Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Dodatkowe świadczenie z ZFŚS i wstrzymanie rozmów płacowych
600 - przy dochodzie na członka rodziny do 2.100 zł;
500 - przy dochodzie w przedziale od 2100,01 do 5000 zł.

* wniosek o dodatkowe swiadczenie z ZFŚS z oświadczeniem w 2020 04


Zawieszone do maja zostały negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz rozmowy dotyczące uregulowania dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Strony Dialogu Społecznego zarekomendowały natomiast Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych niezwłoczne uruchomienie wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego do 10 kwietnia br.

Porozumienie w zakresie zawieszenia rozmów płacowych i dodatkowego odpisu na ZFŚS zawarte zostało z pracodawcą 2 kwietnia br. Zawarto w nim również rekomendację skierowaną do GKŚS niezwłocznego uruchomienia wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego, w którym przy ustalaniu kryteriów wypłaty... >> WIĘCEJ >>


Badania wstępne, okresowe i kontrolne w bieżącej sytuacji

Zawieszona została konieczność wykonania badań okresowych w czasie trwania pandemii - ich ważność została przedłużona do czasu ustania zagrożenia plus sześćdziesiąt dni. Jeżeli chodzi o badania wstępne i kontrolne - pomimo, że nie uległy one zawieszeniu - został umożliwiony inny ich tryb wykonywania w przypadku zamknięcia Ośrodka Medycyny Pracy.

Wykonywanie badań okresowych zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. zostaje zawieszone z mocą wsteczną od dnia 8 marca 2020 r

Zawieszenie dotyczy również obowiązku wykonywania: badań pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, wykonywanych po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami lub po rozwiązaniu stosunku pracy (jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami); badań kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy; okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych wynikających z przepisów ustawy o transporcie kolejowym. ...
>> WIĘCEJ >>


Pomiar temperatury przy wejściu do AMP

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzone zostały w ArcelorMittal Poland prewencyjne kontrole na bramach oddziałów. Kontrolą zostaną również objęte wejścia do budynków i obiektów należących do AMP znajdujących się poza bramami.

Jak poinformował pracodawca - kontrole polegają na pomiarze temperatury osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu. Pomiar odbywa się za pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. Kontrole wykonywane są przez odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych pracowników ochrony.

Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 stopni C, nie będą wpuszczane na teren oddziałów ani obiektów AMP. W takim przypadku pracownik otrzyma ulotkę zawierającą informacje o dalszym sposobie postępowania, a także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zawiadomienia o nieobecności swojego bezpośredniego przełożonego.


Obsługa ZFŚS bez bezpośredniego kontaktu
Jak poinformował przedstawiciel Sanpro Synergy (dawne BP Partner) - w związku z wprowadzeniem ograniczeń mających na celu zapobieganie ryzyku związanemu z możliwością rozprzestrzeniania się wśród pracowników AMP wirusa COVID-19, od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania obsługa ZFŚS prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy odbywać się będzie bez bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń.


Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywać się będzie bez bezpośredniego kontaktu.

Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty.
Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres:
socjalny.partner@impel.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 32 792 75 69; 32 735 50 12; 664 983 553; 532 756 195.
Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską: Sanpro Synergy Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Budynek DAMM 3.


Kontakt z koordynatorami kadrowymi

Do odwołania są zamknięte biura koordynatorów kadrowych. Kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, poprzez infolinię oraz skrzynki, w których pracownicy mogą pozostawić formularze.

W związku z obecną sytuacją, biura koordynatorów kadrowych aż do odwołania są zamknięte. Pracodawca jednak zachęca do kontaktu z działem kadrowo-płacowym poprzez pocztę elektroniczną oraz infolinię. Przed wejściem do kadr ustawione zostały także specjalnie zabezpieczone skrzynki, w których pracownicy mogą pozostawić formularze..

Skany dokumentów i sprawy wymagające realizacji można przesyłać z sieci firmowej AM na adres POLSSCE@myHR.arcelormittal.com przy czym konieczne jest prawidłowe wpisanie nazwy w tytule wiadomości, odpowiedniej dla poszczególnych lokalizacji i spółek:

HR AMP DG <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Dąbrowa Górnicza
HR AMP KR <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Kraków
HR AMP S-c <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Sosnowiec
HR AMP Św <nazwisko> - pracownicy AMP w lokalizacji Świętochłowice, Chorzów
HR ZKZ <nazwisko> - pracownicy AMP zatrudnieni w lokalizacji Zdzieszowice
HR KOL <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w KOLPREM Sp. Z o.o.
HR GS <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Grupie Serwisowej
HR BCOE <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w BCOE
HR AMFCE <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w AM FCE Poland
HR TAMEH <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Tameh Polska Spółka z o.o.
HR AMCL <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w AM Commercial Long Poland Sp. z o.o.
PY CUT <nazwisko> - pracownicy zatrudnieni w Cutiron


Komunikat MPKZP przy AMP
Wypełnione wnioski będzie można wrzucać do skrzynki pocztowej wiszącej na ścianie w przedsionku korytarza wspólnego z Działem Kadr.

Druki można pobrać na stronie internetowej pod adresem:
www.mpkzpdg.pl


W związku ze szczególną sytuacją, Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej podjął następujące decyzje w sprawie bieżącej obsługi interesantów:

Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. aż do odwołania całkowicie zostaje zamknięty dla interesantów punkt obsługi MPKZP DG, bez możliwości osobistego przyjmowania przez pracownika obsługi kasy dokumentów w formie papierowej. Druki są do pobrania ze stolika ustawionego w przedsionku korytarza wspólnego z Działem Kadr.

Celem potwierdzenia weryfikacji złożonego wniosku i dalszych kroków dotyczących jego realizacji, zainteresowani powinni kontaktować się telefonicznie z biurem obsługi MPKZP, tel. +48 32 776 8670.


AKCJA PROTESTACYJNA !!!

Zebrania sprawozdawcze zostały odwołane!

Ustalone zebrania sprawozdawcze NSZZ „Solidarność” w poszczególnych Zakładach/Spółkach zostają odwołane. Powodem jest sytuacja wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego Prezydium dąbrowskiej Solidarności w dniu 16 marca br. podjęło decyzję o odwołaniu zaplanowanych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Komisjach Zakładowych/Spółek.

W chwili obecnej utrzymany zostaje wyznaczony termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na dzień 24 kwietnia 2020 r.

MZD odbędzie się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” - w Katowicach, ul. Floriana 7. Rozpocznie się o godz. 8.00.

Dla delegatów zorganizowany będzie transport - wyjazd autokaru spod budynku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00.

W przypadku odwołania MZD lub zmiany jego terminu - będziemy Państwa o tym informować.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -