Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> INFORMACJE Z KOMISJI <>
23.12.2010
NA MIĘDZYZAKŁADOWEJ .
Pracownicy 50+ kulą u nogi AMP


16.12.2010
Na posiedzeniu Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
Zarządzanie absencją chorobową pod lupą


15.12.2010
Złe zwyczaje w Grupie Impel nadal funkcjonują
Powracające problemy i spory w Grupie Impel


14.12.2010
ORGANIZACJA "JUBILATÓW" W OGNIU KRYTYKI
Gdzie te imprezy jubileuszowe niezapomniane .


11.12.2010
Z nowym rokiem wyższe pensje w AMP


8.12.2010
Dodatkowy fundusz na święta dla pracowników AMP i Spółek


01.12.2010
Na spotkaniu związkowym w EC Nowa
Pogranicze mobbingu w Spółce giełdowej

30.11.2010
Wybory Zakładowego SIP
Zenon Grzelka Zakładowym SIP

27.11.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Na co pracownicy mogą liczyć w tym i 2011r.

11.11.2010
Negocjacje Protokołu Dodatkowego nr 5 do ZUZP
Równe dodatki kwotowe w Kolpremie

09.11.2010
Spółki przenoszą kadry i płace do AM SSCE Sp. z o. o.

27.10.2010
Na Międzyzakładowej Komisji
Sytuacja spółek w opinii Nadzoru Właścicielskiego

27.10. 2010
Pracodawca nie stosuje zapisów Regulaminu Pracy
Nadgodziny pod lupą związkowców

25.10. 2010
Po 430 - 450 zł. z ZFŚS przed świętami

06.10.2010
Dodatkowe odprawy dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne .

06.10.2010
Tymczasowe rozwiązanie dla brygadzistów?

15.09.2010
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji .

12.09.2010
Fatalny stan stołówek w dąbrowskim oddziale AMP

31.08.2010
Porozumienie pomiędzy ZZ a Zarządem Spółki
Kolprem nie będzie zwalniał

27.08.2010
Na Wydziale Tokarni Walców odsłonięto tablicę pamiątkową

05.08.2010
Mobbing na DWG ciągle trwa
"Kadra swoje przywileje ma."

05.07.2010
Kadra Walcowni Dużej dała plamę
. "należy sprzeciwiać się siłom i godnościom osobistom" .

01.07.2010
Na spotkaniu załogowym w ZE ZEN
Nie pozwolimy odebrać pracownikom "jubilata"

30.06.2010
Nowy program w walce o obniżenie kosztów

24.06.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Propozycja wypoczynku zamiast "postojowego"

10.06.2010
Manpower w strukturze "Solidarności" Huty Katowice

07.06.2010
W kolejce pod prysznic

19.05.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Krytyka instrukcji naruszenia przepisów BHP

15.05.2010
Urlopy na żądanie i procedura ich udzielania w AMP

11.05.2010
Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona
Wydzielenie służb kadrowo-płacowych

08.05.2010
Na negocjacjach .
Pracownicy Spółek również będą nagrodzeni

06.05.2010
Eko-Partner przekazuje ludzi do firm zewnętrznych

22.04.2010
30 lat działalności Związku "Solidarność"
Żywa historia w Tokarni Walców

14.04.2010
Na Zespole Centralnym.
ArcelorMittal Poland nagrodzi pracowników

12.04.2010
Rejestracja ZUZP.
Zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy co do zapisów

07.04.2010
Inauguracyjne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji .
Wybór Prezydium, pożegnanie odchodzących .


30.03.2010
Koordynacyjna "S" AMP wybrała władze na lata 2010-2014
Jerzy Goiński nowym przewodniczącym ZOK "S"AMP

17.03.2010
Komisja Rewizyjna "S" dokonała wyboru

12.03.2010
Jerzy Goiński poprowadzi Solidarność w latach 2010- 2014
VII MZD "S" wybrało władze i określiło kierunki

10.03.2010
Bezpłatne urlopy i konieczność pracy u nieznanego pracodawcy

01.03.2010
Spór Zbiorowy w MP Services - Manpower

29.02.2010
Na spotkaniu załogowym w Zakładzie Energetycznym ZEN
Zapowiedź wypowiedzenia Zbiorowego Układu?

28.02.2010
WIPRO dolicza uprawnienia do wynagrodzenia zasadniczego

24.02.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
O gorących tematach na Zespole Roboczym

23.02.2010
Na Zespole Płacowym
Rozliczenie podatkowe konfliktuje strony

19.02.2010
Nowa umowa żywieniowa zaważy o losach Consensusu

04.02.2010
Nie ma zgody na redukcję zatrudnienia .
Związki domagają się spotkania z Zarządem ArcelorMittal Poland


02.02.2010
Regulacje płacowe oraz zmiany systemu pracy dla inkorporowanych


28.01.2010
Jednolity Układ w ArcelorMittal Service Group


2010.01.16
Nie ma uzasadnienia dla dalszej redukcji zatrudnienia
Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" wzywa Zarząd AMP do rozmów

2010.01.15
Wipro wszczyna procedurę przejęcia części SSC

2010.01.12
ZUZP w AM Services Group parafowany!

2010.01.05
Na posiedzeniu Międzyzakładowej .
Inkorporacja do huty z problemami do wyjaśnienia


INFORMACJE Z KOMISJI '2010

23.12.2010
NA MIĘDZYZAKŁADOWEJ .
Pracownicy 50+ kulą u nogi AMP

Przenoszenie pracowników chronionych do biura alokacji, problemy z odzieżą roboczą i organizacją jubilatów na poszczególnych wydziałach, a także podwyżki w spółkach zależnych - były tematami dominującymi posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza, które odbyło się dnia 22 grudnia ub. r.
Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący Solidarności po raz kolejny podniósł skandaliczną kwestię przenoszenia osób podlegających ochronie prawnej z uwagi na wiek z wydziałów produkcyjnych do biura alokacji. Jak zaznaczył - sposób, w jaki to się odbywa jest absolutnie nie do przyjęcia. Zgłaszają się do nas pracownicy AMP, którym pracownicy obsługi kadrowej nakazują podpisać dokumenty, bez możliwości dokładnego zapoznania się z ich treścią i poddania jej analizie. Kadrowcy nie chcą bowiem porozumień zmieniających warunki płacy i pracy wydać zainteresowanym. Jak to się ma do sytuacji, którą przedstawiła Jedynka, podając, iż ArcelorMittal Poland przyznano miano Firmy Przyjaznej 50+ w konkursie Aktywni 50+. Daniel Binda - kierownik projektu Aktywni 50+ podkreślił, iż celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia, przełamywanie stereotypów dotyczących możliwości zawodowych pięćdziesięciolatków i pokazywanie przykładów godnych naśladowania. Czy aby w tym przypadku Zarząd AMP tak postępuje? Alokowani pracownicy są osobami z wieloletnim doświadczeniem w hutnictwie, które tworzyły historię AMP. A teraz, po latach pracy, traktując AMP jako cząstkę samego siebie - tak są traktowani.
Zdaniem Lecha Majchrzaka - osoby, które zostaną wezwane do podpisania takiego porozumienia - nie powinny tego robić. Wiceprzewodniczący zaprasza omawianych pracowników na osobistą rozmowę, by dokładnie przeanalizować sytuację, w jakiej dany pracownik się znajduje i wybrać najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie.
Bulwersującym przy tym jest zachowanie osób przekazujących porozumienie pracownikowi, który i tak nie mały stres przeżywa w związku z faktem, iż przez przełożonego do przeniesienia do biura alokacji został wytypowany. Jak twierdziło kilka osób, które do naszego Związku się w powyższym temacie zgłosiły - pracownice kadr w stosunku do nich zachowywały się . delikatnie mówiąc - nagannie.
Wyjątkowo źle traktowani są również pracownicy Grupy Impel, o czym pisaliśmy już na łamagach poprzedniego WZ. Jak podkreślił na Komisji Lech Majchrzak - nie pozwolimy, by firma łamała pracownicze uprawnienia wynikające z ZUZP i innych porozumień.
Sprawa nabiera ważności tym bardziej, iż firma Impel przejmuje w AMP kolejny obszar działalności - wygrała przetarg na kompleksową obsługę ubrań roboczych. Jak wyjaśnił Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący ds. BHP i Prawa Pracy - Impel zajmie się czyszczeniem odzieży roboczej i jej naprawą. Każdy z pracowników będzie posiadał trzy komplety ubrań, a firma ma za zadanie pilnować ich jakości, czy posiadają swoje właściwości ochronne i innych. Wszystko będzie się odbywało poprzez magazyny aktualnie funkcjonujące w AMP.
Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński po rozpatrzeniu całej sytuacji z dotychczasowymi problemami w temacie ubrań roboczych - wskazał, iż odpowiedzialnymi za dostarczenie odzieży są Dyrektorzy Zakładów i to od nich należy egzekwować należne sorty (odzież, obuwie, rękawice itp.).
Jedyny wyjątek stanowią osoby inkorporowane do AMP, które odzież odbierają na magazynie centralnym, ale tam również jest wyznaczona osoba odpowiedzialna, która ma dopilnować, by braków nie było.
Problem z odzieżą roboczą i ochronną w dąbrowskim oddziale AMP wystąpił w bardzo dużej skali. Po licznych i interwencjach ze strony Solidarności - sytuacja uległa znacznej poprawie.
Odnośnie tematu podwyżek w spółkach zależnych - Lech Majchrzak poinformował, iż w niektórych spółkach takie rozmowy już zostały zapoczątkowane (np. Kolprem), natomiast do pozostałych zostało przesłane porozumienie nt. podwyżek podpisane w AMP dające przyzwolenie Zarządom tych Spółek do podjęcia negocjacji płacowych. Zdaniem Wiceprzewodniczącego - do końca stycznia temat /związany z podwyżkami płac w spółkach zależnych powinien być zamknięty.
Przewodniczący poszczególnych wydziałów/spółek podsumowali akcję dystrybucji bonów świątecznych. Teresa Grębosz - Przewodnicząca Solidarności w Administracji poinformowała o niepokojach wśród pracowników związanych z pogłoskami dotyczącymi reorganizacji Biura Zakupów. Eugeniusz Gerke - Przewodniczący S z Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych zwrócił uwagę na występujący problem z okularami korekcyjnymi - zainteresowani pracownicy po złożeniu zamówienia muszą czekać ok. 3 - 4 miesięcy na ich odbiór. To jest zbyt długi okres czasu oczekiwania.
Jerzy Parafiniuk - Przewodniczący z DWS podniósł kwestię braków pracowników na wydziale i wynajmowania różnych firm zewnętrznych celem ich uzupełnienia, a także panującej przy tym atmosfery pracy: Pracownicy przerzucani są z miejsca na miejsce by łatać braki - to się robi wykańczające, a ludzie boją się odmawiać pracy. Zdarza się, iż pracownik w ciągu zmiany pracuje nawet w 3 miejscach. Nie jest to niestety nowy temat - Solidarność walczy z nim od dłuższego czasu sprzeciwiając się kategorycznie wszelkim próbom zwolnień oraz programom restrukturyzacji zatrudnienia wprowadzanym przez Zarząd AMP.
Pozytywnym należy uznać rozpoczęcie prac remontowych na stołówkach i wydawalniach na terenie dąbrowskiego oddziału AMP.
Niejednokrotnie bowiem temat skandalicznych warunków tych pomieszczeń był poruszany nie tylko na licznych Zespołach, Komisjach BHP czy Zarządach Spółki, ale dotychczas - był nie do załatwienia. Solidarność za jeden z priorytetów postawiła sobie by tą sytuację zmienić. I teraz - po wielu stoczonych bojach - coś ruszyło. Mamy tylko nadzieję, iż pomieszczenia socjalne dla pracowników Spółki wyremontowane zostaną na poziomie zbliżonym do pomieszczeń, z których korzysta administracja pracująca w budynku dyrekcyjnym.
Andrzej Gros - Reprezentant Solidarności w EC Nowej przedstawił prace Komisji w 2010r., dzięki którym udało się doprowadzić do zmian zapisów ZUZP, efektem których pracownicy wykonujący prace na popołudnie i na nocki w wigilię i święta otrzymają dopłatę 100%.
Zwiększone zostało również dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy komputerach z kwoty 150zł do 500zł. Każdy z dojeżdżających do pracy pracowników otrzymał "wjazdówkę" na teren Huty. W planach jest również wprowadzenie dla pracowników EC Nowa ubezpieczenia społecznego oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego.
Alojzy Lorek - Przewodniczący PPD poinformował zebranych, iż do Komisji wpłynął wniosek od pracowników automatyzacji o przeszeregowania oraz o wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy ze skargą dotyczącego wykazu prac w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Poinformował także o organizacji dla pracowników Zakładu Wielkopiecowego Jubilatów.
Również Jerzy Goiński nawiązał do organizacji spotkań z Jubilatami i podkreślił, iż jako Członek Rady Nadzorczej wniósł, by uwzględnić wydatki związane z organizacją zarówno Jubilatów (upominki + spotkania), jak i Dnia Hutnika (festyny) przy opracowywaniu budżetu na 2011r., aby odpowiednie środki na ten cel zabezpieczyć, by nie powtórzyła się sytuacja z 2010r.
Członkowie Międzyzakładowej Komisji przyjęli plan budżetu dla MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza na 2011 rok oraz jego wykonanie za 10 m-cy 2010r.
Jerzy Goiński - Przewodniczący Związku ogłosił konkurs na opracowanie graficzne kalendarza na rok 2012 - dla członków Związku i ich rodzin. Opracowanie musi ściśle wiązać się z działalnością Związku. Pod koniec roku powołana Komisja dokona wyboru kalendarza, który zostanie wydrukowany na kolejny - 2012 rok dla Członków Związku. Dla osoby, której projekt wygra przewidziana będzie nagroda.
AS16.12.2010
Na posiedzeniu Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
Zarządzanie absencją chorobową pod lupą

Stanowisko dotyczące działań w dziedzinie BHP w ArcelorMittal Poland SA, pismo do Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara w sprawie monitorowania absencji chorobowych oraz pismo w sprawie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji - były owocem odbytego w czwartek 16 grudnia br. posiedzenia Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA.
Przedstawiciele Solidarności z wszystkich oddziałów AMP spotkali się, by omówić podejmowane przez pracodawcę w ostatnim czasie działania w kwestii rozwiązania problemów związanych z BHP w ArcelorMittal Poland. W wyniku dyskusji zostało podjęte stanowisko w sprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w AMP, w którym związkowcy zwracają uwagę na fakt, iż w całym koncernie rok 2010 zapisał się zatrważającymi statystykami w dziedzinie wypadkowości, które wciąż ulegają pogorszeniu. Dlatego też ZOK zaapelowała o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w AMP.
W ocenie Związku głównymi przyczynami wzrostu zagrożenia wypadkowego w firmie są m.in.:
* prowadzona na ogromną skalę i przypadkowa likwidacja miejsc pracy bez strategicznego zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami powodująca wymianę doświadczonej części załogi na pracowników firm zewnętrznych i bezpowrotną utratę wysokich kompetencji,
* zmniejszenie dynamiki postępu w zakresie BHP poprzez ograniczenie środków finansowych na poprawę warunków pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy'
* notorycznie powtarzające się problemy z zapewnieniem odpowiedniej jakości i w wystarczających ilościach środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków higieny osobistej,
* długotrwałe niezrozumiałe i nieakceptowane przez pracowników procesy zmian strukturalnych i organizacyjnych,
* stres oraz przemęczenie psychofizyczne pracowników spowodowane niepewnością zatrudnienia, ciągłym zwiększaniem zakresu obowiązków, praca pod presją czasu i terminów, częstymi przypadkami obniżania wynagrodzeń pracownikom podlegającym procesom zmian strukturalnych i organizacyjnych, niewłaściwą obsługą kadrowo-płacową pracowników itp.
Solidarność nawiązała również do zapowiadanych podczas spotkań załogowych z Prezesem Zarządu programów wsparcia dla załogi w okresie częstych zmian strukturalnych i organizacyjnych (zarządzanie strukturą demograficzną po odejściu wykwalifikowanej części załogi, zarządzanie stresem w okresie transformacji, wsparcie w pogodzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym, wsparcie dla brygadzistów, jako ukrytych liderów w firmie), które okazały się pustymi hasłami na potrzeby public relations.
Jak podkreślili związkowcy, nawiązując już do drugiej próby pracodawcy wprowadzenia Polityki w zakresie naruszania zasad BHP (dokument opisany szerzej w WZ nr 7 z dn. 18 maja br.) - zamiast realizacji programów wsparcia i polityki zapobiegania zagrożeniom wypadkowym w AMP - na polecenie Dyrekcji Korporacji wprowadza się politykę represji, której głównym celem jest przerzucenie odpowiedzialności za wypadki w pracy oraz pogarszający się stan bezpieczeństwa na zwykłych pracowników, przy zastosowaniu sankcji do zwolnień dyscyplinarnych tych pracowników włącznie. Takie zachowanie pracodawcy spowoduje pogłębienie stresu wśród pracowników, a tym samym dalsze pogorszenie się BHP w AMP.
"Solidarność" wystąpiła do pracodawcy także z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie (anulowanie) kontrowersyjnego Pisma Okólnego nr 4/2010 ws. monitorowania absencji z tytułu zwolnień lekarskich od pracy, wydanego przez Dyrektora Personalnego ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 08.10.2010 r.
Po wydaniu przez pracodawcę powyższego pisma Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący "S" dąbrowskiego oddziału wystąpił o opinię prawną w tej sprawie do działu eksperckiego Komisji Krajowej "Solidarność". Otrzymana opinia jednoznacznie stwierdza, iż wprowadzane przez Zarząd AMP pismo narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i ingeruje w bardzo wrażliwe dane osobowe dotyczące stanu zdrowia każdego pracownika. Jak podkreślił - Jest to niedopuszczalne, by osoby przypadkowe, nieupoważnione (przełożeni) mieli wgląd w jakiekolwiek dane dotyczące stanu zdrowia podwładnych. Takie dane mogą zbierać tylko i wyłącznie instytucje powołane do świadczenia usług medycznych.
Pismo wprowadza obowiązki i procedury, których realizacja powodować będzie naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, której przepisy zabraniają przetwarzania danych o stanie zdrowia, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie przedmiotowych danych jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzaniem udzielania usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. Tymczasem procedury wprowadzone w ww. Piśmie Okólnym narażają pracownika, że osoby do tego nieupoważnione, nie będące lekarzami uzyskają wiadomości o stanie zdrowia pracownika, które w skrajnych przypadkach mogą być wykorzystane do dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na stan zdrowia.
Podmiotem, który na wniosek pracodawcy może dokonywać stosownej oceny stanu zdrowia pod kątem wykonywanej pracy jest Poradnia Medycyny Pracy a nie pracodawca.
Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli wykonywanej przez lekarzy orzeczników ZUS. Działania Pracodawcy przewidziane w omawianym piśmie, np. kierowanie pracownika na badania kontrolne przez bezpośredniego przełożonego na podstawie danych z wywiadu - nie znajdują oparcia w żadnej z obowiązujących ustaw, a ponadto nie są usprawiedliwione jakąkolwiek przesłanką wymienioną w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
Tylko lekarz ma prawo kierować pracownika na badania lekarskie. Jeżeli pracownik ma ważne badania lekarskie - pracodawca ma tylko 7 dni od daty wystawienia dokumentu na ewentualne jego podważenie i wystąpienie do najbliższego Ośrodka Medycyny Pracy, który może po raz drugi skierować pracownika na badania.
ZOK w piśmie skierowanym do Prezesa wyznaczyła termin do 31 grudnia 2010r. na anulowanie wydanego Pisma Okólnego. Solidarność zaznaczyła jednak, iż w przypadku dalszego stosowania procedur z pisma okólnego nr 4/2010 po tym terminie - zgłosi skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Okręgowego Inspektora Pracy PIP w Katowicach i innych instytucji państwowych powołanych do kontroli przestrzegania prawa.
Kolejnym pismem skierowanym na ręce Prezesa Zarządu AMP przez ZOK jest wniosek o informacje nt. sytuacji ekonomicznej, finansowej, handlowej i socjalnej AMP, przewidywanych zmian i środków podejmowanych w celu umożliwienia dalszego zatrudnienia. Solidarność domaga się konsultacji w sprawie budżetu na 2011r., a dokładniej w sprawie wyborów dotyczących podejmowania decyzji przemysłowych, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na zatrudnienie oraz czynniki społeczne. AS.
Domagając się od pracodawcy danych nt. funkcjonowania firmy - związek ma zamiar zlecić wykonanie ekspertyzy dotyczącej aktualnej sytuacji AMP firmie S.Partner wchodzącej w skład grupy Syndex znanej z rzetelnych i profesjonalnych opracowań na rzecz wielu zakładów grupy, jak również Europejskiej Rady Zakładowej. Powodem powyższego wystąpienia są zapowiedzi grupy ArcelorMittal tymczasowej przerwy w produkcji oraz częściowe bezrobocie w Europie, a także obawy przed nową falą zwolnień personelu w najbliższej przyszłości.15.12.2010
Złe zwyczaje w Grupie Impel nadal funkcjonują
Powracające problemy i spory w Grupie Impel

Grupa Impel istnieje na rynku od dwudziestu lat. Swoje karty historii zapisała także w ArcelorMittal Poland SA, gdzie na przełomie lat 1999 - 2004 zapewniała hucie ochronę osób i mienia. Niestety, okres funkcjonowania firmy Impel na terenie dawnej Huty Katowice przysporzył jej pracownikom oraz reprezentującym ich związkowcom wiele problemów i sporów.
Przypomnijmy, iż Impel Security Polska przejął w 1999 Straż Przemysłową, a w 2000r. pracowników z upadającego Zakładu Mieszkaniowo Remontowego Sp. z o. o.

Zarząd Spółki dał się poznać z lekceważącego stosunku do strony społecznej wielokrotnie odwołując spotkania z przedstawicielami pracowników, a 21 września 2001 r. - Solidarność wraz z innymi reprezentatywnymi związkami wystosowała do firmy Impel pismo, w którym zwróciła uwagę na łamanie przepisów prawa pracy (wydłużony czas pracy pracowników, stosowanie niezgodnych z przepisami kar dyscyplinarnych, niewłaściwe naliczanie wynagrodzeń, ignorowanie uprawnień pracowniczych). Ponadto w firmie często dochodziło do zwolnień grupowych pracowników (np. rok 2002, 2004), a także przy zmianie warunków pracy i płacy - zarząd nie przestrzegał trybu konsultacji przeprowadzanej procedury. Kulminacyjnie Impel w niełasce odszedł z Huty, a dotychczasowych pracowników przejęła Spółka Konsalnet Inowopol.
W 2010r. Grupa Impel ponownie powróciła do współpracy na terenie naszej huty. Przejęła pracowników ze Spółki Consensus, Partner i Eko-Partner. Jednak pomimo licznych zapowiedzi - współpraca ze związkami zawodowymi reprezentującymi sprawy pracownicze - do łatwych nie należy.
W dniu 17 lutego br. pomiędzy przedstawicielami Spółki Impel Cleaning, a organizacjami związkowymi - "Solidarność" oraz ZZ Pracowników AMP SA podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy oraz informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników, którego celem jest stworzenie podstaw rzeczywistego i efektywnego dialogu społecznego, opartego na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Impel w porozumieniu zagwarantował przejęcie wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących w przejmowanej Spółce aktów prawa pracy, tj. ZUZP (w tym jubilat, premia regulaminowa), Regulamin Pracy, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niestety, jak się okazało podczas spotkań w Partnerze w tematach świadczeń pracowniczych - zarząd firmy o porozumieniu nie został poinformowany.
Aktualnie zarząd ZUH Partner dąży w swoich działaniach do korekty ZUZP w obszarze zapisów wykraczających poza gwarantowane przez Kodeks Pracy, a głównie usunięcia zapisów dotyczących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz korekty zapisów dotyczących przyznawania nagród - wakacyjnej oraz świąteczno-noworocznej, a także wynagradzania za nadgodziny. Zdaniem pracodawcy istnieje również konieczność opracowania nowych zasad premiowania i nagradzania pracowników. Jak podkreślili związkowy - na proponowanych zmianach nie może tracić jednak pracownik.
A pracownik już traci - w przejętej spółce Partner pracownikom od roku nie naliczono ani jednej premii motywacyjnej (w roku poprzedzającym premia wypłacona została w 5-ciu miesiącach). Jak podkreślił Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący "Solidarności" - w Spółce nastąpił spadek wartości płacy nominalnej średnio o 100zł/pracownika. To nie jest mała kwota, tym bardziej przy ciągłym wzroście kosztów budżetu domowego.
Jednak nawet pomimo takich argumentów - zarząd spółki podczas spotkania 7 grudnia br. nie wyraził zgody na jakiekolwiek podwyżki płac dla pracowników, a "negocjacje" nagrody świątecznej trudno właściwie było nazwać negocjacjami. Zarząd przedstawił bowiem górną granicę nagrody nie dając żadnych możliwości jej dźwignięcia.
Lech Majchrzak zwrócił uwagę, iż postępowanie zarządu zmierza ku wywołaniu konfliktu społecznego. W sytuacji, gdy firma ma tak korzystny rynek, a obniża standardy społeczne - nie można przymykać oczu, ani niczym tłumaczyć postępowania pracodawcy.
Tym bardziej, iż o działalności Grupy Impel zaczyna krążyć wiele krytycznych opinii także w innych dziedzinach, którymi Spółka się zajmuje, a które rzutują również na Spółkę Parter, np. Impel Cleaning - problemy dotyczą zbyt małej ilości środków czystości, a także ich jakości. Firma na zewnątrz zaczyna tracić rynek, a pracownicy Spółki mają notoryczne opóźnienia w wypłatach świadczeń socjalnych.
Nie korzystnie temat wygląda również w Spółce Consensus, której Impel stał się współwłaścicielem. Podczas spotkania Związków Zawodowych z przedstawicielami pracodawcy w dniu 7 grudnia br. Związkowcy byli oburzeni postępowaniem Zarządu Spółki, który pomimo deklaracji do rozmów - pismem znak P/115/2010 z dnia 29.11.2010 dokonał wypowiedzenia ZUZP-u oraz Regulaminu Nagród Motywacyjnych dla pracowników. Zarząd bowiem planował podobne działania, jak w firmie Partner zmierzające do znacznego ograniczenia uprawnień pracowniczych.
Jak się jednak okazuje - działania Zarządu Spółki nie do końca zostały przemyślane. Regulamin Nagród Motywacyjnych w Consensusie obowiązuje bowiem na czas nieokreślony i jest niewypowiadalny, chyba że obie strony zdecydują inaczej. Podobnie jest z zapisami ZUZP. Jeżeli Związki Zawodowe wyrażą chęć do podpisania nowego ZUZP - w firmie do czasu uzgodnienia jego treści - nadal będą obowiązywały zapisy dotychczasowego ZUZP.
W związku z podjęciem przez pracodawcę powyższych działań - strona związkowa wyraziła absolutny brak zgody na wypowiedzenie ZUZP-u oraz Regulaminu Nagród Motywacyjnych i zaapelowała do pracodawcy o odstąpienie od zamiaru wypowiedzenia, tym bardziej, iż otrzymane pismo było niezgodne z prawem oraz nie zawierało żadnego uzasadnienia podjętej decyzji. Takie działania pracodawcy związek Solidarność traktuje jako zerwanie rozmów mogących przynieść porozumienie. Solidarność wyznaczyła zarządowi Spółki termin 15 grudnia br. co do wycofania się z podjętych działań. Po tym terminie - organizacje Związkowe podejmą kroki przewidziane procedurą przy wypowiadaniu ZUZP.
Na swojej stronie internetowej Impel zamiesza wiele informacji na temat osiągniętych wyników finansowych w br., które przedstawiają się imponująco. Dlaczego wobec tego pracownicy grupy traktowani są po macoszemu? Przecież to właśnie oni dbają o wizerunek firmy i wypracowali dla niej tak duże zyski. AS14.12.2010
ORGANIZACJA "JUBILATÓW" W OGNIU KRYTYKI
Gdzie te imprezy jubileuszowe niezapomniane .

Organizacja spotkań z jubilatami w ArcelorMittal Poland nie przestaje być obiektem krytyki.
-
Jeszcze do niedawna w ramach centralnej organizacji, były to podniosłe i uroczyste spotkania na luzie z dobrą kuchnią i dobrą muzyką - mówią pracownicy. Teraz przypominają bardziej akademię przy herbacie niż spotkanie o odpowiedniej randze szefa z długoletnimi fachowcami.
Część winy leży po stronie ArcelorMittal Poland, który przed laty przejął od wydziałów organizację imprez jubileuszowych. Prowadził je centralnie do czasu, kiedy został zmuszony odgórnymi decyzjami do ograniczenia kosztów związanych z wydatkami. Teraz jak "kukułcze jajo" przekazał z powrotem wydziałom. Niestety już bez środków na ten cel. W tej sytuacji szefowie muszą radzić sobie sami.
Sygnały od zawiedzionych jubilatów nadchodzą codziennie. Ostatnie dotyczą organizacji spotkania na stalowni.
- Niedawny "jubilat" na naszym wydziale okazał się wielkim niewypałem - mówi pracownik tego zakładu. Organizacja całej imprezy oraz sposób zapraszania to ewenement na skalę całego AMP. Zacznijmy od tego że samo zaproszenie na taką uroczystość powinno być zorganizowane w sposób formalny. Odkąd pamiętam "jubilaci" byli informowani pisemnie o miejscu i terminie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym spotkaniem. W tym roku zabrakło tego. Krążyła jedynie ustna informacja, że osoby, które nabyły prawo do jubilata w zeszłym roku, mają przyjść na spotkanie do Jedenastki" w przyszły poniedziałek o godzinie... Informację o tym przekazywano ustnie innym uprawnionym. To nie jedyna uwaga. - Restauracja "Jedenastka" po niedawnym remoncie to lokal o podwyższonym standardzie - myśleliśmy
więc, że z obsługą do organizowania imprez na dobrym poziomie. Poza ogólnie dobrym wyglądem sali, niewiele się zmieniło jeśli chodzi o jakość posiłków. Obiad, który nam podano był zimy i było go niewiele. Trochę ziemniaków jakiś kotlecik o wielkości dłoni dziecka i marchewka. Domyślam się, że w tym przypadku to uwaga raczej do organizatora, który poskąpił grosza, by długoletnim pracownikom dać pojeść na odpowiednim poziomie. Po obiedzie miała być kawa i herbata. Kawę dostaliśmy dopiero po interwencji paru osób u szefa wydziału. Nie było nawet mineralnej, nie mówiąc o śledziku, który jest obowiązkową przystawką przy okazji takich spotkań. Po następnej interwencji u władz wydziałowych znalazła się zimna płyta lecz bez wędliny. Niestety były to potrawy po nieobecnych na spotkaniu jubilatach, plus surówki z obiadu. Wstyd powiedzieć, ale głód zmusił, by dokupić co nieco za własne pieniądze.
Nasz pracodawca nie zadbał też o muzykę, bez której trudno sobie wyobrazić taką uroczystość.
Ogólnie przyjętą zasadą jest też, że o takiej imprezie są powiadamiane związki zawodowe, które zawsze pozytywnie wpisują się w organizację spotkań jubileuszowych, na które nie szczędzą upominków.
W tym konkretnym wypadku nie zaproszono ani przedstawiciela Solidarności ani SNZZPAMP. Nie chcę być złośliwy, ale sądzę, że było to celowe działanie. Wstyd mi z tego powodu, ale z drugiej strony myślę, że może jednak dobrze się stało. Nie uczestnicząc - nie widzieli tak nieudolnej organizacji. Myślę, że kierownictwu nie zależy na dobrym wizerunku i dobrej opinii jako pracodawcy. No cóż - dla kierownictwa liczą się tylko tony, a odpowiednie uhonorowanie pracowników za wieloletni wysiłek ciężkiego zawodu hutnika nie jest ważne.11.12.2010
Z nowym rokiem wyższe pensje w AMP

Po dwóch latach stagnacji w zakresie podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland SA - związkom zawodowym udało się wywalczyć 3,5% podwyżki wynagrodzeń miesięcznych oraz wzrost premii motywacyjnej o 2 %
Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland SA z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2011 - taką nazwę nosi podpisany w dniu 10 grudnia br. dokument regulujący wysokość i zasady wzrostu płac dla załogi firmy.
W powyższym Porozumieniu strony ustaliły, iż z dniem 1 stycznia 2011r. każdy pracownik Spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę i objęty ZUZP dla pracowników AMP SA uprawniony będzie do wzrostu płacy w wysokości 3,5% brutto. W powyższym wzroście płacy brutto nie będzie uwzględniana kwota wynikająca z waloryzacji zmianowego dodatku kwotowego oraz dodatku za pracę na zmianie nocnej.
Ponadto od 1 stycznia 2011r. dokonane zostaną zmiany w obecnych zasadach premii motywacyjnej poprzez przyjęcie, iż procentowy wymiar Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP SA wyniesie 6% (dotychczas wynosił 4%). Przy podejmowaniu decyzji o wysokości indywidualnego Funduszu Premiowego dla pracownika przez bezpośredniego przełożonego uwzględniony będzie poziom absencji pracowników w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą.
Strony uznały również, iż w 2011r. wypłacona zostanie pracownikom Spółki nagroda za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w roku 2010. Wysokość tej nagrody oraz zasady jej wypłaty ustalone zostaną na przełomie I i II kwartału 2011r.
W podpisanym Porozumieniu strony ustaliły, iż treść zapisów przekazana zostanie Dyrektorowi Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem - Tomaszowi Ślęzakowi oraz zarządowi Manpower Transakctions Sp. z o. o. (byłej MP Business Solutions), dzięki czemu zostanie otwarta furtka dla organizacji związkowych do negocjacji podwyżek płac dla pracowników spółek zależnych oraz MP Transactions.
W podpisanym porozumieniu nie zawarto zapisu, iż uzgodnienia stron wyczerpują wszelkie roszczenia finansowe na 2011 rok, zatem - jak zapowiedzieli przedstawiciele Solidarności - będą się bacznie przyglądać wynikom firmy i w sytuacji na to pozwalającej - zamierzają ponownie przystąpić do rozmów w tematach płacowych. AS08.12.2010
Dodatkowy fundusz na święta dla pracowników AMP i Spółek

Okres świąteczny kojarzymy z ciepłą, rodzinną atmosferą, sympatią i życzliwością wśród znajomych i przyjaciół. Jest to jednak również czas, który wiąże się z dodatkowymi wydatkami z budżetu rodzinnego. Dlatego też Organizacje Związkowe działające w AMP oraz w Spółkach starają się wynegocjować z Pracodawcą dodatkowy fundusz dla pracowników, a jak wiadomo - sprawy płacowe należą do tych najtrudniejszych. Na co zatem mogą liczyć poszczególni pracownicy?
Jak już wcześniej informowaliśmy - załoga ArcelorMittal Poland SA otrzymała wraz z listopadowym wynagrodzeniem nagrodę w wysokości 264 zł średnio oraz dodatkowo 140 zł dla każdego pracownika. Ponadto wypłacone zostało świadczenie z Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 450 zł.
W ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. w dniu 8 grudnia br. zawarte zostało Porozumienie, w którym uzgodniono wypłatę nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki za 11 m-cy 2010r. w wysokości 400zł brutto. Powyższa nagroda wypłacona zostanie pracownikom będącym w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia br. najpóźniej z wypłatą wynagrodzenia za m-c grudzień 2010r.
W Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. stosowne porozumienie podpisane zostało z dniem 29 listopada br. i stanowi ono o wypłacie nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki przez okres 11 m-cy 2010r. w wysokości średnio 200zł na pracownika. Uprawnionymi do nagrody są pracownicy spółki (za wyjątkiem Zarządu oraz pracowników, w stosunku do których uruchomiono procedurę zwolnienia w trybie art. 52KP), którzy przepracowali 11m-cy 2010r. oraz pozostają w zatrudnieniu w dniu jej wypłaty. Ponadto każdy pracownik, który przepracował 11m-cy br oraz pozostał w stanie zatrudnienia na dzień 1 grudnia 2010r. otrzymał kwotę 250zł. Powyższe świadczenia wypłacono wraz z listopadową wypłatą.
W spółce Partner podczas spotkania odbytego w dniu 7 grudnia strony związkowej z pracodawcą ustalono wypłatę nagrody świątecznej w wysokości 300zł /pracownika.
W dniu 13 grudnia natomiast odbyło się spotkanie w Spółce EC Nowa, na którym uzgodniono wypłatę nagrody świątecznej w wysokości 1.000zł brutto/każdego pracownika. Wypłata powyższego świadczenia ma nastąpić do 17 grudnia br.
Decyzją Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Personalnego ArcelorMittal Shared Service Centre Europe pracownicy Spółki wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad otrzymają dodatkową kwotę 400zł brutto dla każdego pracownika.
W Spółce Unimed rozmowy nt. wypłaty nagrody nadal trwają, natomiast pracownicy Eko-Parter, którą aktualnie przejął Impel Cleaning - niestety na dodatkowe pieniądze na święta liczyć nie mogą. Decyzja pracodawcy zdaniem Lecha Majchrzaka - Wiceprzewodniczącego - Skarbnika MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza - jest złamaniem zapisów ZUZP dla pracowników tej Spółki. AS01.12.2010
Na spotkaniu związkowym w EC Nowa
Pogranicze mobbingu w Spółce giełdowej

W środę 1 grudnia br. w EC Nowa zorganizowane zostało przez Andrzeja Grosa - Przewodniczącego "Solidarności" działającego w Spółce - spotkanie związkowe, którego gośćmi byli: przedstawiciele Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - DG: Jerzy Goiński - Przewodniczący, Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący, a także przedstawiciele pracodawcy: Zbigniew Zarębski - Prezes Zarządu, Jacek Jamborski - Wiceprezes oraz Tomasz Kujawski - Wiceprezes EC Nowa.
Rozpoczynając zebranie Andrzej Gros przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Związku za 2010r., w którym zawarł podejmowane prace Związku zarówno w samej Spółce, jak i w całej Grupie Tauron, której EC Nowa jest częścią. Przewodniczący Komisji podkreślił, jak ważne w Spółce jest uzwiązkowienie, by mieć mocne poparcie w podejmowanych działaniach i negocjacjach.
Prezes Zarządu poinformował, iż EC Nowa znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, osiągnęła założone wyniki, zysk i założony poziom kosztów. W obecnej chwili prowadzone są rozmowy z przedstawicielami AMP dotyczące przedłużenia umowy na okres kilkunastu lat oraz przygotowywane są nowe inwestycje jak np. blok parowo-gazowy.
Podczas spotkania padło szereg pytań dotyczących przede wszystkim podwyżek. Pracownicy oczekiwali bowiem w zeszłym roku, zgodnie z sugestiami Zarządu wzrostu płac na poziomie 500zł. Tymczasem jedyne przeszeregowania, jakie otrzymali wyniosły 100zł. Zbigniew Zarębski wyjaśnił, iż założeniem Zarządu Spółki był wzrost średniego wynagrodzenia w firmie o 450zł i cel ten został osiągnięty. Jego zdaniem otrzymane przez załogę podwyżki w wielkości 100zł nie oddają rzeczywistego wzrostu wynagrodzenia, ponieważ dodatkowo od tej kwoty naliczane były premie i inne świadczenia pracownicze.
Ponadto zdaniem Prezesa w firmie panują niewłaściwe relacje pomiędzy zarobkami pracowników. By to wyeliminować w EC Nowej przeprowadzane jest wartościowanie stanowisk, które ma się zakończyć do końca I kwartału 2011r. Planując jednak wielkość wynagrodzeń pracowników zarząd odnosi się do poziomu wynagrodzeń w podobnych zakładach energetyki przemysłowej.
Pracownicy w stosunku do tych działań mają wiele obaw. W spółce bowiem takie operacje już były przeprowadzane i jak zauważyli obecni na zebraniu - nikt z tego tytułu nie odniósł korzyści, a wręcz odwrotnie - po włączeniu niektórych należnych składników do wynagrodzenia - na przestrzeni 3 lat uległo ono znacznemu obniżeniu. Prezes zapewnił jednak, iż tym razem tak nie będzie - naprawiając te relacje będą dokonywane zaokrąglenia zawsze w górę, na korzyść pracowników. Wyjątek stanowią występujące na stanowiskach kierowniczych tzw. kominy, które zarząd firmy będzie chciał zlikwidować.
Pytania dotyczyły również otrzymywanej przez pracowników w Grupie Tauron raz w roku gratyfikacji pieniężnej za energię oraz podwyżek 10% dla pracowników odchodzących na emeryturę przed przyznaniem do niej uprawnień, jako że załoga EC Nowa, pomimo, iż jest częścią Grupy - takich rozwiązań nie ma. Zbigniew Zarębski zauważył, iż pracownicy w Grupie w różnych zakładach mają rozmaite przywileje, które są wynikiem oddzielnych układów zbiorowych funkcjonujących w tych firmach. W ZUZP EC Nowa są plany wprowadzenia zmian, jednak nie tak daleko idące.
Poruszony został także temat zysków z zeszłego roku - Rada Nadzorcza miała zdecydować o ich podziale. Pracownicy produkcji liczyli, że część z nich będzie rozdysponowana wśród załogi, tak się jednak nie stało.
Ponadto w trakcie spotkania ujawnił się problem ze złą atmosferą w pracy. Pracownicy czują się zastraszeni, twierdzą, iż dotychczasowi koledzy boją się do siebie odzywać. Jak mówili - do tej pory zawsze było poszanowanie drugiej strony, liczenie się z jej zdaniem. Teraz jedynym słusznym w firmie rozwiązaniem jest to przedstawieniowe przez Zarząd firmy. Kierownicy boją się wnosić uwagi i zastrzeżenia, bowiem popełniane błędy i odpowiedzialność mogą skutkować sankcjami personalnymi wobec tych osób. Prezes w odpowiedzi na zarzuty związkowców oznajmił, że posługują się uogólnieniami, nie podają konkretnych przykładów. Ponadto - od tego jest Zarząd aby wymagał i on będzie wymagał. Kierownicy mają nie tylko wykonywać polecenia, mają brać odpowiedzialność i wynikłe sprawy wyjaśniać do końca. Zbigniew Zarębski zarzuty załogi uważa za próbę zafałszowania rzeczywistości.
Jerzy Goiński - Przewodniczący dąbrowskiej Solidarności podsumowując spotkanie powiedział: potwierdza się, że to pracownicy często bardziej dbają o firmę aniżeli jej zarząd. Tak naprawdę przez ten czas spędzony tutaj powinniśmy rozmawiać o tym, na czym najbardziej pracownikom zależy - czyli o wynagrodzeniu za pracę, tymczasem załoga niejednokrotnie poruszała problemy występujące w firmie. To ważne. Tymczasem Pan Prezes swoją niefortunną wypowiedzią mającą miejsce na zebraniu przekreślił współpracę z załogą - nikt już nie przyjdzie i nie powie, że się coś źle w spółce dzieje, że trzeba coś zmienić, poprawić z obawy przed konsekwencjami. Ci ludzie bowiem przychodzą w dobrej wierze, bo chcą, by firma właściwie funkcjonowała, by przynosiła zyski bo się z nią utożsamiają, a pracodawca z załogą tymi zyskami winien się dzielić - taka jest zasada.
Według informacji Zarządu nagroda świąteczna w EC Nowa będzie w wysokości ok. 800zł brutto z możliwością zmiany (w obie strony) po uwzględnieniu wykorzystania wskaźnika wynagrodzeń. AS30.11.2010
Wybory Zakładowego SIP
Zenon Grzelka Zakładowym SIP

Zenon Grzelka po raz kolejny wybrany został na funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza. Zastępcami zostali: Jerzy Parafiniuk, Marek Gulcz, Marek Hat oraz Tomasz Dominiczak. Wybory odbyły się we wtorek 30 listopada br., a przewodniczył im Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - DG.
Przewodniczący zebrania w oficjalnej jej części podkreślił jak ważną rolę w zakładzie pracy pełni Społeczna Inspekcja Pracy oraz podziękował Pracodawcy za dotychczasową współpracę .
Zenon Grzelka - jako ustępujący Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności z kadencji 2006-2010, w którym zawarł olbrzymią liczbę uwag i zastrzeżeń odnotowanych w Księgach Wydziałowych (2.394 Zakładowych/Wydziałowych SIP) oraz liczbę 1.868 uwag wynikających z przeprowadzonych przeglądów BHP. Jak zaznaczył Inspektor - większość poruszonych w uwagach tematów zostało zrealizowanych.
Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych AMP jako jeden z zaproszonych gości przedstawił ogrom pracy związków zawodowych i SIP włożony m.in. w przygotowanie wykazów uprawnionych do emerytur pomostowych w AMP. Jak podkreślił - nie da się zadowolić 100% pracowników, ale dużym sukcesem jest, iż wg. opracowanego wykazu - w sumie 4.200 osób jest uprawnionych do emerytur pomostowych. Na zapytanie Jerzego Parafiniuka - SIP z Walcowni Średniej o pracowników inkorporowanych do AMP ze Spółek, wykonujących te same prace co zatrudnieni w AMP pracownicy mający prawo do emerytur pomostowych, a którym dotychczas pracodawca nie opłacał wymaganej składki odparł, iż zostało wysłane zapytanie do wszystkich Dyrektorów zakładów w tym temacie celem weryfikacji tych osób. Ilość stanowisk uprawnionych do emerytur pomostowych nie ulega bowiem zmianie, natomiast do 15 grudnia br. winien ukazać się Aneks nr 2 do Wykazu rozszerzając ilość osób uprawnionych. Jednak nie wszyscy uprawnieni do otrzymania emerytury pomostowej będą ją mieli przyznaną, bowiem jak poinformował Andrzej Węglarz - docierają już informacje, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie weryfikuje składane przez pracowników/byłych pracowników wnioski i czy ostatecznie otrzymają oni emerytury pomostowe - zależy tylko i wyłącznie od ZUS-u.
Teresa Godoj - Dyrektor Biura BHP i Ochrony w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż jej drzwi są zawsze otwarte, zapraszając tym samym nowo wybranych SIP-owców do współpracy. Jak powiedziała - cenię w Społecznych Inspektorach Pracy przede wszystkim to, że zawsze szukają rozwiązania problemu.
W części oficjalnej zebrania uczestniczył również Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Katowic - Jerzy Hamroz, pełniący ten zawód już od 30 lat. Inspektor podkreślił, iż w tym okresie czasu zaszło bardzo wiele pozytywnych zmian w dziedzinie BHP zarówno w krakowskim oddziale AMP, gdzie również przeprowadzał inspekcje jeszcze jako Hucie im. T. Sendzimira, jak i dąbrowskim oddziale AMP (Hucie Katowice i prawnymi następcami). Jerzy Hamroz w swojej wypowiedzi odniósł się do wciąż obowiązującej ustawy z dnia 24 czerwca 1983r. , gdzie art. 1 mówi, iż Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy, zaznaczając jednocześnie, że nie każdy może pełnić funkcję SIP. Zdaniem Inspektora - SIP może być ten, kto autentycznie wewnętrznie czuje potrzebę działania na rzecz innych pracowników. Nawiązał również do art. 2 Ustawy mówiącego, iż SIP reprezentuje wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Zatem Społeczny Inspektor Pracy działa na rzecz wszystkich pracowników zakładu bez względu na jego przynależność związkową czy zajmowane stanowisko pracy- mówił.
Podczas drugiej części zebrania dokonano wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP. Wyboru dokonywali - zgodnie z ordynacją wyborczą - Zakładowi/Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy powołani na kadencję 2011-2014. Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy Zakładowy SIP - Zenon Grzelka, który w wyniku głosowania uzyskał 18 głosów.
Na zastępcę Zakładowego SIP podano kandydatury: Jerzego Parafiniuka, Marka Gulcza, Marka Hata, Ryszarda Wormutha i Tomasza Dominiczaka. Ryszard Wormuth z powodu natłoku obowiązków zrezygnował z funkcji Zastępcy ZSIP, natomiast pozostali kandydaci uzyskali po 27 głosów, a Jerzy Parafiniuk - maksymalną ilość głosów -29.
Nowo wybranemu Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy oraz Zastępcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy wytrwałości i zapału w pracach nad poprawą warunków pracy i BHP w naszym zakładzie pracy. Szczególne podziękowania Związek kieruje na ręce kol. Mirosława Nowaka za gruntowne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Społecznej Inspekcji Pracy w ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza.
AS27.11.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Na co pracownicy mogą liczyć w tym i 2011r.

Członkowie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza spotkali się celem omówienia występujących problemów na poszczególnych wydziałach i w Spółkach dnia 27 listopada br.
Najczęściej pojawiającym się tematem na forum MK (MK) nurtującym przede wszystkim zatrudnionych - były podwyżki dla pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz Spółek, a także dodatkowe świadczenia świąteczne i nagroda za osiągnięte wyniki finansowe za 11 m-cy 2010r.
Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący - Skarbnik MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA DG poinformował o ustaleniach podjętych z Pracodawcą podczas spotkania Zespołu Roboczego w dniu 23 listopada, gdzie uzgodniono ostateczną wysokość nagrody za wyniki finansowe za 11 m-cy 2010r. oraz prognozowane za cały rok 2010. Wysokość powyższej nagrody wynosić będzie średnio 264zł na pracownika. Nagroda stanowi realizację Porozumienia z 13 kwietnia br. przedstawicieli AMP z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wypłat nagród dla pracowników w roku 2010.
Dodatkowo, na wystąpienie Przewodniczącego Związku - Jerzego Goińskiego, na które Zarząd AMP wyraził zgodę - wraz z wypłatą wynagrodzenia za listopad br. pracownikom AMP wypłacona zostanie kwota zwiększająca nagrodę za wyniki finansowe Spółki 2010r. w jednakowej wysokości 140zł dla każdego pracownika objętego Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, będącego w stanie zatrudnienia w dniu 01 grudnia br.
Zatem pracownicy AMP otrzymają razem kwotę 404zł średnio na pracownika.
Ponadto pracownikom wypłacone zostanie świadczenie z Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 450 zł, które - jak podkreślił Jerzy Goiński - może być zrealizowane tylko dzięki zwiększonemu odpisowi o 10% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wyniku negocjacji związkowców z pracodawcą. W przeciwnym razie z podstawowego odpisu nie wystarczyłoby na wypłatę takiej wielkości świadczenia z funduszu.
Co do kwestii podwyżek płac - na Zespole Roboczym zostały zapoczątkowane rozmowy w tym temacie, jednakże do konkretnych uzgodnień nie doszło. Negocjacje wzrostu płac będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach Zespołu. Założeniem strony związkowej jest, by porozumienie płacowe podpisać do końca 2010r, aby zmiany płacowe weszły od 1 stycznia 2011r.
Wiadomością jest również uruchomienie premii za m-c listopad 2010r. w wielkości 3,56%.
Robert Dębiec - Przewodniczący "S" na Stalowni poruszył temat niepokojący pracowników, a od jakiegoś czasu pojawiający się na zakładzie odnośnie postojowego w m-cu grudniu. Lech Majchrzak nie wykluczył tej możliwości, jako, iż zostały zawarte w sierpniu dwa porozumienia: dotyczące wstrzymania części surowcowej w Krakowie i właśnie w krakowskim oddziale AMP dość duża grupa pracowników przebywa na postojowym oraz dotyczące działań związanych z trudną sytuacją produkcyjną AMP SA, które dotyczy wszystkich innych jednostek organizacyjnych AMP.
Temat postojowego rozwinął także Przewodniczący Związku. Jak wyjaśnił - w Dąbrowie Górniczej aktualnie nie przewiduje się ograniczenia produkcji w żadnym z zakładów na tyle,
by pracownicy musieli skorzystać z urlopów postojowych. Są przewidziane pewne ograniczenia produkcyjne w okresie świątecznym, w taki sposób, by pracownicy mogli w wykorzystywać urlopy wypoczynkowe za 2010r.
Kolejnym poruszonym przez Lecha Majchrzaka tematem była redukcja zatrudnienia w AMP poprzez odejścia pracowników na świadczenia przedemerytalne.
Uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych jest 557 pracowników. Szefowie wydziałów/pionów wyrazili zgodę na odejście 153 pracowników na świadczenia przedemerytalne do końca 2010r. W tej grupie jest 51 osób chronionych, z czego kilkanaście osób wyraziło zgodę na odejście na porozumienie stron. Ostatecznie zostało 34 osoby chronione na podst. art. 39 KP - brakuje im mniej niż 4 lata do uzyskania uprawnień emerytalnych. Zdaniem Dyrektora Personalnego szefowie wydziałów wyrazili zgodę na ich odejście, zatem te osoby nie są im potrzebne. W związku z powyższym zapowiedziano, iż powyżsi pracownicy zostaną przeniesieni do działu alokacji i będzie dla nich szukana praca w ramach alokacji wewnętrznej na innych wydziałach. Zdaniem p. Mariana Kałuży (Biuro Organizacji Zarządzania) w ramach alokacji wewnętrznej jest zapotrzebowanie na ok. 200 pracowników.
Pracodawca ostrzegł, iż w sytuacji, gdy pracownik nie wyrazi zgody na przejście w ramach alokacji - mogą mu zostać wypowiedziane warunki pracy i płacy z zachowaniem przepisów prawa pracy (nie można takiemu pracownikowi zmniejszyć wynagrodzenia, a w razie takiej sytuacji - pracownik otrzyma dodatek wyrównawczy), a są to przecież osoby szczególnie chronione. Jak powiedział Lech Majchrzak - To skandal, by tak traktować osoby o najdłuższym stażu pracy w firmie. Naszym zdaniem nie ma tu przesłanek ani merytorycznych ani ekonomicznych dla pracodawcy.
Stanowisko "Solidarności" w temacie odejść na świadczenia jest jednoznaczne - nie wyrażamy zgody na odejście pracowników na świadczenie przedemerytalne, którzy nie wyrażą na to zgody. Takie było uzgodnienie Przewodniczącego Związku - Jerzego Goińskiego z Prezesem Zarządu AMP Sanjay Samaddarem, że z tych odejść skorzystają tylko ci pracownicy, którzy wyrażą zgodę. I to potwierdził również Pracodawca. Na łamach Wirtualnego Nowego Przemysłu w wywiadzie z p. Renatą Dudałą z dnia 1 lipca 2010r. Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny AMP powiedział: Zgodnie z ustaleniami, z tej formy odejścia skorzystają tylko ci pracownicy, którzy wyrażą na to zgodę. Pracodawca wystąpi do pracowników z ofertą odejścia na świadczenie przedemerytalne, ale ostatecznie to pracownik zdecyduje, czy z tej formy odejścia skorzysta czy nie.
Poza tym nie jest tajemnicą, iż na wydziałach brakuje pracowników. Przypuszczać można, iż przełożony umieszczając osoby podlegające szczególnej ochronie stosunku pracy na listach do odejścia - miał uwadze, iż ze względu na ich ochronę - nie zostaną z wydziału zabrane.
Przewodniczący "S" ZJ - Marian Owczarek poruszył temat programu zgodności wprowadzonego zarządzeniem nr 6/2010.
Zarządzenie to zawiera: Kodeks Etyki Biznesu, wytyczne AMP w zakresie zapobiegania korupcji, wytyczne AMP w zakresie i zgodności z przepisami antymonopolowymi na terenie kraju i Europy, Zasady AM dotyczące informacji poufnych, polityka zgłaszania niewłaściwego postępowania w AM, wytyczne AM dotyczące niezapowiedzianych kontroli i politykę praw człowieka AM. Powyższe zarządzenie dotyczy pracowników AMP i spółek zależnych z Grupy Kapitałowej. Nie wszystkie instrukcje dotyczą wszystkich pracowników. Szkolenia z zakresu Kodeksu etyki biznesu oraz polityki zgłaszania niewłaściwego zachowania obowiązują wszystkich pracowników. Pozostałe szkolenia są wprowadzane dla pracowników wyznaczonych m.in. przez koordynatorów i dotyczą głównie osób ze stanowisk kierowniczych. Stanowią one dość obszerne dokumenty.
Jak zapowiedział Lech Majchrzak - dokładnie przeanalizuje wszystkie dostarczone materiały i wystąpi do Biura prawnego przy Komisji Krajowej "S" o opinię prawną, czy instrukcje te mogą przez pracodawcę być stosowane, czy nie są sprzeczne z przepisami polskiego prawa.
Przewodniczący z Walcowni Dużej, Stalowni, Utrzymania Ruchu zgłaszali po raz kolejny braki odzieży roboczej i ochronnej oraz problem w UR z pobraniem ubrań za zeszłe półrocze, gdy pracownicy sortów nie mogli z magazynów ich odebrać z powodu braków, a teraz, gdy ubrania są dostępne - magazyn nie chce ich wydać. Ponadto Rober Dębiec ("S" Stalowni) poinformował o propozycji szefa wydziału, by zmienić czas wydawania odzieży ochronnej na "czasookresy", a nie jak to było stosowane dotychczas "do zużycia". Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący MOZ NSZZ "S" ds. BHP i prawa pracy wyjaśnił, iż interwencje podjęte na niższych szczeblach w zakresie braków sortów nie zostały załatwione, dlatego też Związek stara się załatwić problem z Zarządem firmy. Stanowisko Solidarności tutaj jest jednoznaczne - pracodawca nie zapewniając pracownikom należytych środków ochronnych nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy w zakładzie, czyli Regulaminu Pracy, Układu Pracy oraz Kodeksu Pracy. W tematyce problemu UR - jeżeli pracownik z winy pracodawcy nie mógł w wyznaczonym okresie pobrać sortów, one mu nie przepadają - magazyn winien w miarę możliwości w późniejszym terminie odzież zaległą wydać. Wiceprzewodniczący odniósł się również do pomysłu próby oszczędności szefa Stalowni - wyjaśnił, iż zmiany okresów do zużycia itp. są niezgodne z przepisami.
Mirosław Nowak przedstawił także zebranym wyniki przeprowadzonych wyborów w AMP na Społecznych Inspektorów Pracy. I etap wyborów został zakończony, Związek "Solidarność" osiągnął w wyborach bardzo dobry wynik - 14 przedstawicieli Związku (na 29 miejsc SIP) zostało wybranych do pełnienia tej funkcji.
Przedstawiciele pracowników dopytywali także o organizację "Jubilata" w AMP, jako że ostatnio temat ten budzi wiele kontrowersji. Sprawę wyjaśnił Stanisław Szrek - Wiceprzewodniczący - Sekretarz. Problem bowiem rozpoczął się w momencie, gdy pracownicy Akademii Postępu w ramach programu TOP obniżyli środki przeznaczone na obchody jubilata, m.in. na zakup zegarków. Po wielokrotnych interwencjach Przewodniczącego Solidarności temat został wreszcie przez pracodawcę zauważony. Aktualnie pracodawca sprowadził określoną ilość zegarków, przy czym po reorganizacji służb kadrowo płacowych pojawił się nowy problem - związany z ich dystrybucją. W związku z powyższym ustalono, iż to Dyrektorzy Zakładów zajmą się dystrybucją zegarków jubilatom oraz zorganizują spotkania dla tych pracowników.
Stanisław Szrek poinformował także o pracach Komisji nad Regulaminem Zakładowego Funduszu Socjalnego dla pracowników AMP.
Wiceprzewodniczący zaapelował do zebranych o udział w corocznych uroczystościach pod Kopalnią Wujek 16 grudnia br.
Członkowie MK podnieśli jeszcze jedną kwestię, mianowicie jak dużo ze strony pracodawcy mówi się o dialogu Społecznym w AMP, podczas gdy na dzień dzisiejszy pracownicy Spółki nie są w stanie zaobserwować jakichkolwiek jego przejawów. Przypomnijmy, że po objęciu stanowiska Prezesa Zarządu - Sanjay Samaddar często spotykał się z załogą firmy przekazując informacje dotyczące bieżącej sytuacji firmy, jej planów. Pracownicy powyższe spotkania odbierali pozytywnie, ponieważ widzieli zainteresowanie Zarządu nie tylko czysto ekonomiczne, ale także pracownikiem, jako integralną częścią firmy.
Niestety, ale aktualnie - szumnie zapowiadane cykliczne spotkania z załogą - nie mają miejsca. Czyżby zwykły pracownik przestał być partnerem dla kadry kierowniczej? Nie do końca zrozumiałe jest składanie obietnic, z których nie ma się zamiaru wywiązać. AS11.11.2010
Negocjacje Protokołu Dodatkowego nr 5 do ZUZP
Równe dodatki kwotowe w Kolpremie

W Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. trwają negocjacje zapisów Protokołu Dodatkowego nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Spółki.
Przedmiotem negocjacji Protokołu Dodatkowego nr 5 jest m.in. odstąpienie od wypłacania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych i włączenie tego dodatku do wynagrodzenia pracownika metodą "brutto do brutta".
Tematem wymagającym porozumienia jest także kwestia wprowadzenia zmianowych dodatków kwotowych za pracę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy i równoważnym czasie pracy. Kwotowe dodatki z pracę mają zastąpić dotychczas stosowane dodatki procentowe. Pracownicy zatrudnieni w czterobrygadowej organizacji czasu pracy i równoważnym czasie pracy będą otrzymywać dodatki w takiej samej kwocie bez względu na zajmowane stanowisko i wysokość płacy zasadniczej. Przyjęto tutaj podstawową zasadę, iż żaden pracownik na tej operacji nie może stracić, a niektórzy zatrudnieni zyskają, zwłaszcza Ci z najniższą płacą zasadniczą.
Kolejną kwestią, nad którą strony dyskutują jest zmiana taryfikatora stanowisk pracy i tabeli miesięcznych płac zasadniczych w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. z jednoczesnym wykreśleniem załącznika nr 4 do ZUZP dotyczącym wynagradzania wytypowanych stanowisk kierowniczych i dostosowanie do nazewnictwa wynikającego z branżowych przepisów kolejowych. Zmiany te mają duże znaczenie szczególnie przy przeprowadzaniu badań specjalistycznych - przy przedłużaniu uprawnień kolejowych oraz przy ustalaniu prawa do emerytur pomostowych.
Tabela płac miesięcznych ma zostać rozszerzona o stanowiska kierownicze. Planowane jest poszerzenie górnych granic stawek zaszeregowań poszczególnych stanowisk pracy.
Przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" zaproponowali również zmiany związane z waloryzacją niektórych składników płacowych.
Przedmiotem rozmów jest także włączenie części premii motywacyjnej do wynagrodzenia pracownika, wprowadzenie Regulaminu wypłaty nagrody rocznej za wyniki finansowe Spółki.
Przewidywane zakończenie negocjacji - koniec 2010 roku. AS09.11.2010
Spółki przenoszą kadry i płace do AM SSCE Sp. z o. o.

O zmianie zasad funkcjonowania kadr i płac w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. oraz w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. pisemnie Związek Zawodowy Solidarność poinformowali Prezesi powyższych Spółek - Marcin Ring oraz Jan Stokłosa.
Jak poinformował Prezes Zarządu Spółki Kolprem pismem znak DK 062/2908/10 z dnia 20 października br. ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. przejmie od PUK Kolprem Sp. z o. o. część działalności w zakresie kadr i płac.
Przyczyną podjęcia powyższych działań jest - zdaniem Prezesa - potrzeba restrukturyzacji organizacyjnej Przedsiębiorstwa.
Przejęcie kadr i płac przez AM SSCE Sp. z o. o. planowane jest na dzień 1 stycznia 2011r. i odbędzie się ono na podstawie artykułu 23 1 Kodeksu Pracy.
Z dniem przejęcia dotychczasowi pracownicy Kolpremu (ok. 5 osób) staną się pracownikami AM SSC E Sp. z o. o., która wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowych stosunków pracy jako nowy pracodawca. Zaistniała zmiana pracodawcy nie spowoduje konieczności podjęcia działań dotyczących warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników, w szczególności warunków pracy i przekwalifikowania, a przejmowani pracownicy w terminie 2 miesięcy od daty przejścia będą mogli, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy.
W ten sam sposób przedstawia się sytuacja w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza ma poważne wątpliwości co do zasadności ekonomicznej podejmowanych działań. Czy rzeczywiście takie kroki przyniosą Spółce oszczędności? Przecież za wykonywane usługi na rzecz tych Spółek będą one musiały zapłacić.
Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest jakość obsługi kadrowo-płacowej pracowników Spółek, które ten obszar działalności przekazują, a konkretnie czy jakość obsługi pracowników w tym zakresie nie ulegnie pogorszeniu.
Istotne jest także miejsce przechowywania akt osobowych byłych i obecnych pracowników Spółek Kolprem i AM Service Group, a także to, w jaki sposób i gdzie byli i obecni pracownicy uzyskają potrzebne zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, itp., np. kto i gdzie będzie wypełniał druki Rp-7.
Jak podkreślił Lech Majchrzak, Wiceprzewodniczący Związku - MOZ NSZZ "Solidarność" co do powyższych wątpliwości będzie żądać wyjaśnień oraz gwarancji załatwiania powyższych spraw na minimum tym samym poziomie co dotychczas. Należy zastanowić się także, jak podejmowane przez Zarząd spółki działania mają się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych - w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień - będziemy zmuszeni występować do Głównego Inspektora ochrony danych osobowych.
Przypomnijmy, iż w czerwcu 2010 roku AM Shared Service Centre Europe Sp. z o. o. przejęła obsługę kadrowo-płacową pracowników ArcelorMittal Poland SA i nie obyło się bez sporego zamieszania, wielu niejasności, niedoinformowania załogi Spółki i licznych konfliktów z tymi działaniami związanych, o czym informowaliśmy Państwa na łamach WZ na bieżąco. Obecnie AM SSCE Sp. z o. o. część przejętych ówcześnie od AMP procesów kadrowo-płacowych w przyszłym roku ma zamiar przekazać do hinduskiej firmy Wipro.
Solidarność otrzymała zawiadomienie o spotkaniu, jakie ma się odbyć 18 listopada w AM SSCE Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 roku w związku z przejmowaniem przez Wipro Poland części działalności spółki w zakresie spraw płacowo-kadrowych, a także w sprawie pracowników, z którymi będzie rozwiązana umowa o pracę w trybie porozumienia stron.
Jak potoczą się zatem losy przejmowanych pracowników ze Spółki Kolprem oraz AMSG? AS27.10.2010
Na Międzyzakładowej Komisji
Sytuacja spółek w opinii Nadzoru Właścicielskiego

Tomasz Ślęzak przedstawił zebranym plany co do Spółek, których AMP jest właścicielem oraz ich bieżącą kondycję finansową. Do najważniejszych kroków, które zamierza podjąć AMP należy zaliczyć przyłączenie Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice oraz Towarzystwa Finansowego Silesia do AMP w okresie do końca 2010r.
Kolejnym krokiem jest połączenie dwóch Spółek zajmujących się odpadami: Cutiron i Eko-Grys. Proces ten rozpoczął się już w listopadzie br. W dalszych planach jest także budowa nowego złomowiska, co pozwoli, by Cutiron przejęła obróbkę złomu wsadowego. Celem korporacji jest bowiem by odzyskiwać więcej złomu z odpadów.
Jak pokreślił Dyrektor - w spółkach ArcelorMittal Service Group, Kolprem, Eko-Grys, Cutiron i Wodnej nie planuje się odejść/zwolnień grupowych pracowników. Spółki mają stabilne wyniki finansowe oraz optymalne koszty, a ich poziom zatrudnienia jest zdaniem Tomasza Ślęzaka - nawet za niski do potrzeb.
W ArcelorMittal Service Group, w tym roku zakończono dużą operację polegającą na odkupieniu przez AMP majątku AMSG zarówno w Dąbrowie Górniczej, jak i w Krakowie. Za zeszły rok bowiem Spółka wygenerowała stratę przewyższającą znacznie jej kapitał, a ta operacja pozwoliła odzyskać stabilność finansową firmy. Jak poinformował Tomasz Ślęzak - planowane są kolejne transfery pracowników z Grupy Serwisowej do AMP, głównie w Krakowskim oddziale Spółki. Natomiast utrzymywanie sosnowieckiego oddziału Spółki nie ma sensu - całość skupi się w Dąbrowie Górniczej.
W zamierzeniach pozostaje, by to dąbrowski oddział spółki był znaczącym dostawcą części w całej Europie.
Jak podkreślał Ireneusz Płocha, Przewodniczący "Solidarności" w AMSG - duże zadłużenie Spółki jest spowodowane wypłaconymi odprawami dla osób, które w zeszłym roku wyraziły zgodę na odejście w ramach proponowanych przez Pracodawcę programów. Konsekwencje tych działań ponoszą jednak teraz pracownicy, którzy w firmie zostali - brak podwyżek wynagrodzeń, nagród. Jak zaznaczył przewodniczący - przy potrzebach remontowych huty przy większej produkcji - aktualnie jest za mało pracowników w AMSG.
Dotychczas GS był dobrze przygotowany, ale po przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia są braki obsad. Dodatkowo nałożony został zakaz zatrudniania nowych pracowników, wiec firma nie ma możliwości odbudowania bazy pracowniczej. Kolejnym ważnym dla firmy aspektem jest posiadanie majątku, gdyż zaplecze to uwiarygodnia firmę i stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla zleceniodawców.
Podobnie w Spółce Kolprem dominującymi planami jest odnowa załogi, ale też i dokupienie sprzętu. Na zapytania Piotra Oplera - Przewodniczącego Solidarności w Kolpremie dotyczącego przejęcia przez Spółkę pracowników - odpowiedział, iż dla Właściciela ważny jest leasing pracowniczy, ponieważ pozwala on uzmiennić koszty firmy.
Jak przyznał - w Kolpremie sytuacja zatrudnienia jest wyjątkowa, ponieważ w firmie jest cała grupa stanowisk specjalistycznych, które wymagają nawet kilkuletniego przyuczenia.
Poruszono także temat sprzedaży mieszkań zakładowych. Zdaniem Dyrektora majątek ten stanowi ciężar dla AMP, dlatego Spółka chce go zbyć. Jednak są osoby, które nie są zainteresowane wykupem lokalu, często z powodu bardzo złego stanu technicznego mieszkania. Decyzją Zarządu lokale te będą częściowo darowane, a częściowo odsprzedane gminie.
Jerzy Parafiniuk - Przewodniczący "S" Walcowni Średniej wraz z innymi Członkami MK po raz kolejny podnieśli temat złego stanu sanitarnego wydawalni na terenie zakładu pracy, przy czym tajemnicą nie jest, iż stołówka w budynku dyrekcyjnym jest już kolejny raz remontowana, a wydawalnie posiłków dla pracowników są wręcz w fatalnym stanie sanitarnym. Tomasz Ślęzak obiecał zajęcie się tym tematem w trybie pilnym. Podkreślił jednak, iż w tematyce żywienia pracowników AMP podjęte zostaną trzy główne zadania:
1. wdrożyć nową politykę żywienia - najpóźniej do końca I kwartału 2011r.
2. Dostosować system wydawania stołówek.
3 Wyremontować niezbędne stołówki i wydawalnie.
Eugeniusz Gerke - Przewodniczący "S" na Tokarni Walców i Składzie Wyrobów Gotowych poruszył temat wydanego 8 października 2010 pisma okólnego nr 4/2010DK w sprawie monitorowania absencji z tytułu zwolnień lekarskich od pracy. Temat ten był już poruszany na łamach Wolnego Związkowca i budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród związkowców, ale także wśród pracowników.
Przewodniczący zdawali także relacje z przebiegu przeprowadzanych na poszczególnych wydziałach wyborów Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy, zgłaszali uwagi co do braków na magazynach, głównie w rozmiarówce ubrań roboczych oraz podniesiono temat niezadowolenia załogi z braku podwyżek płac i problemów z właściwą obsadą na stanowiskach produkcyjnych i innych.
Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący ds. BHP i prawa pracy przedstawił dotychczasowe wybory Społecznych Inspektorów Pracy na poszczególnych wydziałach i w Spółkach.
Zakończenie wyborów planowane jest na dzień 29 listopada, 30 listopada wybrany zostanie Zakładowy SIP na kadencję 2011 - 2014.
Wiceprzewodniczący podjął również temat fatalnego zaopatrzenia i nieregularnych dostaw odzieży i środków ochronnych na magazyny.
Najgorsza sytuacja jest na Walcowni Dużej, gdzie ma miejsce brak ubrań drelichowych. Pomysł wprowadzenia ubrań korporacyjnych nie sprawdził się, ponieważ okazały się one droższe, ponadto są duże problemy z ich rozmiarami i sprowadzaną ilością. W temacie emerytur pomostowych poinformował o zakończeniu prac powołanego w tym celu zespołu. W większości odwołania uwzględniono, trwają jeszcze tylko indywidualne przypadki wynikające z pomyłek.
Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący Skarbnik nawiązał do podpisanych porozumień w sprawie dodatkowych odpraw dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne w roku 2010 oraz w sprawie redystrybucji części wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązane będą umowy o pracę w roku 2010 (porozumienia opisane w "Wolnym Związkowcu" 14/2010 z dnia 19.10.2010).
W odpowiedzi na liczne zapytania co do powodu podpisania powyższych porozumień przez Solidarność - Skarbnik odpowiedział, iż było to jedyne rozwiązanie, by odchodzący zamiast ustawowych odpraw zyskali jakiekolwiek dodatkowe środki pieniężne. Bez podpisu związków zawodowych nie byłoby zgody Pracodawcy wydanie dodatkowych pieniędzy. Jak podkreślił Lech Majchrzak - podpisanie porozumień nie stanowi absolutnie zgody ze strony związku na jakiekolwiek zwolnienia. Stanowi tylko Porozumienie dające możliwość otrzymania dodatkowych odpraw dla pracowników, którzy chcą z zakładu odejść.
Co do wprowadzonego przez Pracodawcę monitorowania absencji z tytułu zwolnień lekarskich od pracy - zdaniem Wiceprzewodniczącego działania te są sprzeczne z przepisami prawa i naruszają ochronę danych osobowych. Jak podkreślił - wypełnienie arkuszu jest dobrowolne, a pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim do 30 dni nie ma obowiązku przeprowadzania badań kontrolnych.
Takie badania przeprowadzane są, gdy pracownik przebywa na L-4 powyżej 30 dni.
Skarbnik Solidarności poinformował zebranych o podjęciu decyzji o wypłaceniu w grudniu nagrody za 11 m-cy 2010r. w wielkości ok. 264 zł średnio na pracownika. Dodatkowo w grudniu zostanie wypłacone świadczenie socjalne w wysokości ok. 450zł./pracownika.
Jerzy Goiński - Przewodniczący Związku poinformował o odbytym Zjeździe Krajowym NSZZ "Solidarność, który tym razem miał miejsce we Wrocławiu.
Podczas Zjazdu - delegaci wybrali nowego Przewodniczącego Związku na szczeblu Krajowym, którym został dotychczasowy przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego - Piotr Duda.
Członkowie MK podjęli dyskusję nt. nierozliczonych od 4-5 miesięcy w AMP godzin nadliczbowych, szukając sensownego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Podczas posiedzenia - Międzyzakładowa Komisja przyjęła zmiany do budżetu MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza.
AS27.10.2010
Pracodawca nie stosuje zapisów Regulaminu Pracy
Nadgodziny pod lupą związkowców

Wydawało by się, iż problem nie rozliczanych nadgodzin w ArcelorMittal Poland SA kilka lat wstecz został przez Państwowa Inspekcję Pracy definitywnie rozwiązany. Jak się jednak okazuje Pracodawca, pomimo poniesionych konsekwencji - nie wyciągnął daleko idących wniosków i w dniu dzisiejszym z tym problemem spotykamy się w równie nasilonej skali, co miało miejsce kilka lat temu.
Na ostatnim posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji odbytym w dniu 27 października temat nierozliczanych nadgodzin stanowił jeden z wiodących tematów. Według informacji uzyskanych od przedstawicieli pracowników z poszczególnych wydziałów - istnieją wielomiesięczne zaległości, nierozliczone, a na pracę w nadgodzinach nie zostały wystawione oficjalne zlecenia.
Ponadto Przewodniczący poinformowali zebranych, iż za przepracowany ponadnormatywnie czas pracownicy wynagradzani są wyższą premią, jak się można domyślać - kosztem innych zatrudnionych.
Takie działania są niezgodne z przepisami Regulaminu Pracy.
W związku z zaistniałą sytuacją Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący Solidarności 04 listopada br. wystąpił do Pracodawcy z wnioskiem o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących form rekompensaty oraz ilości przepracowanych godzin nadliczbowych w okresie od stycznia do października 2010 r., w rozbiciu na wydziały/działy/zespoły/brygady wraz z podaniem przyczyn zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (konieczność prowadzenia akcji ratowniczych albo szczególne potrzeby pracodawcy).
§ 19 ust. 3 Regulaminu Pracy stanowi bowiem, iż o formie rekompensaty za godziny nadliczbowe (zapłata lub czas wolny) decyduje pracownik w momencie przyjmowania zlecenia na pracę w godzinach nadliczbowych.
Ponadto Solidarność wystąpiła do Dyrektorów Wydziałów Produkcyjnych o wyjaśnienie w jaki sposób jest zlecana praca w godzinach nadliczbowych i kiedy pracownikom doręczane są pisemne zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz o przedstawienie wykazu pracowników, którzy już przekroczyli dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym (zgodnie z zapisami § 19 ust. 3 Regulaminu Pracy - 300 godz. rocznie) przepracowanymi w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, w rozbiciu na wydziały/działy/zespoły/brygady.
Solidarność przestrzega zainteresowanych, iż pracownik nie ma prawa przebywać na terenie zakładu pracy po godzinach pracy. Zgodnie z § 15 Regulaminu Pracy bowiem pracownik może przebywać poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy na terenie zakładu wyłącznie po uzyskaniu zgody od przełożonego lub na jego polecenie.
Zatem pracownik przebywając na terenie pracy po zakończeniu pracy bądź w dniu od niej wolnym bez zgody pracodawcy bądź jego wyraźnego polecenia (zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych) naraża się na sankcje karne - do zwolnienia dyscyplinarnego włącznie.
Jak podkreślają związkowcy - pracownicy winni żądać od pracodawcy wystawienia zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, co uchroni ich przed ewentualną odpowiedzialnością. Szczególnie ważne jest to w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. AS25.10.2010
Po 430 - 450 zł. z ZFŚS przed świętami

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. postanowiła przyznać pracownikom AMP świadczenie pieniężne w okresie przedświątecznym. I tak:

przy dochodzie do 1 000 zł - 450 zł.
od 1 001 zł do 2000 zł - 440 zł.
powyżej 2000 zł - 430 zł.

Świadczenie zostanie przekazane pracownikowi (po złożeniu przez niego wniosku z oświadczeniem o dochodach), na jego ROR lub w kasie, przez firmę prowadzącą obsługę w zakresie ZFŚS tj.:

" PUS Hut-Pus S.A w przypadku Krakowa,
" Partner Sp. z o.o. w przypadku Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Centrali i Chorzowa.

Drugim kryterium do otrzymania ww świadczenia jest zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony na dzień 1 listopada 2010 r.

Czy zwrot składki ZUS z Karty Hutnika obniży nasze emerytury?

Zwrot składki ZUS-owskiej z Karty Hutnika, który wypłacany był przez Pracodawcę obecnym i byłym pracownikom ArcelorMittal Poland SA przysporzył wielu problemów zarówno jednej, jak i drugiej stronie, ale okazuje się, iż na dotychczasowych trudnościach się nie zakończy. Przed takim obrotem sprawy ostrzegali związkowcy tuż po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Katowicach 25 czerwca 2008 roku.

Po kontrowersjach związanych z wykazaniem zwróconej sumy w rozliczeniu podatkowym PIT za 2009r. i rozliczeniem tego świadczenia (zapłaty podatku) z Urzędem Skarbowym - pojawiły się nowe problemy. Aktualnie bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje do ArcelorMittal Poland SA pisma z prośbą o analizę uprzednio wystawionego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) i dokonanie ewentualnej korekty zarobku pomniejszonego o część wynagrodzenia nie stanowiącego podstawy wymiaru składek, czyli właśnie o kwotę zwrotu z Karty Hutnika.
Czy zwrot składki ZUS z Karty Hutnika obniży nasze emerytury?

Nowy druk Rp-7 będzie stanowił dla ZUS-u podstawę do dalszych działań mających na celu m.in. obniżenie podstawy naliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich jak: emerytury, renty, zasiłek chorobowy, itp. Aktualnie posiadamy informacje, iż instytucja ta już podjęła działania celem odzyskania nadpłaconych środków finansowych na poszczególne konta otwartych funduszy emerytalnych, poprzez obniżenie bieżących składek na OFE.

Wiemy, iż do ArcelorMittal Poland SA wpłynęło już kilkadziesiąt takich pism, a docelowo sprawa ta dotyczy grupy ok. 70 tys. osób. Jak wynika z danych szacunkowych ZUS-u - nadpłata przy wypłacie samych zasiłków chorobowych wynosi 6-8 mln zł., zatem z punktu widzenia ZUS - wystąpienia o dokonanie korekt druków Rp-7 są w pełni zasadne - w grę wchodzą duże środki finansowe.

MOZ NSZZ "Solidarność" od początku poddawała w wątpliwość osiągnięcie realnych zysków obecnych i byłych pracowników przy zwrocie składki ZUS-owskiej z Karty Hutnika. Wydaje się, iż jedynym wygranym jest tutaj pracodawca - ArcelorMittal Poland SA oraz reprezentująca go firma prawnicza, a stroną przegraną, pomimo otrzymania pewnych środków finansowych - pracownicy, którym mogą zostać obniżone świadczenia tj.: renty, emerytury, a nawet może dojść do sytuacji, iż pracownik, który przebywał na L-4 w okresie, za który nastąpił zwrot - będzie musiał zwrócić część świadczenia chorobowego, które w takiej sytuacji zostało zbyt wysoko naliczone.

W związku z zaistniałą sytuacją - wszystkim zainteresowanym Członkom naszego Związku oferujemy pomoc funkcjonującego przy MOZ NSZZ "Solidarność" Biura Prawnego (można się umówić w sekretariacie Związku osobiście, bądź telefonicznie - tel. 61-05), by w możliwie najlepszy sposób problem ten rozwiązać. W rozmowach na temat wypłaty składki ZUS z Karty Hutnika pracownicy bardzo często poruszają także sprawę odsetek od środków finansowych, które zostały niesłusznie potrącone z ich wynagrodzenia, a które im się należą, rozważając także możliwość wystąpienia o wypłatę odsetek w pozwie zbiorowym, co zabezpieczyłoby pozywających pracowników w razie przegranej w Sądzie - koszty sądowe są wówczas dzielone na wszystkich pozywających.

Ponadto zdaniem "Solidarności" - pracodawca winien poczuć się do odpowiedzialności i zapewnić swoim byłym i obecnym pracownikom wszechstronną po-moc prawną w sprawach związanych z omawianym problemem przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Na jednym z ostatnich spotkań AMP ze związkowcami Dyrektor Andrzej Węglarz zadeklarował pomoc prawną ze strony pracodawcy dla zainteresowanych pracowników. AS
06.10.2010
Dodatkowe odprawy dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne .

W środę 13 października w ramach prac Zespołu Roboczego uzgodnione zostały pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy a związkowcami porozumienia: w sprawie dodatkowych odpraw dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne w roku 2010 oraz w sprawie redystrybucji części wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązane będą umowy o pracę.

W porozumieniu dotyczącym dodatkowych odpraw dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne uzgodniono, iż osoby posiadające lub nabywające świadczenia przedemerytalne wg kryteriów określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r., z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę w 2010r. w trybie porozumienia stron - uprawnione będą do otrzymania specjalnej odprawy uzupełniającej składającej się z dwóch elementów. Odprawa ta będzie stanowić równowartość nagrody jubileuszowej, jaką pracownik otrzymałby w okresie nie dłuższym niż 60 miesięcy licząc od:

dnia nabycia do niej uprawnień w oparciu o postanowienia ust 8 Załącznika nr 5 do ZUZP (tj. w okresie krótszym niż 12 m-cy od dnia rozwiązania umowy o pracę) - zatem pracownik, któremu brakuje mniej niż 12 m-cy do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej - będzie miał ją wypłaconą biorąc za podstawę wymiaru tej nagrody płacę zasadniczą pomnożoną x-krotnie, zgodnie z przepisami ustalających wysokość "Jubilata" w ArcelorMittal Poland SA i dodatkowo otrzyma specjalną odprawę uzupełniającą;

dnia rozwiązania stosunku pracy w przypadku pracowników, którzy nabyliby te uprawnienia w okresie dłuższym niż 12m-cy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy - zatem pracownik, któremu brakuje więcej niż 12 m-cy do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej - otrzyma specjalną odprawę uzupełniającą, ponieważ "Jubilat" został mu wypłacony w ostatnim czasie.
Podstawę wymiaru nagrody (odprawy uzupełniającej) stanowi miesięczne wynagrodzenie pracownika obliczone jak za urlop wypoczynkowy z kwartału poprzedzającego termin rozwiązania umowy (nie większe niż 5.000zł), nie pomniejszając wynagrodzenia w przypadku przebywania pracownika na tzw. postojowym.

Odprawa powyższa wypłacana będzie:

dla pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie Porozumienia - wraz z wynagrodzeniem po rozwiązaniu umowy o pracę.
dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę przed podpisaniem Porozumienia - nie później niż z wynagrodzeniem za listopad br.

Drugie z uzgodnionych Porozumień - w sprawie redystrybucji części wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązywane będą umowy o pracę w roku 2010 stanowi, iż w przypadku rozwiązania umów o pracę w terminie 01 września do 31 grudnia br. z pracownikami posiadającymi lub nabywającymi uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych, nabywającymi uprawnienia do rent i emerytur oraz w trybie art. 52 i 53 KP - 20% wynagrodzeń brutto tych pracowników przeznaczonych zostanie na wzrost płac zasadniczych pracowników danej jednostki organizacyjnej (z uwzględnieniem pochodnych), którzy przejmą całość lub część obowiązków zwolnionych pracowników. Powyższe środki będą uruchomione w przypadku, gdy zadania wykonywane przez zwolnionego pracownika nie zostaną przejęte przez innego zatrudnionego, a naliczane będą od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu rozwiązania umowy o pracę z odchodzącym pracownikiem.

Wzrost płac zasadniczych pracowników dokonywany będzie nie później niż w ciągu 4 m-cy od dnia naliczania redystrybuowanych środków finansowych wraz z wypłatą ewentualnego wyrównania.

Ponadto pracodawca w Porozumieniu zobowiązany został do przekazywania Związkom Zawodowym podpisanym pod Porozumieniem comiesięcznych informacji dot. wielkości środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracowników przejmujących zadania osób odchodzących w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.
Strony dopuściły także możliwość przedłużenia czasu obowiązywania Porozumienia w sprawie redystrybucji części wynagrodzeń pracowników, z którymi będą rozwiązane umowy o pracę w roku 2010. AS
06.10.2010
Tymczasowe rozwiązanie dla brygadzistów?

Po wielu naszych interwencjach związanych z nie umieszczeniem w schemacie organizacyjnym AMP SA stanowiska "brygadzista" w utrzymaniu ruchu w systemie jednozmianowym, przy czym dotychczasowi brygadziści nadal wykonywali czynności należące do osób pełniących tą funkcję, tyle że bez dodatku brygadzistowskiego - tematem w końcu zainteresowali się przedstawiciele kierownictwa i Zarządu AMP.

W środę 6 października br. w Zakładzie Walcownia Średnia odbyło się posiedzenie w tematyce rozwiązania problemu, jaki pojawił się po wdrożeniu nowego schematu organizacyjnego ArcelorMittal Poland SA bez stanowiska "Brygadzista" w systemie jednozmianowym w utrzymaniu ruchu. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Wojciechowski - Dyrektor Zakładu Walcowni Średnia i Gospodarki Walcami, Marian Kałuża - Dyrektor Biura Organizacji Alokacji Pracowników, Janusz Kantor - Dyrektor Biura Akademii Postępu, Jarosław Dzierżęga - Dyrektor Biura Utrzymania Ruchu oraz Mistrzowie z Utrzymania Ruchu na Walcowni Średniej, a także Jerzy Goiński - Przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG oraz Członek Rady Nadzorczej AMP z wyboru załogi.

Podczas spotkania Kierownictwo Walcowni Średniej przy-znało się do popełnienia błędu podczas prac nad schematem organizacyjnym Spółki i wykazało chęci pilnego załatwienia tej kwestii. Rozważano kilka możliwości rozwiązania problemu, a ostatecznie uzgodniono, że w najbliższym czasie dla osób, którym pomimo zabrania funkcji brygadzisty i dodatku brygadzistowskiego, wykonującym dodatkowe prace dozoru - Dyrektor Walcowni Średniej wystąpi o dodatkową gratyfikację pieniężną. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe.

Kolejnym krokiem będzie poddanie szczegółowej analizie przez zespół TOP zasadności likwidacji stanowiska "Brygadzisty" w systemie jednozmianowym.

Temat zatem ostatecznie nie został rozwiązany, ale ważne jest, że w końcu problem został przez pracodawcę zauważony. AS15.09.2010
Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji .
Kontrowersje wokół schematu organizacyjnego

W środę 15 września br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza. Obrady Komisji miały burzliwy charakter, a tematem sporu był przyjęty przez Dyrektorów i Zarząd schemat organizacyjny dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland SA., w którym przełożeni nie przewidzieli stanowiska "Brygadzista" w utrzymaniu ruchu w systemie jednozmianowym.
Co prawda temat ten przez związkowców był podnoszony niejednokrotnie, jednak dotychczasowe działania podjęte w kierunku rozwiązania problemu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Istotą sprawy jest to, że dotychczasowym brygadzistom pracującym w systemie jednozmianowym odebrano tą funkcję z powodu nie umieszczenia jej przez szefostwo wydziałów w schemacie organizacyjnym Spółki, natomiast obowiązki, które wykonywali - wykonują nadal, za mniejszą pensję - wraz z odebraniem funkcji brygadzisty - odebrano im tzw. dodatek brygadzistowski.
Tak nie może być - podkreślał wielokrotnie Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący "S" - osoby, których zdjęto z funkcji brygadzisty nie mogą tych zadań wykonywać i absolutne nie są one już odpowiedzialne za pracowników.
Zarówno Lech Majchrzak, jak i Jerzy Goiński - Przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - Dąbrowa Górnicza postanowili się tym tematem jeszcze raz zająć, jednak najważniejszą kwestią jest doprowadzenie przez zarządy poszczególnych wydziałów do ponownego umieszczenia tych stanowisk w wykazie, ponieważ brak ich w schemacie organizacyjnym dyskwalifikuje wszystkie działania.
Kolejnym ważnym poruszonym tematem była trudna sytuacja w części surowcowej krakowskiego oddziału AMP, w związku z którą pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w AMP a Zarządem Spółki podpisane zostało porozumienie wprowadzające maksymalizację wykorzystania urlopów wypoczynkowych, zdrowotnych, dni wolnych, maksymalizację szkoleń, a także możliwość przeniesienia pracowników do innego miejsca pracy, postojowe oraz na wniosek pracownika - urlop bezpłatny (Porozumienie analogiczne jak w Spółce Kolprem opisane na str. 4 WZ).
Lech Majchrzak poinformował także o podpisaniu przez Zarząd AMP z jednej strony, a przedstawicieli związków zawodowych z drugiej - Porozumienia dotyczącego czasowego wstrzymania wypłaty funduszów premiowo-celowych. Jako, że wśród pracowników pojawiły się przekłamane informacje w tym temacie - wyjaśnił, że w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br. fundusz ten każdemu pracowników będzie naliczany, jednak z powodu trudnej sytuacji Spółki w danym miesiącu - jego wyplata może zostać czasowo wstrzymana. Uzgodniono, że w takim przypadku fundusz ten zostanie wypłacony w następujących terminach:
* wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2011r., czyli 10 lutego - za wrzesień 2010;
* wraz z wynagrodzeniem za luty 2011r., czyli 10 marca - za październik i listopad 2010;
* wraz z wynagrodzeniem za marzec 2011r., czyli 10 kwietna - za grudzień 2010 oraz dodatkowo 0,8% za każdy miesiąc, w którym wypłata funduszu była zawieszona.
Uzgodniono też wypłatę świadczenia socjalnego w minimalnej kwocie 350zł na pracownika.
W trakcie negocjacji natomiast jest Porozumienie w sprawie nagród jubileuszowych i redystrybucji części funduszu wynagrodzeń pozostałego po pracownikach odchodzących na świadczenia przedemerytalne. Dotyczy ono m.in. propozycji odejścia na świadczenia przedemerytalne, które w przedstawionej przez Pracodawcę formie nie są dla pracowników korzystne oraz przydziału części zaoszczędzonych z odejść pracowników środków do podziału na poszczególne jednostki, z których te osoby odeszły.
Zdaniem związków zawodowych powyższe porozumienie powinno być rozbite na dwa odrębne dokumenty, jedno porozumienie powinno regulować nagrody jubileuszowe dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne, a drugie sprawy dotyczące podziału środków finansowych z funduszu płac po pracownikach odchodzących z ArcelorMittal Poland S.A.
Jednym z przedstawionych zagadnień była także reorganizacja magazynów w AMP. Reorganizacja ta dotyczy głównie magazynów odzieżowych. Pracodawca zamierza wprowadzić w dąbrowskim oddziale identyczny schemat funkcjonowania magazynów, jaki aktualnie jest w Krakowie, czyli magazyny mają być rejonowe (bez centralnego) i mają podlegać bezpośrednio pod szefów poszczególnych wydziałów. Zatem każdy większy wydział będzie miał własny magazyn, który potrzebną odzież będzie zamawiał bezpośrednio u dostawcy.
Bulwersującym tematem zgłaszanym przez Przewodniczących wydziałów/spółek był zakup przez zarząd fotoradarów, przy czym występuje notoryczny brak środków na remont dróg wiaduktów i tuneli, właściwe oznakowanie dróg wewnętrznych, a także na poprawę warunków BHP choćby w szatni Walcowni Dużej, gdzie od lat warunki sanitarne są wprost tragiczne. Jak poinformował Lech Majchrzak podczas spotkania z Panią Teresą Godoj niektóre powyższe tematy zostały kolejny raz zgłoszone przez nasz związek. Szefowa BHP wyjaśniła, iż zakup urządzeń jest realizacją zaleceń komisji robiącej audit po dwóch wypadkach śmiertelnych, jakie w AMP miały miejsce. Wiceprzewodniczący przekazał także informacje dotyczące obecnego etapu rejestracji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ArcelorMittal Service Group. W zapisach zostały naniesione poprawki, co do których Państwowa Inspekcja Pracy miała zastrzeżenia i dokument został ponownie wysłany do Inspekcji.
Wiadomość z ostatniej chwili: ZUZP dla pracowników Grupy Serwisowej został zarejestrowany przez PIP z dniem 14 września 2010.
Gośćmi na posiedzeniu MK byli przedstawiciele Akademii Rozwoju i Ciągłego Postępu, zajmujący się pracami w ramach programu TOP: Janusz Kantor - Dyrektor, Filip Kuźmiak - prace w obszarze utrzymania ruchu i Paweł Nowak - zajmujący się optymalizacją zatrudnienia. Jak podkreślił Janusz Kantor - celem Akademii Postępu jest sprawienie, by spółka przetrwała i miała strategiczną pozycję w grupie.
Dyrektor omówił sposób jej działania oraz strukturę i osiągnięte dotychczas wyniki. Jednakże podczas spotkania ujawniła się duża różnica zdań nt. osiągnięć Akademii Postępu i Programu TOP. To, co zdaniem przedstawicieli AP jest sukcesem - w ocenie związkowców niekoniecznie. Po pierwsze - pomysły, które zostały w ramach prac TOP-u zrealizowane są zagadnieniami, o które niejednokrotnie walczyli związkowcy, jednakże przedstawiane propozycje nie spotykały się z aprobatą Zarządu Spółki. Po drugie - niektóre "pomysły" to nie jakieś cudowne rozwiązania - remont dachu, wymiana okien - to raczej normalne prace, które stały się już koniecznością bez możliwości odwlekania w czasie. Takich konieczności jest jednak znacznie więcej.
Ponadto przedstawiciele AP zostali ostro skrytykowani za przeprowadzenie zdaniem związkowców wartościowania stanowisk pracy i wyszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na likwidację dotychczasowych etatów.
Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński poinformował o przyjęciu przez Zarząd do realizacji planu modernizacji szyny długiej, która winna ruszyć w 2012r. Przedstawił także informacje dotyczące projektu mieszania gazów wielkopiecowego i ziemnego, co przyniesie i oszczędności i będzie skutkowało pewną stabilizacją i bezpieczeństwem.
Członek Rady nadzorczej AMP poinformował także o naciskach na Zarząd AMP, by w planach budżetowych zapewnić środki na wzrost płac w 2011r. dla pracowników Spółki. Goiński zwrócił się także do Zarządu o umożliwienie zorganizowania spotkania z właścicielem firmy - L.N. Mittalem celem omówienia m.in. dalszych perspektyw dla polskich oddziałów korporacji.
Przewodniczący podziękował także zebranym za udział w organizacji i w samej uroczystości obchodów XXX rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, które miały miejsce w sobotę 11 września.
(AS).12.09.2010
Fatalny stan stołówek w dąbrowskim oddziale AMP

Stan wydawalni posiłków dla pracowników ArcelorMittal Poland SA oraz Spółek współpracujących znajdujących się na terenie AMP jest wprost fatalny.
W związku licznymi sygnałami jakie w ostatnich tygodniach napływały do naszej Komisji w sprawie skandalicznie złych warunków, w jakich posiłki są przygotowywane i wydawane - postanowiliśmy sprawdzić, czy komentarze dzwoniących pracowników są uzasadnione.
Wiedzieliśmy, że jadąc na wydawalnie nie możemy się spodziewać takich warunków do spożywania posiłków, jakie panują w reprezentacyjnej Restauracji "Jedenastka", czy stołówce w budynku dyrekcyjnym. Liczyliśmy zastać schludne, ale czyste i higieniczne pomieszczenia, w których pracownicy w trakcie przerwy mogą z przyjemnością spożyć przysługujące im posiłki. Jednak stan wydawalni, gdzie ludzie konsumują posiłki - zaskoczył nas bardzo. Okazuje się bowiem, iż stołówki dla pracowników są obskurne, łuszcząca się, odchodząca ze ścian farba, zagrzybienie i rdza - stanowi tzw. standard, którego nikt nawet nie próbuje zmienić.
Szokującym okazało się, iż podczas opadów deszczu - wewnątrz budynków (w miejscu do spożywania posiłków ale także i w kuchniach) wystawiane są kontenery, do których zbierana jest woda przeciekająca przez od lat nie wyremontowany dach.
Z niedowierzaniem patrzyliśmy, jak pracownicy firmy "Consensus" starają się załagodzić sytuację na zmianę sprzątając pomieszczenia od cieknącej wody i obsługując pracowników. A przecież za stan techniczny budynków, w których znajdują się stołówki pracownicze odpowiada Pracodawca, czyli ArcelorMittal Poland SA, za które notabene od firmy żywieniowej pobiera niemałą dzierżawę.
Czy spożywanie posiłków w takim otoczeniu może być przyjemne? Ale nie tyle chodzi tutaj o przyjemność pracownika, co o prawo do konsumpcji w warunkach higienicznych, nie zagrażających zdrowiu. Czy tak przejawia się dbałość o pracownika w ArcelorMittal Poland SA?
(AS).31.08.2010
Porozumienie pomiędzy ZZ a Zarządem Spółki
Kolprem nie będzie zwalniał

We wtorek 31 sierpnia br. pomiędzy Zarządem Spółki Kolprem a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi PUK Kolprem zawarte zostało Porozumienie w sprawie działań związanych z okresowym wstrzymaniem pracy w części surowcowej w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie.
Jak już od dłuższego czasu wiadomo - w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland wstrzymane zostały prace w części surowcowej. Nie pozostaje to bez znaczenia dla wielu zależnych Spółek, które pomimo, iż swoją siedzibę mają w Dąbrowie Górniczej - mają także swoje oddziały w Krakowie. Do takich właśnie Spółek należy Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem.
Podpisane Porozumienie stanowi, iż w związku ze zmniejszonym w krakowskim oddziale zapotrzebowaniem na przewozy kolejowe, w stosunku do pracowników Spółki, którym następuje ograniczenie lub wstrzymanie pracy - mają zostać maksymalnie wykorzystane szkolenia, dodatkowe dni wolne z tytułu zatrudnienia w systemie czterobrygadowym i równoważnym (tzw. "S"), urlopy zaległe i bieżące (również na wniosek pracownika na poczet roku 2011), płatne urlopy dodatkowe (zdrowotne).
Postanowiono także, iż prace dotychczas wykonywane przez zewnętrzne firmy oraz prace konserwacyjne urządzeń będą w maksymalnym zakresie wykonywane przez pracowników Spółki Kolprem.
W przypadku konieczności - pracownicy będą wykonywać pracę w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, także w niestałych miejscach świadczenia pracy, jednak w takich przypadkach pracodawca ma zapewnić tym osobom bezpłatny dowóz.
W przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku lub gdy pracownik wykazywał gotowość do pracy, a z przyczyn pracodawcy doznał przeszkód - może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie na terenie zakładu pracy, przy czym będzie otrzymywał 80% wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy (miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień br.), nie mniej jednak niż płaca zasadnicza. W wynagrodzeniu powyższym nie będą uwzględnione: nagroda motywacyjna, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i ponadnormatywne, nagrody i dodatki jubileuszowe (jubilat, za wkład pracy w 2009r., za wyniki finansowe I półrocza 2010r.)
Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas ograniczenia pracy w Spółce Kolprem, a okres tego urlopu wliczać się będzie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podpisane przez strony Porozumienie obowiązuje od 1 września 2010r. do dnia wznowienia pracy części surowcowej krakowskiego oddziału AMP, które planowane jest na przełomie I i II kwartału 2011r., w zależności od sytuacji na rynku wyrobów stalowych.
Oprócz powyższego Porozumienia w Spółce Kolprem planowane jest dokonanie zmian niektórych zapisów ZUZP.
Najważniejsze zmiany dotyczą włączenia dodatków szkodliwych bezpośrednio do wynagrodzenia pracownika, wprowadzenia kwotowych dodatków zmianowych za pracę w systemie czterobrygadowym i systemie równoważnego czasu pracy, włączenie części premii motywacyjnej do wynagrodzenia, zmiany sposobu wyliczenia stawki godzinowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, rozszerzenia taryfikatora płac. Negocjacje dotyczące wprowadzenia powyższych zmian do ZUZP zaplanowane są na połowę września br., celem stron natomiast jest wprowadzenie wynegocjowanych zapisów w życie z dniem 1.01.2011r.
(AS).27.08.2010
Na Wydziale Tokarni Walców odsłonięto tablicę pamiątkową

W piątek 27 sierpnia br. na wydziale tokarni walców pod krzyżem poświęconym wprowadzeniu stanu wojennego - odsłonięta została tablica pamiątkowa zawierająca ważne daty z historii naszego kraju.
Tablica została odsłonięta przez Przewodniczącego Związku - Jerzego Goinskiego oraz przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej Tokarni Walców - Eugeniusza Gerke. Zawarte zostały na niej daty:
- 3 maja (pierwsza Konstytucja w Europie),
- 11 listopada (odzyskanie niepodległości),
- 13 grudnia 1981r. (wprowadzenie stanu wojennego),
- 19 października 1984r. (zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszko),
- 6 czerwca 2010r. (beatyfikacja ks. Jerzego),
- 2 kwietnia 2005r. (śmierć Jana Pawła II),
- 31 sierpnia (dzień solidarności).
Corocznie, w każdym z wymienionych dni przedstawiciele Solidarności przy krzyżu zapalają znicz symbolizujący pamięć tych wydarzeń.
Podczas odsłonięcia przewodniczący Komisji Tokarni Walców powiedział: Pamiętajmy, że "Solidarność" to nie ja, Ty, On. To my wszyscy, którzy do niej należymy. Tablica przedstawia najważniejsze daty z historii naszego kraju
i niech będzie odzwierciedleniem, że także w takich miejscach jak Wydział Tokarni Walców - pamięta się właśnie o historii. Niejeden wzrok zatrzyma się właśnie tutaj i skłoni do zadumy.
Podczas odsłonięcia zebrani dzielili się wspomnieniami dotyczącymi przeżyć sprzed 30 lat, kiedy rodził się ruch społeczny "Solidarność" i gdy strajkujący hutnicy w walce o naszą wolność barykadowali się właśnie na Tokarni Walców przed broniącymi ówczesnej władzy oddziałami ZOMO.
(AS).05.08.2010
Mobbing na DWG ciągle trwa
"Kadra swoje przywileje ma."

Nawiązując do art. ."należy sprzeciwiać się siłom i godnościom osobistom"., który ukazał się na łamach Wolnego Związkowca nr 9/2010 - wydawałoby się, iż problemy takiej rangi (zachowania mobbingowe przełożonych w stosunku do swoich podwładnych) winne w firmie być rozwiązywane natychmiastowo i w sposób ostatecznie zamykający niechlubny rozdział życia firmy. W ArcelorMittal Poland wygląda to jednak inaczej.
Biorąc pod uwagę liczne telefony i zgłoszenia od Członków naszego Związku - można wywnioskować, iż Pracodawca natychmiastowo i stanowczo wyciąga konsekwencje w stosunku do zwykłych pracowników popełniających drobne wykroczenia, często wynikające z presji i pośpiechu, natomiast dozór objęty jest całkiem odrębnymi przepisami, gdzie za wprost mówiąc - mobbing, kadry są karane jedynie ostrzeżeniem i "reprymendą".
Okazuje się bowiem, iż w tym konkretnym, przypadku brygadzista gnębiący swoich podwładnych pomimo potwierdzenia zarzutów, że w Zakładzie Walcownia Duża doszło do poważnych przypadków dyskryminacji w zatrudnieniu, działań o charakterze mobbingowym oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników nadal pełni tą funkcję, a jedynymi konsekwencjami, które wobec niego wyciągnięto jest ostrzeżenie i reprymenda oraz przeniesienie go do pracy na inną brygadę. A przecież pozostawiając takiej osobie funkcję przełożonego - Pracodawca poniekąd daje mu możliwość kontynuowania swoich dotychczasowych praktyk i zachowań w stosunku do nowych podwładnych.
Bulwersujący jest także fakt, iż całą sprawę znał zarówno mistrz, jak i pełną wiedzę na temat stosowanych praktyk brygadzisty miał Kierownik Działu i Dyrektor DWG, którzy nic nie zrobili, aby proceder ten powstrzymać. Wobec tych osób nie wyciągnięto żadnych konsekwencji.
Sposób załatwienia powyższego problemu może świadczyć o tolerowaniu takich zachowań przez wysokich rangą przedstawicieli dyrekcji i zarządu.
W odpowiedzi na interwencję podjętą przez "Solidarność" dotyczącą tej szczególnej sytuacji - Dyrektor Zarządzający Oddziału Wyrobów Długich - Czesław Sikorski poinformował Związek (pismo: DD/7/27.07.2010), iż w ramach zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości zamierza zorganizować spotkanie z dozorem Walcowni DWG celem omówienia właściwych relacji pracownicy- dozór.
Jako, iż zdaniem Lecha Majchrzaka - Wiceprzewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" AMP S.A. - D.G. zastosowane sankcje dyscyplinarne są nieadekwatne do ciężkości oraz skali naruszeń podstawowych praw pracowniczych i zasad współżycia społecznego przez dozór i kadrę kierowniczą Zakładu Walcownia Duża - ze Związku do Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Wyrobów Długich wypłynęło w dniu 3 lipca br. kolejne pismo w tej sprawie.
"Solidarność" zwróciła w nim szczególną uwagę na zastosowane kary wobec osoby stosującej mobbing, a także zaznaczyła, iż osoby, wobec których zarzuty mobbingu zostały potwierdzone nie powinny pełnić funkcji przełożonych: "Ze zdziwieniem i przykrością stwierdzamy, iż zastosowane w przedmiotowej sprawie sankcje dyscyplinarne typu: "reprymenda i ostrzeżenie" nie występują nawet w art. 108, Rozdział VI "Odpowiedzialność porządkowa pracowników" Kodeksu Pracy oraz w § 17 Regulaminu Pracy ArcelorMittal Poland S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2008 DG z dnia 19.09.2008 r. Ponadto w naszej ocenie brygadzista i mistrz trwale utracili jakiekolwiek możliwości kierowania choćby najmniejszym zespołem pracowniczym i w związku z tym powinni być na stałe odsunięci od jakikolwiek funkcji związanych z kierowaniem podległymi pracownikami".
Szacunek, godność i kultura osobista nie obowiązują tylko w budynkach i gabinetach dyrekcji, ale należy się każdemu człowiekowi, niezależnie od koloru skóry, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy zasobności portfela. Tym bardziej nie zależy od zajmowanego stanowiska pracy. Szczególna odpowiedzialność w tym temacie ciąży na osobach, którzy w naszej firmie kierują ludźmi, tym bardziej, iS zdaniem Pracodawcy dialog społeczny należy do priorytetów w ArcelorMittal Poland SA. A nie polega on na szykanowaniu podwładnych.
Mamy nadzieję, iż odwaga osobista pracowników tej konkretnej brygady przyczyni się do zmiany sposobu myślenia pozostałych osób będących w podobnej sytuacji i podjęcia działań, by takie elementy z ich pracy wyeliminować. Z drugiej strony inni przełożeni może zastanowią się nad swoim zachowaniem w stosunku do podwładnych i przeanalizują, czy w ich sytuacji relacje przełożony-pracownik są poprawne.
(AS).05.07.2010
Kadra Walcowni Dużej dała plamę
. "należy sprzeciwiać się siłom i godnościom osobistom" .

"Wydzieranie się" na pracowników, używanie w stosunku do nich wulgarnych słów i zastraszanie ma negatywny wpływ na psychikę pracowników, a o przełożonych, którzy stosują takie metody, jak najgorzej świadczy, o poziomie ich kultury osobistej. Niestety takich przypadków w ArcelorMittal Poland jest wiele.
- My niżej podpisani pracownicy Walcowni Dużej działu Walcarek rejonu przebudowy klatek składamy skargę na postępowanie i zachowanie przełożonych - tu podpisana grupa kilkunastu osób z Walcowni Dużej wymienia nazwisko brygadzisty i mistrza. W piśmie, które dotarło do naszego związku przed miesiącem - pracownicy Walcowni Dużej, krytykują szczególnie zachowanie brygadzisty.
Jak piszą - jego postępowanie jest niczym z filmu o Oświęcimiu. Jest ciągły krzyk, wrzask, przekleństwa i ubliżanie. Piszą, że "brakuje tylko kija do bicia". Pracownicy żalą się, że od dłuższego czasu ich praca odbywa się w atmosferze terroru psychicznego i poniżania. Kilkakrotne skargi do przełożonego mistrza nie przyniosły żadnego skutku, wręcz przeciwnie zwiększyły agresję owego brygadzisty.
- Uważamy że wystarczy tej gehenny, bo nikt nie jest niewolnikiem ani żadnym skazańcem aby musiał i zgadzał się na takie traktowanie i życie w ciągłym strachu i stresie, na kim się dziś wyładuje nasz przełożony - pracownicy piszą i proszą o szybkie i radykalne załatwienie sprawy.

W związku ze skargą jaka wpłynęła do naszego Związku, podjęliśmy interwencję w tej sprawie u Dyrektora Walcowni Dużej. W piśmie zaznaczyliśmy, że do podobnych zachowań kadry na tym wydziale dochodziło wcześniej.
Dowodem jest notatka z ub. roku, w której treści przewijają się te same osoby, co w obecnej sprawie. To najwyraźniej może świadczyć, że działania dyscyplinujące które Dyrektor podjął w stosunku do tych osób wówczas okazały się niewystarczające. Ze względu na wagę społeczną tego niepokojącego zjawiska, zwróciliśmy się do Dyrektora Walcowni Dużej o podjęcie natychmiastowych działań celem wyeliminowania tego typu zachowań, które - zdaniem naszego związku noszą znamiona terroru psychicznego.
W tydzień później nadeszła odpowiedź, w której Dyrektor informuje nas o podjętych działaniach:
- W dniu 14 czerwca zaprosiłem całą brygadę przebudowy, suwnic oraz mistrza zmianowego, mistrza branżowego i Kierownika Działu na rozmowę wyjaśniającą. Po wysłuchaniu obu stron wychodząc na przeciw oczekiwaniom większości pracowników brygady przebudowy i suwnic podjąłem decyzję o zmianie brygadzisty. Ponadto informuję, że z brygadzistą została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza odnośnie zarzutów opisanych w w/w piśmie.
Wydawałoby się, że sprawa została wyjaśniona gdyby nie informacja Komisji wydziałowej "S", wskazująca że rozmowa z winnymi w sprawie o której pisze Dyrektor miała zupełnie inny przebieg, co doprowadziło nie tylko do zaognienia konfliktu a wręcz zaostrzenia bezprawnych działań represyjnych wobec pracowników, którzy złożyli skargę.
Z opisu tego wynika, że doszło do kuriozalnej sytuacji, w którą zaaranżował Dyrektor. Zamiast wcześniej spotkać się i wysłuchać pracowników autorów skargi - poddał ich konfrontacji z owym brygadzistą i mistrzem oraz doprowadził do głosowania jawnego nad pozostawieniem brygadzisty na tej samej zmianie.
Na to spotkanie nie zostali wpuszczeni przez Dyrektora Walcowni Dużej przedstawiciele naszego Związku o co prosiła zastraszona grupa pracowników.
W tej sytuacji Solidarność zwróciła się do Czesława Sikorskiego - Dyrektora Zarządzającego Oddziału Wyrobów Długich AMP - o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ostateczne zaprzestanie łamania podstawowych praw pracowniczych w Zakładzie Walcownia Duża (DWG), w Dziale Walcarek i w Rejonie Przebudowy Klatek.
W piśmie zwróciliśmy uwagę - że na podstawie zgromadzonych informacji i bezpośrednich rozmów z poszkodowanymi pracownikami mamy podstawy do stwierdzenia, że w w/w jednostkach od ponad roku dochodzi do skandalicznych przypadków dyskryminacji w zatrudnieniu, działań o charakterze mobbingowym oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników. Powyższe zachowanie i działania dozoru oraz kadry kierowniczej Zakładu Walcownia Duża (DWG) pozostają w całkowitej sprzeczności z przepisami Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy ArcelorMittal Poland S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2008 DG z dnia 19.09.2008r.
Jak pisze nasz związek - mamy do czynienia z działaniami ze strony Pracodawcy zdecydowanie zabronionymi prawem. Podjęta próba wyjaśnienia sprawy z Dyrektorem DWG doprowadziły tylko do zaognienia konfliktu i wręcz zaostrzenia bezprawnych działań represyjnych wobec tych pracowników. W tej sytuacji - Solidarność oczekuje pisemnego stanowiska Dyrektora w przedmiotowej sprawie.01.07.2010
Na spotkaniu załogowym w ZE ZEN
Nie pozwolimy odebrać pracownikom "jubilata"

W środę 30 czerwca w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu - Marka Pietraszczyka z załogą Spółki. MOZ NSZZ "Solidarność" reprezentował Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński oraz Przewodniczący Komisji działającej w Spółce - Marek Leks.
Prezes Zarządu przedstawił zebranym aktualną sytuację Spółki wraz z osiągniętymi wynikami za ubiegły rok i bieżący okres.
Dominującym tematem jednak, którym byli zainteresowani zebrani pracownicy było wypowiedzenie przez Pracodawcę dotychczas obowiązujących zapisów ZUZP oraz propozycje ich zmian, które dotyczyły m.in. przejścia z wynagradzania miesięcznego na stawkę godzinową, wprowadzenia dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego pracy.
Kontrowersyjną natomiast okazała się próba likwidacji przez Pracodawcę nagrody jubileuszowej dla Pracowników Spółki, która jednoznacznie wpłynie na ich zarobki, stanowi ona bowiem wynagrodzenie pracowników, pomimo iż jest wypłacana w innej formie.
Jak skomentował Jerzy Goiński - jako "Solidarność" jesteśmy otwarci na rozmowy z Zarządem Zakładu Energetycznego ZEN celem uzyskania consensusu wprowadzającego nowe zapisy ZUZP dla Pracowników Spółki. Dla załogi jest to bowiem ważny dokument dający pewną stabilizację i bezpieczeństwo. Nie ma jednak takiej możliwości, byśmy jako przedstawiciele pracowników zgodzili się na obniżki ich wynagrodzeń, czyli na likwidację nagrody jubileuszowej w Spółce. Jest to niedopuszczalne - to Ci ludzie ją sobie wypracowali i nie można im odebrać tych uprawnień z dnia na dzień bez konkretnego, realnego powodu. Nie zgadzamy się na podpisanie w takiej formie zaproponowanego przez Pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Jak podkreślił Przewodniczący Związku -"Solidarność", jako strona uznaje, iż W ZEN-ie nadal obowiązują przepisy wypowiedzianego ZUZP i dopóki nie zakończą się prace nad nowym dokumentem regulującym kwestie pracownicze - niezależnie od tego, czy to będzie nowy Układ Zbiorowy Pracy, czy Regulamin Pracy - winny być przez Pracodawcę stosowane zapisy dotychczasowego ZUZP.
Pracownicy nie kryli także swojego niezadowolenia z jakości świadczonych usług przez obsługującą ich wydawalnię nr 16, gdzie notorycznie pojawiają się problemy z brakiem posiłków, złą ich jakością, a także panują niesprzyjające warunki ich spożywania.
AS30.06.2010
Nowy program w walce o obniżenie kosztów

Zarządzanie absencjami - taką nazwę nosi nowy Program, który Pracodawca z dniem 1 lipca zamierza wprowadzić w ArcelorMittal Poland SA.
Absencja to nieobecność. Zgodnie z definicją Wikipedii absencję pracowniczą stanowi usprawiedliwiona lub też nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą nieobecności w pracy są urlopy oraz zwolnienia z tytułu choroby bądź opieki. Długość tej nieobecności jest unormowana przez przepisy prawne - Kodeks Pracy, który reguluje zasady oraz wymiar nieobecności pracownika.
Dla Pracodawcy zwolnienia z tytułu choroby są szczególnie niesprzyjające, ponieważ dezorganizują przebieg pracy oraz znacznie podnoszą koszty zatrudnienia. W czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą - Pracodawca musi ponieść dodatkowe koszty zastępstwa nowym pracownikiem bądź wypłaty nadgodzin.
I ten właśnie czynnik - eliminacja zbędnych kosztów wydaje się być dla pracodawcy najistotniejszym. Według danych AMP - miesięczna nieobecność spowodowana chorobą pracowników to wielkość ok. 490 osób, co przekłada się także na straty produktywności. Kosztem pośrednim jest natomiast wzrost poziomu stresu, pogorszenie współpracy wewnątrz zespołu i wpływ na motywację i wydajność pracowników zmuszonych do zwiększenia tempa swojej pracy.
Celem Programu zarządzania absencjami jest zmniejszenie nieobecności pracowniczych spowodowanych chorobą do poziomu 3,5%., a co za tym idzie - zmniejszenie kosztów firmy związanych z zatrudnieniem. Stosując ten program Pracodawca ma się wykazać większą dbałością o zdrowie pracowników i poprawą warunków BHP.
A jak to ma wyglądać w praktyce? Otóż wg założeń programu pracownik powracający do pracy po każdej nieobecności spowodowanej chorobą wraz ze swoim przełożonym wypełniać będzie kwestionariusz pozwalający poznać przyczyny absencji i zasygnalizować ewentualne możliwości ich eliminacji. Pamiętać jednak należy o tym, iż podanie przez pracownika jakichkolwiek informacji dotyczących jego stanu zdrowia może być tylko i wyłącznie dobrowolne. Tymczasem Pracodawca przewiduje, iż w sytuacji odmowy odpowiedzi na zadane przez przełożonego pytania - pracownik może być skierowany na ponowne badania kontrolne.
Tak nie może być. Przepisy prawa jasno bowiem stanowią, iż osoba zainteresowana i pracodawca otrzymująca zaświadczenie lekarskie o zdolności
do wykonywania pracy na danym stanowisku - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zastrzeżenia - może wystąpić w terminie 7 dni z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a w przypadku gdy pierwszorazowe zaświadczenie zostało wydane w tym ośrodku - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek powyższy składa się poprzez lekarza, który zaświadczenie wydał. W innych przypadkach powyższego zaświadczenia nie podważa się.
Ponadto kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą powyżej 30 dni, zatem pracownik, którego absencja chorobowa wynosiła np. 14 dni - do takich badań kierowany być nie powinien.
Doceniając chęci Pracodawcy o dbałość o zdrowie pracowników, eliminację przyczyn zachorowań i poprawę warunków BHP - nie do końca zrozumiałe jest jednak gromadzenie danych nt stanu zdrowotnego pracowników. Są to przecież informacje prywatne i poufne, które nie powinny być rozpowszechniane poza krąg osób, którym sam zainteresowany ma chęć ich udzielić. Nie znane są bowiem konsekwencje posiadania takich informacji przez Pracodawcę dla samego pracownika. W przypadku stworzenia przez Pracodawcę wykresu danego pracownika dotyczącego przebiegu jego pracy zawodowej i absencji chorobowych oraz stosowania koniecznych zwolnień - istnieją uzasadnione obawy, iż osoba często korzystająca ze zwolnień chorobowych może być zagrożona utratą pracy.
Ponadto zdaniem Mirosława Nowaka - Wiceprzewodniczącego NSZZ "Solidarność" ds. BHP i prawa pracy - Pracodawca w omawianym programie wchodzi w kompetencje Medycyny Pracy, zajmującej się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników w ich miejscach pracy, obejmującą zarówno proces diagnostyki i leczenia chorób zawodowych, jak również ich orzecznictwo oraz, przede wszystkim, profilaktykę tych schorzeń.
O tym czy nowy pomysł Pracodawcy przyniesie rzeczywiste korzyści bez szkody dla samego pracownika, tak naprawdę zweryfikuje czas.
AS24.06.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Propozycja wypoczynku zamiast "postojowego"

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ "Solidarność" ostanie swoje posiedzenie przed wakacjami odbyła w środę 23 czerwca br.
Podczas swoich relacji - Przewodniczący z poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek poruszyli temat pojawiających się wśród załogi pogłosek odnośnie planów wprowadzenia w ArcelorMittal Poland SA postojów. Jak wyjaśnił Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński - rzeczywiście pojawiły się problemy z zamówieniami, co wywołało postój na Walcowni Średniej. W związku z powyższym pracownicy Walcowni będą zachęcani do wykorzystywania w lipcu i sierpniu urlopów wypoczynkowych, co pomoże uniknąć stosowania w firmie tzw. "postojowych". Pozostali pracownicy będą zajmować się przeprowadzaniem remontów.
W odpowiedzi natomiast na liczne zapytania dotyczące podwyżek - przekazał, iż Związek nasz w ramach Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" z początkiem lipca wystosuje wystąpienie do Pracodawcy w zakresie wzrostu płac zasadniczych dla Pracowników AMP, bowiem dotychczasowe świadczenia Pracodawcy miały charakter jednorazowych nagród, a pracownicy potrzebują w strefie finansowej stabilizacji i bezpieczeństwa.
Jednym z przedstawionych przez Przewodniczących Komisji problemów była kwestia braku przeprowadzenia wiosennego przeglądu BHP w poszczególnych komórkach (jak miało to miejsce w HT, gdzie nie powołano w ogóle Komisji), pomimo iż Zarząd AMP stale podkreśla, iż BHP stanowi dla zakładu priorytet.
Przewodniczący Komisji DWG - Krzysztof Węgrzyniak powrócił do ciągnącego się już od wielu lat problemu złych warunków sanitarnych panujących w łaźniach i szatniach. Okazuje się bowiem, iż pomimo podjęcia i zrealizowania przez pracodawcę pewnych kroków - nie okazały się one wystarczające, bądź remont nie był na tyle dobrze wykonany. Świadczy o tym fakt, iż zagrzybienie powierzchni ścian i sufitów, które miało być zlikwidowane -przebija się spod zamontowanych paneli i obejmuje coraz większe ich powierzchnie. Zatem problem rozwiązany nie został, a tylko tymczasowo przykryty (dosłownie).
Kolejną nie do przezwyciężenia jak się okazuje trudność stanowi jakość i stan techniczny autobusów przewożących pracowników po terenie huty. Pracownicy skarżą się na wydobywające się wewnątrz autobusów spaliny, tumany kurzu, dziurawe i poprzerywane przeguby. Niestety, od wielu miesięcy w tym temacie nie ma żadnej poprawy.
W toku posiedzenia Przewodniczący zwrócili uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz, która wystąpiła w ostatnim czasie, a mianowicie wprowadzenie przez Zarząd AMP terminu korzystania z odzieży roboczej "do zużycia", a nie jak to do tej pory miało miejsce - na "czasookresy". Jako, iż ten stan rzeczy stanowi nową problematykę - pozostał do wyjaśnienia.
Przewodnicząca z ArcelorMittal SSC E poruszyła występujący w Spółce problem nie wypłacania pracownikom premii oraz nadgodzin. Ponadto w SSC są duże różnice w wynagrodzeniach w tzw. teamach między polską a zagraniczną załogą.
Ireneusz Płocha zakomunikował, iż ZUZP dla Pracowników ArcelorMittal Service Group został przesłany do rejestracji, aktualnie w Spółce trwają prace nad Regulaminem Pracy.
Za bezdyskusyjny sukces należy natomiast uznać wygrane wybory przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej w dąbrowskich oddziałach Spółek, którymi zostali: w AM Service Group - Jan Nagórka oraz w Kolpremie - Mirosław Ocieczek.
Jak poinformowali przedstawiciele poszczególnych komisji - w ostatnim okresie miały miejsce dwa wypadki - w Kolpremie 29 maja pracownik doznał złamania żebra, na Wielkich Piecach miało miejsce podtrucie gazem.
Ważną kwestią przekazaną przez Mirosława Nowaka - Wiceprzewodniczącego ds. BHP i Prawa Pracy był fakt wycofania się Pracodawcy z zamiaru wprowadzenia w Spółce bardzo źle odbieranego i stanowczo krytykowanego zarówno przez związek "Solidarność", jak i przez samą załogę Programu Zarządzania BHP.
Jednak Pracodawca z dniem 1 lipca (jeżeli do tej pory zdąży przeprowadzić konieczne szkolenia) zamierza wdrożyć program zarządzania absencjami chorobowymi, którego głównym celem jest zmniejszenie braków pracowników spowodowanych chorobą do poziomu 3,5%.
Zdaniem Mirosława Nowaka - samo zbieranie informacji na temat chorób pracowników, a także sposób ich uzyskiwania wydaje się być kontrowersyjny. Bowiem to przełożony będzie zadawał pytania dotyczące danej choroby i możliwych jej przyczyn każdemu pracownikowi, który drugi raz w danym roku będzie przebywał na zwolnieniu spowodowanym złym stanem zdrowotnym.
Jednak jak podkreślił - należy pamiętać, iż podawanie przez danego pracownika takich informacji może mieć tylko i wyłącznie dobrowolny charakter, zatem przełożony nie może w żaden sposób naciskać pracownika, by ten udzielił mu odpowiedzi.
Wiceprzewodniczący poinformował także o dalszych pracach Zarządu związanych z emeryturami pomostowymi: - W AMP zatwierdzonych zostało 4.127 stanowisk uprawniających do tego rodzaju emerytury. Dodatkowo wpłynęło 1.416 odwołań poszczególnych pracowników, z czego ok. 200 ma duże szanse zostać w wykazie ujętym.
Mirosław Nowak przekazał zebranym problematyczną sytuację, z jaką boryka się Huta Królewska. Z powodu braku zamówień, a jednocześnie by nie doprowadzić do zwolnień doświadczonych pracowników - postanowiono, by na podobnych zasadach, jakie zostały AMP.
zastosowane w Hucie Batory - przekazać pracowników z Królewskiej do dąbrowskiego oddziału AMP. Przejmowani pracownicy w Hucie Królewskiej będą mieli status osoby zatrudnionej przebywającej na urlopie bezpłatnym, natomiast pracując na rzecz AMP będą zatrudnieni przez Spółkę pośredniczącą - Manpower Business Solutions. Zgodnie z założeniami - grupa ok. 120 pracowników w dąbrowskim oddziale pracę rozpocznie już od 1 lipca br.
Wiceprzewodniczący zakomunikował także podjętą przez Zarząd AMP decyzję o wyremontowaniu wszystkich sześciu suwnic na Składzie Wyrobów Gotowych, z czego remont 3 suwnic ma być wykonany w bieżącym roku, a pozostałych 3 w roku 2011.
Jerzy Goiński nawiązał do uruchomionej wypłaty nagrody za osiągnięte w 2009r. wyniki finansowe Spółki oraz do wręczanych pracownikom w związku z wprowadzeniem nowego ZUZP - aneksów do umowy o pracę. Po raz kolejny stanowczo także podkreślił, iż Związek nie zgadza się na zwolnienia pracowników posiadających uprawnienia do przejścia na świadczenie przedemerytalne, chyba że sam pracownik - mając jakąś alternatywę - będzie odejściem zainteresowany. W przeciwnym wypadku Członków Związku, którzy otrzymają taką propozycje od Pracodawcy, a nie będą chcieli z niej skorzystać - poprosił o pilny kontakt z Prezydium "Solidarności".
Na posiedzeniu został podjęty również temat obchodów XXX-lecia NSZZ "Solidarność". W obecności Członków Międzyzakładowej Komisji oficjalnie rozpoczęto budowę pamiątkowego pomnika.
Stanisław Szrek przekazał informacje dotyczące organizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza.
Podczas posiedzenia członkowie MK zatwierdzili Budżet Związku na II półrocze 2010r. oraz podjęli Uchwałę o zaniechaniu przez okres wakacyjny (miesiące: lipiec, sierpień) zwoływania posiedzeń MK i przekazaniu kompetencji MK na ręce Prezydium w tym czasie. (AS)10.06.2010
Manpower w strukturze "Solidarności" Huty Katowice

W związku z decyzją Zarządu śląsko-dąbrowskiej "S" w sprawie przejęcia dotychczasowych uprawnień Organizacji Zakładowej MP Services przez Międzyzakładową Organizację Związkową "S dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland - prosimy sympatyków naszego związku oraz byłych związkowców "S" tej firmy o kontakt z przewodniczącymi Solidarności w jednostkach w których pracują lub z naszym sekretariatem - bud. DAMM 4 pok. nr 7 lub 11 w celu uzupełnienia dokumentów lub złożenia deklaracji przynależności. (jz)07.06.2010
W kolejce pod prysznic

W poniedziałek 7 czerwca br. do naszego związku wpłynęła skarga kierowana do Dyrekcji AMP na skandaliczne warunki sanitarne kobiet panujące w obszarze Walcowni Dużej (DWG).
Podpisanych pod pismem 45 kobiet zażądało bezzwłocznego rozwiązania problemu, jaki stanowi brak wody w damskiej łaźni. Zdaniem pań uwłaczające jest, iż aby móc się umyć po ciężkim dniu pracy w brudzie - muszą czekać aż skończą korzystać z kąpieli mężczyźni, ponieważ zbyt niskie ciśnienie wody powoduje, że kobietom jej nie wystarcza. Panie czują się szczególnie szykanowane i dyskryminowane z tego powodu tym bardziej, iż opisana sytuacja trwa już od dłuższego czasu, a wszelkie podejmowane w tym temacie interwencje nie przyniosły do tej pory żadnego skutku.
Miejmy nadzieję, że Dyrekcja podejdzie do sprawy poważnie i nie nakaże panom być dżentelmenami, by udzielili pierwszeństwa paniom w kąpieli. (AS)19.05.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
Krytyka instrukcji naruszenia przepisów BHP

Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 19 maja. Podczas zebrania przewodniczący poszczególnych komisji relacjonowali bieżącą sytuację na wydziałach i w spółkach. Problemem najczęściej spotykanym jest fakt sporządzania przez przełożonych list osób kwalifikujących się na świadczenia przedemerytalne, a nie będących jeszcze w czteroletnim okresie ochronnym przed uzyskaniem prawa do emerytury.
Kolejną często powtarzającą się kwestią były braki na magazynach odzieży roboczej, ochronnej oraz środków czystości. Jak poinformował Jerzy Parafiniuk - zdarzyło się nawet, iż z powodu braku proszku nieczynna była w dniu 18 maja pralnia obsługująca Walcownię Średnią. Przewodniczący Komisji "S" DWS przedstawił także temat zmiany stanowisk pracy w UR, która ma aktualnie miejsce. Jak powiedział - brygadziści zdejmowani są ze stanowisk, a mają pozostać tylko mistrzowie.
Alojzy Lorek nawiązał do mających miejsce na Wielkich Piecach podtopień, a przecież cały sprzęt pracujący znajduje się pod napięciem.
Andrzej Gros natomiast poinformował o pogarszającej się współpracy z Zarządem EC Nowa, który notorycznie ignoruje spotkania załogowe, wykazuje brak starań w zakresie BHP i pomimo ustalenia procentowego wzrostu wynagrodzeń nie podejmuje w tym temacie żadnych działań.
Pytania przewodniczących dotyczyły także podwyżek płac zasadniczych oraz problemów z normoobsadami. Tematem, do którego powracano kilkakrotnie była działalność Spółki Consensus, jakość wydawanych posiłków oraz zamknięcie stołówek na czas świąt i dłuższych weekendów.
W odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie aktualnego stanu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP Lech Majchrzak poinformował o wpisaniu do rejestru układów zbiorowych pracy ZUZP z dniem 14 maja 2010r. Układ wejdzie w życie z dniem 1 czerwca br., przy czym ukaże się stosowne zarządzenie Dyrektora Generalnego ustalające tryb jego wdrożenia. Każdy z pracowników w związku z wprowadzeniem nowego układu otrzyma nowy angaż.
Jako, iż z wprowadzeniem Układu ściśle wiąże się porozumienie podpisane w grudniu 2009r., związane z uzgodnieniem treści ZUZP - Lech Majchrzak przypomniał najistotniejsze jego kwestie:
1. urlopy zdrowotne - od 1 stycznia 2010r. uprawnieni pracownicy otrzymali rekompensaty 100%, które metodą brutto do brutta zostały wliczone do wynagrodzeń. W dąbrowskim oddziale AMP do końca 2010r. będą jeszcze urlopy zdrowotne za rok 2009 w naturze, ale od 2011r. tego typu urlopów już nie będzie;
2. dodatki szkodliwe - z dniem wejścia w życie ZUZP - kwota dodatku szkodliwego na dzień 31 grudnia 2009r. zostanie włączona do wynagrodzenia pracownika metodą brutto do brutta. Dodatek wyliczany będzie jako średnia kwota dodatku za czas wykonywania pracy z ostatnich 6 m-cy roku 2009. Zatem od 1 czerwca 2010r. dodatki szkodliwe nie będą wypłacane;
3. nowa umowa żywieniowa (szczegóły w WZ 3/2010 z 1 marca br.), czyli zmiany zasad wydawania posiłków profilaktycznych, abonamentowo-profilaktycznych, które w związku z opóźnieniami wejdą prawdopodobnie od 1 lipca 2010 r.
Innym tematem poruszonym przez Wiceprzewodniczącego był dokument przesłany przez pracodawcę do związku 10 maja br. - Instrukcja dot. przestrzegania przepisów BHP w AMP, czyli kolejna nowa procedura, którą pracodawca wprowadza do stosowania przez pracowników, przy czym w wielu przypadkach sam nie dopełnia obowiązków wynikających z przepisów BHP. W dokumencie tym zakłada się, iż AMP ma odpowiednie instrukcje BHP wdrożone, tylko pracownicy nie przestrzegają przepisów BHP. W związku z tym wymyślono, że wobec pracowników, którzy dopuszczają się naruszeń przepisów BHP będą stosowane bardzo surowe sankcje, włącznie do zwolnienia dyscyplinarnego. Jak powiedział Lech Majchrzak - Instrukcja jest przetłumaczona niedokładnie, nie została dostosowana do realiów Polskich i zawiera szereg niezrozumiałych i naszym zdaniem niezgodnych z przepisami polskiego prawa sformułowań. Dlatego też 14 maja wysłaliśmy pismo do Prezesa Zarządu, w którym stwierdziliśmy, że przestrzeganie przepisów BHP w AMP jest dostatecznie i jasno uregulowane głównie przez Kodeks Pracy i przepisy wewnątrzzakładowe: Regulamin Pracy. Zgłosiliśmy wniosek, by pracodawca zaprzestał dalszych prac nad tym dokumentem. Podobne dokumenty miałyby zostać wdrożone w spółkach zależnych i nadzorowane przez AMP.
Nawiązując do sporządzanych list pracowników spełniających kryteria do świadczeń przedemerytalnych - Lech Majchrzak przypomniał, iż w 2010r. w AMP wdrożono procedurę zwolnień grupowych, gdzie zakłada się zwolnienie do 1.050 pracowników w br. Regulamin Zwolnień grupowych jednostronnie wprowadził pracodawca. Przewidziano w nim odejścia pracowników na świadczenia przedemerytalne, emerytury, renty za wypłatą odpraw ustawowych lub uzgodnionych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na podstawie oferty pracodawcy. Dział kadr przygotował listy pracowników nabywających takie uprawnienia w 2010r., po czym rozesłał je na wydziały, gdzie kierownicy odnosili się do każdego pracownika, czy może on odejść z firmy bez szkody dla wydziału i ewentualnie kiedy. Aktualnie listy do kadr wróciły i na ich podstawie będą pracownikom wręczane propozycje odejścia w trybie porozumienia stron. Proponowane przez pracodawcę odprawy są ustawowe, czyli 3-miesięczne wypowiedzenie w przypadku świadczenia przedemerytalnego, a osoby z uprawnieniami do emerytury otrzymają dodatkowo odprawę emerytalno-rentową i w Dąbrowie Górniczej specjalną gratyfikację. Zatem nie jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ w sytuacji, jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na porozumienie stron - pracodawca, stosując zwolnienie z pracy - będzie musiał dodatkowo wypłacić czterokrotne wynagrodzenie - odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia.
W związku z powyższym Lech Majchrzak zaapelował, by Członkowie naszego Związku będący w omawianej sytuacji zgłaszali się na konsultacje do niego, Mirosława Nowaka i Radcy Prawnego Solidarności - Ewy Kobus.
Gdzie jest logika, jeżeli wciąż brakuje pracowników w AMP, a pracodawca nadal zwalnia? - zdaniem Wiceprzewodniczącego chodzi o zastępowanie ludzi z dużymi kompetencjami, ale drogich ludźmi młodszymi, tańszymi, zatrudnionymi najlepiej poprzez firmy obce. Bowiem już od dawna zarząd korporacji nalega, by zamieniać koszty stałe na zmienne czyli koszty wynagrodzeń na koszty usług obcych.
Gorącą jest także kwestia angaży dla pracowników Utrzymania Ruchu - pracownicy inkorporowani do AMP oraz dotychczasowi pracownicy UR AMP otrzymują nowe angaże.
Do głównych zastrzeżeń pracowników należy otrzymane nazewnictwo stanowisk pracy. Sytuacja wynikła z faktu, iż w aktualnym taryfikatorze stanowisk pracy w AMP nie ma stanowisk UR. Po wdrożeniu ZUZP osoby te uzyskają nowe angaże z nazwą stanowiska pracy zgodną z taryfikatorem. Kolejnym problemem w UR jest zmiana systemu czasu pracy - pracownicy z systemu czterobrygadowego są przenoszeni do jednozmianowego, co wiąże się z utratą istotnej części wynagrodzenia (średnio 1.000zł). W lutym podpisano porozumienie, że pracownikowi w takich przypadkach będzie sprawdzana płaca zasadnicza i w sytuacji, gdy będzie niższa niż średnia płaca zasadnicza pracowników danej komórki organizacyjnej zatrudnionych na analogicznym stanowisku i wykonującym pracę w systemie jednozmianowym - otrzyma średnią płacę z tej brygady. Dodatkowo pracownik, który zgodzi się na zmianę systemu czasu pracy otrzyma dodatek wyrównawczy, który będzie wypłacany w zależności od stażu pracy przez okres:
- 3 miesiące jeżeli był zatrudniony przez 6 m-cy
- 4 miesiące jeżeli był zatrudniony przez 3 lata
- 5 miesięcy jeżeli był zatrudniony przez 10 lat
- 6 miesięcy jeżeli był zatrudniony przez min. 20 lat
Po upływie tego okresu czasu pracownik otrzyma tylko i wyłącznie nową płacę zasadniczą i pochodne, zatem jego wynagrodzenie ulegnie obniżeniu.
Wiceprzewodniczący ds. BHP i prawa pracy - Mirosław Nowak nawiązał do kilkutygodniowych braków w magazynach, których kulminacja sięgnęła właściwie w dniu BHP, gdy brakowało nawet ubrań trudnopalnych. Jak poinformował - prowadzone są rozmowy z dostawcą, ponieważ w niektórych przypadkach brakuje zamówień przygotowanych w magazynach jeszcze w grudniu ub. r., których AMP nie złożyło u dostawcy. Teraz nagle spłynęło dużo zamówień do dostawcy, który aby im sprostać - uruchomił pracę na trzy zmiany.
Zdaniem Mirosława Nowaka procedury zamówień szczególnie w dąbrowskim oddziale są fatalne. Problemy organizacyjne wystąpiły tylko tutaj - ubrania robocze były sprowadzane z nawet Krakowa. Wiceprzewodniczący nawiązał do przeprowadzanych wyborów SIP oraz zaapelował o dostarczanie protokołów z wiosennych przeglądów BHP celem stworzenia jednego podsumowującego całą działalność BHP w firmie. Poruszył także kwestię wprowadzania przez pracodawcę Pracowniczego Programu Zdrowotnego, którego celem jest zmniejszenie absencji chorobowej. Jak podkreślił - dane na temat zdrowia każdego pracownika mogą być udzielane tylko i wyłącznie dobrowolnie, zatem pracodawca nie może nakazać mu podania takich informacji. Szczegóły programu nie są jeszcze znane.
Stanisław Szrek przedstawił podejmowane działania w ramach Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ "S" działającej w centrum Dąbrowy Górniczej. We wtorek 18 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w wyniku którego przewodniczącym został Zbigniew Piątek z Koksowni Przyjaźń, a jednym z Wiceprzewodniczących z funkcją skarbnika - Stanisław Szrek. Od maja przy Sekcji dyżury (wtorki i czwartki) pełni prawnik.
Jerzy Goinski podniósł wątek przejętych przez AMP 78 pracowników z firmy Manpower, którzy znaleźli zatrudnienie głównie na stalowni.
Powracając do zamykania przez pracodawcę stołówek na dłuższe weekendy i święta - pokreślił, iż pracodawca zobowiązany jest pracownikom zapewnić w dni wykonywania pracy należne im posiłki, a jeżeli bufet jest nie czynny - winien zorganizować wraz ze spółką wykonującą usługi w tym zakresie (Consensus) zabezpieczenie posiłków pracującym wówczas ludziom.
Przewodniczący Związku zaprezentował zebranym plany dotyczące organizacji obchodów 30-lecia związku, w tym odzwierciedlił etap, na jakim znajduje się budowa pomnika upamiętniająca działalność i odwagę związkowców z czasu podpisania porozumień katowickich.
Podczas posiedzenia przyjęto nowy Regulamin Organizacyjny MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG.
(AS)15.05.2010
Urlopy na żądanie i procedura ich udzielania w AMP

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do naszego związku, w szczególności pracowników z Walcowni Dużej (DWG) odnośnie udzielania przez pracodawcę urlopów na żądanie - wyjaśniamy, jakie są normy prawne i jaka obowiązuje procedura ich udzielania w ArcelorMittal Poland S.A.
Zgodnie z definicją Encyklopedii Zarządzania urlop to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie (urlop bezpłatny). Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się tego prawa, urlop udzielany jest w naturze i ekwiwalent pieniężny jest dopuszczalny jedynie w przypadku rozwiązania umowy o pracę za niewykorzystany urlop w wielkości proporcjonalnej do czasu przepracowanego. Okres przedawnienia prawa do urlopu wynosi 3 lata.
Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę powyżej przedstawiony wymiar urlopu; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Do kresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego zalicza się również okresy nauki w: zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata; średniej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat; średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat; średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata; szkole policealnej - 6 lat; szkole wyższej - 8 lat.
Osoba rozpoczynająca pracę prawo do urlopu nabywa po miesiącu pracy w wymiarze 1/12 przysługującego urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z art. 163 KP urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. Urlop nie udzielony w danym roku kalendarzowym powinien być udzielony w roku następnym do końca I kwartału, z tym, że o dacie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego decyduje pracodawca w porozumieniu z pracownikiem, co oznacza, że bez zgody pracownika nie jest możliwe wysłanie go na zaległy urlop.
Jest to bardzo istotne ponieważ w praktyce pracodawcy najczęściej narzucają terminy wykorzystywania zaległych urlopów bez zgody pracownika.
Art. 1672 zawiera stwierdzenie wskazujące, że pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika czterech dni urlopu w terminie wykazanym przez niego w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, a wymiar urlopu na żądanie wlicza się do ilości dniu urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie nie wykorzystany w danym roku kalendarzowym nie przechodzi na rok następny, jedynie przekształca się w zwykły zaległy urlop wypoczynkowy, więc nie ma możliwości kumulowania urlopów na żądanie.
Istota urlopu na żądanie polega na szczególnym trybie jego udzielania - odmiennie od zasad ustalania terminu urlopu wypoczynkowego określonych w art. 163 k.p. Oznacza to, że pracownik decyduje, kiedy chce skorzystać z czterech dni urlopu na żądanie, przy czym może żądać udzielenia całego urlopu, tj. wszystkich czterech dni na raz lub jego części, np. jednego dnia. Ponadto pracownik nie musi podawać przyczyny pobrania urlopu "na żądanie".
Z ostatnim zdaniem zapisu art. 1672 KP dotyczącym terminu zgłoszenia urlopu "na żądanie" wiąże się wiele niejasności, bowiem nie zawiera on jednoznacznego określenia, co do ostatecznego terminu złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tzw. "urlopu na żądanie".
W WZ nr 5 pisaliśmy o wyroku SN z dnia 15 listopada 2006r. (I PKN 128/06) wprowadzającym zasadę, że urlop na żądanie musi być zgłoszony przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu. Jednak w wyroku z 7 lutego 2008 r. (II PK 162/07) SN zaprezentował zupełnie odmienne stanowisko, gdzie stwierdza, że urlop na żądanie może być zgłoszony nawet pod koniec dnia pracy.
Przy naszych potrzebach skorzystania z urlopu wypoczynkowego "na żądanie" nie kierujmy się zatem poszczególnymi wyrokami Sądu Najwyższego, gdyż dotyczą one ściśle określonych sytuacji, które nie zawsze przekładają się na okoliczności nas aktualnie dotyczące.
Celem wyjaśnienia problemu w opracowanej przez Państwową Inspekcję Pracy broszurze "Prawo pracy. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców" (autor: Piotr Wojciechowski) wydanej w 2007r. rozstrzygnięta została kwestia co do czasu, kiedy pracownik winien zgłosić przełożonemu konieczność pobrania urlopu "na żądanie": Urlop na żądanie udzielany jest praco-
wnikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, tj. zgodnie z rozkładem czasu pracy w danym dniu pracy. Jeżeli pracownik miał pracować do 16.00, to właśnie do tej godziny może zgłosić żądanie o urlop. Zawiadomić o rozpoczęciu urlopu może w dowolnej formie: osobiście, e-mailem, faksem czy telefonicznie. Pamiętać należy tylko, że skuteczne dostarczenie informacji o urlopie jest zadaniem należącym do pracownika."
Zatem zgłoszenie urlopu "na żądanie" może nastąpić nawet na dwie lub jedną godzinę przed zakończeniem czasu pracy, którą dany pracownik powinien w trakcie obecności wykonywać, ważne jest tylko, by pracownik skutecznie o żądaniu urlopu poinformował przełożonego, w przeciwnym razie nieobecność jego będzie potraktowana jako nieusprawiedliwiona.
Tryb zgłaszania urlopu "na żądanie" w AMP został ustalony już w czasie wprowadzania przepisami KP tegoż rodzaju urlopów. Pełniący obowiązki wówczas Dyrektora Pracy Pan Mariusz Obałek wprowadził w AMP zasady udzielania urlopu "na żądanie" stanowiące, iż udziela go kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważnieni przez niego pracownicy (przełożony). Zgodnie z tymi zasadami pracownik winien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy zgłosić przełożonemu żądanie udzielenia urlopu, a przełożony po otrzymaniu tej informacji winien ustalić czy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu "na żądanie" i wypełnić potwierdzenie przyjęcia wniosku o urlop na żądanie oraz podpisać kartę urlopową.
W razie utrudnionego kontaktu z przełożonym pracownik może zgłosić wniosek o urlop na żądanie w swojej komórce kadrowej, której pracownik sprawdza uprawnienia zgłaszającego do urlopu, wypełnia stosowne potwierdzenie oraz niezwłocznie zawiadamia o tym przełożonego. Fakt udzielenia urlopu na żądanie w kontrolce ewidencji czasu pracy oznaczane jest symbolem Tż.
Jednym z często powtarzających się pytań jest - czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu "na żądanie"? Otóż nie może odmówić ponieważ nie przewidują tego wyżej cytowane przepisy Kodeksu Pracy. Jedyną sytuacją kiedy odmowa może mieć miejsce to wtedy, gdy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego lub w pełni wykorzystał urlop wypoczynkowy lub urlop na żądanie w danym roku kalendarzowym. Odmowa pracodawcy dotycząca udzielenia wspomnianych dni wolnych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 par. 1 pkt 2 k.p.) z wszelkimi konsekwencjami prawnymi i karnymi. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, w tym urlopów na żądanie. (AS)11.05.2010
Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona
Wydzielenie służb kadrowo-płacowych

Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia służb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG otrzymała 29 kwietnia. We wtorek 11 maja w tym temacie zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli AMP z pracownikami Kadr i Zarządzania Funduszem Płac.

W spotkaniu ze strony Pracodawcy udział wzięli: Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny, Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych, Cezary Koziński - Główny Specjalista ds. Współpracy Społecznej oraz Bogusława Łapaj - Szef Kadr i Zarządzania Funduszem Płac. Obecni również byli przedstawiciele AM SSC E Sp. z o. o.: Jiri Gwozdz - Dyrektor ds. Personalnych oraz Robert Vroklage - Manager BTO/SSC z Luksemburga. "Solidarność" reprezentował Mirosław Nowak - Wiceprzewodniczący ds. BHP i Prawa Pracy.
Na spotkaniu Andrzej Węglarz nawiązał do wszystkich przeprowadzonych dotychczas w obszarze płacowo-kadrowym zmian oraz do licznych spotkań, na których poruszany był temat wydzielenia płac i kadr na zewnątrz.
Pracowników, którzy dotychczas zajmowali się sprawami płacowo-kadrowymi w AMP ma przejąć Spółka finansowa ArcelorMittal Shared Service Center Europe zlokalizowana na terenie AMP, działająca na naszym rynku od dwóch lat. Pracownicy zostaną przekazani do nowego Pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, zatem zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy przez okres 12 miesięcy.
Na spotkanie pracownicy przygotowali zestaw najbardziej nurtujących pytań dotyczących przejścia do nowego podmiotu, który przekazał stronie Pracodawcy Mirosław Nowak.
W odpowiedzi na pytania przekazano, iż przy przejściu do AM SSC E Sp. z o. o. nie będzie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, nie będzie także postawionych żadnych barier ani kryteriów. Pracownicy przejdą wraz z majątkiem do nowego Pracodawcy automatycznie i przez okres 12 miesięcy będą mieli zagwarantowane te same warunki wynagradzania co w AMP. Każda osoba będzie mogła także przez okres 2 m-cy zrezygnować z pracy w SSC za 7 dniowym uprzedzeniem, jednak nie będzie ona mogła liczyć na jakiekolwiek odprawy z tytułu odejścia.
Jak powiedziała Bogusława Łapaj - zakres zadań dla wszystkich przejmowanych pracowników zostanie utrzymany, jedynie kilkanaście (łącznie we wszystkich lokalizacjach AMP) osób, które pozostaną w AMP czeka wyzwanie logistyczne - będą one prowadzić całą dokumentację związaną z rekrutacją pracowników wraz przebiegiem ich pracy zawodowej aż do odejścia z firmy.
Kwestie dotyczące funkcjonujących w SSC Regulaminów wyjaśnił Cezary Koziński: Regulamin Pracy w SSC jest bardzo zbliżony do Regulaminu funkcjonującego w AMP. Jeżeli chodzi natomiast o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - główne różnice wywodzą się z faktu, iż w SSC największy nacisk kładziony jest na tzw. "wczasy pod gruszą" i nagrody świąteczne (Wielkanocna i Bożonarodzeniowa). Brak jest natomiast wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale są zapomogi i pożyczki mieszkaniowe.
Pracowniczy Program Emerytalny może przez przechodzących pracowników być kontynuowany. W SSC jako w jednej z nielicznych Spółek funkcjonuje bowiem PPE na takich samych zasadach jak w AMP i umowa podpisana w zakresie PPE jest z tym samym partnerem - PZU TFI. Zainteresowane osoby muszą wypełnić odpowiednie druki i dokonać transferu zgromadzonych dotychczas w AMP środków do programu Emerytalnego SSC.
Jeżeli chodzi o nagrody jubileuszowe i Kartę Hutnika - przez okres 12 m-cy od daty przejścia do SSC nadal będą one obowiązywać wg zasad i w wysokości takiej jak w AMP. Jednak po tym okresie pracownicy otrzymają propozycję przejścia na Regulamin wynagradzania funkcjonujący u nowego Pracodawcy, gdzie nagroda jubileuszowa jest zawarta, ale na nieco odmiennych zasadach aniżeli w AMP.
Zebranych interesował także Regulamin odpraw (zwolnień grupowych), jaki obowiązuje w Spółce finansowej. Zasady odejść w SSC podobne są do zasad funkcjonujących w AMP, czyli to pracodawca występuje z propozycją dla pracownika o rozwiązanie stosunku pracy z proponowaną wielkością odprawy. Wysokość odpraw uzależniona jest od stażu pracy (łącznie ze stażem w AMP). Wielkość odpraw dla pracowników z dużym, ponad dwudziestoletnim stażem jest korzystniejsza aniżeli w latach ubiegłych w AMP. W SSC zagwarantowane jest ponadto, iż w sytuacji, gdy pracownikowi będzie brakować kilka miesięcy do świadczenia przedemerytalnego - pracodawca może wystąpić do takiej osoby z propozycją odejścia, ale dopiero po uzyskaniu przez nią uprawnień przedemerytalnych.
Duży niepokój wzbudziły warunki pracy w SSC, jako iż pracownicy zajmujący się poszczególnymi procesami nie mają własnych biur, a skupieni są wszyscy w tzw. Open Space. Także Jiri Gwozdz przyznał, iż początkowo z tak zorganizowanego systemu pracy wynikało dla firmy wiele problemów, do tego stopnia, iż konieczne stało się zorganizowanie szkoleń w tym zakresie. Aktualnie jednak pracownicy zaakceptowali i przyzwyczaili się do takiego sposobu wykonywania obowiązków.
Andrzej Węglarz zaręczył, iż osobom pracującym dotychczas na umowę zlecenie dla AMP zajmującym się m.in. wypełnianiem druków RP-7 umowa ta będzie przedłużona na kolejne 3 m-ce.
W ramach uzupełnienia Dyrektor Personalny wyjaśnił, iż już 3 lata temu dokonano analiz i podjęto decyzje o unifikacji procesów (podzieleniu procesów na grupy). Powstał wówczas projekt OMEGA dotyczący uproszczenia służb kadrowo-płacowych w Europie, wprowadzenia pewnych standardów. Pilotaż tego programu jest prowadzony właśnie w Polsce i we Francji. Jak podkreślił Andrzej Wypych - ważnym jest, byśmy się w tym projekcie sprawdzili, gdyż tylko to pozwoli nam uratować miejsca pracy związane z obsługą płacowo-kadrową. Projekt ma być w pełni zrealizowany do końca 2015r. (AS)08.05.2010
Na negocjacjach .
Pracownicy Spółek również będą nagrodzeni

W ślad za uzgodnionymi nagrodami dla pracowników ArcelorMittal Poland SA - przedstawiciele związków zawodowych wystąpili z pismem do Zarządów Spółek, które obejmują zakresem swojego działania o wypłacenie swoim Pracownikom nagród za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2009 roku oraz za wyniki finansowe Spółki w 2010r., na które to pracownicy właśnie będą mieli istotny wpływ. Związkowcy wnioskują o wypłacenie nagród na zasadach analogicznych jak w AMP.
Negocjacje w niektórych spółkach już zostały rozpoczęte. W Kolpremie oraz ArcelorMittal Service Group uzgodniona została wypłata nagrody dla Pracowników za wkład pracy w 2009r., natomiast w kwestii dwóch pozostałych nagród - za I półrocze 2010r. oraz za wyniki finansowe 2010r. rozmowy mają być kontynuowane w maju.
W Spółce ArcelorMittal Shared Service Center Europe uzgodniona została wypłata nagrody za 2009 r., a także ustalono zasady wypłaty nagród za wyniki w 2010r. Podobnie w PUW HKW, gdzie negocjacje zakończone zostały porozumieniem w zakresie wypłaty nagrody zarówno za 2009 r., jak i w zakresie wypłaty nagrody za I półrocze 2010r. i wyniki finansowe za rok 2010.
W Spółkach ZUH Partner oraz Eko-Partner podczas spotkania 11 maja br. uzgodnione zostały Regulaminy wypłat nagród za pozyskanie nowych kontraktów (na okres pow. 12 m-cy), nagrody z tytułu uzyskania wzrostu wyniku na sprzedaży oraz nowy Regulamin premiowania. W związku z uzgodnieniem Regulaminu nagród za wzrost wyniku na sprzedaży Pracodawca nie wyraził zgody na nagrody za wynik finansowy w br.
Związki zawodowe wystąpiły zatem z żądaniem wypłaty nagrody za wkład pracy w 2009 r. Niestety, zdaniem Pracodawcy - jako, że Partner i Eko-Partner w 2009 r. były własnością AMP - roszczenie powyższe winno być skierowane do Zarządu AMP.
Pozytywnie odebrana została deklaracja przedstawicieli Pracodawcy o podjęciu rozmów z AMP w zakresie wypłaty nagrody za wkład pracy w 2009r. (AS)06.05.2010
Eko-Partner przekazuje ludzi do firm zewnętrznych

Z końcem kwietnia br. do naszego Związku wpłynęło zawiadomienie od strony Pracodawcy Eko-Partner o zamiarze przekazania części zakładu do innych firm zewnętrznych z Grupy Impel. Część zakładu Eko-Partner w postaci funkcji obsługi technicznej wraz ze związanymi z tą częścią zakładu pracownikami (21 osób) planowana jest do przekazania firmie Impel Tech Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, natomiast funkcje czystościowo-porządkowe wraz z grupą 131 związanych z nimi osób planowane są do przekazania Impel Cleaning z siedzibą we Wrocławiu.
Jak poinformował Pracodawca - w obu przypadkach pracownicy Eko-Partner mają przejść w trybie przewidzianym w art. 231 Kodeksu Pracy, zatem praca u nowego Pracodawcy stanowić będzie kontynuację zatrudnienia, a osoby przejmowane przez nową firmę zachowają wszystkie uprawnienia pracownicze nabyte w czasie dotychczasowego zatrudnienia łącznie z warunkami pracy i płacy.
Podczas spotkania z Zarządem 11 maja br., Lech Majchrzak wystąpił z wnioskiem o przekazanie szczegółowych informacji dot. przekazania zorganizowanych części Eko-Partner do spółek z Grupy Kapitałowej Impel. Uzasadnione było to faktem, iż Zarząd Spółki przekazał tylko powyżej przedstawione - ogólne informacje w przedmiotowym temacie, nie wyjaśniając kwestii, co do dalszych planów wobec kilku pracowników pozostających w Eko-Partnerze. Zdaniem przedstawiciela Solidarności podejmowane działania Pracodawcy są niezgodne z zasadami określonymi w art. 231 Kodeksu Pracy, ponieważ pozostali w Spółce pracownicy nie będą mieli rynku i możliwości pozyskania przychodów. Jak zaznaczył Lech Majchrzak - działania Pracodawcy naruszają także art. 261 Ustawy o związkach zawodowych, co może skutkować zakwestionowaniem całej procedury przekazania pracowników nowym podmiotom.
Informacje, o które wystąpiono dotyczą w szczególności warunków pracy, płacy, spraw socjalnych, BHP itp. pracowników po przejściu z Eko-Partner do Grupy Kapitałowej Impel. Związkowcy zgłosili oficjalny wniosek o przystąpieniu do negocjacji porozumienia zabezpieczającego uprawnienia pracowników po przejęciu.
14 maja natomiast nasz związek wystosował pismo do Zarządu Eko-Partner o przekazanie konkretnych danych Spółki zawierających m.in.:
- Budżet Spółki na 2010r. i strategię funkcjonowania Spółki w okresie 5 lat (tj. po utracie prawie wszystkich źródeł przychodów Spółki), ze szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia;
- wykaz rzeczowy oraz wycenę niezależnego rzeczoznawcy wartości majątku przekazywanego do Spółek GK Impel;
- przyczyny i efekty gospodarczo - finansowe przekazania pracowników Spółki w trybie art. 231 K.p;
- prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki przejścia pracowników, a także zamierzone działania dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania;
- wykaz i treść aktów prawnych regulujących zbiorowe stosunki pracy w Spółkach Impel Cleaning i Impel Tech Solutions, w tym regulaminy dotyczące działalności socjalnej.
Powyższe informacje są niezbędne do właściwego rozeznania zasadności przekazania dominującej części Spółki Eko-Partner Grupie Kapitałowej Impel, a także do negocjacji zabezpieczających uprawnienia zarówno pracowników przechodzących, jak i pozostających w Spółce Eko-Partner. Ponadto dają możliwość monitoringu zgodności przeprowadzanych procesów z przepisami obowiązującego prawa.
W spotkaniu 11 maja uczestniczyli: Agnieszka Piekło - Wiceprezes Eko-Partner, Jolanta Stefańska - Wiceprezes Eko-Partner, Robert Ratajczak - Wiceprezes ZUH Partner. Związek "Solidarność" reprezentował Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący Skarbnik, a także Agata Faryna - Przewodnicząca Komisji "Solidarność" w Spółce.
Aktualnie spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządami Spółek: Eko-Partner, Impel Tech Solutions oraz Impel Cleaning planowane jest na 25 maja br. (AS)22.04.2010
30 lat działalności Związku "Solidarność"
Żywa historia w Tokarni Walców

Komisja Wydziałowa NSZZ "Solidarność" Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych, której przewodniczy Eugeniusz Gerke jest przykładem, że pamięć o ludziach i wydarzeniach sprzed lat wciąż w nas żyje.
Dowodem na to jest chociażby fakt, iż na Tokarni w centralnym miejscu zawieszony został przez Związek Krzyż z sześcioma tak ważnymi dla nas datami historycznymi:
" 3 maja (pierwsza Konstytucja w Europie),
" 11 listopada (odzyskanie niepodległości),
" 13 grudnia 1981r. (wprowadzenie stanu wojennego),
" 19 października 1984r. (zamordowanie ks. J. Popiełuszko)
" 2 kwietnia 2005r. (śmierć Jana Pawła II),
" 31 sierpnia (Dzień Solidarności).
Corocznie, w każdym z wymienionych dni przedstawiciele Solidarności przy krzyżu zapalają znicz symbolizujący pamięć.
Także i teraz - w okresie żałoby narodowej ten znicz płonie, a flagi, które przy krzyżu są umieszczone - przepasane zostały czarnym kirem. Ostatnie wydarzenia również wpiszą się w karty historii.
Komisja Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych jest jedną z prężniej działających w AMP. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród załogi Tokarni - posiada aż 66% uzwiązkowienia, a dużą część członków Związku stanowią wieloletni działacze - ludzie podziemia.
Nie można pominąć także faktu, iż wydział ten cieszy się bardzo dobrą opinią wśród BHP-owców i SIP-owców, na co z pewnością przekłada się fakt, iż aktualnie ma ona ponad 1280 dni bez wypadku.
Największą bolączką Wydziału, z którą również walczy Komisja "Solidarność" jest brak normoobsad.
(AS)14.04.2010
Na Zespole Centralnym.
ArcelorMittal Poland nagrodzi pracowników

We wtorek 13 kwietnia br. na posiedzeniu Zespołu Centralnego podpisano Porozumienie w zakresie wypłat nagród dla pracowników w roku 2010.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy - Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny, Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych oraz Cezary Koziński - Główny Specjalista Zespołu Współpracy Społecznej, a także przedstawiciele związków zawodowych obejmujących zakresem swojego działania ArcelorMittal Poland SA. MOZ NSZZ "Solidarność" reprezentował Jerzy Goiński - Przewodniczący Związku oraz Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący - Skarbnik.
Przedmiotowe Porozumienie zawiera uzgodnienia dotyczące uruchomienia w zasadzie trzech nagród dla pracowników, którzy objęci są zasadami wynagradzania uzgodnionymi w dniu 10 sierpnia 2006r. i pozostający w zatrudnieniu na dzień wypłaty nagrody, a mianowicie:
nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w 2009 roku w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika za 2009r. /pracownika pod warunkiem przepracowania całego roku 2009;wypłacone zostaną wraz z wynagrodzeniem za kwiecień (do 10 maja br);
nagrody za wyniki finansowe I półrocza 2010r., pod warunkiem przepracowania tego czasu w AMP; wypłacone zostaną wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2010r.;
nagrody za wyniki finansowe 11 miesięcy 2010r. oraz prognozowane za cały rok 2010r. pod warunkiem przepracowania 11 m-cy na rzecz AMP; wypłacone zostaną z wynagrodzeniem za listopad br.
Nagrody za wyniki finansowe uruchomione zostaną w przypadku osiągnięcia założonego w biznesplanie wskaźnika EBIDTA - adekwatnie do czasu - za okres 6 i 11 miesięcy 2010. W przypadku przekroczenia powyższego wskaźnika - w listopadzie strony będą mogły przystąpić do negocjacji zwiększenia kwoty Funduszu Nagród za wyniki finansowe 11 miesięcy 2010r. oraz prognozowane za cały rok 2010r.
Z podstawy Nagród wykluczono wynagrodzenia i zasiłki za okres choroby oraz zasiłki z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, z wyjątkiem wynagrodzeń i zasiłków za okres choroby spowodowanej chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy, rekompensaty, odszkodowania, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, dodatki za instruktaż i szkolenie, wynagrodzenie ryczałtowe dla SIP oraz nagrody i dodatki jednorazowe w tym ekwiwalent za umundurowanie.
Pozostała po indywidualnym wyliczeniu dla pracowników wysokości nagród niewykorzystana część Funduszu Nagród przeznaczona została do dyspozycji Prezesa Zarządu w wielkości 30% oraz Dyrektora Zarządzającego - 70%.
Uzgodnienia dotyczące wypłaty nagród dotyczą także pracowników inkorporowanych oraz przyjętych w trybie art. 231 kp do AMP. W przypadku pracowników Zakładu Batory, którym udzielono urlopu bezpłatnego w trybie art. 1741 do obliczania nagrody brany będzie pod uwagę czas, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie w AMP, natomiast pracownicy podlegający procesowi wydzielenia będą mieli wypłacone nagrody proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w AMP.
Pieniądze, które pracownicy otrzymają w formie nagród zostały przyznane przez korporację ArcelorMittal. Propozycja Pracodawcy, by w Porozumieniu zawarty został zapis, iż powyższe nagrody całkowicie wyczerpują wszelkie dodatkowe świadczenia pieniężne dla pracowników spółki - po ostrej krytyce Jerzego Goińskiego oraz naciskach związków zawodowych - została wycofana.
"Solidarność" nie zgadza się z Pracodawcą, iż powyższe nagrody to wszystko, na co Zakład stać i będzie nadal dążyć do rozpoczęcia rozmów dotyczących podwyżek płac.12.04.2010
Rejestracja ZUZP.
Zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy co do zapisów

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach pismem z dnia 31 marca br. zawiadomiła Zarząd ArcelorMittal Poland SA o niezgodnościach występujących w podpisanym przez strony Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland SA.
Przedstawiciele PIP dopatrzyli się niezgodności w 12 punktach dokumentu, dotyczących m.in.
sposobu obliczania wymiaru czasu pracy,
regulaminu premii motywacyjnej,
przydziału i sposobu wydawania obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej
niezgodności z art. 233 kp, który nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikom środków higieny osobistej nie przewidując możliwości wypłacenia w zamian ekwiwalentu pieniężnego
zmian taryfikatora kwalifikacyjnego w formie protokołu dodatkowego
terminu wypłaty dodatku z okazji Dnia Hutnika (Mały Hutnik)
Za pisemną zgodą stron istnieje możliwość rejestracji Układu bez postanowień, w których stwierdzono niezgodności, natomiast w sytuacji braku zgody - strony Układu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma (zawiadomienie doręczono dn. 7 kwietnia) pod rygorem odmowy rejestracji Układu winny dokonać stosownych zmian w zapisach ZUZP.
Zmian zapisów ZUZP zakwestionowanych przez PIP dokonano w dniu 12 kwietnia br w Zespole Roboczym ds. ZUZP. Następnie poprawione zapisy ZUZP niezwłocznie zostaną przekazane do Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, co pozwoli na kontynuację dalszej procedury rejestracyjnej. (AS)
07.04.2010
Inauguracyjne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji .
Wybór Prezydium, pożegnanie odchodzących .

Inauguracyjne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland w dniu 4 kwietnia br. miało charakter szczególny. Na wstępie powitano grupę nowych członków MK wybranych na niedawnym VII Międzyzakładowym Zebraniu Delegatów "S", wybrano członków Prezydium MOZ "S" na nową 4 letnią kadencję, a w końcowej części uroczyście pożegnano tych, którzy zakończyli działalność w Międzyzakładowej Komisji lub przeszli na zasłużoną emeryturę.

Spotkanie miało mieć charakter zapoznania nowych członków MK z trybem i organizacją posiedzeń - szybko jednak przerodziło się w gorącą dyskusję na temat aktualnych wydarzeń w spółce.
Wśród tych, które bulwersują niezmiennie od trzech miesięcy pozostaje sprawa dotycząca pracowników byłego Zakładu Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych, których niektóre zaległości jak np. środki czystości, susz herbaciany i cukier sięgają IV kwartału ub. roku. Pracownicy maja też problem z realizowaniem ubrań roboczych, rękawic i innych środków BHP.
Szczególnie krytycznie do organizacji pracy odnoszą się pracownicy laboratorium przygotowania prób. Decyzja by korzystali z odległego o prawie 3 km głównego magazynu odzieżowego jest zupełnie nielogiczna a wręcz absurdalna, gdy najbliższy ich stanowiskom pracy jest magazyn na Walcowni Średniej.
Dlatego trudno się dziwić, że przeklinają autorów takiej poprawy organizacji pracy. Dotychczasowe pisma, a nawet spotkania by skłonić pracodawcę do zmian nie przynoszą rezultatu.
Sprawy nie rozwiązało też spotkanie robocze w tej sprawie z szefem BHP Wojciechem Kołaczem. Jak twierdzi Marian Owczarek z Komisji "S" Biura Jakości i Rozwoju Produktu - Pan Kołacz powoływał się na ustne informacje, uzyskane od członków Zarządu byłego ZBOŚiTH, że sprawa b. pracowników tej Sołki została załatwiona. Wyprowadzony z błędu - zobowiązał się o przedstawienie pisemnych dokumentów potwierdzających informacje uzyskane od Zarządu byłego ZBOŚiTH.
Sprawa ma też drugie dno. Pracodawca twierdzi, że pracownicy ci, nie są "podpięci" do systemu SAP. Magazyn nie wyda środków higieny osobistej ani ubrań, jeśli ich uprzednio nie zamówi. Nie zamawia, bo nie ma ich w systemie. Koło więc się zamyka.
Innym tematem poruszanym na Międzyzakładowej Komisji były sprawy płacowe. Jak twierdzą przewodniczący wydziałów i spółek - oczekiwania pracowników na jakąkolwiek formę, która spowoduje dopływ pieniędzy do budżetów domowych są bardzo duże.
Zdaniem wiceprzewodniczącego MOZ "S" Lecha Majchrzaka takie negocjacje płacowe mają już miejsce w niektórych podmiotach.
W spółkach Partner i Eko Partner pracodawca zaproponował możliwość wzrostu płac przez zwiększenia składników o charakterze motywacyjnym np. z możliwością wprowadzenie dodatkowych nagród za wyniki spółki lub z tytułu pozyskania nowych klientów. Pracodawca nie godzi się natomiast na propozycję związkową bezpośredniego wzrostu płac zasadniczych pracowników.
W innych spółkach, w których toczą się negocjacje płacowe, daje się odczuć wyczekiwanie pracodawców na decyzje, które zapadną w ArcelorMittal Poland (jz)

Jeśli chodzi o spółkę Eko Partner, w niedługim czasie zakończy ona zwoją działalność. Część pracowników zajmującym się sprzątaniem w grupie ok. 130 osób i ok. 25 osób z utrzymania stanu technicznego przejdzie spółek w grupie Impel wykonujących tego typu usługi.
Szereg zmian organizacyjnych, które mają miejsce w ArcelorMittal Poland nie są łatwe do zaakceptowania przez tych które ich dotyczą. Zawiedzeni czują się b. pracownicy spółki Manpower, którzy w ostatnim czasie przeszli do huty. Liczyli, że przy przejściu otrzymają wyższe wynagrodzenia.
Zmiany objęły dużą część pracowników Walcowni Blach Grubych Batory, która w skazana jest na zaprzestanie produkcji.
Tym pracownikom stronie związkowej udało się zabezpieczyć miejsca pracy w innych oddziałach ArcelorMittal oraz zagwarantować dotychczasowe warunki płacowe.

Podczas posiedzenia 35 osobowa Międzyzakładowa Komisja dokonała wyboru członków prezydium MOZ NSZZ "S". W jego skład weszli:
Lech Majchrzak, który będzie odpowiedzialny w związku za interwencje, płace i zatrudnienie;
Stanisław Szrek, któremu powierzono sprawy organizacyjne oraz socjalne;
Mirosław Nowak, do którego można zgłaszać się w sprawach prawa pracy, BHP oraz SIP.

Końcowym akcentem posiedzenia było uroczyste pożegnanie z tymi członkami "S" którzy zakończyli działalność w Międzyzakładowej Komisji lub przeszli na zasłużoną emeryturę.
W imieniu MK wszyscy otrzymali od przewodniczącego Solidarności Jerzego Goińskiego gorące podziękowania za pracę na rzecz organizacji oraz pamiątkowe statuetki. (jz)30.03.2010
Koordynacyjna "S" AMP wybrała władze na lata 2010-2014
Jerzy Goiński nowym przewodniczącym ZOK "S"AMP

We wtorek 30 marca br. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland SA odbyło się V Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland SA, która ogarnia swoim zasięgiem 5 MOZ-ów działających we wszystkich lokalizacjach AMP SA - Kraków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Świętochłowice i Chorzów.
Podczas roboczej części zebrania Delegaci na ZOK NSZZ "Solidarność" AMP SA wybrali nowego Przewodniczącego, którym został Jerzy Goinski - Przewodniczący MOZ-u dąbrowskiej Solidarności oraz Członek Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland SA z wyboru załogi. Dotychczas funkcję tą pełnił Przewodniczący krakowskiej "Solidarności" - Władysław Kieljan.
Wybrano także członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji ZOK, członków Zakładowej Koordynacyjnej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Gościem zebrania był Sanjay Samaddar - Prezes Zarządu AMP oraz Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny.
Podczas wystąpienia - Prezes przedstawił aktualną sytuację firmy oraz zaznaczył, iż jej priorytetem jest poprawa warunków BHP. Nawiązał także do wypadków, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w dąbrowskim oraz krakowskim oddziale spółki. W tych też oddziałach zorganizowane zostały audyty zapobiegające wypadkom śmiertelnym.
Niestety - na ok. 8 z 10 standardów przeciw wypadkom śmiertelnym (poza jednym, który wiąże się z bezpieczeństwem terenów kolejowych) we wszystkich na skali 1-5 oceniono nas na poziomie 0. W korporacji natomiast wymagany jest minimalny poziom 3. Zespół audytu był pod wrażeniem procedur, jakie są wdrażane w zakresie BHP, ale nie są one w pełni realizowane. Cała organizacja zatem pracuje nad poprawą bezpieczeństwa. Prezes aktualny poziom BHP uważa za największą porażkę firmy. Wiele nadziei wiąże się także z faktem, iż w Dąbrowie Górniczej uruchomiono produkcję na piecu nr 3. Na kwiecień i maj jest pełne obłożenie dla trzech polskich pieców i po raz pierwszy od 15m-cy - jak powiedział Prezes - czujemy ciśnienie, że musimy produkować i musimy mieć dobre wyniki.
Wiele nadziei wiąże się także z faktem, iż w Dąbrowie Górniczej uruchomiono produkcję na piecu nr 3. Na kwiecień i maj jest pełne obłożenie dla trzech polskich pieców i po raz pierwszy od 15m-cy - jak powiedział Prezes - czujemy ciśnienie, że musimy produkować i musimy mieć dobre wyniki.
Mamy dwa główne wyzwania: by na COS-ie nr 3 dziennie produkować 6 tys. ton slabów i produkować miesięcznie 200 tys. ton wyrobów gorąco walcowanych w Krakowie.
Po kryzysie ogólna produkcja spadła z 6 mln ton na 4 - a produkcja półproduktów zmalała do poziomu 0, co jest spowodowane brakiem nabywców na slaby, kęsy, kęsiska itp. poza naszą grupą. By wrócić do produkcji 6 mln. - jedynym sposobem wydaje się zwiększenie udziałów w rynku dla wyrobów długich i płaskich.
Nawiązując do Zakładu Batory - Samaddar poinformował, iż nie jest on zakładem konkurencyjnym w obecnej sytuacji, zatem jego przyszłość nie jest pewna. W związku z brakiem zamówień stworzono koncepcję, by zgodnie z art. 174 kodeksu pracy przenieść pracowników zakładu do zewnętrznej firmy Manpower na okres 3 lat na podobnych warunkach, na jakich pracują obecnie wraz z roczną gwarancję zatrudnienia. Jak powiedział - Chcielibyśmy ich wykorzystać na wszystkich innych obszarach naszej firmy, gdzie mamy braki. Takie działania pozwolą przywrócić pracę w Batorym gdy sytuacja dla blach poprawi się na rynku.
Zapytany o to, co uważa za swój dotychczasowy sukces pełniąc funkcję Prezesa AMP, a na jakim polu jest jeszcze najwięcej jego zdaniem do zrobienia - po raz kolejny podkreślił, iż słabym ogniwem w firmie jest BHP: Przede wszystkim musimy wykluczyć sytuacje, gdzie istnieje ryzyko - powiedział.
Drugim priorytetem jest poprawa jakości produktów i półproduktów na towar wysokowartościowy. Gdy zostaniemy tylko na runku dóbr będziemy zawsze narażeni na cykle koniunkturalne. Jeżeli chodzi o osiągnięcia natomiast - nie możemy mówić o sukcesie, gdy nie osiągamy stałych dochodów, profitów.
Cieszę się z procesu komunikacji, jaki mamy między sobą - kontynuował.
- Dziękuję za współpracę, cierpliwość za słuchanie z uwagę naszych koncepcji, pomysłów, które często zmieniały się.
Jerzy Parafiniuk dopytywał, czy ograniczanie kosztów przekłada się na stan BHP i wypadkowość. Zaznaczył także, iż brak jest remontów starych ciągów produkcyjnych (np. walcownia średnia w Dąbrowie Górniczej) oraz, że niskie zatrudnienie powoduje przemęczenie
pracowników i zwiększenie wypadków. Dociekał także, czy leasing pracowników jest tak tani w stosunku do bezpośredniego zatrudnienia w AMP.
Jak podkreślił Prezes - nie chcemy żadnych wypadków, ryzyka, które wynikałoby z redukcji kosztów. W związku z programami odejść, które miały miejsce w zeszłym roku - ograniczyła się produkcja w niektórych obszarach. Nowi pracownicy wymagają szkolenia.
Także wymagana będzie zmiana struktury organizacyjnej zakładu - zrównoważenie ludzi pracujących na urządzeniach i zapewniających utrzymanie.
Zdaniem Sanjay Samaddara - pracownik leasingowy niekoniecznie jest drogi, gdyż ta forma zatrudnienia pozwala przesuwać ludzi w obszary gdzie w danej chwili jest do wykonania praca. Elastyczność pracowników winna zatem przynieść więcej zysków.
Stanisław Stasielak z krakowskiego oddziału zainteresowany był dalszymi losami Spółki Arcelor Mittal Service Group, w której w zeszłym roku pracowało jeszcze ok. 2.200 osób, natomiast teraz pozostało ok. 1.200 pracowników. Słyszy się - jak mówił,
- iż są plany, by następną część załogi przenieść wraz z częścią majątku do AMP. Jaka jest zatem koncepcja w stosunku do całej Grupy Serwisowej?
Jak podkreślił Prezes - struktura utrzymania ruchu była zbyt obszerna. W 2009r. 5.500 pracowników było zaangażowanych w UR.

To olbrzymia liczba, zwłaszcza przy obniżeniu produkcji z 4 do 2 pieców. W związku z powyższym zrestrukturyzowano zatrudnienie w tym obszarze. Na dzień dzisiejszy nie umiemy na teraz powiedzieć, czy przyjęcie całej GS byłoby dobrym rozwiązaniem.
Związkowcy dopytywali także o zamkniętą linię elektrycznego powlekania w Krakowie, z której produkcja została przesunięta na zachód. Pomimo, iż stanowi ona najnowszy oddział w Krakowie (poza walcownią gorącą) - produkcja w nim pozostanie zawieszona z powodu braku zainteresowania rynku. Niestety Sanjay Samaddar rozwiał także wszelkie nadzieje na uruchomienia Wielkiego Pieca nr 4 w Krakowie - nie przewidujemy pracy na czterech wielkich piecach przez wiele lat. Nie widzę także możliwości przeznaczenia środków na piece, które nie zostaną uruchomione - zakomunikował. (AS)

Jerzy Goinski:
Po okresie wyrzeczeń czas na poprawę finansową pracowników

Miniona kadencja 2006-2010 była okresem wytężonej pracy Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej, co wiązało się m.in. z trudną sytuacją rynkową i powszechnie panującym kryzysem, który i w naszej firmie zbierał swoiste żniwo.
Przetrwaliśmy ten trudny okres kryzysu, w czasie którego zmuszeni byliśmy do podjęcia wielu niepopularnych wśród pracowników decyzji, ale właśnie podjęcie tych kroków pozwoliło nam przetrwać. Udało się również uniknąć drastycznych działań w obszarze pracowniczym.
W ramach ZOK-u uregulowanych zostało wiele spraw ważnych dla osób w firmie zatrudnionych - m.in. wypracowując treść nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP, a także rozstrzygnięto mnóstwo trudnych kwestii m.in. zatrudnieniowych na korzyść pracowników.
Patrząc w przyszłość - głównym zadaniem, jakie sobie stawiamy jest poprawa sytuacji finansowej pracowników.
Uważam, iż tak, jak firma zbliża się w swojej działalności do standardów europejskich - tak wynagrodzenia i uprawnienia pracownicze również winny nie odbiegać od wartości i standardów europejskich.
Skoro bezustannie daje nam się za przykład wydajność pracowników w zachodnich zakładach ArcelorMittal - powinniśmy otrzymać konkretną dla nas motywację, czyli takie wynagrodzenie, jakie dostają pracownicy zatrudnieni w zachodnich hutach korporacji.
Ten kierunek uważam za podstawowe działanie ZOK-u na najbliższą kadencję, czyli na lata 2010 - 2014.17.03.2010
Komisja Rewizyjna "S" dokonała wyboru

W dniu 17 marca br. nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej MOZ NSZZ "S" AMP - DG, zgodnie z ordynacją wyborczą wybrali ze swego grona przewodniczącego. W głosowaniu tajnym funkcję tą na kadencję 2010-2014 powierzyli Adamowi Oczkowskiemu.
Członkowie MKR pełnią dyżury w każdą środę w godz. 8:00-14:00 w budynku związkowym DAMM 4 pok. 5 tel. 63-7012.03.2010
Jerzy Goiński poprowadzi Solidarność w latach 2010- 2014
VII MZD "S" wybrało władze i określiło kierunki

W piątek 12 marca, podczas VII Walnego Zebrania Delegatów "Solidarności" Huty Katowice, ustępująca Międzyzakładowa Komisja i Komisja Rewizyjna złożyły sprawozdania ze swojej działalności. Delegaci ponownie powierzyli funkcję przewodniczącego związku - Jerzemu Goińskiemu.
Postanowiono, że nowa Międzyzakładowa Komisja będzie liczyć 35 osób.
Wybrano 5 osobową Komisję Rewizyjną oraz delegatów do regionalnych struktur związku.
Było to ważne zebranie, gdyż kończyło ono kadencję władz związku 2006-2010 oraz wybrani na wydziałach i w Spółkach Delegaci dokonali wyboru nowego zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland SA - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2010-2014.
VII MZD uświetnili zaproszeni goście - m.in. Stefan Dzienniak - Członek Zarządu AMP, Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny AMP, Bogdan Mikołajczyk - Dyrektor Oddziału Surowcowego, Jan Stokłosa - Prezes AM Service Group oraz Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Adam Ditmer - Szef Sekcji Krajowej Hutnictwa, Władysław Kielian - Przewodniczący "S" krakowskiego oddziału AMP, Jan Zawisło - "S" z Huty Królewskiej, Mieczysław Czarnecki - "S" oddziału w Sosnowcu i Andrzej Uglorz - "S" Świętochłowice.
Na wstępie delegaci i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć członków związku, którzy w okresie ostatniej kadencji odeszli z szeregów związku.
Jak podkreślił Stefan Dzienniak - związki zawodowe na równi z kierownictwem tworzą wartość i image firmy. Człowiek natomiast, a w szczególności człowiek z wiedzą i doświadczeniem, z kreatywnością oraz z systemem wartości - jest wartością dla firmy. Nawiązał także do kryzysu gospodarczego i że hutnictwo jest jednym z największych jego beneficjentów.
Andrzej Wypych podczas swojej wypowiedzi oświadczył, iż tak długo, jak wszyscy pracownicy będą walczyli o to, by ta firma przetrwała - tak długo związek zawodowy będzie miał podstawy by oczekiwać od zarządu i kierownictwa spełnienia ich nie tyle żądań, ale również oczekiwań. W odpowiedzi na liczne pytania Delegatów wyjaśnił aktualną sytuację mieszkań zakładowych - "w zeszłym roku sporządzone zostały listy osób chcących mieszkania wykupić i tym osobom mieszkania zostaną sprzedane. Pozostałe mieszkania zostaną oddane na zewnątrz. Jako, że AMP traci rocznie kilkanaście milionów złotych by wspomóc obsługę mieszkań - nie będzie tej działalności kontynuować".
Zdaniem Dyrektora - jeżeli ktoś nie chce wykupić mieszkania - powinien pogodzić się z rzeczywistymi kosztami jego utrzymania. W najbliższym czasie zatem mieszkania zakładowe zostaną przekazane firmom, które zechcą je kupić lub przejąć w administrowanie.
Odnośnie dalszej restrukturyzacji zatrudnienia oraz braku stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia Andrzej Wypych wyjaśnił, iż konieczne jest dostosowanie wielkości pracowników oraz wielkości produkcji do zapotrzebowania. Jak podkreślił Dyrektor - nie cieszy się z braku stabilizacji, ponieważ jej brak oznacza mniejszą efektywność pracowników. Zwrócił także uwagę na fakt, iż Zarząd AMP uzyskał z korporacji zgodę na przyjęcie w tym roku 71 nowych pracowników. To korporacja bowiem podejmuje decyzję o zatrudnianiu jakiegokolwiek pracownika. W ubiegłym roku przyjęta została grupa ok.60-70 osób. Po przedstawieniu struktury wiekowej zatrudnienia w AMP oraz przewidywanych odejść fachowców w przyszłych latach - Zarząd otrzymał zapewnienie, iż przedstawiane programy zatrudniania będą pozytywnie rozpatrywane przez korporację. Planowane jest także w tym roku przesunięcie podstawowych pracowników do AMP z firmy Manpower. Celem przygotowania do zawodu młodych osób, które miałyby podjąć pracę po odejściu doświadczonych pracowników - podjęto współpracę z dąbrowskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi (TZN) oraz krakowskimi szkołami średnimi i zawodowymi. AMP przekazał także miastu informacje o strukturze potrzebnych zawodów, by były tworzone odpowiednie profile klas.
Jeżeli chodzi o docenianie pracownika - zastosowany dotychczas system oceny pracowniczej nie sprawdził się, ponieważ - jak się okazało - przełożony nieumiejętnie oceniał pracowników. Niezbędne stają się w tym temacie szkolenia. Temat podwyżek natomiast pozostał do rozpatrzenia w trakcie negocjacji ze związkami zawodowymi, jednak aktualnie zdaniem Dyrektora Personalnego - sytuacja firmy na to nie pozwala.
Bogdan Mikołajczyk nawiązał do mających w ostatnim czasie dwóch wypadków śmiertelnych w AMP oraz innych zdarzeń zagrażających życiu pracowników. Podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo pracowników i zaapelował, by mieć na względzie dbałość o bezpieczeństwo pracy współpracowników.
Piotr Duda podziękował dąbrowskiej "Solidarności" za wsparcie i solidarność z Komisją Krajową i Zarządem Regionu. Przedstawił także bieżącą sytuację w firmach, które są objęte zasięgiem działania regionu śląsko-dąbrowskiego.
Przewodniczący zaznaczył także, jak ważnym jest rok 2010 - jest to rok 30-lecia związku, rok wyborów związkowych, samorządowych, oraz rok, w którym nastąpi beatyfikacja ks. Jerzego - naszego kapelana.
Podczas II części zebrania wybrano Przewodniczącego Związku, którym po raz drugi został Jerzy Goinski - dotychczasowy Przewodniczący i jednocześnie przedstawiciel Pracowników w Radzie Nadzorczej AMP.
Wybrano również skład Międzyzakładowej Komisji, Delegatów do Zarządu Regionu, do Regionalnej Sekcji Hutnictwa i Delegatów na Zakładową Organizację Koordynacyjną oraz Komisję Rewizyjną. Jak stanowi statut związku - Prezydium Związku wybrane zostanie na pierwszym zwołanym posiedzeniu MK, które wyznaczono na dzień 7 kwietnia br. AS

Uchwały VII MZD MOZ NSZZ "Solidarność"
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

Uchwała Programowa

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2010 - 2014.
§ 1.
VII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - mając na względzie wartości zapisane w Statucie NSZZ "Solidarność" - stwierdza, że w naszej działalności związkowej szczególne znaczenie ma zapewnienie szacunku i godności pracy ludzkiej, prawda oraz poszanowanie dla ludzkiej wolności i patriotyzmu. Te wartości będziemy pielęgnować i w oparciu o nie będziemy działać w rozpoczynającej się kadencji 2010 - 2014. Katolicka nauka społeczna pozostanie dla Nas nadal źródłem wiedzy, na której budować będziemy ład społeczny i etos pracy.
Program działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2010 - 2014. Nasz Związek przede wszystkim będzie dążył do :
1. Zapewnienia Członkom Związku wzrostu płac realnych odpowiednio do wzrostu gospodarczego kraju, sytuacji ekonomiczno - produkcyjnej pracodawców objętych zasięgiem naszego działania, doskonalenia indywidualnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
2. Prawnego zagwarantowania uprawnień pracowniczych Członków Związku poprzez utrzymanie, rozwijanie lub zawieranie nowych zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i innych porozumień regulujących zbiorowe stosunki pracy oraz doskonalenia umiejętności działaczy w zakresie tworzenia i negocjowania zakładowych układów zbiorowych pracy w celu objęcia jak największej ilości pracowników układami zbiorowymi,
3. Utrzymania dotychczasowych i rozwijanie kontaktów zewnętrznych w ramach struktur branżowych i terytorialnych naszego Związku, a także z samorządami lokalnymi i władzami państwowymi na wszystkich szczeblach,
4. Zacieśniania istniejących i nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie ArcelorMittal w Europie i na całym świecie oraz budowania i rozwijania wspólnej europejskiej i światowej reprezentacji związkowej w Grupie ArcelorMittal,
5. Egzekwowania prawa, przede wszystkim w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i związkowych,
6. Przeciwdziałania wszelkim próbom ograniczenia praw pracowniczych i związkowych, albo pozbawienia pracowników i ich rodzin dotychczasowych uprawnień socjalno - bytowych i coraz powszechniejszemu dążeniu pracodawców do maksymalizacji zysków kosztem zatrudnionych pracowników,
7. Dalszego budowania wysokiej pozycji i siły naszej Organizacji Związkowej, w tym niezależności organizacyjnej i finansowej,
8. Pozyskiwania nowych Członków Związku, a zwłaszcza ludzi młodych rozpoczynających karierę zawodową,
9. Wzmacniania i doskonalenia na wszystkich poziomach naszej struktury organizacyjnej
10. Maksymalnego wykorzystania szkoleń w celu podwyższania i nabywania nowych umiejętności przez działaczy naszych struktur wewnętrznych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie, tj. z dniem 12 marca 2010 roku.

Inne uchwały:

" W sprawie przyjęcia i udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej MOZ NSZZ "S" - Mittal Steel Poland S.A. - Dabrowa Górnicza z działalności w kadencji 2006-2010

" W sprawie przyjęcia i udzielenia absolutorium Międzyzakładowej Komisji i Prezydium MOZ NSZZ "S" Mittal Steel Poland S.A. z działalności w kadencji 2006-2010

" W sprawie uroczystych obchodów 30 rocznicy podpisania "Porozumień Katowickich" i powstania NSZZ "Solidarność".

" W sprawie powołania Prezydium MOZ NSZZ "S" Mittal Steel Poland - Dąbrowa Górnicza.

" W sprawie zmiany nazwy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Mittal Steel Poland S.A., NSZZ "Solidarność" - Dąbrowa Górnicza na Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "S" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

" W sprawie oddelegowania raz na kwartał pracownika Redakcji Wolnego Związkowca w teren w celu zebrania informacji z tzw. "pierwszej ręki".

" W sprawie upoważnienia MOZ NSZZ "S" do uroczystych obchodów beatyfikacji Kapelana Hutniczej Solidarności - ks. Jerzego Popiełuszki.10.03.2010
Bezpłatne urlopy i konieczność pracy u nieznanego pracodawcy

W związku z sytuacją, w jakiej aktualnie się znajduje Walcownia Blach Grubych Batory - brakiem rentowności spowodowanej zastojem w zamówieniach - Zarząd podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji w tym oddziale. By rozwiązać zaistniały problem i jednocześnie zminimalizować koszty społeczne podjęto decyzję o udzielaniu pracownikom WBG Batory bezpłatnych urlopów, podczas których mieliby wykonywać pracę na rzecz tzw. "nowego Pracodawcy" w innych lokalizacjach AMP.
W okresie tego urlopu pracownicy WBG Batory będą mieli dwie umowy o pracę: dotychczasową umowę o pracę na czas nieokreślony z AMP oraz umowę o pracę na czas określony z "Nowym Pracodawcą", który ma być wkrótce wyłoniony w drodze przetargu.
Aktualnie w "Batorym" zatrudnionych jest ok. 260 osób, z czego ok. 120 osób ma przejść pracy w Dąbrowie Górniczej (ok.80 do ZWP i ok. 40 na pozostałe wydziały), grupa ok. 30 pracowników ma przejść na stałe do Floriana w Świętochłowicach, natomiast pozostałe osoby mają dokończyć realizację kontraktów w WBG Batory, po czym również mają przejść na inne wydziały produkcyjne we wszystkich lokalizacjach AMP.
Kontrowersyjnym jest jednak fakt, iż tożsamość "nowego Pracodawcy" (tak też jest określonym w porozumieniu, które pracownicy podpisują) nie jest na dzień dzisiejszy znana zainteresowanym pracownikom, a większość pracowników już podpisała stosowne "Porozumienie.", które zawierane jest na okres od 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2013r.
W podpisywanym "Porozumieniu" zawarte zostały gwarancje ze strony AMP, dające pewne poczucie bezpieczeństwa. Nurtujące pracowników kwestie wyjaśnione zostały także na spotkaniu administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP, które odbyło się 15 marca. Stronę Pracodawcy na powyższym spotkaniu reprezentował: Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych oraz Cezary Koziński - Główny Specjalista Zespołu Współpracy Społecznej. MOZ NSZZ "Solidarność" MSP SA - DG reprezentował natomiast Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący ds. Płac i zatrudnienia oraz Adam Tobor - Przewodniczący Komisji działającej w "Batorym", a także Mieczysław Czarnecki - Przewodniczący "S" w sosnowieckim oddziale AMP.
Istotnym jest, iż podpisywana przez pracowników umowa będzie umową o pracę na czas określony, czyli na czas udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, a okres ten wliczać się będzie do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w AMP. Na wniosek pracownika nowy pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę na czas nieokreślony. Przez nim. 24 m-ce pracownik u nowego pracodawcy będzie otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż dotychczasowe, które obliczane będzie wg zasady brutto = brutto, a zaległy urlop taryfowy będzie mógł być wykorzystany w nowym podmiocie gospodarczym.
Jeżeli chodzi o nagrody jubileuszowe - w okresie 24 miesięcy urlopu bezpłatnego będą one wypłacane w kwotach wynikających z zasad obowiązujących w tym zakresie w AMP, natomiast Karta Hutnika będzie wliczona w wynagrodzenie brutto pracownika, a po powrocie do AMP - wg zasad obowiązujących w ArcelorMittal Poland wraz z uwzględnieniem okresu zatrudnienia u nowego Pracodawcy.
W bieżącym roku świadczenia socjalne realizowane będą wg Regulaminu ZFSS AMP, natomiast w kolejnych latach będą one realizowane wg Regulaminu ustalonego w nowym podmiocie gospodarczym.
Nowy Pracodawca zobowiązany został także do zawarcia z PZU Życie umowy ubezpieczenia grupowego na identycznych zasadach jak obecnie obowiązujące w AMP. W związku z brakiem możliwości kontynuowania PPE u nowego Pracodawcy(brak programu PPE), wysokość wynagrodzenia pracownika zostanie zwiększona o równowartość składki podstawowej na PPE w wysokości średniej z ostatnich 6 miesięcy.
Pracownikom zapewnione również będą środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze oraz uprawnieni będą do otrzymywania posiłków profilaktycznych wg zasad obowiązujących w AMP.
ArcelorMittal Poland SA gwarantuje powrót do pracy po zakończeniu urlopy bezpłatnego za wyjątkiem sytuacji, gdy w okresie tego urlopu nowy Pracodawca rozwiąże z Pracownikiem umowę o pracę: z przyczyn niedotyczących pracowników; w trybie art. 52 KP lub art. 52KP; na zasadzie porozumień stron - art. 30 §1 pkt 1 KP. W każdym przypadku po powrocie z urlopu bezpłatnego do AMP, w sytuacji, gdy podczas pracy u nowego Pracodawcy wynagrodzenie jego zostanie obniżone - pracownik otrzyma wynagrodzenia zasadnicze nie mniejsze niż posiadane w AMP przed dniem udzielenia urlopu bezpłatnego.
ArcelorMittal Poland S.A. zapewnia, iż w przypadku posiadania przez Pracowników ograniczeń zdrowotnych - nowy Pracodawca podejmie starania celem zaoferowania Pracownikom odpowiedniego miejsca pracy. Nowy Pracodawca zobowiązany został do zapewnienia pracownikom bezpłatnego dowozu do nowego miejsca pracy lub pokrycia dodatkowych kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy wg stawek za kilometr przebiegu pojazdu obowiązujących przy eksploatacji samochodów prywatnych dla celów służbowych.
Pracownik ma prawo rozwiązać z nowym Pracodawcą umowę o pracę za wypowiedzeniem, co skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy z AMP.
Jako, iż dodatkowym uzgodnieniem jest bieżące monitorowanie realizacji powyższych ustaleń przez organizacje związkowe działające w AMP - prosimy osoby zainteresowane o przekazywanie informacji w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości ze strony obu Pracodawców.

(AS)01.03.2010
Spór Zbiorowy w MP Services - Manpower

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" przy MP Services sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej wchodzi z dniem 1 marca 2010 w spór zbiorowy z Pracodawcą tj.- Zarządem MP Services Sp. z o. o. - zgodnie z Art. 1 ustawy z dn. 31 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55 póz. 236 z późniejszymi zmianami)
Przedmiotem sporu zbiorowego z Pracodawcą jest nie spełnienie postulatu podwyżki płacy zasadniczej średnio o 340 zł. brutto dla każdego pracownika MP Services od miesiąca lutego b.r.
Powyższy postulat został zgłoszony do realizacji ponownie 9 lutego 2010r., lecz Pracodawca do chwili obecnej nie podjął żadnych rozmów w tej sprawie.
Reasumując, wszczęcie sporu zbiorowego przez stronę związkową jest w tym przypadku w pełni uzasadnione. O tej decyzji Komisja powiadomiła Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Katowicach oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Komisja apeluje do wszystkich pracowników MP Services o poparcie powyższego postulatu płacowego.

W imieniu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy MP Services podpisali: Waldemar Sikora, Marek Pezda, Mariusz Pluta, Tomasz Toborek i Marcin Jędrzejczak

(AS)29.02.2010
Na spotkaniu załogowym w Zakładzie Energetycznym ZEN
Zapowiedź wypowiedzenia Zbiorowego Układu?

W Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. 29 lutego odbyło się spotkanie załogowe, które poprowadził Prezes Zarządu - Marek Pietraszczyk. Na spotkaniu ze strony Właściciela - Chemoservis-Dwory S.A. obecny był również Grzegorz Dobrowolski, a MOZ NSZZ "Solidarność" reprezentował Przewodniczący dąbrowskiego oddziału - Jerzy Goinski.
Podczas zebrania Prezes Zarządu przedstawił trudne realia, z którymi firma boryka się już od lat, a jako nadzieję na poprawę sytuacji spółki podał planowane uruchomienie drugiego pieca ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
Nawiązując do struktury wiekowej obecnych pracowników - Prezes wielokrotnie zaakcentował, iż firmie potrzebne jest przyjęcie nowych, młodych pracowników, a jako, iż koszty pracy zatrudniania tych osób na zasadach obowiązującego Układu Zbiorowego Pracy byłyby zbyt wysokie dla Spółki - Zarząd postanowił dotychczasowy Układ wypowiedzieć.
Zaznaczył jednak, iż dla dotychczasowych pracowników wszelkie uprawnienia, które obecnie mają - zostaną zachowane, natomiast nowi pracownicy będą zatrudniani na innych warunkach. Marek Pietraszczyk jednocześnie zadeklarował, iż na przełomie lutego i marca br. przedstawi propozycję Regulaminu wynagradzania dla pracowników Spółki ZE ZEN.
Niestety, na liczne pytania obecnych na spotkaniu pracowników - nie zadeklarował podwyżek w 2010 r., jednak - jak zapewnia - dąży do uruchomienia w Spółce premii motywacyjnej. Ponadto poinformował o podpisaniu umowy gwarantującej uzupełnianie obsad w AMP w rejonie śląsko-dąbrowskim Spółki przez pracowników Spółki ZEN.
Jako, iż sytuacja firmy została przez prezesa przedstawiona jako bardzo trudna i z tą opinią boryka się już od lat - Jerzy Goinski przypomniał snute plany przez Zarząd ZE ZEN przed przejęciem Spółki przez ChemoService-Dwory SA, które zapewniały firmie stabilizację i ciągły rozwój.
Oburzenie nie tylko przedstawicieli Solidarności, ale także pozostałych pracowników obecnych na zebraniu wywołał fakt, iż Prezes Pietraszczyk w zeszłym roku wychwalał zatrudnionych pracowników jako świetnych fachowców, a podczas obecnego spotkania załogowego wielokrotnie zwracał uwagę na wiek pracowników i konieczność "odmłodzenia firmy".
Pracownicy Spółki stanowczo zaprotestowali przeciw działaniom Zarządu zmierzającym do wypowiedzenia obowiązującego ZUZP oraz wyrazili swoje niezadowolenie wobec sposobu zarządzania firmą. Od lat bowiem słyszą o pokrywaniu strat wynikłych z przeprowadzonych w Spółce reorganizacji zatrudnienia. Ile lat jeszcze i czy to jest rzeczywisty powód ciągłych strat firmy? - pytali.
- A może trzeba poszukać nowego rynku a nie bazować i być całkowicie zależnym od AMP?
Jerzy Goinski poinformował zebranych, iż "Solidarność" wystąpiła do Zarządu firmy z inicjatywą zawarcia nowego ZUZP, co oznacza, iż do podpisania nowego Układu Zbiorowego Pracy - nadal obowiązywał będzie dotychczasowy.

(AS)28.02.2010
WIPRO dolicza uprawnienia do wynagrodzenia zasadniczego

Spotkanie przedstawicieli Wipro Poland - nowego Pracodawcy dla przejętych pracowników ze Spółki ArcelorMittal Eastern Europe Shered Service Center Sp. z o. o. z przedstawicielami związków zawodowych działających w firmie odbyło się 8 lutego br. Celem spotkania były negocjacje i omówienie warunków finansowych i socjalnych przejęcia pracowników AM EE SSC, a prowadzili je - ze strony Pracodawcy: Michał Szot - HR Manager, Ewa Szrobosz - HR Executive oraz Radca Prawny - Konrad Wiliczkiewicz oraz strona związkowa - w imieniu NSZZ "Solidarność" - Wiceprzewodniczący ds. płac i zatrudnienia - Lech Majchrzak oraz Przewodnicząca Komisji działającej w Spółce - Teresa Mazurkiewicz.
Podczas spotkania omówione zostały różnice pomiędzy Regulaminem wynagradzania stosowanym w AM EE SSC a Regulaminem Wynagradzania w Spółce Wipro, które okazały się dość znaczące na niekorzyść przejmowanych pracowników. Jako, iż Pracodawca nie zgodził się na propozycję Związków przeniesienia korzystniejszych rozwiązań do Regulaminu Wynagradzania Wipro - uzgodniono, iż dotychczasowe uprawnienia z tytułu dodatku stabilizacyjnego, Małego Hutnika, premii i nagród zostaną doliczone do wynagrodzenia zasadniczego każdego przejmowanego pracownika. Pozostałe uprawnienia natomiast, wynikające z dotychczas obowiązującego pracowników Regulaminu zostaną wpisane do indywidualnych porozumień zmieniających warunki płacy i pracy z pracownikami tj. do indywidualnych umów o pracę i staną się ich integralną częścią na czas nieokreślony. Ustalono, iż wzór porozumienia zmieniającego pracy i płacy, jakie będzie proponowane pracownikom - zostanie uprzednio przekazany związkom zawodowym.
Uzgodniono także ujednolicenie postanowień dotyczących limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym przez zrównanie nadgodzin w Regulaminie Pracy Wipro dla obydwu zakładów: we Wrocławiu i w Dąbrowie Górniczej do 416 godzin w roku.
Analizie pracodawcy poddany został również wniosek związków zawodowych dotyczący kontynuacji przez Wipro kursów języka angielskiego dla przejmowanych pracowników w godzinach pracy i na koszt Pracodawcy. Ponadto związki zawodowe zgłosiły postulat do Regulaminu Pracy Wipro dotyczący możliwości zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych.

(AS)24.02.2010
Na Międzyzakładowej Komisji .
O gorących tematach na Zespole Roboczym

Zebranie Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland DG w środę 24 lutego było ostatnim zwyczajnym tego gremium w upływającej kadencji. Większość relacji, które przedstawili przewodniczący dotyczyła zakończonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i wyborów do Komisji wydziałowych oraz Spółek na kadencję 2010-2014. Podczas zebrań wybierano też delegatów na VII MZD "S", które odbędzie się 12 marca br.
Niemal we wszystkich wystąpieniach, tematem, który nie przestaje bulwersować pracowników jest konieczność osobistego rozliczenia z Urzędem Skarbowym z sumy zwróconych im przez Pracodawcę składek zdrowotnych od Karty Hutnika.
Jak mówili przewodniczący - liczą, że uda się tą kwestię pozytywnie załatwić, wiążąc duże nadzieje z wystąpieniem organizacji związkowych do prezesa Zarządu AMP - Sanjay Samaddara w tej sprawie. Obecnie część pracowników otrzymała już wyliczenie o wysokości należności do zapłacenia i nie ukrywają, że mają poważny problem z realizacją, bo większość nie dysponuje oszczędnościami.
Nie były to jedyny temat, który niepokoi pracujących.
W spółce "Consensus" pracownicy obawiają się o miejsca pracy. Sytuację firmy oceniają jako złą i wysoce niepewną. Nie wiedzą jakie zmiany wprowadzi nowy schemat organizacyjny - czy będą zwolnienia? Tego najbardziej obawiają się pracownicy z długim stażem, którym zostało jeszcze parę lat do emerytury.
Na wydziale Tokarni Walców powodem do satysfakcji jest bezwypadkowa praca od ponad trzech lat (1230 dni). Nie wszystko jest powodem do zadowolenia. Zatrudnieni na wydziale Składu Wyrobów Gotowych przeklinają warunki w jakich przyszło im pracować w zimę. Dziurawe dachy i brak ogrzewania spowodowały, że pracownicy wykonywali zadania w arcytrudnych warunkach niskich temperatur.
Niskie temperatury dały się we znaki pracownikom innych wydziałów. Taki problem mają pracownicy magazynów. Przy niesprzyjającej aurze dochodzi do zalewania materiałów. Przyczyną są dziurawe dachy.
Na wydziale Tokarni Walców i Składzie Wyrobów Gotowych występują duże braki w obsadach. Kierownictwo zapowiada uzupełniania brygad pracownikami Manpowera.
Komisja wystosowała pismo do dyrektora Andrzeja Węglarza - przewodniczącego Zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania odwołań od zatwierdzonych wykazów prac o szczególnym charakterze - o uwzględnienie w wykazie niektórych stanowisk uprawniających do emerytur pomostowych - tokarza kalibrownika. Podobne wystąpienia zapowiadają Komisje Kontroli Jakości (ZJ) i na Walcowni Dużej.
Na Walcowni Średniej problemem pozostaje sprawa awansów brygadzistów na mistrzów. Niektórzy wyróżnieni stracili na tej operacji nawet tysiąc złotych. Sprawa jest ewidentna i miała być od ręki załatwiona. Okazuje się, że w dalszym ciągu zgłaszają się ci, którym zaproponowano awans, który oznacza dla nich kilkaset złotych "w plecy".
Jest pozytywna wiadomość ze spółki Partner Elektra. Po raz pierwszy od wielu miesięcy pracownicy otrzymali pełną premię. Teraz czekają na przejęcie firmy przez Partner Service. Liczą, że odbędzie się to z korzyścią dla domowych budżetów.
Najczęściej wywoływanym tematem są płace. - - Nasze dochody są coraz niższe. Od 2 lat mówi się, że mamy kryzys. A przecież wykonujemy zadania - mówią pracownicy. Tego problemu nie mają spółki niezależne od AMP.
Np. EC wypracowała zysk ok. 10 mln zł. Część - zdaniem Komisji Wydziałowej powinna być przeznaczona na nagrody dla pracowników. W spółce prowadzone są rozmowy na temat wzrostu płac. Wiele wskazuje, że pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w br.
W spółce "Wodnej" trwa analiza stanowisk i charakteru pracy pod względem szkodliwości. Pracownicy otrzymali premię za styczeń br. i naciskają na organizacje związkowe, by podjęły rozmowy z Zarządem w sprawie wzrostu wynagrodzeń.
W spółce AM Service Group brygady kończą remont wielkiego pieca i przygotowują do uruchomienia. Po ubiegłorocznych odejściach na programy dobrowolnych odejść są duże braki w zatrudnieniu pracowników produkcyjnych.
Tematem nadal gorącym są sprawy dotyczące pracowników inkorporowanych do ArcelorMittal
- Mimo zapewnień pracodawcy, że wszystko przebiega sprawnie wiele spraw szwankuje - mówił wiceprzewodniczący "S" ds. płac i zatrudnienia Lech Majchrzak. Są problemy z ubraniami, butami i środkami ochrony osobistej. Pracownicy sygnalizują problem z przeliczeniem płacy podstawowej. Część pracowników czuje się pokrzywdzona, bo - jak mówią - mają niższe płace zasadnicze niż w spółce przed inkorporacją.
Sprawy te przedstawiłem podczas posiedzenia Zespołu Roboczego 18 lutego. Spotkanie miało burzliwy przebieg. Zgłosiliśmy ponowny wniosek, aby tym pracownikom wyliczyć płacę zasadniczą na poziomie jaką miał dany pracownik w spółce. Spotkaliśmy się z natychmiastowa ripostą, że spowoduje to wzrost wynagrodzeń i funduszu płac.
Zgłosiłem też sprawę urlopów zdrowotnych. Mam sygnały, że pracownicy naszego oddziału nie mogą z nich korzystać ponieważ Pracodawca nie dopełnił formalności i nie wydał aneksu do Zarządzenia w sprawie urlopów zdrowotnych za 2009 rok.
Poruszyłem sprawę nowych schematów organizacyjnych m. in. w ZJ i ZU a także wydziałów produkcyjnych. Zainteresowały nas wprowadzone korekty. Dlatego zażądaliśmy wyjaśnienia co oznaczają pojęcia "załoga ruchoma". Wyjaśniono nam, że może chodzić o pracowników spółki Manpower. To oznacza, że w strukturach zatrudnienia w zakładach produkcyjnych planuje się zatrudnienie poprzez tą firmę.
Zażądałem też wyjaśnień w sprawie obsad absencyjnych. W każdym z wydziałów założono obsadę absencyjną na poziomie 0. Zadałem więc pytanie - czy pracownicy w ogóle będą korzystać z urlopów wypoczynkowych?
Czy pracodawcy nie biorą pod uwagę zwolnień lekarskich?
Zażądałem też wyjaśnień dotyczących awansów brygadzistów na funkcję mistrza. Ich wynagrodzenie ma być tak przeliczone, aby nie nastąpiło obniżenie płacy, łącznie z dodatkiem brygadzistowskim. Odrębnym tematem jest kwestia przeliczeń pracowników awansowanych ze stanowiska brygadzisty w systemie 4-brygadowym na stanowisko mistrza zatrudnionego w systemie jednozmianowym. Osiągnęliśmy szczyt absurdu, kiedy awans pociąga za sobą stratę 1/3 wynagrodzenia. Przedstawiciel Pracodawcy stwierdził, że nie może być sytuacji, iż te osoby otrzymują 100 proc. rekompensaty dodatku 4-brygadowego. Jego zdaniem - wypacza to sens pracy w tym systemie. Natomiast nie wykluczono częściowej rekompensaty utraty dodatku 4-brygadowego.
Porównywano by średnią płacę zasadniczą w grupie w danym obszarze i pracownika awansowanego. W grę wchodziłaby ewentualnie częściowa rekompensata w postaci zmiany płacy zasadniczej do średniego poziomu w grupie mistrzów w tym obszarze.
Do zgłaszanych tematów pracodawca odniesie się na kolejnym spotkaniu Zespołu Roboczego w dniu 2 marca. Mam nadzieję, że te sprawy zostaną definitywnie uregulowane i załatwione.
Lech Majchrzak odniósł się tez do podpisanego 25 stycznia ZUZP dla pracowników AMP.

- Do przesłanego do rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy Układu, Inspekcja zgłosiła łącznie 17 uwag. Dotyczą one upoważnień i zaświadczeń. Np. zażądano od Pracodawcy oświadczenia, że ArcelorMittal Poland jest następca prawnym takich form jak PHS, Ispat Polska Stal i Mittal Steel Poland S.A. oraz, że nie było przejścia tych pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Natomiast organizacje związkowe miały wyznaczony termin uzupełnienia dokumentów rejestracyjnych. Zgodnie z przepisami prawa, wystarczy, że organizacja reprezentatywna podpisze układ. My oczywiście jesteśmy organizacja reprezentatywną, z tego co wiem - jedyną w AMP.

Według najnowszych informacji, Państwowa Inspekcja Pracy odmówiła rejestracji ZUZP dla pracowników AMP S.A. ze względu na fakt, że Układ podpisały dwie organizacje związkowe nie spełniające wymogu Zakładowej Organizacji Związkowej AMP - tj. Komisja MZSZZ "Solidarność 80'' Pracowników HK S.A. oraz ZZ "Kadra" Huty Katowice Walcowni Blach Grubych Batory w Chorzowie.
Jak wyjaśnia Pracodawca - powtórne podpisanie Układu bez w/w Organizacji Związkowych odbywa się od 2-8 lutego br.
Organizacje Związkowe, które w powyższym terminie nie podpiszą ZUZP nie będą Stroną Układu.


W związku z pytaniami pracowników w sprawie zakwalifikowania stanowisk uprawnionych w AMP do emerytur pomostowych - Lech Majchrzak wyjaśnia. - O tym czy stanowisko zostało ujęte w wykazie, pracownik może sprawdzić na podstawie paska wynagrodzeń. Jeśli w pozycji - "składka na Fundusz Emerytur pomostowych" widnieje OO - oznacza to, że pracodawca nie odprowadza składki dla tego pracownika a jego stanowisko pracy nie jest uwzględnione w wykazie stanowisk pracy uprawniających do emerytury pomostowej. Jeśli ktoś uznaje, że wykonuje pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze ma prawo się odwołać. Zgodnie z pismem okólnym nr 7/2009 DK z 18.12.2009r. pracownik powinien złożyć pismo do przewodniczącego Zespołu zadaniowego w tej sprawie - Dyrektora Andrzeja Węglarza. W tym względzie oferujemy członkom Solidarności szeroką pomoc.

(jz)23.02.2010
Na Zespole Płacowym
Rozliczenie podatkowe konfliktuje strony

23 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Płacowego ArcelorMittal Poland SA., w którym ze strony pracodawcy uczestniczyli: Cezary Koziński - Gł. Specjalista Zespołu Współpracy Społecznej, Bogusława Łapaj - Szef Działu Kadr i Zarządzania Funduszem Płac, Maciej Oszuścik - Gł. Specjalista ds. Kadr i Płac.
MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału reprezentował Przewodniczący Związku - Jerzy Goinski.
Głównym tematem, wokół którego zebranie się toczyło był zwrot składki ZUS-owskiej z Karty Hutnika i związane z tym rozliczenie podatkowe wywołujące wśród pracowników, którzy zwroty otrzymali - liczne niepokoje. Dzisiaj bowiem wiadome jest, iż każdy pracownik będzie musiał zapłacić ok. 30% podatku z całości otrzymanej kwoty. Wiedzy takiej jednak pracownicy nie mieli od początku uzyskiwania zwrotów od Pracodawcy, wobec czego nie zabezpieczyli odpowiedniej kwoty na rozliczenie z Urzędem Skarbowym. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ - jak każdemu jest wiadomo - indywidualnego rozliczenie podatkowego (PIT) należy dokonać do 30 kwietnia br. i co się z tym wiąże - wpłacić wynikły ze zwrotu składki ZUS-owskiej podatek, co stanowi nie mały wydatek dla każdego budżetu domowego.
Jako, iż zaistniała sytuacja jest wynikiem zaniedbania Pracodawcy - związki zawodowe wystąpiły o wypłacenie każdemu byłemu i obecnemu pracownikowi rekompensaty w wysokości 2.500zł najpóźniej z wynagrodzeniem za marzec br.
Niestety, Pracodawca uważając, iż dopełnił wszelkich prawnych formalności w powyższej kwestii nie wyraził zgody na wypłacenie powyższej rekompensaty.
Zdaniem obecnych na spotkaniu związkowców - reprezentowana przez Pracodawcę postawa ewidentnie lekceważy istotne dla pracownika sprawy i jego samego. Moralnym bowiem obowiązkiem było - jak stwierdził Jerzy Goinski - przekazać pracownikowi, jakie będą konsekwencje związane z przeprowadzoną przez Pracodawcę procedurą zwrotów.
Jako, iż tak się nie stało, i by zapobiec sytuacji, iż 38 tysięcy ludzi może dokonać błędnego rozliczenia podatkowego (mogą nieświadomie dopuścić się oszustwa podatkowego) - związkowcy naciskali, by jednak sytuację tą rozwiązać w sposób korzystny dla pracowników. Pojawiły się propozycje, by pieniądze te wypłacić pracownikom w innej formie. Jako, iż Pracodawca zanegował powyższy pomysł przedstawiciele pracowników wystąpili z innymi sugestiami rozwiązania problemu. Ostatecznie Cezary Koziński oświadczył, iż Pracodawca przeanalizuje możliwość opracowania i dystrybucji pisma, którym pracownicy indywidualnie mogliby się zwrócić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego o umorzenie dla części podatku. Aktualnie jednak Służby kadrowe wydają każdemu pracownikowi pisemną informację nt wielkości kwoty, z której winien rozliczyć się w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak zaznaczono - w szczególnej sytuacji znajduje się grupa osób, która do dnia dzisiejszego zwrotu od AMP nie odebrała, ale zgodnie z ordynacją podatkową, jako iż są to pieniądze postawione w dyspozycji przez Pracodawcę - ich niedoszli adresaci również winni podatek zapłacić.
Reprezentujący pracodawcę Cezary Koziński na wysuwane zarzuty związkowców wielokrotnie powtarzał, iż "Pracodawca nie jest doradcą podatkowym pracowników", ale czy Pracodawca dbający o swoich pracowników nie zyskałby w oczach załogi? Tym bardziej, że ma do dyspozycji profesjonalną Kancelarię Prawną. Dlaczego zatem nie dba o rzetelne załatwienie sprawy również dla swoich pracowników?
Jako, że nie ustalono satysfakcjonujących rozwiązań - przedstawiciele wszystkich obecnych na Zespole Płacowym związków zawodowych wystosowali pismo do Zarządu AMP, w którym żądają spotkania z całym Zarządem Spółki w dniu 1 marca.
Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie niewłaściwego przeliczania pracowników przejmowanych przez AMP ze spółek oraz kwestie różnic premii dla pracowników oddelegowanych. Maciej Oszuścik wyjaśnił sytuację pracowników inkorporowanych, którzy nie otrzymali konkretnych przydziałów - nie wiedzą gdzie konkretnie pracują, ani pod kogo podlegają, skąd pobrać odzież ochronną. Te osoby są objęte czteroelementowym procesem. W połowie lutego został wdrożony w firmie nowy schemat organizacyjny, zgodnie z którym ci ludzie zostaną już przypisani do konkretnych komórek organizacyjnych na wniosek ich kierowników. Jak zaznaczył - od 1 marca winno być już wszystko ostatecznie uporządkowane.
O dalszym przebiegu sytuacji i podjętych działaniach celem rozwiązania zaistniałego problemu będziemy na bieżąco Państwa informować.

(AS)19.02.2010
Nowa umowa żywieniowa zaważy o losach Consensusu

W piątek 19 lutego podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego - członkowie NSZZ Solidarność w spółce Consensus spotkali się z Jarosławem Sojką - Prezesem Zarządu. Na spotkaniu obecny był również Jerzy Goinski - Przewodniczący Związku oraz Elżbieta Akseńczyk - Przewodnicząca Komisji działającej w Spółce.
Prezes Jarosław Sojka poinformował zebranych o bieżącej sytuacji Spółki oraz planach na najbliższe miesiące. Od 1 kwietnia ma bowiem zacząć obowiązywać nowa Umowa Żywieniowa, dzięki której Consensus obejmie modelem żywienia ArcelorMittal Śląsk (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów i Świętochłowice).
Wprowadzone zostaną dwa rodzaje posiłków: profilaktyczne oraz abonamentowo-regeneracyjne. W związku z wprowadzanymi zmianami niezbędne staje się dostosowanie kosztów ponoszonych przez Spółkę do nowych warunków jej funkcjonowania.
Jako, iż już od pewnego czasu wśród pracowników rozprowadzane są bardzo niepokojące opinie nt. dalszego funkcjonowania Spółki oraz polityki jej zatrudnienia - członkowie związku mieli możliwość zweryfikowania tych informacji.
Jak oświadczył Prezes Sojka - Zarząd nie planuje wypowiedzenia ZUZP (rozważa zawieszenie jednego z zapisów), nie ma zamiaru obniżać pracownikom Spółki wynagrodzeń, ale dopuszcza możliwość redukcji zatrudnienia - na dzień dzisiejszy nie znana jest jeszcze jego skala, ani czas. Podjęcie wszelkich działań w powyższym zakresie uzależnione jest od funkcjonowania nowego modelu żywienia.
Elżbieta Akseńczyk zwróciła uwagę na fakt, iż skoro Spółka rozpocznie żywienie w innych oddziałach ArcelorMittal - niezbędne stanie się pozyskanie nowych pracowników, a nie zwolnienia aktualnie zatrudnionych. Jak wyjaśnił Prezes - pomimo zyskania nowego zakresu rynku - nie ma gwarancji, że zwiększy się ilość wydawanych przez firmę posiłków. Aktualnie bowiem ArcelorMittal nie podał żadnych danych dotyczących przewidywanej wielkości zatrudnienia, którą Consensus Będzie obsługiwał.
Jerzy Goinski wyjaśnił zebranym, iż trudna sytuacja Spółki jest głównie wynikiem bardzo złej sytuacji Restauracji "Jedenastka", która przynosi firmie straty. Dlatego w pierwszej kolejności muszą nastąpić zmiany w tym obszarze działalności Spółki - mówił. - W Spółce muszą zostać dokonane zmiany, szczególnie w schemacie organizacyjnym. Obowiązująca struktura zatrudnienia w Consensusie jest nie do przyjęcia i rozważane są ruchy z przesunięciem niektórych pracowników na inne stanowiska pracy. Teraz czekamy na konkretny program naprawczy dla firmy, który ma przygotować Zarząd.
Spółka Consensus jest firmą dobrze znaną pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. Aktualnie zatrudnia ok. 214 pracowników. Zatrudnieni to przede wszystkim tzw. "stara kadra" - czyli pracownicy z długoletnim stażem pracy, olbrzymim doświadczeniem, którzy pokonali już wiele kryzysów występujących w Spółce. Mamy nadzieję, że i te trudności piętna swego na pracownikach nie odcisną.

(AS)04.02.2010
Nie ma zgody na redukcję zatrudnienia .
Związki domagają się spotkania z Zarządem ArcelorMittal Poland

Temat zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych (do 1.055 osób) w AMP S.A. oraz sposób postępowania Pracodawcy w tym zakresie jest bulwersujący.
Pomimo, iż "Solidarność" wystąpiła do Pracodawcy o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących działalności Spółki, niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji - niestety danych tych nie otrzymała. Ponadto Pracodawca w dniu 20 stycznia wydał "Regulamin ws. trybu rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.", który do dnia dzisiejszego nie został anulowany, natomiast w dniu 3 lutego - ostatecznym terminie przeprowadzenia konsultacji i negocjacji - przesłał projekt "Porozumienia w sprawie trybu rozwiązywania umów o pracę .".
Postępowanie Pracodawcy zdaniem "Solidarności" łamie wszelkie normy i przepisy prawa polskiego w zakresie przeprowadzania zwolnienia grupowego, ponieważ nie zostały przeprowadzone w tym temacie żadne konsultacje, Pracodawca nie podjął nawet próby zawarcia porozumienia ws. zwolnień grupowych i pomimo wielokrotnych wystąpień ze strony ZZ "Solidarność" nie odbyło się ani jedno spotkanie konsultacyjne i negocjacyjne w sprawie zamierzonego zwolnienia grupowego pracowników.
W związku z tak skrajnym lekceważeniem partnerów społecznych przez Zarząd AMP oraz elementarnych zasad prowadzenia dialogu społecznego Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" wystosowała do Prezesa Zarządu - Sanjay Samaddara pismo, w którym stanowczo oświadcza, że "nie wyraża zgody na zwolnienia pracowników Spółki w 2010r. ponieważ Pracodawca nie przedstawił żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających konieczność jakichkolwiek redukcji zatrudnienia w ArcelorMittal Poland SA. W naszej ocenie - jak stwierdzili przedstawiciele związku - istnieje pilna potrzeba uzupełnienia stanu zatrudnienia, aby zapewnić obsady uwzględniające przepisy prawa w zakresie czasu pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania."
Ponadto przedstawiciele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej "Solidarność" po raz kolejny zwrócili się o pilne spotkanie z całym Zarządem Spółki celem szczegółowego wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z zapowiedzianą redukcją zatrudnienia w 2010 roku i latach następnych oraz polityki zatrudnienia w 2010r. i latach następnych.

(AS)02.02.2010
Regulacje płacowe oraz zmiany systemu pracy dla inkorporowanych

2 lutego br. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland podczas spotkania administracyjno-związkowego zespołu roboczego ds. ZUZP, strony uzgodniły tryb postępowania w sprawie przeliczania wynagrodzeń pracowników inkorporowanych spółek do ArcelorMittal Poland S.A.: Zakładu Automatyzacji, Zakładu Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych oraz Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Service Group.
W związku ze zmianami w funkcjonowaniu służb utrzymania ruchu ArcelorMittal Poland S.A. oraz koniecznością zmiany, dla części pracowników 4-brygadowego systemu pracy na system jednozmianowy - strony zawarły Porozumienie i ustaliły tryb postępowania w przypadku konieczności wystąpienia takich zmian.
Strona Pracodawcy przedstawiła i w wyniku rozmów z przedstawicielami organizacji związkowych w ArcelorMittal Poland przyjęto następujący tryb postępowania w sprawie przeliczania wynagrodzeń pracowników inkorporowanych do ArcelorMittal Poland S.A.
1. przyjęta zostaje generalna zasada, że w związku z przeliczaniem płac, wynagrodzenie brutto pracownika nie może ulec zmniejszeniu.
W przypadku, gdy okaże się, iż przeliczenie jego płacy zostało zrealizowane błędnie, dokonana zostanie weryfikacja płacy pracownika wraz z dokonaniem stosownej wypłaty wyrównawczej liczonej od dnia obowiązywania Porozumienia Zmieniającego.
Wnioski pracowników w zakresie przeliczeń, składane mogą być w służbach kadrowych w danej lokalizacji terytorialnej, a służby kadrowe zobowiązane są do udzielenia wyczerpujących informacji i udostępnienia informacji źródłowej w przypadku takiego żądania przez pracownika.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, odwołania pracowników będą przedmiotem posiedzeń Zespołu Roboczego,
2. w przypadku byłych pracowników HK ZA Sp. z o.o.
a. kwota 231,26 zł wypłacana pracownikom zatrudnionym w Krakowie zostaje włączona do wynagrodzenia brutto pracownika (z uwzględnieniem pochodnych). W związku z powyższą decyzją w/w pracownicy uznawani będą za osoby nie uprawnione do posiłków profilaktycznych oraz bonów nabiałowych i będą zobowiązani do zwrotu kartek za luty 2010,
b. w zakresie nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalno rentowych - w dalszym ciągu - tj. przez 10 lat licząc od 01.05.2008 - stosowane będą postanowienia załącznika nr 2 Zarządzenia 5/08 Dyrektora Naczelnego HK ZA Sp. z o.o. z 30.04.2008r., dotyczące stosowania tzw. kwoty uzupełniającej,
c. przeliczeniach nie jest uwzględniany dodatek za brak PPE w tym podmiocie gospodarczym, z uwagi na fakt, że pracownicy inkorporowani mogą w dowolnym momencie przystąpić do PPE dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
d. przeliczeniach nie są uwzględniane dodatki z tytułu tzw. dyżurów domowych, z uwagi na fakt, że w ArcelorMittal Poland S.A. nie funkcjonuje ten składnik płacowy, a do wynagradzania pracowników za dyspozycyjność i realizację dodatkowych zadań służy Dodatkowy Fundusz Motywacyjny 1%,
3. w przypadku byłych pracowników ZBOSiTH Sp. z o.o. w zakresie odpraw emerytalno rentowych, w dalszym ciągu - tj. przez 10 lat licząc od 01.06.2008 - stosowane będą postanowienia Porozumienia Stron w zakresie wdrożenia Protokołu Dodatkowego nr 6 ZUZP dla Pracowników ZBOSiTH Sp. z o.o., dotyczące stosowania tzw. kwoty uzupełniającej,
4. we wszystkich przeliczeniach płac pracowników dawnej HK ZA Sp. z o.o. i ZBOSiTH Sp. z o.o.:
a. uwzględniany jest pełny wymiar hipotetycznej premii, do jakiej pracownik uprawniony był przed dniem inkorporacji,
b. uwzględniany jest ewentualnie posiadany przez pracowników urlop zdrowotny,
c. posiadany przez pracownika dodatek brygadzistowski nie jest uwzględniany w przeliczeniach wynagrodzenia brutto pracownika;

Do czasu wdrożenia docelowej struktury organizacyjnej dodatek brygadzistowski wypłacany jest w dotychczasowej wysokości sprzed inkorporacji.
W przypadku powierzenia pracownikowi, po ostatecznym wdrożeniu docelowej struktury organizacyjnej, funkcji brygadzisty w ArcelorMittal Poland S.A., dodatek ten wypłacany będzie wg zasad obowiązujących w AMP S.A.,
d. dodatek szkodliwy nie jest waloryzowany z uwagi na ujemne wskaźniki przyrostu wynagrodzeń w tych podmiotach gospodarczych ( -1,2%, w ZBOSiTH Sp. z o.o oraz - 4,54% w HK ZA Sp. z o.o.).
e. dodatek za pranie odzieży wypłacany jest wg zasad stosowanych w danej lokalizacji terytorialnej;
Strona Pracodawcy za zasadne uznaje jednocześnie, aby Strony ZUZP niezwłocznie podjęły działania celem ujednolicenia kwoty dodatku,
5. Karta Hutnika i dodatki zmianowe - przeliczenia w tym zakresie uwzględniają zasadę przeliczenia płac brutto-brutta.
W związku z informacją Pracodawcy, o której mowa w ust.1. powyżej, Strona Związkowa wniosła do Pracodawcy, aby po zakończeniu procedury podpisywania Porozumień Zmieniających, rozważona została możliwość zwiększenia płac zasadniczych w stosunku do pracowników, którzy w wyniku dokonywanych przeliczeń otrzymali płacę zasadniczą niższą niż przed dniem inkorporacji.
Strony zawarły Porozumienie w sprawie zasad zmiany systemu pracy dla pracowników Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Poland S.A. stanowiące załącznik do protokołu - tekst obok.

Podczas spotkania strony przyjęły także Protokół uzgodnień w sprawie zasad zmiany systemu pracy dla pracowników Utrzymania Ruchu ArcelorMittal Poland S.A.

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu służb utrzymania ruchu ArcelorMittal Poland S.A. oraz koniecznością zmiany, dla części pracowników, IV brygadowego systemu pracy (praca zmianowa) na system jednozmianowy oraz jednozmianowego na system czterobrygadowy - strony zawarły Porozumienie i ustaliły następujący tryb postępowania w przypadku konieczności wystąpienia przywołanych we wstępie zmian systemów pracy:

W przypadku zaistnienia konieczności zmiany, przez pracownika służb utrzymania ruchu, IV brygadowego systemu pracy (praca zmianowa) na system jednozmianowy:

1. Z uwzględnieniem ust.3., Pracodawca zobowiązuje się do przedstawienia pracownikowi oferty Porozumienia Zmieniającego, w którym nowa płaca zasadnicza pracownika nie będzie niższa niż średnia płaca zasadnicza pracowników danej komórki organizacyjnej zatrudnionych na analogicznym stanowisku i wykonujących pracę w systemie jednozmianowym.
2. W przypadku, gdy posiadana przez pracownika płaca zasadnicza jest wyższa od średniej płacy zasadniczej pracowników danej komórki organizacyjnej zatrudnionych na analogicznym stanowisku i wykonujących pracę w systemie jednozmianowym, posiadana przez pracownika płaca zasadnicza nie ulegnie zmianie.
3. W przypadku przyjęcia przez Pracownika propozycji Porozumienia Zmieniającego, o którym mowa w ust.1., Pracownik uprawiony jest do otrzymywania dodatku wyrównawczego, wg następujących zasad:

1) dodatek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy dotychczas otrzymywanym dodatkiem zmianowym w średniomiesięcznym czasie pracy równym 182h (tj. 182X4,11zł) oraz kwotą wzrostu płacy zasadniczej ( wraz z pochodnymi), o której mowa w ust.1. - dla wymienionych w nich pracowników,
2) dodatek wyrównawczy wypłacany jest w wysokości dotychczas otrzymywanego dodatku zmianowego w średniomiesięcznym czasie pracy równym 182h (tj. 182X4,11zł) - dla wymienionych, o których mowa w ust.2.
3) dodatki wyrównawcze, o których mowa powyżej, wypłacany są przez okres:

a. 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
b. 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy,
c. 4 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lat,
d. 5 miesięcy - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
e. 6 miesięcy - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat
od dnia obowiązywania Porozumienia Zmieniającego.
Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia konieczności zmiany, przez pracownika służb utrzymania ruchu, systemu jednozmianowego na system czterobrygadowy (praca zmianowa), płaca zasadnicza pracownika nie ulega zmianie.
28.01.2010
Jednolity Układ w ArcelorMittal Service Group

28 stycznia br. ostatecznie zamknięty został rozdział dotyczący negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMIttal Service Group. Strony oficjalnie podpisały wspólnie uzgodniony tekst Układu. Pod dokumentem podpisy złożyli przedstawiciele Pracodawcy - Jan Stokłosa - Prezes Zarządu, Jerzy Karbowniczek - Członek Zarządu, Piotr Ozga - oraz przedstawiciele wszystkich związków zawodowych obejmujących zakresem swojego działania Spółkę AM Service Group. Stronę NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału reprezentowali: Jerzy Goinski - Przewodniczący Związku oraz Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący ds. płac i zatrudnienia, a także Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. ZUZP AMSG Sp. z o. o.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jest ważnym, kolejnym po przepisach Kodeksu Pracy i innych ustaw określających prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, źródłem prawa pracy stosowanym w danej firmie. Stanowi on porozumienie normatywne zawierane pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Układ Zbiorowy Pracy może określać szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze uregulowane powszechnie w Kodeksie Pracy i innych przepisach, nie może natomiast zawierać przepisów mniej korzystnych dla pracowników aniżeli przepisy prawa pracy.
Negocjacje ZUZP w ArcelorMittal Service Group nie były łatwe, tym bardziej, iż efektem końcowym miało być ujednolicenie zasad dotychczas zapisanych w 13 innych dokumentach płacowych, które obowiązywały w GS po połączeniu Spółek (10 Układów Zbiorowych Pracy i 3 Regulaminy wynagradzania) w taki sposób, by żaden z pracowników przy wprowadzeniu nowego ZUZP nie był stratny.
Podczas negocjacji każda ze stron próbowała przeforsować swoje racje mocno je argumentując. Przełomowym momentem był koniec roku 2008, kiedy to "Solidarność" opracowała i przekazała Pracodawcy kompleksowy projekt ZUZP dla pracowników AMSG. Pracodawca zaproponowany dokument w ok. 75% przyjął, pozostałe zapisy ZUZP były negocjowane.
Podpisany dokument jest co prawda wynikiem obopólnych ustępstw i kompromisów, lecz stanowi także mocną bazę regulującą sprawy pracownicze. W Układzie zagwarantowane zostały na dotychczasowych zasadach nagrody jubileuszowe, tj.: tzw. "Jubilat", upominki z okazji Dnia Hutnika, nagroda urlopowa i świąteczna w zależności od sytuacji finansowej firmy. Utrzymane na dotychczasowym poziomie zostały również dodatki szkodliwe, a wysokość Karty Hutnika ustalona została na poziomie do 26% w zależności od stażu pracy w hutnictwie.
ZUZP dla pracowników spółki ArcelorMittal Service Group wejdzie w życie z dniem zarejestrowania w PIP.

O negocjacjach i układzie powiedzieli:

Jerzy Sułkowski - Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. ZUZP ze strony Pracodawcy:
Podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników spółki ArcelorMittal Service Group - jest efektem kompromisu osiągniętego przez negocjujących Partnerów. Prace nad uzgodnieniem treści jego zapisów trwały blisko trzy lata.
Powstał dokument ważny dla obu Stron: Pracowników zatrudnionych w Spółce jak i samej Spółki. Jest dokumentem oczekiwanym.
W imieniu przedstawicieli Pracodawcy w Zespole Roboczym pragnę podziękować za zaangażowanie przedstawicieli Strony Społecznej w pracach Zespołu Roboczego oraz za wsparcie udzielone w trakcie negocjacji zarówno ze strony Związków Zawodowych jak i strony Pracodawcy.


Lech Majchrzak - Przewodniczący Strony Związkowej Zespołu Roboczego ds. ZUZP:
Jest to niewątpliwy postęp, jeżeli chodzi o zbiorowe stosunki Pracy. W AMSG udało się ujednolicić zasady wynagradzania, świadczeń socjalnych i innych związanych z zatrudnieniem. Jakość podpisanego Układu ocenią ostatecznie Pracownicy Spółki. Naszym zdaniem jest to dokument wartościowy, pomimo iż nasze oczekiwania co do jego zapisów były wyższe.
Z mojej strony serdecznie dziękuję Panu Jerzemu Sułkowskiemu - Dyrektorowi Personalnemu oraz Panu Władysławowi Skraba - Głównemu Specjaliście w pionie Dyrektora Personalnego za zaangażowanie i poniesiony wkład pracy przy tworzeniu nowego, ujednoliconego dla wszystkich pracowników ZUZP-u.


AS16.01.2010
Nie ma uzasadnienia dla dalszej redukcji zatrudnienia
Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" wzywa Zarząd AMP do rozmów

Pismo dotyczące wypełnienia procedury określonej w art. 2.1. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wpłynęło do naszej organizacji związkowej z dniem 13 stycznia br. W powyższym piśmie Dyrektor Personalny - Andrzej Wypych poinformował o zamiarze rozwiązywania umów o pracę z grupą do 1.050 pracowników AMP (podając stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2010r. 10.003 pracowników) w terminie do 31 grudnia 2010r.
Wg założeń Dyrektora personalnego zwolnienia w pierwszej kolejności obejmą osoby, które "będą miały zapewnione środki na utrzymanie", czyli posiadają lub nabędą prawa do świadczenia przedemerytalnego, bądź posiadają uprawnienia emerytalne, a także osoby, które zadeklarują chęć rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron za odprawą indywidualnie z Pracodawcą uzgodnioną.
W związku z zaistniałą sytuacją 15 stycznia zwołane zostało Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMIttal Poland SA, która wraz z innymi organizacjami związkowymi wystosowała stanowczy sprzeciw na zwolnienia pracowników Spółki. Jako, że Pracodawca nie przedstawił żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających konieczność tak dużej redukcji zatrudnienia oraz kierując się troską o zachowanie spokoju społecznego w AMP - związki zawnioskowały o pilne spotkanie z Zarządem Spółki celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Ponadto ZOK NSZZ "Solidarność" wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie w terminie do 21 stycznia 2010r. szczegółowych informacji dotyczących działalności spółki, w tym:
wyników finansowych za 12 m-cy 2009r., w tym kosztów pracowniczych i ich udział w kosztach zakładowych;
budżetu na 2010 r. i strategii funkcjonowania na najbliższe 5 lat, ze szczegółowym planem zatrudnienia;
ekonomiczno-finansowych przyczyn planowanego grupowego zwolnienia i programu restrukturyzacji, na który powołuje się Pracodawca uzasadniając konieczność zwolnień grupowych;
wykazu grup zawodowych i stanowisk pracy pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia;
planu przekwalifikowań zatrudnionych na stanowiskach, które są zagrożone likwidacją oraz wykazu stanowisk w Spółce lub Grupie Kapitałowej AMP proponowanych tym pracownikom,
dokładnej ilości nadgodzin w 2009r.;
wykazu pracowników posiadających lub nabywających do końca 2010r. uprawnienia do rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych itp.;
danych dot. umów cywilnoprawnych zawartych w 2009r. z pracownikami Spółki i osobami spoza niej oraz planu w tym zakresie na 2010r.;
wartości i specyfikacji usług obcych oraz wykazu i specyfikacji prac w 2009r. powierzonych pracownikom agencji pracy tymczasowej, a także planu w tym zakresie na 2010r.;
schematu organizacyjnego wraz ze stanem zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na dzień 1 stycznia 2010 r. oraz takiego schematu mającego funkcjonować po przeprowadzeniu zwolnień grupowych;
przewidywanego efektu finansowego - redukcji kosztów z tyt. zwolnień grupowych, z uwzględnieniem kosztów tych zwolnień.
Jak podkreślili związkowcy - "uzyskane w przedstawionych tematach informacje są niezbędne do przeprowadzenia konsultacji oraz mogą mieć wpływ na treść ewentualnego porozumienia w/s zwolnień grupowych i będą przydatne do określenia możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników."
Wraz z końcem roku 2009 zakończył się również okres obowiązywania Pakietu Socjalnego dla pracowników AMP, dającego im poczucie bezpieczeństwa, spokoju i pewnego rodzaju stabilizacji. Nie jest tajemnicą, że załoga Spółki obawiała się tej daty, a czas weryfikując rzeczywistość - nie okazał się łaskawy.

Założenia Pracodawcy niosące za sobą kolejne zwolnienia stanowią dla wielu ludzi ciągłe życie w stresie, a samo zwolnienie dla wielu osób stanowi istny życiowy dramat.
Zdaniem Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego dąbrowskiej "Solidarności" - postępowanie Zarządu Spółki jest absolutnie niezrozumiałe w kontekście działań podejmowanych w końcówce 2009 r., gdzie wprowadzono kolejny program redukcji zatrudnienia. Wielu uprawnionym pracownikom odmówiono zgody na odejście w ramach E-36 (głównie dotyczy to pracowników z najdłuższym stażem pracy w AM), uzasadniając, że spowodowałoby to dezorganizację a wręcz zatrzymywanie niektórych odcinków produkcyjnych. Jak to się zatem odnosi do kolejnych propozycji Pracodawcy odejścia ponad tysiąca pracowników?
Moim zdaniem AMP nie prowadzi żadnej polityki personalnej. W środę (13 stycznia) odbyłem spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej - Michel Wurth przekazując stanowisko, że absolutnie nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek zwolnienia pracowników AMP. To nie w najniższych kosztach, czyli pracowniczych trzeba szukać oszczędności. Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że Polska ma nadal wysokie koszty produkcji w porównaniu do innych krajów. Jeżeli chce się stawiać na szali z innymi hutami, musimy się porównywać we wszystkich obszarach, szczególnie społecznych. Koszty pracy w Polsce są min. 3 razy niższe niż w krajach europy zachodniej, więc jeżeli ma być taka sama wydajność, która i tak jest już w Polsce wyższa musi być ta sama, adekwatna zapłata za pracę. Polska nie jest krajem niewolnictwa w UE. (AS)
15.01.2010
Wipro wszczyna procedurę przejęcia części SSC

Na kolejnym spotkaniu w sprawie przejęcia pracowników z AM Eastern Europe Shered Service Center Sp. z o. o. przez firmę Wipro Poland odbyło się 15 stycznia br. Podczas spotkania przedstawiciel Wipro zakomunikował, iż firma przejmie 50 pracowników na bazie paragrafu 231, czyli z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. Podkreślił także, iż przejmowani pracownicy będą mieli zawarte umowy o pracę tylko na czas nieokreślony, a wynegocjowany dla pracowników w SSC Program Odjeść Pracowniczych będzie również obowiązywał do końca 2010r. w Wipro. Niestety, jeżeli chodzi o Pracowniczy Program Emerytalny - Wipro nie ma możliwości przystąpienia do programu, natomiast każdy pracownik ma możliwość przelania zgromadzonych funduszy na indywidualne konto emerytalne.
Docelowe przejęcie pracowników planowane jest na dzień 1 marca br., natomiast 1 lutego dla osób, z którymi Wipro podpisze umowę o pracę zostanie utworzona w SSC nowa komórka organizacyjna, w której pracownicy zapoznają się z nowym zakresem swoich obowiązków.
Od 18 stycznia planowane jest natomiast przeprowadzanie z wytypowanymi osobami indywidualnych rozmów, co pomoże stworzyć konkretną, imienną listę przejmowanych pracowników. Na liczne wnioski ze strony związkowców - Michał Szot zadeklarował skłonność przystąpienia do negocjacji i ewentualnego podpisania porozumienia społecznego między firmą Wipro a przedstawicielami związków zawodowych dającej pracownikom pewnego rodzaju stabilizację i spokój społeczny. Docelowo dąbrowski oddział Wipro Poland ma zatrudniać 80-100 pracowników. (AS)12.01.2010
ZUZP w AM Services Group parafowany!

ZUZP w AM Services Group parafowany!
Można zaryzykować stwierdzenie, iż Zespół Roboczy ds. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce ArcelorMittal Service Group składający się z przedstawicieli Pracodawcy oraz Związków Zawodowych zakończył swoją pracę dochodząc do porozumienia. 12 stycznia br. w Spółce został parafowany wspólnie uzgodniony tekst Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
Związek NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału w Zespole Roboczym reprezentował Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący ds. płac i zatrudnienia oraz Ireneusz Płocha - Przewodniczący Komisji działającej w Spółce. Na spotkaniu ze strony Pracodawcy obecni byli: Piotr Ozga - Wiceprezes Zarządu, Jerzy Karbowniczek - Wiceprezes Zarządu, Jerzy Sułkowski - Dyrektor Personalny, Władysław Skraba - Główny Specjalista.
Pomimo, iż od ostatniego spotkania, na którym treść ZUZP została ostatecznie uzgodniona - Zarząd dokonał jeszcze zmian. Po dodatkowych negocjacjach - treść tych zmian została uzgodniona przez strony i Układ został parafowany.
Jerzy Sułkowski poinformował, iż po parafowaniu ZUZP przez strony pracujące nad jego treścią - dokument przesłany zostanie do Kancelarii Prawnej, której zada-
niem będzie zweryfikowanie Jego poprawności z zapisami obowiązującego prawa.
Jako, iż Lech Majchrzak zakwestionował obraną przez Zarząd procedurę, uzasadniając, iż nie ma konieczności sprawdzania przez prawników poprawności zapisów z przepisami prawa, gdyż to wchodzi również w zakres Państwowej Inspekcji Pracy podczas rejestracji.
Piotr Ozga zapewnił, iż pracujący nad dokumentem prawnicy nie będą dokonywali żadnych merytorycznych poprawek parafowanej umowy społecznej.
Strony uzgodniły ostateczny termin podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na dzień 26 stycznia. (AS)05.01.2010
Na posiedzeniu Międzyzakładowej .
Inkorporacja do huty z problemami do wyjaśnienia

Wraz z inkorporacją Zakładu Automatyzacji, ZBOŚiTH oraz służb Utrzymania Ruchu Service Group do ArcelorMittal Poland, pojawiły się problemy z interpretacją niektórych przepisów. Pracownicy pytają - które przepisy regulaminów i porozumień ich obowiązują: te które funkcjonują w ich spółkach, czy przepisy stosowane u nowego pracodawcy. Kwestie te podczas posiedzenia MK NSZZ "S" dąbrowskiego oddziału w dniu 6 stycznia br. wyjaśniał Dyrektor Personalny AMP - Andrzej Wypych.
Pytanie, które zainicjowało grad pytań do dyrektora dotyczyło podwyżek płac.
Pyt. - Co rok o tej porze związki przystępują do negocjacji z pracodawcą w sprawie wynagrodzeń. Kiedy rozpoczną się obustronne rozmowy nad podwyżką płac?
Andrzej Wypych - W planach budżetowych na nowy rok wskaźnik wzrostu wynagrodzenia na poziomie całej firmy został przyjęty na poziomie O proc. To oczywiście nie wyklucza, że wraz z rozwojem sytuacji na rynku stali, możemy przystąpić do rozmów o jakiejś formie podwyżek. Doskonale rozumiem zniecierpliwienie pracowników i ich sytuację materialną, ale ten trudny okres musimy przeżyć.
Pyt. Czy w nowym roku przewiduje się dalszą obniżkę zatrudnienia?
AW - Skoro nie mamy zamówień a musimy pracownikom płacić, to zmniejszenie zatrudnienia było niezbędne i jako HR przyłożyliśmy się, by ogólny bilans firmy wyszedł na zero. Dzięki programowi E-36 na koniec ub. roku udało nam się wypełnić planowane założenia.
Na koniec 2009 roku przed inkorporacją Zakładu Automatyzacji i Zakładu Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych do ArcelorMittal Poland pracowało 9808 pracowników. Jeżeli do tego dodamy 881 osób które przeszły do AMP z Zakładu Automatyzacji, Zakładu Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych oraz Utrzymania Ruchu w GS, to na dzień 1 stycznia 2010 w AMP wynosi 10689 pracowników. W tym roku w Planie zatrudnienia zakładamy dalsze obniżenie o 1055 osób. Są różne możliwości jak to przeprowadzić. Zmniejszenie zatrudnienia nie musi oznaczać utraty miejsca pracy.
Będziemy na ten temat rozmawiać ze stroną związkową. Chcemy redukować, ale jednocześnie zachować miejsca pracy. Redukcja zatrudnienia w naszej firmie wcale nie oznacza zmniejszenia zatrudnienia przez zwolnienia. Można np. znaleźć miejsca pracy dla tych osób w innych obszarach. Być może, a nawet na pewno na innych warunkach. Ważne, że będą uratowane miejsca pracy. W br. planujemy też przyjęcie 100 osób do ArcelorMittal Poland. Potrzebujemy również specjalistów. Przyjęliśmy zasadę, że każdy pracownik zanim przejdzie do ArcelorMittal Poland - przez 1 rok przepracuje w firmie Manpower. Jeśli sprawdzi się i otrzyma pozytywną opinię - przejdzie do naszej firmy. Jest to rekrutacja poprzez "kupienie ich" już jako gotowych, sprawdzonych pracowników.
Pyt. - Inkorporowani pracownicy Zakładu Automatyzacji do huty sygnalizują problemy z pracą zmianową.
AW - Przejście Zakładu Automatyzacji do ArcelorMittal Poland wywołało pewne problemy. Otrzymujemy pisma pracowników zmianowych. Głównie spowodowane to jest tym, że pracownik, któremu proponuje się przejście na jedną zmianę traci dodatek i na wynagrodzeniu. Mogę tak powiedzieć - z jednej strony traci pewną kwotę pieniędzy, ale zyskuje na jakości życia. Jak dotąd systemy wynagrodzeń na przestrzeni lat nie potrafiły sobie poradzić z problemem pracy zmianowej i na jedną zmianę. Sprawa dotyczy grupy kilkudziesięciu automatyków, w stosunku do których przyjęliśmy, że większość z nich powinna pracować na jedną ranna zmianę.
Po południu i na pozostałe zmiany powinno pracować niewiele osób - tylko dla podtrzymania pracy i technologii. Poprosiłem już o listę pracowników, którym zaproponowano pracę na jedną zmianę. Zrobimy symulację ile będzie nas to kosztowało i jakie rozwiązanie dla tego typu sprawy znaleźć. Jednym z rozwiązań może być np. dodatek kwotowy.
Pyt. - Na Walcowniach występują duże braki pracowników. Z tego powodu łamie się prawo odmawiając im prawa do urlopów.
AW - W relacjach obu stron musi zaistnieć wzajemne zrozumienie. Pracodawca powinien wykazać maksimum woli by przychylić się do prośby pracownika i umożliwić mu wypoczynek, ale też pracownik powinien zrozumieć sytuację swojego szefa, który musi realizować określone zadania. Problem braku pracowników na Walcowniach i na innych odcinkach produkcyjnych jest mi znany. Rozmawialiśmy na ten temat z Panem Czesławem Sikorskim - członkiem zarządu AMP. Jest pomysł na tzw. rekrutację wewnętrzną, która powinna stopniowo rozwiązać ten problem.
Pyt.: - Panie dyrektorze - kiedy w naszej firmie będzie przestrzegane prawo wynikające z Kodeksu Pracy. Sprawa dotyczy normoobsad. Chodzi o prace wymagające udziału co najmniej dwóch osób, w celu zapewnienia asekuracji przy pracach przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Kodeks wyraźnie nakłada taki obowiązek na pracodawcę. Takie zagrożenia występują na wydziałach walcowni średniej i na piecach pokrocznych. Na niektórych odcinkach pozostało o połowę mniej pracowników niż wymagają tego przepisy i instrukcje stanowiskowe. Zadania wykonywane są przez pojedyncze osoby, w ciągłym zagrożeniu.
AW - Normoobsady są wyłącznie pojęciem pomocniczym. Należy się kierować zdrowo rozsądkowo i tak organizować pracę by była ona bezpieczna. Zgadzam się, że na niektórych odcinkach produkcji brakuje pracowników, ale też w innych pracuje jeszcze za dużo. Jeśli się okaże, że brakuje pracowników w newralgicznych obszarach produkcyjnych, to musimy uzupełnić. Na ostatnim spotkaniu Zarządu AMP była podjęta taka decyzja - jeżeli brakuje np. kalibrownika, to należy w to miejsce przeszkolić osobę z firmy Manpower, lub dokonać przesunięcia pracownika z innego obszaru oddziału po uprzednim przeszkoleniu.
Pyt.: Mamy sygnały o przypadkach, że brygadziści, którzy zostali awansowani na mistrzów zarabiają mniej niż poprzednio, bo tracą dodatek brygadzistowski.
AW - Awansowany brygadzista powinien otrzymać odpowiednio wyższe wynagrodzenie na nowym stanowisku. Nie może stracić z tytułu awansu.
Pyt. Na jednym z wcześniejszych spotkań zadeklarował Pan, że zadba o zdrowie pracowników. Sytuacja jaką mamy w spółce Unimed woła o pomstę do nieba. Brakuje lekarzy a pracownicy oczekują w długich kolejkach. Czy zamierza Pan weryfikować umowę z tą spółką?
AW - Wiem o problemie z dostępem do specjalistów. Jeśli macie uwagi w tej sprawie proszę zgłosić to na Komisji Głównej bhp.
Pyt. - Temat ten wielokrotnie był zgłaszany na Komisji bhp, podobnie jak to, że lekarze mimo podpisanej umowy nie uczestniczą w Komisjach Rejonowych bhp, choć mają taki obowiązek.
AW - Sprawa usług świadczonych przez Unimed jest mi znana. Unimed tak naprawdę nie jest firmą profesjonalną do prowadzenia tego typy usług. Według mojej opinii, nie działa w sposób prawidłowy dlatego, że jest to grupa nastawiona: albo na szukanie podwykonawców albo korzystania wg zasady "jakoś to będzie". Jedyną spółką medyczną, do której nie można mieć zastrzeżeń w AMP to firma Promed ze Świętochłowic
Pyt. - Pracownicy ZBOŚiTH pytają w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego. W spółce program ten nie zdążył być wdrożony. Jak to będzie po inkorporacji do huty?
AW - Każdy pracownik, który przychodzi do AMP ma prawo wypełnić i złożyć deklarację przystąpienia do PPE.
Pyt. - Chodzi o premię, w hucie wysokość wynosi 4 proc. a u nas w ZBOŚiTH premia jest kwotowa.
AW - Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechodzicie na zasadzie art. 231. W związku z tym jeżeli pracownik wyraża zgodę przejścia na nowy system obowiązujący w hucie. Jeśli jego premia np. 250 zł była większą niż te 4 proc. to dostanie 4 proc. premii a pozostała część zostanie mu wliczona do pensji.
Pyt. - Różnica średniej płacy w spółkach inkorporowanych do huty jest znaczna. Pracownicy liczą na zniwelowanie tych różnic.
AW - Lubię takie pytania. A więc pytanie do pracowników huty - czy, kiedy będą pieniądze na podwyżki, wyrażą wolę harmonizacji wynagrodzeń i przeznaczenia większych sum dla pracowników inkorporowanych?
Pyt. - Mamy wiele problemów z którymi próbujemy "przebić się" na Regionalnej i Oddziałowej Komisji lecz bez skutku. Społeczni Inspektorzy Pracy wielokrotnie składają wnioski na te same zagrożenia na stanowiskach pracy. Kształtujemy politykę bezpieczeństwa, wiele na ten temat mówi się na szczeblu koncernu, ale w naszym przypadku nic się nie robi, by eliminować zagrożenia.
AW - Ten temat zgłaszaliście mi już wcześniej. Uwagi przekazałem Pani Teresie Godoj. Jeśli nie zostało cos rozwiązane, to proszę o kopię protokołów z waszymi zastrzeżeniami sprawdzę dlaczego nie zostały zrealizowane.
Pyt. - W spółkach obowiązują układy i porozumienia okołoukładowe. Jest w nich zapis o okresach przejściowych, 10. letnich do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych analogicznie jak w ArcelorMittal Poland.
AW - Zastanowię się nad tym. Pracownicy którzy przechodzą do nas do AMP, przez 12 miesięcy mają to z czym przychodzą, natomiast nikt im nie zagwarantuje, że będę mieli te same przywileje co w hucie. Jeśli będzie to niewielki koszt, to taką operację można przeprowadzić dla zachowania spokoju społecznego. Jeśli będzie duży - tego nie zrobimy.
Sprawę wyjaśnienia różnic w dodatkach w systemie pracy czterobrygadowej, który dla pracowników Zakładu Automatyzacji i ZBOŚiTH przechodzących do AMP wynosi obecnie 30 proc. od kwoty podstawowej a zatrudnionym w tym systemie w AMP 600 zł. - dyrektor Wypych zaproponował wnieść pod obrady na najbliższym posiedzeniu Zespołu Roboczego związków i pracodawcy.
<
O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -