Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

Na 21 sierpnia 2019 roku, godz. 1000 w siedzibie MOZ NSZZ „Solidarność” AMP – DG w Dąbrowie Górniczej zwołane zostało kolejne posiedzenie Sztabu Protestacyjno - Strajkowego ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A..

Podczas posiedzenia sztab zajmie się aktualną sytuacją produkcyjno – społeczną we wszystkich lokalizacjach AMP, dokona podsumowania przebiegu akcji protestacyjnej z 24 lipca br. oraz podejmie decyzje co do dalszych działań związane z bieżącą sytuacją firmy.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, że kolejne posiedzenie MK odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. w budynku związkowym, s. 119.


VII Marszobieg Charytatywny

Rusza organizacja VII Marszobiegu Charytatywnego w ArcelorMittal Poland S.A. Do 6 września zbierane są zgłoszenia dzieci, na pomoc którym podczas akcji będą zbierane środki finansowe.

Zgłoszenia do akcji mogą dokonać na stosownym formularzu opiekunowie prawni dzieci chorych i niepełnosprawnych (do 18 r. ż.) potrzebujący pomocy przy ich leczeniu i rehabilitacji. Warunkiem jest jednak, iż zgłoszone osoby są dziećmi aktualnie zatrudnionych pracowników, dziećmi po zmarłych pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami oraz dziećmi pracowników,którzy ulegli wypadkowi lub ciężkiej chorobie uniemożliwiającej powrót do pracy spółek: AMP, AM Service Group, PUK Kolprem, AM Refractories, ARG Kraków-Wchód, PUW HKW, AM BCoE, Cutiron BCoE, Synergy Platform i ABC.

Zebrane podczas akcji środki mogą zostać przeznaczone na specjalistyczną rehabilitację, leczenie oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. O wyborze dzieci, na których cel akcja się odbędzie ostatecznie zdecyduje powołana przez organizatora Komisja.

Formularze dostępne są na stronie fundacja-naszedzieci.pl oraz u koordynatora, którym w dąbrowskim oddziale AMP jest Beata Łęgowiak-Szota, tel. 660 682 430.Matko, która nas znasz…

Matko, która nas znasz z dziećmi Twymi bądź – to hasło tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę organizowanej przez Solidarność w terminie 14 – 15 września 2019 r.


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S. A. organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 15 września br. o godz. 7.00 spod budynku związkowego.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w pielgrzymce proszone są o zapisy w sekretariacie Solidarności - budynek związkowy DAMM 4 pok. 6, tel. 61 05.

Więcej szczegółów już wkrótce.


PILNE !!!


Po wczorajszej pikiecie pod budynkiem dyrekcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w dniu dzisiejszym (25 lipca) zwołane zostało spotkanie przedstawicieli pracodawcy i strony społecznej.

...........................................................................................................................................................................


ArcelorMittal Poland odkłada w czasie tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej w Krakowie. Komunikat pracodawcy stanowi potwierdzenie wcześniejszej informacji.

...........................................................................................................................................................................


FOTO galeria z przebiegu pikiety


Stanowisko ws. odrzucenia zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej UE
Stanowisko KK nr 12/19 ws. odrzucenia przez rząd RP kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z aprobatą przyjęła odrzucenie przez polską delegację wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej, dotyczących kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że akceptacja zapisów o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, oznaczałaby katastrofę dla polskiej gospodarki oraz trwałe zubożenie mieszkańców naszego kraju. Postawa Premiera Mateusza Morawieckiego podczas szczytu w Brukseli stanowi pierwszy od wielu lat przykład skutecznej realizacji polskiej racji stanu w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej UE - napisali Członkowie Komisji w przyjętym Stanowisku nr 12/19 ws. odrzucenia przez rząd RP kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej podczas posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. w Olsztynie. W posiedzeniu KK uczestniczył nasz przedstawiciel - Jerzy Goiński.


Członkowie KK w przyjętym Stanowisku podkreślili, że wcześniej, zwłaszcza w trakcie rządów poprzedniej koalicji, ponosiliśmy na tym polu wyłącznie dotkliwe porażki. Asertywna postawa Premiera RP zasługuje na tym większe uznanie, że natężenie propagandy i dezinformacji w kwestii wpływu człowieka na zmiany klimatyczne jest obecnie większe niż kiedykolwiek. Z kolei każda próba krytycznej oceny dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej UE, czy weryfikacji prognoz działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dotyczących globalnego ocieplenia powoduje wściekły atak potężnego lobby zwolenników całkowitej dekarbonizacji.

W dokumencie stwierdzono, że politycy wszystkich ugrupowań opozycyjnych, a także zdecydowana większość mediów bezkrytycznie powtarzają manipulacje zawarte w tych atakach, politycy i komentatorzy używają argumentu walki ze smogiem na poparcie postulatu dotyczącego eliminacji węgla z polskiej gospodarki, nie mając świadomości, jakie byłyby gospodarcze i społeczne koszty z tym związane.
>> więcej >>


Internowani i uwięzieni w stanie wojennym

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja - to nowa pozycja katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej.


Na książkę składa się 13 artykułów będących m.in pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981 - 1983” zorganizowanej w Zabrzu w 2011 r., do których dołączono studium autorstwa Jacka Okonia nt obozowej twórczości poetyckiej osób internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego.


Autorzy omawiają specyfikę represji w czasie stanu wojennego w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Podjęto m.in. problem różnicowania stosowania internowania w poszczególnych regionach, emigracji osób internowanych w czasie stanu wojennego, ścigania zbrodni stanu wojennego.


Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w PRL 1956 - 1989”.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -