Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Szczepienia przeciwko grypie w AMP
Deklaracja przystąpienia do szczepień

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego w czasie wykonywania szczepień, będzie obowiązywała rejestracja telefoniczna, o rozpoczęciu której pracodawca poinformuje.


W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej liczby szczepionek w ośrodkach medycyny pracy, pracodawca prosi zainteresowanych o wypełnienie deklaracji chęci przystąpienia do programu szczepień przeciw grypie w sezonie 2020/2021 (deklaracja dostępna na naszej stronie www.). Planowany termin szczepień - od 1 października br. (może ulec zmianie w przypadku opóźnień w dostawie) do zamknięcia listy chętnych.

Deklarację chęci szczepienia należy zwrócić do 25 września w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail lub w Biurze BHP/u kierownika wsparcia BHP: Dąbrowa Górnicza - Beata Łęgowiak-Szota, Al. Piłsudskiego 92, 38-403 Dąbrowa Górnicza, budynek inżynieringu pok. 214, tel. 660 682 430, e-mail: zdrowie@arcelormittal.com. Więcej informacji pod nr tel. 660 682 430. Ze szczepionek mogą skorzystać pracownicy AMP oraz członkowie ich rodzin, pracownicy Sanpro Synergy i ABC świadczący pracę na rzecz AMP.

Koszt szczepienia pokrywa w całości AMP lub FOZ w przypadku pracowników „interim”. Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych ponosi pracownik i zostaną one potrącone przez listę płac lub w przypadku pracowników interim dostarczona zostanie informacja PIT 8-C. Średni koszt wynosi około 18,42 zł/osobę. Ostateczna wysokość potrąceń uzależniona jest od indywidualnych warunków rozliczeniowych wynikających z ustawy podatkowej.


ODEZWA do mieszkańców Rudy Śląskiej, społeczności Śląska i Zagłębia,
do pracowników wszystkich branż - WEŹ UDZIAŁ W DEMONSTRACJIKLIKNIJ POWYŻEJ I CZYTAJ !!!


Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

38 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w dniach 19-20 września 2020 r.

Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy jest Region Rzeszowski wraz z Regionem Ziemia Przemyska.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pielgrzymka rozpocznie się w sobotnie popołudnie pod pomnikiem Patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast główne uroczystości odbędą się w niedzielę 20 września na szczycie Jasnej Góry.

Dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd w niedzielę,
20 września br. Autokar podstawiony zostanie przed budynek związkowy DAMM 4 o godz. 7.00.

Osoby zainteresowane winny się zapisać w sekretariacie Związku - pok. nr 6 lub telefonicznie: 61-05.

FOTO galeria


11 września - rocznica podpisania Porozumienia KatowickiegoFOTO galeria


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w 40-tą rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego.

Tegoroczne obchody rocznicowe podpisania Porozumienia Katowickiego - pomimo wcześniejszych planów organizacyjnych „z wielką pompą” - ze względu na sytuację panującej pandemii będą skromne.

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej Mszy Św., która odbędzie się 11 września br. o godz. 10.00 w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20.

W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień ważnych Postaci ówczesnych wydarzeń, dlatego też odwołane zostają uroczystości zarówno pod Krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice, jak i pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego. Zapraszamy natomiast do indywidualnego złożenia kwiatów pod pomnikiem.


Zmiana godzin obsługi ZFŚS
TELEFONY:
obsługa socjalna: 32 792 75 69;
32 735 50 12; 664 983 553; 510 015 476;
obsługa turystyczna: 32 792 86 05; 32 792 86 06

POCZTA TADYCYJNA
Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90,
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej)


Od 1 września br. zmianie uległy godziny obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. prowadzonej przez Sanpro Synergy Sp. z o. o.

Jak poinformował pracodawca - od 1 września br. obsługa ZFŚS w dąbrowskim oddziale AMP prowadzona jest w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

Wszelkie sprawy związane z obsługą ZFŚS nadal można załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej:
socjalny.partner@impel.pl

W biurze dostępna jest również skrzynka, w której można zostawiać wnioski dot. ZFŚS bez kontaktu z pracownikami obsługi. Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner


Spółki Kolprem i AMSG wypowiedziały ZUZP

We wtorek, 25 sierpnia br. pracodawcy: ArcelorMittal Service Group oraz Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem poinformowali organizacje związkowe o wypowiedzeniu w spółkach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. W AMSG dodatkowo wypowiedziane zostało porozumienie dotyczące ekwiwalentu za posiłki oraz porozumienie w zakresie funduszu premiowego. W Kolpremie Porozumienia Okołoukładowe z 19 października 2011 r. i 27 lipca 2015 r.

Pracodawcy wypowiedzieli ZUZP-y oraz porozumienia z zachowaniem 12-sto miesięcznego okresu wypowiedzenia, co oznacza, iż przez najbliższy rok ich zapisy nadal będą stosowane.

Wypowiedziane zostały również porozumienia zawarte pomiędzy AMSG a organizacjami związkowymi: z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu za posiłki oraz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego dla pracowników AMSG.

W Kolpremie natomiast wypowiedziane są także dwa Porozumienia Okołoukładowe. Pracodawca jednocześnie poinformował, że uznaje za zasadne i możliwe dokonanie - na zasadzie porozumienia stron - zmian w zakresie uprawnień pracowników do posiłków regeneracyjnych. Co do Porozumienia Okołoukładowego z 27 lipca 2015 r. pracodawca wyraził wolę ujęcia analogicznych zapisów rozdziału nr 2 w odrębnym porozumieniu.

Zarówno w AMSG jak i Kolpremie wraz z wypowiedzeniem pracodawcy wykazali chęć zawarcia nowego ZUZP z jednoczesnym podpisaniem tzw. porozumienia okołoukładowego, którego zapisy mają zostać wynegocjowane w trakcie rokowań ZUZP, a także w AMSG włączenie tematyki obejmującej wypowiedziane porozumienia do negocjacji ZUZP. Stronie związkowej zostały przekazane projekty nowych ZUZP, które Solidarność podda gruntownej analizie.


Pracodawca zmienił Regulamin ZFŚS
Aneks Nr 1 z dnia 2020.07.27 do REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2020 r.

ANEKS NR 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 DK w sprawie: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.

Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2020 r.


Pracodawca dokonał zmian w obowiązującym na 2020 r. Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Najważniejsza z nich to wyłączenie z limitu przypadającego na uprawnioną osobę dofinansowania do żłobka/przedszkola. Zmiany mają moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Aneksem nr 1 z dnia 27 lipca br. do Regulaminu ZFŚS w AMP w 2020 r. pracodawca dokonał zmian w dotychczasowych zapisach - wyłączył dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu z kwotowego limitu świadczeń przypadających na osobę uprawnioną do świadczeń oraz członków jej rodziny w postaci łącznej maksymalnej w 2020 r. wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS. Do limitu świadczeń wlicza się natomiast wypoczynek urlopowy i wypoczynek po pracy.

Ponadto pracodawca dokonał zmian w dziale Świadczenia turystyczno-rekreacyjne wprowadzając zapis, iż do naliczania dofinansowania w 2020 r. ustala się maksymalną kwotę w wysokości: 162,00 zł/dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych, 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w przypadku zajęć rekreacyjnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą również składu Komisji Świadczeń Socjalnych, których członkami mogą być tylko pracownicy AMP lub spółki z grupy AMP.

Pracodawca wprowadził
nowy wzór Załącznika nr 1 do Regulaminu ZFŚS - Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 r. - formularz dostępny jest na naszej stronie www.hksolidarnosc.pl w zakładce dokumenty, a także zmiany w załącznikach: nr 2 - Łączna maksymalna w 2020 r. wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS..., nr 5 - Dopłaty z ZFŚS do świadczeń turystyczno-rekreacyjnych i nr 7 - Dopłaty z ZFŚS do pobytu dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu. Zmiany te jednak nie dotyczą wysokości dopłat i progów dochodowych na osobę w rodzinie.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -