Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że kolejne posiedzenie MK odbędzie się 22 stycznia br. (środa) o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4, s. 119.

Obecność Członków MK jest obowiązkowa.


Wysokość dodatków: zmianowego i nocnego w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w ArcelorMittal Poland S.A. wzrosły dodatki: zmianowy oraz za pracę w godzinach nocnych.

Nową wartość dodatków podał pracodawca 14 stycznia br. Jak poinformował stronę związkową - z dniem 1 stycznia 2020r. nowe wysokości dodatków wynoszą:

- zmianowy dodatek kwotowy – 6,23 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, co oznacza jego wzrost o 0,26 zł;
- dodatek nocny – 4,04 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00 do 6.00, co oznacza jego wzrost o 0,17 zł.


Zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do 30 września

Nie wszyscy pracownicy - z różnych powodów wykorzystali przysługujący w 2019 r. limit dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami - powinni go wykorzystać najpóźniej do 30 września 2020 r.

Kodeks Pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego prawa nie może się zrzec. Wymiar przysługującego urlopu w danym roku wynosi 20 dni - w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat - do okresu zatrudnienia wlicza się również z tytułu ukończenia szkoły:
>> WIĘCEJ >>


Stanowiska strony społecznej: w sprawie ZFŚS i podwyżek płac* stanowisko organizacji związkowych ws wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników AMP S.A. i Spółek grupy AMP S.A. w 2020 roku
*
stanowisko organizacji związkowych ws negocjacji Regulaminu ZFŚS na 2020 r. w AMP S.A.


Od stycznia 2020 r. w ArcelorMittal Poland S.A. są problemy z działalnością socjalną, które wynikają z braku porozumienia w zakresie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 r.

W martwym punkcie utknęły również negocjacje płacowe na 2020 r. - poza wymianą pism, nie odbyło się żadne spotkanie negocjacyjne.

Solidarność zirytowana jakością dialogu społecznego zorganizowała spotkanie wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w AMP, podczas którego podjęto ważne stanowiska.

Co istotne – pod Stanowiskami podpisali się reprezentanci wszystkich Związków Zawodowych, jakie w AMP działają.


Niedostępność HR w okresie świątecznym

Jak poinformował pracodawca - od 20 do 31 grudnia 2019 r. dział HR będzie niedostępny.

Obsługa kadrowo-płacowa będzie dostępna 27 i 30 grudnia 2019 r.

Infolinia do obsługi kadrowo-płacowej (32) 784 48 84 będzie niedostępna od 23 do 31 grudnia 2019 r.


Zmiana pracy BP Partner w okresie świątecznym

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym Biuro Podróży Partner poinformowało o zmianie godzin pracy w tym czasie.

Pracodawca przekazał harmonogram pracy BP PARTNER BPO podczas przerwy świątczno-noworocznej. Biuro będzie czynne:


* 23.12.2019 poniedziałek – godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 16.00, w Świętochłowicach od godz. 9.00 do godz. 15.00;
* 24.12.2019 wtorek (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) – godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 12.00. W Chorzowie i Sosnowcu - nieczynne;
* 25.12.2019 środa (pierwszy dzień Bożego Narodzeni) – nieczynne;
* 26.12.2019 czwartek (drugi dzień Bożego Narodzenia) – nieczynne;
* 27.12.2019 piątek – nieczynne;
* 30.12.2019 poniedziałek – godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 16.00, w Świętochłowicach od godz. 9.00 do godz. 15.00;
* 31.12.2019 wtorek (Sylwester) – godziny pracy w Dąbrowie Górniczej od godz. 8.00 do godz. 12.00, w Chorzowie i Sosnowcu – nieczynne.


Kalendarz świąt w 2020 roku

Dwa dodatkowe dni wolne: 14 sierpnia i 24 grudnia wyznaczył pracodawca na 2020 r. w zamian za święta wypadające w sobotę

W 2020 r. będziemy pracować dłużej, aniżeli w roku 2019. Rok 2020 jest rokiem przestępnym i liczyć będzie 366 dni, z czego do przepracowania mamy 253 dni, a 113 dni jest wolnych od pracy. Kalendarz dni ustawowo wolnych na przyszły rok przedstawia się następująco:

* 01 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;
* 06 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli;
* 12 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;
* 13 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;
* 01 maja (piątek) - Święto Pracy;
* 03 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;
* 31 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
* 11 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;
* 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego;
* 01 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;
* 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości;
* 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie;
* 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ponadto W ArcelorMittal Poland pracownicy mają dodatkowy dzień wolny od pracy gwarantowany Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy - Dzień Hutnika obchodzony 4 maja, który w 2020 r. wypada w poniedziałek. Dla pracowników AMP zatrudnionych w jednozmianowej, dwuzmianowej i trzyzmianowej organizacji czasu pracy dniami wolnymi są wszystkie soboty, gdyż zgodnie z par. 19 „Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy dzień wolny wyznaczony zostanie w innym dniu niż sobota”.

Ze względu na dwa dni wolne wypadające w sobotę - pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia w zamian innych dni wolnych od pracy i tak za dzień 15 sierpnia wolne będzie w piątek, 14 sierpnia 2020 r., a za 26 grudnia wolne będzie w czwartek, 24 grudnia 2020 r.

Przypominamy, że powyżej wymienione dni wolne - w przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP pomniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym - art. 147 KP stanowi, iż w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.


Pensja minimalna w 2020 r. wyniesie 2.600 zł
Rząd planuje, że w kolejnych latach minimalne wynagrodzenie jeszcze bardziej wzrośnie - w 2021 r. ma wynosić 3.000 zł, a w 2023 r. wzrośnie do 4.000 zł. Płaca minimalna w 2019 r. wynosi 2.250 zł., stawka godzinowa natomiast 14,70 zł.


Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wyniesie 2.600 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa ma wynosić natomiast 17 zł brutto.

To rekordowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od nowego roku pracownicy muszą za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymać kwotę 2.600 zł brutto, co daje wynagrodzenie do ręki 1.878 zł. Stawka godzinowa wyniesie 17 zł brutto, co daje 11 zł za godzinę pracy do ręki pracownika.

Ponadto od 1 stycznia 2020 r. do płacy minimalnej nie będą wliczane dodatki za wysługę lat (staż pracy). Dotąd wyłączenie z minimalnej płacy dotyczyło tylko pracy w godzinach nadliczbowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. Poza wymienionymi powyżej do płacy minimalnej wchodzą wszelkie inne składniki płacowe, jakie pracownik otrzymuje w ramach wynagrodzenia.


Rekrutacja w chmurze dla wszystkich pracowników

Rekrutacje to jeden z filarów każdej firmy. Procesy związane z tym obszarem generują wiele interakcji i wymagają czytelnej, przyjaznej formy dla użytkowników po wszystkich stronach działań rekrutacyjnych: dla kierownika rekrutującego, kandydata, rekrutera. Dlatego w ramach digitalizacji procesów HR-owych, już w grudniu tego roku zaczniemy korzystać z nowej platformy w tzw. "chmurze".

Efektem uruchomienia platformy będzie znaczne uproszczenie procesów związanych z rekrutacją, większa transparentność i dostępność dla wszystkich stron uczestniczących w rekrutacji.

Zarówno kandydaci, jak i ci, którzy szukają pracowników, korzystać będą z jednego, prostego w obsłudze systemu. W nim każdy z nas będzie w stanie błyskawicznie znaleźć wszystkie oferty pracy (także zagraniczne), łatwo zaaplikować oraz sprawdzić status swojej aplikacji. Kierownicy, którzy poszukują nowych osób do swoich zespołów, będą w łatwy sposób składać zapotrzebowanie na rekrutację oraz doglądać procesu z poziomu swojego konta użytkownika. Ponadto każdy użytkownik będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia informujące o statusie danej rekrutacji.

- Naszym celem jest wdrożenie takiego narzędzia, które będzie przyjazne dla użytkowników i dzięki któremu dostęp do informacji będzie możliwy w każdym miejscu i czasie. Przenosimy procesy z symbolicznej "kartki papieru" do tzw. "chmury", czyli krótko mówiąc na wirtualny dysk, który zapewnia taki dostęp i jest w pełni bezpieczny - wyjaśnia Agnieszka Gałka-Woźniak, szef Biura GEDP, Szkoleń i Rekrutacji.

Wgląd do systemu będzie możliwy z każdego miejsca z dostępem do Internetu, poprzez zakładkę "Kariera" na naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy pracownik będzie posiadać w systemie automatycznie wygenerowane konto, dzięki czemu po wybraniu opcji dla pracowników będzie mógł zapoznać się także z wewnętrznymi ofertami pracy, zaaplikować lub polecić znajomego.

Dotychczas platforma znalazła swoje zastosowanie w Bremie, która odpowiedzialna była za wdrożenie pilotażowe. Następne w kolejce są spółki na terenie Polski - oprócz ArcelorMittal Poland system obejmie także ArcelorMital BCoE, Kolprem oraz ArcelorMittal Service Group. Rozwiązanie jest obecnie testowane - w pełni dostępne będzie u nas jeszcze w grudniu tego roku.

(informacja pracodawcy)STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -