Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Jest porozumienie płacowe na 2021 r. dla pracowników AMP

W sumie średnio 200 zł/pracownika przeznaczy pracodawca na podwyżkę płac w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Dodatkowo uzgodniono 1.000 zł gwarantowanej nagrody, 500 zł nagrody wdrożeniowej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 400 zł nagrody uzależnionej od wyniku EBITDA wraz z możliwością wzrostu tych wszystkich nagród do 20% w przypadku osiągnięcia wyższego niż zakładany wyniku EBITDA.

Już z wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy AMP mają otrzymać 500 zł jak i I ratę nagrody za wkład pracy w 2020 r., nagrodę uzupełniającą wynikającą z podwyżki płacy zasadniczej liczonej od stycznia do kwietnia z uwzględnieniem 7% premii w wysokości 556,40 zł. Powyższe kwoty wynikają z uzgodnionego porozumienia płacowego, którego pełne zapisy przedstawiamy.
>> WIĘCEJ >>


Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został uzgodniony

W ostatnich dniach kwietnia organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. i pracodawca doszli do porozumienia w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki. Ostatecznie najważniejsze sporne kwestie negocjowane były na szczeblu Prezesa Zarządu i kompromisowo uzgodniono, iż nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe będą obowiązywały w niezmienionej formie jeszcze przez okres 10 lat. Utrzymane zostaną posiłki regeneracyjne, a metoda włączenia Karty Hutnika do płacy zasadniczej pracowników ugodowo została podzielona 50% na wprost, 50% brutto do brutta.

Podczas negocjacji ZUZP w AMP w pewnym momencie nastąpił pat w rozmowach, ponieważ żadna ze stron nie ustępowała w najważniejszych dla pracowników tematach. Pat ten przełamał Prezes Zarządu, który w ostatnich dniach kwietnia aktywnie włączył się w rokowania nowego układu i podjął decyzje pozwalające na zawarcie porozumienia. >> WIĘCEJ >>


Mały Hutnik dla pracowników AMP i Spółek

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 427,24 zł

Zgodnie z zapisami obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy specjalny dodatek nazywany Małym Hutnikiem przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Wartość specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł.

W tym roku - zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - Mały Hutnik w AMP wynosi 427,24 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2021 r., czyli do 10 maja br.

Wysokość Małego Hutnika w Kolpremie wynosi natomiast 425,96 zł, a w AM Service Group 320,38 zł.


Solidarność zawnioskowała o wypłatę specjalnego dodatku także w tzw. interimach - spółkach Ananke Business Communication i Sanpro Synergy.

Ponadto z okazji Dnia Hutnika przypadającego 4 maja pracownicy mają dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników AMP

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania podjęła decyzję o wypłacie pracownikom dodatkowego świadczenia finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości uzależnionej od dochodu osiąganego przez pracownika w rodzinie.

Uprawnieni pracownicy AMP otrzymają przedmiotowe świadczenie z ZFŚS w wysokości:

- 500 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100 zł;
- 300 zł - przy dochodzie w rodzinie pow. 2.100 zł do 5.000 zł

Pracownicy osiągający dochód w rodzinie przekraczający wartość 5.000 zł świadczenia nie otrzymają.

O wypłatę świadczenia mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, którzy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek (wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej), pamiętać należy również o konieczności złożenia „Informacji o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2021 rok. Pracownicy, którzy taką informację złożyli, a ich dochody nie uległy zmianie - nie muszą ponownie tego czynić. Wnioski należy składać w terminie od 26 kwietnia do 31 maja br. do spółki Sanpro Synergy. Pracodawca zaleca, by pracownicy składali dokumenty zdalnie na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl

Wypłata świadczenia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00

Ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub aplikacją prosimy o kontakt.


Msza święta w intencji hutników i ich rodzin

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich pracowników wraz z rodzinami do uczestnictwa w uroczystej mszy świętej w intencji hutników, która odbędzie się 4 maja br. o godzinie 16.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 2).

Osoby, które przybędą na mszę do kościoła proszone są o zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz o dezynfekcję rąk. W razie potrzeby w tylnych ławkach kościoła wyłożone są maseczki jednorazowe.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne i ograniczoną ilość osób mogących wejść do świątyni informujemy, iż jest możliwość uczestnictwa we mszy św. za pomocą transmisji internetowej. Celem połączenia należy wejść na stronę parafii: www.florian.sosnowiec.pl, kliknąć w zakładkę umieszczoną po lewej stronie - transmisja na żywo z parafii św. Floriana w Sosnowcu.

Serdecznie zapraszamy.


Przedłużenie pracy zdalnej w AMP

W ArcelorMittal Poland S.A. wydłużony został obecny etap 0 w zakresie powrotu pracowników do biur. Praca zdalna będzie kontynuowana do 4 maja włącznie.

Pracodawca podjął decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej dla pracowników biurowych do 4 maja włącznie. Za powód podjętej decyzji podaje sytuację epidemiologiczną, która nie poprawia się, a także troskę o wszystkich pracowników – zarówno tych pracujących w domu, jak i w naszych zakładach – by wirus się nie rozprzestrzeniał w AMP.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o. o.
* Wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego z ZFŚSocjalnych w 2021r


Dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 400 zł i 500 zł - w zależności od osiąganego w rodzinie dochodu otrzymają pracownicy spółki Sanpro Synergy. Decyzję o wypłacie świadczenia podjęła Komisja ZFŚS w dniu 9 marca br.

Zgodnie z ustalonymi przez Komisję kryteriami - świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia - 25 marca lub 23 kwietnia br. - w zależności od daty złożenia przez pracownika odpowiedniego wniosku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie pracownika i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - 500 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - 400 zł.

Komisja podjęła decyzję, iż wyjątkowo na potrzeby wypłaty przedmiotowego świadczenia nie na potrzeby składania Informacji o dochodach w rodzinie, jednak należy na wniosku oświadczyć pod odpowiedzialnością karną oświadczyć próg dochodowy na członka w rodzinie.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w terminie od 10 marca do 9 kwietnia br., przy czym realizacja świadczenia na wnioski złożone do 19 marca nastąpi na dzień 25 marca br., natomiast na wnioski złożone w terminie późniejszym - na dzień 23 kwietnia br. Pracodawca zaleca składanie wniosków z wykorzystaniem:

- poczty elektronicznej - skan wniosku należy wysłać na adres: m.glowacka@impel.pl
- poczty wewnętrznej;
- poczty polskiej na adres: Sanpro Synergy Sp. z o. o., al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).

Wnioski można również składać osobiście w biurze spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej (
www.hksolidarnosc.pl) oraz na stronie www.zfss.bppartner.com.pl w zakładce pliki do pobrania.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -