Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaKlauzula informacyjna RODOArcelorMittal Poland S.A.


*
Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Harmonogram pracy 4 BOP - rok 2021


* Regulamin Pracy AMP
*
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy AMP
*
Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy AMP

Wniosek o urlop:
*
Wniosek o urlop
*
Wniosek o urlop na żądanie
*
Wniosek o spóźnienie
*
Wniosek o nadgodziny
*
Wniosek o wyjście pywatne w godzinach pracy
*
Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

* Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AMP

* Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

* Regulamin ZFŚS na 2021r.

*
Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020r.
*
Załącznik do Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Załącznik do Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r. (NOWY)

*
Zarządzenie w sprawie korzystania z ZFŚS AMP S.A. w 2020r.

*
Wykaz miejsc, w których składa się wnioski dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
Matryca kontaktów w zakresie obsługi druków i świadczeń z ZFŚS

* Porozumienie Postojowe 2017
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
EMERYTURY POMOSTOWE - (Prezentacja multimedialna)
*
Wniosek o przydział mieszkania zakładowego
*
Zasady oraz tryb przydziału mieszkań z zasobów mieszkaniowych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej
*
Sposób wyliczenia dochodu do wniosku o przydział mieszkania zakładowego

* Załącznik do Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Wniosek o przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku / przedszkolu* zgodnie z Regulaminem ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. na cele mieszkaniowe w 2020 r.
*
Wniosek o skierowanie na świadczenie turystyczno-rekreacyjne dofinansowane ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu "wczasów pod gruszą" ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.
*
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi) ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.


AM Service Group


*
Regulamin Pracy
*
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AM Service Group
*
Regulamin premiowania
*
Regulamin ZFŚS na 2021
*
Wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego z ZFŚSocjalnych w 2019r


KOLPREM


Harmonogram pracy - rok 2021


* Regulamin Pracy
*
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników KOLPREM
*
Regulamin ZFŚS na 2019


Sanpro Synergy


*
Regulamin Pracy
*
Regulamin wynagradzania
*
Aneks do Regulaminu wynagradzania - wykup S
*
Regulamin ZFŚS na 2016
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
Wniosek pracownika o dofinansowanie do wycieczek 3-dniowych BP Partner
*
Wniosek o wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej z ZFŚS na cele mieszkaniowe
*
Wniosek dotyczący zmiany miejsca korzystania ze świadczeń socjalnych w 2020 r.
*
Wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego z ZFŚSocjalnych w 2021r


Ananke Business Communication


*
Regulamin Pracy
*
Regulamin wynagradzania
*
Regulamin ZFŚS na 2016
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym


Biuro Podróży PARTNER BPO


*
Wniosek o wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej z ZFŚS na cele mieszkaniowe


AM Business Center of Excellence Poland sp. z o.o. Komandytowa


*
Regulamin ZFŚS na 2021MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ARCELORMITTAL POLAND S.A. - DĄBROWA GÓRNICZA


* Statut NSZZ "Solidarność"
*
Ordynacja wyborcza


* Regulamin wypłat świadczeń statutowych przez MOZ NSZZ "Solidarność"ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa G.,
* Regulamin Zapomóg przyznawanych przez Międzyzakładową Komisję MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa
Górnicza ze środków finansowych przekazanych przez LNM w ramach Pakietu Socjalnego
* Regulamin Zapomóg przyznawanych przez Komisję Zapomóg MOZ NSZZ "Solidarność" Arcelor Mittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
* Wysokości świadczeń statutowych
* Wniosek o przyznanie zapomogi losowej:
- dla odchodzących na rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne
- z tytułu długotrwałej choroby (od 21-go dnia choroby)
- z tytułu zgonu członka rodziny/związku
- zasiłku z tytułu z tytułu urodzenia dziecka
*
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Dla wstępujących do MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza:

- Deklaracja wstąpienia do "NSZZ Solidarność"
- Oświadczenie wyrażenia zgody na potrącanie składek członkowskich
- Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji
- Klauzula informacyjna
- Dane na potrzeby podatkowe
- Wniosek o wydanie karty rabatowej LOTOS

Dla Komisji Wydziałowych / Zakładowych / Spółek:

- Uchwała Komisji o przyjęciu w poczet Członków Zwiazku
- Uchwała Komisji Wydziałowej
- Plan budżetu Komisji Wydziałowej
- Wniosek o udzielenie zaliczkiBHP i SIP


* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
*
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.
*
Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r..
*
Ustawa o społecznej inspekcji pracy
*
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a
także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
*
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechanicznePRAWO PRACY


* Kodeks pracy - zobacz aktualny na: www.prawo.egospodarka.pl/kodeks-pracy
*
Ustawa o związkach zawodowych
*
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -