Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Dodatkowe świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy
Dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej zostanie wypłacone uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom spółki Sanpro Synergy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu na członka rodziny osiąganego przez pracownika. Decyzję o wypłacie podjęła Komisja ZSŚS podczas posiedzenia w dniu 14 października br.

Komisja Socjalna działająca w Sanpro Synergy postanowiła uruchomić dla pracowników spółki uprawnionych do świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczenia dla uprawnionego pracownika uzależniona jest od jego dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.

Celem uzyskania świadczenia pracownicy winni złożyć stosowny wniosek w terminie od 2 listopada do 8 grudnia 2020 r. Działając w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzkie uwzględniając decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rządu dotyczące działań nakierowanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID zaleca się składanie wniosków:

- z wykorzystaniem poczty elektronicznej - skan wniosku proszę wysłać na adres mailowy: m.glowacka@impel.pl ;
- z wykorzystaniem poczty wewnętrznej,
- za pomocą poczty polskiej - adres do wysyłki: Sanpro Synergy Sp. z o.o., aleja Józefa Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).

Wnioski można również złożyć osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, ul. Piłsudskiego 90, Budynek Unitech 1 (obok zajezdni tramwajowej).

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień 1 listopada 2020 r.

Realizacja świadczenia nastąpi na dzień 25 listopada br. w przypadku wniosków złożonych do 15 listopada br. lub na dzień 25 grudnia 2020 r. w przypadku wniosków złożonych po 15 listopada br.

Wnioski na świadczenie można pobrać z naszej strony internetowej (www.hksolidarnosc.pl) oraz na stronie:
www.zfss.bppartner.com.pl -> Pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 727 003 421, 727 003 419, 508 028 067.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -