Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
„...Śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę...” - ks. Jan Twardowski
Włodzimierz Rebeta nie żyje


Na wieczny spoczynek do domu Pana odszedł w dniu 3 grudnia 2020 r. Włodzimierz Rebeta - nasz Przyjaciel, współpracownik, wieloletni działacz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Miał 63 lata.

Włodzimierz Rebeta był przede wszystkim dobrym Przyjacielem, Człowiekiem zawsze służącym pomocą, interesującym się losem innych.

Był działaczem dąbrowskiej Solidarności praktycznie od momentu jej powstania - od sierpnia 1980 r. Brał udział w najdłuższym strajku okupacyjnym przeciwko komunistycznym władzom, który odbywał się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1981 r. Podczas strajku pełnił funkcję łącznika pomiędzy Komitetem Strajkowym Huty Katowice a Komitetem Wydziałowym Walcowni Półwyrobów NSZZ „Solidarność”. Brał udział w służbach porządkowych i ochronnych. Organizował również i dostarczał żywość dla strajkujących, zbierał środki finansowe i przekazywał do Komitetu Strajkowego dla osób poszkodowanych i internowanych, a także zajmował się kolportażem zakazanego wówczas biuletynu Wolny Związkowiec i ulotek.

Włodzimierz Rebeta brał czynny udział w tworzeniu i postawieniu symbolicznego dzisiaj Krzyża znajdującego się za bramą główną Huty Katowice.

Włodzimierz Rebeta aktywnie kontynuował działalność w NSZZ „Solidarność”, brał udział oraz szerzył pamięć licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni Wujek - wcześniej uznawanych przez władze za nielegalne, rocznice podpisania Porozumień Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd. oraz w licznych akcjach protestacyjnych w obronie praw i godności pracowników.

Włodzimierz Rebeta do samego końca pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji NSZZ „Solidarność” w Centralnym Utrzymaniu Ruchu i Biurze Informatyki, Członka Międzyzakładowej Komisji, Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarności dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A., a także Delegata Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Wcześniej także przez dwie kadencje pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

W styczniu szykował się do odejścia na zasłużoną emeryturę…

Dzisiaj żegnamy Cię Włodziu, pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim łącząc się w bólu przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż najbliższe posiedzenie MK odbędzie się w piątek 4 grudnia br. o godz. 14.00. Kolejne posiedzenie MK zaplanowane zostało na środę, 16 grudnia br.

Ze względu na panująca pandemię oraz wprowadzony reżim sanitarny posiedzenia MK zostaną przeprowadzone w sposób zdalny za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub aplikacją prosimy o kontakt.


Karty Edenred w ramach upominku świątecznego, rocznicowego i Mikołaja

150 zł z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, 150 zł z tytułu upominku świątecznego oraz dodatkowe zasilenie z tytułu paczki mikołajkowej w wysokości 100zł/dziecko otrzymają uprawnieni Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Równowartość powyższych kwot zdeponowana zostanie na kartach płatniczych Edenred, które otrzymają Członkowie NSZZ „Solidarność".

Należy pamiętać, aby przed pierwszym użyciem kartę aktywować i nadać jej numer PIN.

W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, a także celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dąbrowska Solidarność podjęła decyzję o wydaniu Członkom Związku kart płatniczych Edenred, które zostaną zasilone określoną kwotą.

Karta Edenred będzie dystrybuowana wśród Członków Związku przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Spółek od dnia 7 grudnia br.. >> czytaj więcej >>


Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce o godz. 12.00 przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. złożą kwiaty pod symbolicznym Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grudnia ‘81 r.

Krzyż znajduje się za bramą główną Huty Katowice.

W tym roku wyjątkowo ze względu na panującą pandemię nie spotkamy się w większej grupie. Zwracamy się jednak o poświęcenie w tym dniu kilku chwil, by chociaż myślami być przy ludziach którzy narażali zdrowie i życie własne i swoich najbliższych podejmując walkę o wolną Polskę i godność Polaków. A w naszej hucie takich Ludzi było sporo...

Przypominamy bowiem, że Huta Katowice podczas wprowadzenia stanu wojennego zamieniona została przez pracowników w twierdzę nie do zdobycia. Hutnicy stawiali czynny i skuteczny opór ówczesnej władzy, a strajk w naszym kombinacie był jednym z najdłużej trwających w Polsce.


Dodatkowe pieniądze w Consensus Company

400 zł brutto z Funduszu Motywacyjnego Pracowników, dodatkowe środki przydzielone przez pracodawcę w sposób uznaniowy, 75 zł za pracę w Święta i Nowy Rok dla pracowników Spółki Consensus zostały uzgodnione podczas spotkania w dniu 30 listopada 2020 r. Pracownicy otrzymają również świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 650 zł i 630 zł.

W wyniku negocjacji dla każdego pracownika Conensusu Company Sp. z o.o. będącego w zatrudnieniu w dniu 30 listopada 2020 r. uzgodniona została nagroda z funduszu motywacyjnego w wysokości 400,00 zł brutto. Ponadto ustalona została kwota z przeznaczeniem do podziału wśród załogi w sposób uznaniowy przez zarząd spółki.

Strony postanowiły, że w związku ze stanem pandemicznym przy podziale dodatkowych środków nie będą brane pod uwagę absencje chorobowe pracowników, jak to miało miejsce dotychczas. Przyznana kwota wyczerpuje roszczenia z tytułu nagród z FMP dla pracowników Consensus Company w 2020 r.

Pracownicy spółki otrzymali również z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwoty w wysokości 650,- zł i 630,- zł

- w zależności od osiąganego dochodu na członka rodziny (odpowiednio do 3.000,00 zł i powyżej), a na Święta Bożego Narodzenia dostaną bonus w postaci karpia.

Osoby zatrudnione w Święta i Nowy Rok otrzymają dodatkowo kwotę 75,00 zł za pracę w tych konkretnych dniach.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A.* - WNIOSEK


Dodatkowe świadczenie na święta Bożego Narodzenia 2020 r. w formie pieniężnej postanowiła uruchomić Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez pracownika dochodu w rodzinie.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP w związku ze wzrostem kosztów utrzymania postanowiła uruchomić dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2020.

Świadczenie wypłacone zostanie w formie pieniężnej ze środków ZFŚS, a jego wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

- dochód na członka w rodzinie: do 1.300,00 zł - świadczenie: 600,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 1.300,01 zł do 2.100,00 zł - świadczenie: 450,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 2.100,01 zł do 3.000,00 zł - świadczenie: 250,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: od 3.000,01 zł do 5.000,00 zł - świadczenie: 100,00 zł;
- dochód na członka w rodzinie: powyżej 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Komisja mając na uwadze reżim sanitarny zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ustaliła, że o świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w terminie od 23 listopada do 14 grudnia br. - przede wszystkim w formie elektronicznej do Sanpro Synergy na adres mailowy socjalny.partner@impel.pl

Pracownicy, którzy do tej pory nie złożyli w 2020 r. Informacji o dochodach w rodzinie lub których podane wcześniej dane uległy zmianie zobowiązani są do złożenia aktualnej informacji.

Wniosek o dodatkowe świadczenie dostępny jest na naszej stronie internetowej (www.hksolidarnosc.pl), na stronie Sanpro Synergy (www.zfss.bppartner.com) oraz w Studni. Wniosek można wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać w formie skanu lub zdjęcia, można również wypełnić go w formie elektronicznej - wówczas otrzymany formularz po zmianie na plik pdf można uzupełnić i podpisać. W tym celu należy skorzystać z opcji „wypełnij i podpisz”. Wypełnia się za pomocą funkcji „dodaj tekst”, natomiast podpisuje za pomocą funkcji „rysuj” - np. za pomocą myszki komputerowej.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC

Dodatkowe świadczenie dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostanie uruchomione w spółce Ananke Business Communication Sp. z o.o. Wysokość kwoty uzależniona jest od osiąganego dochodu pracownika w rodzinie.

Organizacje związkowe uzgodniły wypłatę dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS pracowników ABC dodatkowego świadczenia pieniężnego, które zostanie wypłacone 10 grudnia br.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu pracownika na osobę w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.

Pracownicy, którzy w 2020 roku złożyli oświadczenie o dochodzie za 2019 r. otrzymają świadczenie dodatkowe na podstawie tego dokumentu. Osoby, które nie złożyły w/w oświadczenia, aby otrzymać świadczenie w terminie 10 grudnia br. - zobowiązane są dostarczyć oświadczenie o dochodach do 7 grudnia br. do ABC. W przypadku późniejszego dostarczenia oświadczenia - decyzję w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia podejmować będzie indywidualnie Komisja Socjalna.

Oświadczenie o dochodzie można dostarczyć do ABC z wykorzystaniem poczty elektronicznej - skan wysłać na adres: abc@leasingteam.pl, z wykorzystaniem poczty wewnętrznej oraz osobiście w biurze ABC, które jest czynne we wtorki i czwartki od 9:00 do 15:30.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom spółki pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia.


Obowiązkowa przerwa świąteczna dla pracowników umysłowych

Obowiązkową przerwę świąteczną dla pracowników umysłowych ArcelorMittal Poland S.A. wprowadził pracodawca w terminie od 21 do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnieniu decyzji podaje sytuację epidemiologiczną oraz produkcyjną.

Wszyscy pracownicy umysłowi, z wyjątkiem mistrzów, kierowników liniowych i zmianowych zobowiązani zostali przez pracodawcę do przerwy w pracy w okresie od 21 do 31 grudnia 2020 r.

Pracodawca zwrócił się do pracowników, których przerwa od pracy dotyczy, aby w tym czasie wykorzystali dostępne urlopy. W przypadku, gdy pracownik nie posiada wolego - nie wykorzystanego urlopu - na dni obowiązkowej przerwy zostanie wystawiony urlop postojowy. Przełożeni tych pracowników mają odpowiednio zmienić plany urlopowe.

Jeżeli okaże się, że dany pracownik w okresie przerwy świątecznej jest potrzebny w pracy - przełożony winien do 10 grudnia br. złożyć stosowną informację do działu HR.

Również do dnia 10 grudnia br. pracownicy zobowiązani zostali do złożenia wniosków urlopowych w aplikacji HRapka. Listy osób, które od 21 do 31 grudnia będą przebywać na urlopach postojowych mają zostać wysłane do koordynatorów kadrowych najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.

Przypominamy również, że Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia br. jest w tym roku dniem wolnym od pracy - w zamian za święto przypadające w sobotę - Boże Narodzenie - 26 grudnia.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -