczynu ilości pozostałych miesięcy do uprawnień emerytalnych i 50% wynagrodzenia (jak za urlop wypoczynkowy). Do tego otrzyma odprawę emerytalno-rentową.
Przyczyną odejścia niekoniecznie będzie natomiast likwidacja stanowiska pracy, bowiem niektóre stanowiska zostaną obsadzone nowymi pracownikami, jednak nie będą to osoby zatrudnione bezpośrednio w ArcelorMittal Poland, a przez inne Spółki (np. Manpower).
Zdaniem przedstawicieli Solidarności działania pracodawcy stanowią wymianę pokoleniową, w dodatku nie tylko na pracowników młodszych, ale przede wszystkim na tańszych.
Solidarność nie zgadza się z przedstawionymi planami, tym bardziej w sytuacji niemożnościwynegocjowania podwyżek płac dla pracowników AMP. Zdaniem Związkowców pracodawca winien zadbać bardziej o interesy pracowników pozostających w zakładzie pracy, aniżeli osób go opuszczających.
Pozytywną informacją była decyzja, iż pracownikom AMP zostanie wypłacona premia motywacyjna za m-c styczeń 2012 r. w wysokości ok. 5,2%. Premia za styczeń wypłacona zostanie po raz pierwszy od ok. 3 lat. Wypłata premii jest efektem zmian zapisów Regulaminu Premiowego, o które w ub. roku walczyła Solidarność.
Od 1 lutego znikną natomiast całkowicie bony nabiałowe. Pozostała po nich kwota 18zł zostanie metodą na wprost (do podstawy) włączona do wynagrodzenia uprawnionego pracownika. Powyższe działanie stanowi przyspieszenie realizacji podpisanego porozumienia, w którym ustalono włączenie uprawnionym do bonów nabiałowych pracownikom ich wartości (36zł) do wynagrodzenia. Pierwsza część tej kwoty (18zł) została już włączona, natomiast druga część włączona miała być 1 stycznia 2013 r. Od włączonej kwoty będą naliczane pochodne (Karta Hutnika, premia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jubilat itp.), będzie również naliczana i potrącana wysokość składki ZUS oraz podatek VAT.
Andrzej Gros - przedstawiciel Związku w Spółce EC Nowa poinformował o mającym miejsce procesie konsolidacji Spółek o tym samym profilu działalności. Kontynuowana jest integracja aktywów ciepłowniczych w firmie Tauron Ciepło, która powstała w wyniku połączenia PEC Katowice i PEC Dąbrowa Górnicza. Najprawdopodobniej w maju br. w skład Spółki Tauron Ciepło nastąpi wniesienie aportem udziałów w EC Nowa.
W nowotworzonym podmiocie powstaje Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność", w związku z czym wysoce prawdopodobnym jest, iż Członkowie z EC Nowej przejdą właśnie do tych struktur.
Na dzień 31 stycznia zaplanowane zostało w EC Nowej spotkanie z Zarządem.
Przewodniczący ze Spółki SSC poinformował o podpisaniu przez Pracodawcę umów czasowych o pracę z osobami, które dotychczas wykonywały pracę na rzecz firmy
na tzw. "umowach śmieciowych". Jest to ważna i pozytywna informacja, tym bardziej, iż Solidarność szczególnie walczy z tzw. umowami śmieciowymi.
Według informacji Przewodniczącej działającej w Spółce Partner - dnia 14 grudnia 2011 r. dokonano rejestracji Spółki Partner Biuro Podróży. W związku z powyższym pracodawca w dniu 30 grudnia wręczył grupie 14 pracowników pismo informujące o przejściu z dniem 1 lutego 2012 r. do nowego podmiotu. Kolejne 3 osoby przejdą do nowej firmy z dniem 1 marca. Przejście pracowników do nowej Spółki nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. W związku z takimi działaniami - Członkowie MK podjęli podczas posiedzenia Uchwałę obejmującą nowo powstałą firmę zasięgiem swojego działania.
Jerzy Parafiniuk z Walcowni Średniej zwrócił uwagę na problemy z ogrzewaniem i nie działającą wentylację na nowej stołówce, a także złym wykończeniem terenu wokół nowo powstałego obiektu, na którym tworzy się błoto. Ponadto przy wyjaśnianiu tych nieprawidłowości pojawiły się trudności związane m.in. z ponoszeniem odpowiedzialności za obiekt.
Przedstawiciel Solidarności działającej na Walcowni Dużej zgłosił natomiast problem z Terenowymi Komisjami BHP, na posiedzenia których nie przychodzą dyrektorzy, zapraszani kierownicy, brak jest także przedstawicieli służby zdrowia, a terminy zaplanowanych Komisji bez podania konkretnych przyczyn zostają przekładane. Ponadto w protokołach z Komisji pojawiają się uwagi osób, które nie są w składzie Komisji.
Kontrowersyjnym jest natomiast zamiar pracodawcy likwidacji w magazynie odzieżowym stałego ogrzewania, które aktualnie jest parowe. Zastąpić je ma ogrzewanie elektryczne w postaci farelki, która po zakończeniu przez pracowników pracy w magazynie będzie wyłączana, nawet na kilka dni (weekend). Istnieje uzasadniona obawa, iż taki system ogrzewania nie zda egzaminu, tym bardziej w magazynie, gdzie jest potrzeba utrzymania stałej temperatury, a ogrzewanie musi być bezpieczne.24.01.2012
Co z tym ogrzewaniem?

Komisja Wydziałowa "Solidarność" Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych prowadzi "walkę z wiatrakami" o poprawę warunków pracy pracowników wykonujących zadania na Składzie Wyrobów Gotowych.
Problem tkwi w niemożności zorganizowania ogrzewania dla pracowników pracujących na Składzie Wyrobów Gotowych, gdzie panujące temperatury w okresie zimowym są znacznie niższe aniżeli temperatura na zewnątrz.
Walka o dogrzewanie trwa już od ok. 4 lat i w 2011 roku wydawało się, iż problem zostanie rozwiązany.
Pracodawca bowiem przedstawił rozwiązanie polegające na zastosowaniu promienników cieplnych w rejonie załadunku i rozładunku materiałów.
Tymczasem okazało się, iż obiecana poprawa warunków pracy, która miała zakończyć się do 31 grudnia 2011 r. nie została zrealizowana. Pracodawca ponownie bowiem przesunął termin inwestycji za powód podając pierwotnie brak środków na realizację, następnie chęć zmodyfikowania systemu dogrzewania. Ostatecznie jednak, z nieznanych przyczyn przeprowadzony został ponowny przetarg na realizację projektu.
Związkowcy obawiają się, iż minie kolejny rok pracy w dotychczasowych fatalnych warunkach, zanim temat powróci na "wokandę".
Problem dogrzewania zgłaszany jest systematycznie na wszystkich szczeblach Komisji BHP, a sprawa dotyczy ok. 25 pracowników zaangażowanych w rozładunek/załadunek ok. 1.200 samochodów/miesiąc, co daje ok. 20-25 tys. ton wyrobu finalnego do klienta.
<
O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -