Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓWSolidarność pracuje bez zmian

Biura MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału AMP są codziennie dostępne dla Członków Związku oraz osób zainteresowanych.

Przypominamy, iż przedstawiciele Związku są do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Celem uniknięcia paraliżu Związku w przypadku pojawienia się zachorowania - praca poszczególnych osób prowadzona jest w sposób rotacyjny stacjonarnie/zdalnie.

Prowadzone są również dyżury prawne - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Związku - tel. 61-05, bez przerw pracuje również związkowa kasa.


Zebrania sprawozdawcze "S" za 2020 r. nie odbędą się

Zgodnie z podjętą przez Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Uchwałą - zebrania sprawozdawcze za rok 2020 poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek nie odbędą się.

Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności w związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. i obowiązującym do dzisiaj w Polsce stanem pandemii, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia Członków Związku oraz obowiązujące obostrzenia sanitarne postanowiła odstąpić od przeprowadzania zebrań sprawozdawczych za rok 2020 funkcjonujących w ramach MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Komisji Wydziałowych/Spółek.

Zebrania sprawozdawcze organizowane są w poszczególnych Komisjach co roku celem podsumowania bieżącej pracy Komisji w danym roku oraz wytyczenia kierunków na rok kolejny. Są świetnym forum pozyskiwania informacji oraz podejmowania konkretnych, często niełatwych decyzji.

Nie została podjęta natomiast decyzja co do organizacji Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w 2021 r. W związku z pandemią COVID-19 MZD nie odbyło się w 2020 r. Jak będzie w tym roku - zależy od dalszej sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Praca zdalna w AMP wydłużona

Do 5 kwietnia wydłużona została praca zdalna w ArcelorMittal Poland S.A. Informacja została podana stronie społecznej w piątek, 26 lutego br.

Jak poinformował pracodawca - w związku z kolejnym wzrostami zachorowań, jakie pojawiły się w ostatnim czasie zarówno w kraju, jak i w AMP Dyrekcja Wykonawcza podjęła decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej - tam gdzie to możliwe - do 5 kwietnia br. (włącznie).

Celem podjętej decyzji jest ograniczanie do minimum ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa w AMP i ochrona pracowników przed zachorowaniem.


Rekrutacja do przedszkoli AMP


Fundacja Nasze dzieci informuje, że od 1 do 26 marca br. prowadzony będzie nabór dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w Krakowie.

Fundacja zwraca uwagę, iż bogata oferta zajęć prowadzonych w przedszkolach wliczona jest w czesne, m.in.: program MEN, codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów.

Czesne dla pracowników AMP i spółek z grupy AM wynsi ok. 300 zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy AMP dodatkowo o dofinansowanie ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

. Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,
tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail:
rowne-przedszkolaki@eduges.pl

.
Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,
tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail:
przedszkole.amp@eduges.pl

Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą Państwo:

. szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka;
. dokumenty rekrutacyjne do pobrania;
. link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla rodziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przedszkoli.Upominek dla Pań z okazji Dnia Kobiet

MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. przekaże Członkiniom Związku upominek o wartości 100 zł z okazji Dnia Kobiet.

Międzyzakładowa Komisja w Uchwale budżetowej na rok 2021 przyjęła, iż Członkinie dąbrowskiej Solidarności w tym roku otrzymają upominek z okazji Dnia Kobiet w wysokości 100 zł.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania upominku jest przynależność związkowa potwierdzona opłaceniem składki członkowskiej za styczeń 2021 r.

W związku z panującą pandemią oraz obowiązującym reżimem sanitarnym, a także w dbałości o życie i zdrowie pracowników Solidarność zdecydowała, iż w tym roku w ramach upominku upoważnione Panie otrzymają zasilenie karty Edenred o jego równowartość. Zasilenie powinno być widoczne na kartach w dniu 8 marca br.

Karty Edenred są w posiadaniu wszystkich Członków Związku - dystrybuowane były wraz z upominkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz upominkiem Mikołajkowym dla dzieci Członków Związku. W przypadku, gdyby okazało się, że karta uległa zniszczeniu lub została zagubiona - prosimy o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.

Przypominamy jednocześnie, iż przekazane przez Solidarność i będące w Państwa posiadaniu karty Edenred należy zachować (także po wyczerpaniu znajdujących się na nich środków finansowych), ponieważ nie wykluczone jest, iż będą one w przyszłości zasilane kolejnymi świadczeniami.


Jerzy Bernhard nie żyje


Jerzy Bernhard - wieloletni - nieprzerwanie od 1998 r. Prezes Zarządu jednej z największych na polskim rynku stali spółki giełdowej - Stalprofil S.A. nie żyje.

Jerzy Bernhard od początku swojej kariery zawodowej związany był z hutnictwem. W latach 1975 - 1992 był pracownikiem Huty Katowice początkowo na stanowisku mistrza, później kierownika wydziału.

Już w 1992-1996 r. pełnił funkcję Prezesa spółki Stalprofil, gdzie powrócił po dwóch latach pracy w hucie jako Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy. W sumie nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego w spółce Stalprofil pełnił od 22 lat - do samego końca. Odszedł niespodziewanie w piątek, 26 lutego br. w wieku 69 lat.

Podczas swoich wypowiedzi często zwracał uwagę nie tylko wagę doświadczenia i etyki w kierowaniu firmą, ale także rangę partnerskich relacji z kontrahentami. Podkreślał mocno, że firma to przede wszystkich zespół kompetentnych pracowników, bez których współpracy i pomocy nie byłoby sukcesów. A tych sukcesów miał nie mało...

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 6 marca 2021 r. o godz. 13.00 w Zawierciu na Cmentarzu Komunalnym.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy Go znali, cenili, szanowali wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach kieruje Prezydium, Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" oraz redakcja WZ.Harmonogram pracy 4 BOP na rok 2021 w KOLPREM

Harmonogram pracy 4 BOP na rok 2021 w ArcelorMittal Poland S.A.


Wybory SIP w PUW HKW Sp. z o. o.

Grzegorz Cebulski jest kandydatem z ramienia NSZZ "Solidarność" na Społecznego Inspektora Pracy w spółce PUW HKW. Wybory SIP odbędą się 18 stycznia 2021 r. w godz. od 5.30 do 14.30 - wg ustalonego w spółce harmonogramu.

Wyznaczono następujące miejsca i godziny przeprowadzania wyborów:

* 05.30 - 08.00 SUW
* 12.20 - 13.00 Pompownia - Broszkowice
* 13.20 - 14.10 Pompownia - Jeleń
* 14.40 - 15.20 SUW

Uprawnieni do głosowania są wszyscy pracownicy spółki.


Karty Edenred w ramach upominku świątecznego, rocznicowego i Mikołaja

150 zł z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", 150 zł z tytułu upominku świątecznego oraz dodatkowe zasilenie z tytułu paczki mikołajkowej w wysokości 100zł/dziecko otrzymają uprawnieni Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Równowartość powyższych kwot zdeponowana zostanie na kartach płatniczych Edenred, które otrzymają Członkowie NSZZ "Solidarność".

Należy pamiętać, aby przed pierwszym użyciem kartę aktywować i nadać jej numer PIN.

W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, a także celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dąbrowska Solidarność podjęła decyzję o wydaniu Członkom Związku kart płatniczych Edenred, które zostaną zasilone określoną kwotą.

Karta Edenred będzie dystrybuowana wśród Członków Związku przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek od dnia 7 grudnia br.. >> czytaj więcej >>


Zmiana obsługi socjalnej

Informujemy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek, iż obsługa socjalna prowadzona przez Sanpro Synergy w okresie świąteczno-noworocznym będzie prowadzona z uwzględnieniem zmian:

* 24 grudnia 2020 roku (czwartek) - obsługa socjalna w Dąbrowie Górniczej i Chorzowie będzie zamknięta
* 31.12.2020 ( czwartek) - obsługa socjalna będzie w skróconych godzinach tj. do 13.00.


Obowiązkowa przerwa świąteczna dla pracowników umysłowych

Obowiązkową przerwę świąteczną dla pracowników umysłowych ArcelorMittal Poland S.A. wprowadził pracodawca w terminie od 21 do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnieniu decyzji podaje sytuację epidemiologiczną oraz produkcyjną.

Wszyscy pracownicy umysłowi, z wyjątkiem mistrzów, kierowników liniowych i zmianowych zobowiązani zostali przez pracodawcę do przerwy w pracy w okresie od 21 do 31 grudnia 2020 r.

Pracodawca zwrócił się do pracowników, których przerwa od pracy dotyczy, aby w tym czasie wykorzystali dostępne urlopy. W przypadku, gdy pracownik nie posiada wolego - nie wykorzystanego urlopu - na dni obowiązkowej przerwy zostanie wystawiony urlop postojowy. Przełożeni tych pracowników mają odpowiednio zmienić plany urlopowe.


Jeżeli okaże się, że dany pracownik w okresie przerwy świątecznej jest potrzebny w pracy - przełożony winien do 10 grudnia br. złożyć stosowną informację do działu HR.

Również do dnia 10 grudnia br. pracownicy zobowiązani zostali do złożenia wniosków urlopowych w aplikacji HRapka. Listy osób, które od 21 do 31 grudnia będą przebywać na urlopach postojowych mają zostać wysłane do koordynatorów kadrowych najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.

Przypominamy również, że Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia br. jest w tym roku dniem wolnym od pracy - w zamian za święto przypadające w sobotę - Boże Narodzenie - 26 grudnia.


"...Śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę..." - ks. Jan Twardowski
Włodzimierz Rebeta nie żyje


Na wieczny spoczynek do domu Pana odszedł w dniu 3 grudnia 2020 r. Włodzimierz Rebeta - nasz Przyjaciel, współpracownik, wieloletni działacz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza.
Miał 63 lata.

Włodzimierz Rebeta był przede wszystkim dobrym Przyjacielem, Człowiekiem zawsze służącym pomocą, interesującym się losem innych.

Był działaczem dąbrowskiej Solidarności praktycznie od momentu jej powstania - od sierpnia 1980 r. Brał udział w najdłuższym strajku okupacyjnym przeciwko komunistycznym władzom, który odbywał się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1981 r. Podczas strajku pełnił funkcję łącznika pomiędzy Komitetem Strajkowym Huty Katowice a Komitetem Wydziałowym Walcowni Półwyrobów NSZZ "Solidarność". Brał udział w służbach porządkowych i ochronnych. Organizował również i dostarczał żywość dla strajkujących, zbierał środki finansowe i przekazywał do Komitetu Strajkowego dla osób poszkodowanych i internowanych, a także zajmował się kolportażem zakazanego wówczas biuletynu Wolny Związkowiec i ulotek.

Włodzimierz Rebeta brał czynny udział w tworzeniu i postawieniu symbolicznego dzisiaj Krzyża znajdującego się za bramą główną Huty Katowice.

Włodzimierz Rebeta aktywnie kontynuował działalność w NSZZ "Solidarność", brał udział oraz szerzył pamięć licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni Wujek - wcześniej uznawanych przez władze za nielegalne, rocznice podpisania Porozumień Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd. oraz w licznych akcjach protestacyjnych w obronie praw i godności pracowników.

Włodzimierz Rebeta do samego końca pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji NSZZ "Solidarność" w Centralnym Utrzymaniu Ruchu i Biurze Informatyki, Członka Międzyzakładowej Komisji, Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarności dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., a także Delegata Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ "Solidarność". Wcześniej także przez dwie kadencje pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

W styczniu szykował się do odejścia na zasłużoną emeryturę.

Dzisiaj żegnamy Cię Włodziu, pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim łącząc się w bólu przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia.Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż najbliższe posiedzenie MK odbędzie się w piątek 4 grudnia br. o godz. 14.00. Kolejne posiedzenie MK zaplanowane zostało na środę, 16 grudnia br.

Ze względu na panująca pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenia MK zostaną przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w corocznej akcji związanej z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego - "Zapal Światło Wolności". Jest ona kontynuacją akcji rozpoczętej przez obywateli Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r., gdzie na apel prezydenta Ronalda Reagana, zapalali w oknach świece na znak solidarności z Polakami prześladowanymi w epoce stanu wojennego.

Taką świecę zapalił również w swoim oknie Jan Paweł II oraz wielu Polaków w Kraju manifestując swoją solidarność z represjonowanymi oraz nadzieję na wolność.

Jak w poprzednich latach, wiele instytucji wyświetli na swoich gmachach animację takiej świecy.

Zapraszamy wszystkich do zapalenia "Światła Wolności" w "realu" oraz w Internecie:
https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl


Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godz. 12.00 przedstawiciele MOZ NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia '80 r. oraz grudnia '81 r.

Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice.

W tym roku wyjątkowo ze względu na panującą pandemię nie spotkamy się w większej grupie. Zwracamy się jednak o poświęcenie w tym dniu kilku chwil, by chociaż myślami być przy ludziach którzy narażali zdrowie i życie własne i swoich najbliższych podejmując walkę o wolną Polskę i godność Polaków. A w naszej hucie takich Ludzi było sporo...

Przypominamy bowiem, że Huta Katowice podczas wprowadzenia stanu wojennego zamieniona została przez pracowników w twierdzę nie do zdobycia. Hutnicy stawiali czynny i skuteczny opór ówczesnej władzy, a strajk w naszym kombinacie był jednym z najdłużej trwających w Polsce.
Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -