Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Biesiada rodzinna NSZZ Solidarność

Serdecznie zapraszamy na coroczną Biesiadę rodzinną organizowaną przez dąbrowską Solidarność, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej DorJan.

By zostać uczestnikiem imprezy - trzeba się zapisać. Zapisy na biesiadę do dnia 31 października br. wraz z wpłatami w wysokości 30 zł/osobę przyjmują Przewodniczący Komisji NSZZ „S” działających w poszczególnych Zakładach/Biurach/Spółkach.

Zabawa odbędzie się 22 listopada br. w godz. 16.00 - 23.00 w Hali widowiskowo-sportowej DorJan - Sosnowiec Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 91.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej szczegółów już wkrótce.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że kolejne posiedzenie MK odbędzie się 20 listopada br. (środa) o godz. 8.00 w budynku związkowym, s. 119.

Obecność obowiązkowa.


Mikołaj dla dzieci Członków NSZZ Solidarności

Zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza organizuje akcję mikołajkową dla dzieci Członków Związku.

Akcją mikołajkową objęte będą dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Związku akt urodzenia.

Jeżeli któryś z rodziców (opiekunów) tego nie uczynił - by jego pociecha otrzymała upominek - musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2019 r. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok.6 w godz. 7.00 - 15.00.

O terminach wydawania paczek mikołajkowych będziemy Państwa informować.


Dodatkowe świadczenie na święta w Sanpro Synergy
Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w oraz w biurze Sanpro Synergy.

* Wniosek


W dwóch wielkościach - w zależności od dochodu pracownika ustalone zostało dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Sanpro Synergy Sp. z o. o.

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sanpro Synergy ustaliła kwoty i warunki wypłatały dodatkowego świadczenia na święta. Świadczenie wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu według stanu na dzień 1 listopada 2019 r. Warunkiem jest także złożenie przez pracownika stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie od 4 listopada - 6 grudnia br. w biurze spółki.

Wysokość świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:

• dochód do 2.000 zł netto – świadczenie w wysokości 1.100 zł brutto;
• dochód powyżej 2.000 zł netto – świadczenie w wysokości 1.000 zł brutto.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP
Wnioski o dodatkowe świadczenie dostępne są w BP Partner, a także na naszej stronie internetowej.

* Wniosek

Wnioski o świadczenie należy składać od 4 listopada do 13 grudnia br. w BP Partner Sp. z o. o., a jego realizacja nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.


Główna Komisja Świadczeń Socjalnych postanowiła uruchomić dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2019 ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu w rodzinie danego pracownika.

O dodatkowe świadczenie ubiegać się mogą pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenia jest również złożenie Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP na 2019 r. (pracownicy, którzy w tym roku tego nie uczynili - muszą tę informację uzupełnić).

W zależności od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie danego pracownika wysokość świadczenia wynosi:

600 zł - przy dochodzie do 1.300,00 zł;
500 zł - przy dochodzie od 1.300,01 do 2.100,00 zł;
350 zł - przy dochodzie od 2.100,01 do 3.000,00 zł;
250 zł - przy dochodzie od 3.000,01 do 5.000,00 zł;

Świadczenie nie przysługuje przy osiąganym dochodzie na członka rodziny danego pracownika powyżej 5.000,00 zł.


Nagroda za III kwartał br. w AMP
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu rozumie się pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.


W gwarantowanej wysokości - 250,00 zł zostanie w listopadzie wypłacona nagroda pracownikom zatrudnionym w ArcelorMittal Poland S.A. Po raz kolejny nie będzie nagrody za wynik EBITDA, o której mówi porozumienie w zakresie wzrostu płac w latach 2018 i 2019.

Zgodnie z zawartym między stroną społeczną a pracodawcą - AMP porozumieniem płacowym - wraz z wynagrodzeniem za październik br. zostanie wypłacona nagroda za wkład pracy.

Niestety, wysokość wypłaconej nagrody będzie na gwarantowanym porozumieniem poziomie - 250 zł. Już po raz kolejny pracownicy nie otrzymają nagrody za wynik EBITDA, gdyż nie został spełniony warunek osiągnięcia zakładanego w Biznesplanie wyniku za poprzedni kwartał kalendarzowy.

Nagroda przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień 1 listopada br.

Wypłacana nagroda gwarantowana - za wkład pracy pracowników AMP jest pomniejszana o 1/3 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w AMP w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz AMP - jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP.


Msza z okazji Święta Niepodległości
FOTO galeria


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na Mszę świętą za Ojczyznę.

Uroczysta Msza święta odprawiona zostanie 10 listopada 2019 r. (niedziela) o godz. 12.30 w kościele pw. św. Floriana w Sosnowcu Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Organizatorem uroczystości jest parafia św Floriana, Biuro Terenowe NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Sosnowcu oraz Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność w Sosnowcu.


UWAGA! Zniżki dla Członków NSZZ „Solidarność”

STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -