Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ZUZP dla pracowników AMP został zarejestrowany
W dniu 24 czerwca 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Sekcja Prawna zarejestrowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Nowy ZUZP będzie obowiązywał od 1 lipca 2021 r.

Państwowa Inspekcja Pracy działając w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych powiadomiła, że układ zbiorowy pracy dla pracowników AMP zawarty 18 maja 2021 r. został wpisany do rejestru układów w dniu 24 czerwca 2021 r

Jeszcze przed zarejestrowaniem ZUZP-u ze względu na niezgodność jednego z zapisów z prawem - został on zmieniony. Kwestionowany zapis dotyczył wyłączenia pracowników z postanowień układu. PIP zwrócił uwagę, iż zapis ZUZP winien jasno określać konkretne stanowiska pracy nieobjęte postanowieniami układu, w związku z czym pracodawca zaproponował nowe brzmienie § 2 ZUZP:

"Postanowieniami Układu nie są objęci:

1) członkowie Zarządu Spółki,
2) Dyrektorzy i ich Zastępcy, Kierownicy, Szefowie oraz Główni Specjaliści - zgodnie z decyzją Pracodawcy, w ilości nie większej niż 535 osób,
3) pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego".

Strona społeczna zaakceptowała nowy zapis, w związku z czym przy braku innych uwag - PIP zarejestrowała ZUZP, który będzie w AMP obowiązywał od 1 lipca br.

W związku z wdrożeniem nowego ZUZP pracownicy otrzymają do podpisu porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy, po zatwierdzeniu których przejdą na nowe warunki zatrudnienia wynikające z ZUZP oraz otrzymają podwyżki wynagrodzenia wynikające z porozumienia płacowego na 2021 r. Wraz z wynagrodzeniem za lipiec - na 10 sierpnia br. ma zostać wypłacona druga część nagrody uzupełniającej - liczonej od 1 maja br. 2x miesięczna kwota podwyżki brutto indywidualnego pracownika tj. z uwzględnieniem premii 7% wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł oraz dodatkowa nagroda - tzw. wdrożeniowa ZUZP w wysokości 500 zł. Ponadto na dzień 10 sierpnia wypłacona powinna zostać pierwsza część nagrody za wynik EBIDTA, pod warunkiem osiągnięcia zakładanego wyniku EBIDTA - wysokość nagrody wyniesie 200 zł/pracownika, w przypadku dodatniego przekroczenia - zostanie ona zwiększona o wskaźnik % przekroczenia - max. do 20%. Ostateczna wysokość podana zostanie po dokładnych wyliczeniach.

W przypadku, gdy dany pracownik nie podpisze porozumienia zmieniającego - pracodawca może dokonać wypowiedzenia jego warunków pracy i płacy, nie otrzyma podwyżki wynagrodzenia, a w okresie wypowiedzenia będzie wynagradzany na dotychczasowych zasadach.

Pracodawca zakłada, że do dnia 20 lipca do kadr wrócą podpisane przez pracowników nowe angaże.

Powiadomienie o rejestracji
Układ Zbiorowy pracy od 01 lipca 2021 r.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -