Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się w środę, 28 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00

Ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenie MK zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub aplikacją prosimy o kontakt.


Msza święta w intencji hutników i ich rodzin

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich pracowników wraz z rodzinami do uczestnictwa w uroczystej mszy świętej w intencji hutników, która odbędzie się 4 maja br. o godzinie 16.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 2).

Osoby, które przybędą na mszę do kościoła proszone są o zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz o dezynfekcję rąk. W razie potrzeby w tylnych ławkach kościoła wyłożone są maseczki jednorazowe.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne i ograniczoną ilość osób mogących wejść do świątyni informujemy, iż jest możliwość uczestnictwa we mszy św. za pomocą transmisji internetowej. Celem połączenia należy wejść na stronę parafii: www.florian.sosnowiec.pl, kliknąć w zakładkę umieszczoną po lewej stronie - transmisja na żywo z parafii św. Floriana w Sosnowcu.

Serdecznie zapraszamy.


Przedłużenie pracy zdalnej w AMP

W ArcelorMittal Poland S.A. wydłużony został obecny etap 0 w zakresie powrotu pracowników do biur. Praca zdalna będzie kontynuowana do 4 maja włącznie.

Pracodawca podjął decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej dla pracowników biurowych do 4 maja włącznie. Za powód podjętej decyzji podaje sytuację epidemiologiczną, która nie poprawia się, a także troskę o wszystkich pracowników – zarówno tych pracujących w domu, jak i w naszych zakładach – by wirus się nie rozprzestrzeniał w AMP.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o. o.
* Wniosek o przyznanie świadczenia dodatkowego z ZFŚSocjalnych w 2021r


Dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 400 zł i 500 zł - w zależności od osiąganego w rodzinie dochodu otrzymają pracownicy spółki Sanpro Synergy. Decyzję o wypłacie świadczenia podjęła Komisja ZFŚS w dniu 9 marca br.

Zgodnie z ustalonymi przez Komisję kryteriami - świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia - 25 marca lub 23 kwietnia br. - w zależności od daty złożenia przez pracownika odpowiedniego wniosku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie pracownika i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - 500 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - 400 zł.

Komisja podjęła decyzję, iż wyjątkowo na potrzeby wypłaty przedmiotowego świadczenia nie na potrzeby składania Informacji o dochodach w rodzinie, jednak należy na wniosku oświadczyć pod odpowiedzialnością karną oświadczyć próg dochodowy na członka w rodzinie.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w terminie od 10 marca do 9 kwietnia br., przy czym realizacja świadczenia na wnioski złożone do 19 marca nastąpi na dzień 25 marca br., natomiast na wnioski złożone w terminie późniejszym - na dzień 23 kwietnia br. Pracodawca zaleca składanie wniosków z wykorzystaniem:

- poczty elektronicznej - skan wniosku należy wysłać na adres: m.glowacka@impel.pl
- poczty wewnętrznej;
- poczty polskiej na adres: Sanpro Synergy Sp. z o. o., al. J. Piłsudskiego 90, 41-308 Dąbrowa Górnicza, (budynek Unitech 1).

Wnioski można również składać osobiście w biurze spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej (
www.hksolidarnosc.pl) oraz na stronie www.zfss.bppartner.com.pl w zakładce pliki do pobrania.


Solidarność pracuje bez zmian

Biura MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP są codziennie dostępne dla Członków Związku oraz osób zainteresowanych.

Przypominamy, iż przedstawiciele Związku są do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Celem uniknięcia paraliżu Związku w przypadku pojawienia się zachorowania - praca poszczególnych osób prowadzona jest w sposób rotacyjny stacjonarnie/zdalnie.

Prowadzone są również dyżury prawne - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Związku - tel. 61-05, bez przerw pracuje również związkowa kasa.


Zebrania sprawozdawcze „S” za 2020 r. nie odbędą się

Zgodnie z podjętą przez Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza Uchwałą - zebrania sprawozdawcze za rok 2020 poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek nie odbędą się.

Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności w związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. i obowiązującym do dzisiaj w Polsce stanem pandemii, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia Członków Związku oraz obowiązujące obostrzenia sanitarne postanowiła odstąpić od przeprowadzania zebrań sprawozdawczych za rok 2020 funkcjonujących w ramach MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza Komisji Wydziałowych/Spółek.

Zebrania sprawozdawcze organizowane są w poszczególnych Komisjach co roku celem podsumowania bieżącej pracy Komisji w danym roku oraz wytyczenia kierunków na rok kolejny. Są świetnym forum pozyskiwania informacji oraz podejmowania konkretnych, często niełatwych decyzji.

Nie została podjęta natomiast decyzja co do organizacji Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w 2021 r. W związku z pandemią COVID-19 MZD nie odbyło się w 2020 r. Jak będzie w tym roku - zależy od dalszej sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Praca zdalna w AMP wydłużona

Do 5 kwietnia wydłużona została praca zdalna w ArcelorMittal Poland S.A. Informacja została podana stronie społecznej w piątek, 26 lutego br.

Jak poinformował pracodawca - w związku z kolejnym wzrostami zachorowań, jakie pojawiły się w ostatnim czasie zarówno w kraju, jak i w AMP Dyrekcja Wykonawcza podjęła decyzję o wydłużeniu pracy zdalnej - tam gdzie to możliwe - do 5 kwietnia br. (włącznie).

Celem podjętej decyzji jest ograniczanie do minimum ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa w AMP i ochrona pracowników przed zachorowaniem.


Rekrutacja do przedszkoli AMP


Fundacja Nasze dzieci informuje, że od 1 do 26 marca br. prowadzony będzie nabór dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland - Równych Przedszkolaków w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Małych Pociech w Krakowie.

Fundacja zwraca uwagę, iż bogata oferta zajęć prowadzonych w przedszkolach wliczona jest w czesne, m.in.: program MEN, codzienne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, naukowych, Metoda Dobrego Startu, Metoda Projektu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody M. Montessori, koncerty muzyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa, opieka logopedy i psychologa, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów.

Czesne dla pracowników AMP i spółek z grupy AM wynsi ok. 300 zł., dzienna stawka za wyżywienie ok. 12 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą ubiegać się o dofinansowanie z pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy AMP dodatkowo o dofinansowanie ze środków ZFŚS.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a,
tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail:
rowne-przedszkolaki@eduges.pl

Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14,
tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail:
przedszkole.amp@eduges.pl

Na stronie internetowej https://www.fundacja-naszedzieci.pl/ znajdą Państwo:

• szczegóły oferty przedszkoli, w tym również informacje, kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka;
• dokumenty rekrutacyjne do pobrania;
• link do zapisów na spotkanie informacyjne on-line dla rodziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do ww. przedszkoli.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -