Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Solidarność żąda wycofania antypracowniczych decyzji
W czwartek, 4 czerwca br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło i przekazało pracodawcy Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku oraz zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.

W przyjętym Stanowisku Solidarność zażądała natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących:

- wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
- wypowiedzenia Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku,
- zawieszenia na okres od 1 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Związek zwrócił uwagę, że w dniu 29.04.2020 r. zostało zawarte "Porozumienie ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) i Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółce", którego podstawowym celem miała być ochrona miejsc pracy w ArcelorMittal Poland S.A. oraz uzyskanie znacznego dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tymczasem pracodawca w maju podjął kolejne decyzje drastyczne pogorszające warunki płacy i pracy pracowników Spółki, czym jednoznacznie potwierdził, że negocjacje ww. Porozumienia były prowadzone w złej wierze i jedynie w celu uzyskania jak największych oszczędności na kosztach wynagrodzeń pracowniczych oraz jak największych dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przedstawiciele Solidarności uprzedzili, że niezrealizowanie przez Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. żądań wymienionych spowodowuje podjęcie odpowiednich działań protestacyjnych, a wszelka odpowiedzialność za niepokoje społeczne spadnie wyłącznie na Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.

* Stanowisko nr 5/2020 PZOK NSZZ "Solidarność" AMP SA


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -