Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sanpro Synergy Sp. z o.o. podjęła decyzji o wypłacie dodatkowego świadczenia wielkanocnego ze środków ZFŚS. Posiedzenie komisji odbyło się 6 kwietnia br.

Komisja ZFŚS podjęła decyzję o wypłacie pracownikom Sanpro Synergy dodatkowego świadczenia, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie danego pracownika.

Pracownicy spółki otrzymają świadczenie w wysokości:

600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.000 zł na osobę;
500 zł - przy dochodzie w rodzinie przekraczającym 2.000 zł

Ze względu na sytuację epiemiologiczną komisja zdecydowała, że świadczenie zostanie wypłacone wszystkim pracownikom będącym w zatrudnieniu w spółce na dzień 10 kwietnia 2020 r., którzy otrzymali podobne świadczenie na Boże Narodzenie w 2019 roku. Wnioski te bowiem złożone przez pracowników w 2019 r. (wraz z ujętymi tam danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe w 2020 r.

W przypadku, gdy pracownik nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia - zobowiązany jest do przesłania do Firmy obsługującej fundusz stosownego oświadczenia w terminie do 17 kwietnia br. w formie elektronicznej.

W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w spółce na dzień 10 kwietnia 2020 r., ale nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r., a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020 r. - by otrzymać świadczenie - muszą w terminie do 17 kwietnia 2020 r. wysłać skan wypełnionego wniosku.

Adres mailowy do załatwiania spraw związanych ze świadczeniem: m.glowacka@impel.pl

Realizacja świadczenia nastąpi 25 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku w załączeniu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Wniosek świadczenie dodatkowe Sanpro Synergy - rok 2020


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -