Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20230603 20230504 20230402 20230331 20230310 20230125 20230114

...
....JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Program rabatowy Orlenu dla Członków NSZZ Solidarność
- Lista Stacji Paliw ORLEN


Członkowie NSZZ Solidarność na podstawie legitymacji członkowskiej mogą korzystać z programu rabatowego wprowadzonego przez Orlen. W tym celu muszą wyrobić Kartę Rabatową. W ramach programu Członek Związku może liczyć na upust cenowy na paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN, myjnię automatyczną oraz odkurzacz, oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy, a także produkty Stop Cafe.

Karty Rabatowe są wydawane na wybranych stacjach paliw PKN ORLEN (lista Stacji Paliw do wglądu w sekretariacie Związku i na naszej stronie internetowej). Uprawnionym do otrzymania Karty Rabatowej jest każdy Członek NSZZ „Solidarność” posiadający elektroniczną legitymacją członkowską, będącą podstawą do jej wydania.

Koszt wydania Karty Rabatowej wynosi 1 zł i regulowany jest na stacji paliw wydającej Kartę Rabatowa.

Karta Rabatowa uprawnia do otrzymania upustu cenowego na: paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN, myjnię automatyczną oraz odkurzacz, oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy oraz produkty Stop Cafe.

Karta uprawnia Użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 300 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu upust na paliwo nie będzie naliczany do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wykorzystanie (przekroczenie limitu).

By uzyskać rabat przed dokonaniem płatności należy okazać Kartę Rabatową pracownikowi stacji, który z kolei zweryfikuje zgodność numeru rejestracyjnego zatankowanego auta z przypisanym do karty. Użytkownik za zakupione paliwo będzie uprawniony do otrzymania w chwili zakupu upustu od ceny detalicznej brutto produktów i usług na Stacji Paliw PKN ORLEN.

Użytkownik po transakcji otrzyma paragon, a w przypadku wyrażenia takiej chęci - uzyskania faktury imiennej - bez numeru NIP Użytkownika.

Ewentualne reklamacje Uzytkownik zgłasza do PKN ORLEN - e-mail: reklamacje.biznestank@orlen.pl


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego dąbrowskiej Solidarności i Dzień DzieckaFOTO galeria


Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza połączony z obchodami Dnia Dziecka zorganizowany zostanie 3 czerwca 2023 r. na stadionie UKS w Dąbrowie Górniczej – Okradzionów, ul. Białej Przemszy.

Organizowany przez dąbrowską Solidarność turniej rozpocznie się na boisku UKS Przemsza-Okradzionów o godz. 9.00. Wzorem lat ubiegłych towarzyszyć mu będą liczne atrakcje, które są przewidziane dla dzieci Członków Związku w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Zapisy chętnych do udziału w imprezie, w tym drużyn, które podejmą walkę o Puchar Przewodniczącego Związku, prowadzone będą przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek do 19 maja br.

Zgłaszane drużyny przez poszczególne Komisje mogą liczyć do 10 zawodników.
Prosimy o podawanie przy zapisach zarówno ilości uczestników, jak i wieku dzieci, które w imprezie wezmą udział.
Szczegółowej informacje można uzyskać u Przewodniczących oraz u kol. Mariusza Pietruszki - tel. 92-37.
Odpłatność za uczestnictwo: osoby dorosłe - 10 zł/osobę, dzieci - 5 zł/osobę.


Mały Hutnik w Kolpremie

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 r. pracownikom spółki Kolprem zostanie wypłacony tradycyjny dodatek hutniczy tzw. „Mały Hutnik”
w kwocie
542,12 zł.


Mały Hutnik i dzień wolny z okazji Dnia Hutnika

4 maja przypada Dzień Hutnika. Z tej okazji pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mają dodatkowy dzień wolny od pracy oraz otrzymają tradycyjny dodatek w wysokości 540,84 zł. Powyższe gratyfikacje wynikają z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją 9 maja br. na konta pracowników przelane zostaną dodatkowe środki wynikające z ZUZP w wysokości 540,84 zł. To tradycyjny dodatek jaki otrzymują corocznie pracownicy AMP z okazji ich święta zwany Małym Hutnikiem.

Mały Hutnik przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi AMP zatrudnionemu w firmie nie krócej niż 12 m-cy oraz zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu jego wypłaty bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Do okresu zatrudnienia w AMP zalicza się przy tym okres zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz u pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu Karty Hutnika - okresy, w których była ona wypłacana. Oznacza to, że również pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w AMP, a wcześniej pracowali przez tzw. interimy na rzecz AMP dodatek otrzymają.

Kwota Małego Hutnika wynika z ZUZP i wynosi 6% średniej płacy w AMP z i kwartału, ale nie mniej niż 250 zł.

Ponadto dla pracowników AMP 4 maja jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przypominamy, że w przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Hutnika pomniejsza wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.


Nagroda EBITDA w AMP w maksymalnej wysokości

W maksymalnej wysokości wynikającej z zawartego na 2023 r porozumienia płacowego pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wypłacona zostanie nagroda EBITDA. Według przekazanej przez pracodawcę informacji wyniesie ona w sumie 440 zł/pracownika i wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za kwiecień - do 10 maja br.

Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym na 2023 r. uprawnionym pracownikom AMP wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA 2023 r. w łącznej wysokości 400 zł/pracownika. Nagroda wypłacona będzie w częściach:

- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące br. - wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2023 r. w wysokości 200 zł/pracownika,
- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 6 pierwszych miesięcy br. – wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023 r. w wysokości 100 zł/pracownika,
- w przypadku osiągnięcia wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy br. – wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023 r. w wysokości 100 zł/pracownika.

Jak poinformował pracodawca - w związku ze spełnieniem podanego warunku wypłaty nagrody, a nawet przekroczeniem zakładanego wyniku EBITDA za trzy pierwsze miesiące 2023 r. - pracownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za kwiecień I część nagrody w wysokości 200 zł plus maksymalną wysokość jej zwiększenia, która zgodnie z zapisami porozumienia płacowego liczona jest wskaźnikiem 20% od kwoty 1.200 zł (od I części nagrody EBITDA, I części nagrody za wkład pracy oraz nagrody dodatkowej), co łącznie daje wypłatę nagrody w maju w wysokości 440 zł.

Uprawnionymi do nagrody w pełnej kwocie są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali pełne 3 miesiące br. i na dzień 1 maja br. będą pozostawali w zatrudnieniu. Nagroda jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody ustala się w proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i jego negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, nagroda nie jest pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.


Uroczysta msza za hutnikówFOTO galeria


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza Członków Związku, wszystkich pracowników wraz z rodzinami na uroczystą mszę świętą w intencji hutników i ich rodzin, która odprawiona zostanie w Dzień Hutnika

4 maja br. o godzinie 18.00 w Kościele p.w. św. Floriana w Sosnowcu - Zagórzu (ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2).


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -