Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Dąbrowska Solidarność z prośbą o interwencję do Premiera Rządu RP* Pismo do Premiera Rządu RP
* Pismo KPRM do MRPiPS


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza jako reprezentant interesów tysięcy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek Zależnych 8 czerwca br. zwróciła się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną interwencję w obronie naszych miejsc pracy oraz warunków płacowych i socjalnych jej wykonywania.

W piśmie skierowanym do Premiera Rządu - Mateusza Morawieckiego dąbrowska Solidarność poinformowała, że od co najmniej kilkunastu miesięcy trwają bezwzględne działania Zarządu AMP mające na celu jedynie obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników pod nieustannym szantażem przeprowadzenia zwolnień grupowych zarówno pracowników AMP, jak i Spółek Zależnych. Zwróciła również uwagę, że antypracownicze działania Zarządu nasiliły się po pojawieniu się zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19. ... >> WIĘCEJ >>


Solidarność żąda wycofania antypracowniczych decyzji
* Stanowisko nr 5/2020 PZOK NSZZ "Solidarność" AMP SA


W czwartek, 4 czerwca br. Prezydium Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. przyjęło i przekazało pracodawcy Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., Porozumienia Okołoukładowego z dnia 05.01.2010 roku oraz zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.

W przyjętym Stanowisku Solidarność zażądała natychmiastowego anulowania i pisemnego wycofania decyzji Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących:... >> WIĘCEJ >>


Ograniczenia pracy kadr i płac

Biuro HR poinformowało, iż w dniach 5, 8 , 12, 15, 19, 22, 26, 29 czerwca br. nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa. Ponadto w dniach 5, 12, 19 i 26 czerwca br. (kolejne piątki) nie będzie czynna obsługa kadrowo–płacowa pracowników.

Również biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń AMP w te dni nie będzie dostępne.

Pracodawca przekazał także, że w tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.


Sanpro Synergy zmienia adres (po raz kolejny)
Przypominamy również adres e-mail, za pomocą które można składać wszelkie wnioski i zapytania: biuro.partner@impel.pl

oraz numery telefonów:

Obsługa socjalna:
32 792 75 69 ; 32 735 50 12 ;
664 983 553 ; 510 015 476

Obsługa turystyczna:
32 792 86 05 ; 32 792 86 06


Sanpro Synergy Spółka z o. o., poinformowała o zmianie adresu biura w Dąbrowie Górniczej. Od dnia 8 czerwca 2020 r. biuro spółki mieścić się będzie w Dąbrowie Górniczej, przy Al. J. Piłsudskiego 90.

W nowej siedzibie spółki (budynek Unitechu), znajdującej się nieopodal bramy głównej AMP prowadzona będzie działalność socjalna i turystyczna.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że w związku z przeprowadzką w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) biura Sanpro Synergy Sp. z o.o. będą zamknięte. Nowe biuro rusza od 8 czerwca br. i od tego terminu wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres:

Sanpro Synergy Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AM Service Group
Wszelkie oświadczenia i wnioski w zakresie dodatkowego świadczenia pracownicy składają na adres Sanpro Synergy: socjalny.partner@impel.pl

Wniosek o przyznanie świadczenia dostępny jest również na naszej stronie internetowej.

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe, po zakończeniu procedur.


* Wniosek świadczenie dodatkowe - rok 2020


Komisja Świadczeń Socjalnych w AM Service Group zdecydowała o uruchomieniu dodatkowego świadczenia w formie pieniężnej w wysokości uzależnionej od osiąganych dochodów w rodzinie - od 450 do 480 zł.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania, Komisja Socjalna postanowiła uruchomić dla pracowników AMSG uprawnionych do świadczeń z ZFŚS dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez pracownika dochodu na członka w rodzinie i wynosi 480 zł - przy dochodzie do 3.000 zł i 450 zł - przy dochodzie powyżej 3.000 zł

Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w dniu 1 czerwca 2020 r., którzy jednocześnie skorzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. nie składają wniosków o dodatkowe świadczenie wypłacane w 2020 r. Komisja Świadczeń Socjalnych zdecydowała bowiem, że wnioski z 2019 r. (wraz z ujętymi tam danymi o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS) stają się automatycznie wnioskami na świadczenie dodatkowe w czerwcu 2020 r.

W przypadku, gdy pracownik zmienił nr konta bankowego do przelewu lub nie jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczenia dodatkowego - zobowiązany jest do przesłania do Firmy obsługującej za pomocą poczty elektronicznej stosownego oświadczenia w terminie do 7 czerwca br.

Pracownicy AMSG będący w zatrudnieniu w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r., którzy nie korzystali ze świadczenia dodatkowego w 2019 r. a są uprawnieni do korzystania z ZFŚS w 2020, by otrzymać świadczenie winni złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia zawierający wyjątkowo oświadczenie o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS w terminie do 8 czerwca 2020 r. w formie poczty elektronicznej.


Zmiany w obsłudze kadrowo-płacowej

Jak poinformował pracodawca - w dniach od 7 do 11 maja nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa.

Dodatkowo w dniach 8 maja, 15 maja, 22 maja i 29 maja (kolejne piątki) w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy w spółce BCOE, nie będzie czynna obsługa kadrowo – płacowa i infolinia. W te dni nie będzie również dostępne Biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń ArcelorMittal Poland.

W tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.


Mały Hutnik w AMP i interimach

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 398,97 zł.

Specjalny dodatek, nazywany Małym Hutnikiem wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Kwota specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W tym roku - Mały Hutnik wynosi 398,97 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień br., czyli do 10 maja.

W tej samej wysokości dodatek mają otrzymać pracownicy tzw. inerimów - spółek: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.


Pożyczka na remont/modernizację mieszkania/domu
Powyższe decyzje GKŚS podyktowane są obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz faktem przebywania znaczącej grupy pracowników AMP na urlopach postojowych.


Wydłużenie terminu składania wniosków o pożyczki na remont/modernizację mieszkania/domu oraz odwołanie posiedzeń Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych w kwietniu 2020 r. to decyzje, jakie podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu, które odbyło się z początkiem kwietnia.

Główna Komisja Świadczeń socjalnych podjęła decyzję, że termin składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe w zakresie remontu lub modernizacji mieszkania/domu zostaje wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto wyznaczony na 30 czerwca br. termin może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Główna Komisja zdecydowała również o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na kwiecień br. posiedzeń komisji świadczeń socjalnych. W związku z powyższym w sprawach pilnych, w szczególności dotyczących konieczności ustalenia dochodu na członka rodziny danego pracownika Komisja upoważniła przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania średniego dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 r.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -