Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS i wstrzymanie rozmów płacowych
Zawieszone do maja zostały negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz rozmowy dotyczące uregulowania dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Strony Dialogu Społecznego zarekomendowały natomiast Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych niezwłoczne uruchomienie wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego do 10 kwietnia br.

Porozumienie w zakresie zawieszenia rozmów płacowych i dodatkowego odpisu na ZFŚS zawarte zostało z pracodawcą 2 kwietnia br. Zawarto w nim również rekomendację skierowaną do GKŚS niezwłocznego uruchomienia wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego, w którym przy ustalaniu kryteriów wypłaty zminimalizowane zostałaby kryteria dochodowe jak i rozpiętość kwotowa świadczenia. Uwzględniając nadzwyczajną sytuację, strony zaleciły jak największą "automatyzację" przyznawania wypłaty świadczenia.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w piątek, 3 kwietnia br. podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia na święta Wielkanocne 2020 w formie pieniężnej ze środków ZFŚS.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu pracownika:

600 zł - przy dochodzie na członka rodziny do 2.100 zł;
500 zł - przy dochodzie w przedziale od 2.100,01 do 5.000 zł.

Pracownikom osiągającym dochód powyżej 5.000 zł świadczenie nie zostanie wypłacone.

Doświadczenia uprawnieni są pracownicy AMP zatrudnieni na dzień 1 kwietnia br. Osoby, które korzystały ze świadczenia dodatkowego z ZFŚS wypłacanego na Boże Narodzenie nie muszą składać wniosku o wypłatę przyznanego na Wielkanoc 2020 r. dodatkowego świadczenia. GKŚS podjęła bowiem decyzję, że wnioski pracowników złożone w 2019 r.- stają się automatycznie wnioskami na bieżące świadczenie.

Jeżeli pracownik w międzyczasie zmienił nr konta bankowego lub nie jest zainteresowany skorzystaniem z uzgodnionego świadczenia - zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną do Sanpro Synergy stosownego oświadczenia najpóźniej do 7 kwietnia br.

Pracownicy będący w zatrudnieniu od 1 do 8 kwietnia br., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020 r. aby otrzymać świadczenie na Wielkanoc 2020 r. muszą złożyć drogą elektroniczną do Sanpro Synergy wniosek o przyznanie tego świadczenia, w którym będzie zawarte również oświadczenie o dochodach w rodzinie. Ostateczny termin na złożenie wniosku wyznaczony został na 10 kwietnia br.

wniosek o dodatkowe swiadczenie z ZFŚS z oświadczeniem w 2020 04

Adres e-mail do składania wniosków: socjalny.partner@impel.pl .


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -