Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Upominek świąteczny Solidarności na kartę Edenred

Decyzją Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. tegoroczny upominek z okazji Świąt Bożego Narodzenia wynosi 250 zł dla każdego Członka Związku. Wartość upominku zostanie przelana na karty Edenred.

Zgodnie z podjętą przez MK Uchwałą - wartość upominku świątecznego 2021 wyniesie 250 zł, a uprawnionymi do jego otrzymania są Członkowie dąbrowskiej Solidarności, którzy na dzień 31 października br. mają opłaconą składkę członkowską. Wartością upominku zasilone zostaną wydane Członkom Związku w ub. r. karty Edenred.

Nowi Członkowie Solidarności kartę taką zasiloną odpowiednią kwotą otrzymają przy okazji dystrybucji upominku świątecznego od Przewodniczącego Komisji, do której przynależą.

Osoby, które kartę zagubiły powinny fakt ten zgłosić do sekretariatu Związku celem uzyskania nowej karty.

Co w przypadku zapomnienia numeru PIN karty Edenred? Jeżeli użytkownik karty ma założone konto na stronie MyEdenred - ma możliwość po zalogowaniu dokonania zmiany numeru PIN. W przypadku nie posiadania konta na stronie MyEdenred, ale posiadania listu przewodniego, który otrzymał wraz z kartą - może zarejestrować się na stronie MyEdenred i nadać karcie nowy numer PIN, bądź może zadzwonić na podany nr infolinii, gdzie dokona zmiany dotychczasowego numeru PIN.

W przypadku, gdy Członek Związku nie jest zarejestrowany na platformie MyEdenred, ani nie posiada listu przewodniego - winien zgłosić się do sekretariatu NSZZ Solidarność, gdzie otrzyma nową kartę (karta dotychczasowa zostanie zablokowana). W zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby - istnieje możliwość odzyskania ewentualne utraconych na dotychczasowej karcie środków (za opłatą ustaloną w Regulaminie kart Edenred).

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie potrzeby wydania nowej karty, ponieważ tegoroczny upominek z okazji Świąt Bożego Narodzenia zasili państwa kartę z początkiem grudnia br.


Paczki mikołajkowe dla dzieci od Solidarności

Paczki mikołajkowe dla uprawnionych dzieci Członków MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wydawane będą w terminie od 30 listopada br.

Informujemy Członków dąbrowskiej Solidarności, iż w ramach akcji Mikołajki 2021 paczki dla uprawnionych dzieci wydawane będą od wtorku 30 listopada br. w siedzibie Związku - DAMM 4, pok. nr 11 w godzinach 7.00 - 15.00.

Przy odbiorze upominku niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Członka Związku.

Przypominamy jednocześnie, że w tym roku uprawnionymi do upominku są dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 października 2021 r., a warunkiem koniecznym do otrzymania paczki jest opłacona składka członkowska za październik 2021 r. oraz dostarczony do Związku akt urodzenia dziecka.

Paczki wydawane będą z zachowaniem pełnych zasad reżimu sanitarnego.


Podaruj z siebie to co najlepsze! Weź udział w akcji Solidarności

Zarząd Regionu Śląsko - Dąbrowskiej Solidarności wraz z katowickim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa organizuje w dniu 6 grudnia br. Mikołajkową zbiórkę krwi.

Akcja przebiegać będzie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. To dar życia, dar zdrowia, dar wielkiej miłości i empatii dla bliźniego. Każdy tym darem może się podzielić!
Organizowana przez Solidarność Mikołajkowa zbiórka krwi odbędzie się w budynku zarządu regionu w Katowicach - ul. Floriana 7 w dniu 6 grudnia 2021 roku w godzinach od 9:00-14:00. Do dyspozycji w ramach akcji oddane zostało całe skrzydło wraz z osobnym wejściem, poczekalnia itd. - tak, by w związku z trwającą pandemią zachować wszelkie obostrzenia.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o informację do sekretariatu Solidarności dąbrowskiego oddziału AMP - tel. 61-05 lub budynek związkowy pok. nr. 6 lub do biura rozwoju i promocji Związku - tel. 32 728 41 04 celem zapewnienia sprawnej obsługi. Organizatorzy Mikołajkowej zbiórki krwi odpowiednio przygotują wizytę i donację na określona godzinę dla każdej zainteresowanej osoby.
W ubiegłym roku w trakcie zbiórki krwi organizowanej w Regionie Członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oddali ponad 200 litrów krwi.
Zapraszamy wszystkich Członków do aktywnego udziału w akcji.


Agnieszka Chmiel Przewodniczącą Solidarności w spółce Consensus

Agnieszka Chmiel wybrana została na funkcję Przewodniczącej Komisji NSZZ „Solidarność” spółki PPUH Consensus. Wybory odbyły się w czwartek, 4 listopada 2021 r.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w spółce Consensus przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, w wyniku których Przewodniczącą Komisji działającej w spółce została Agnieszka Chmiel.

Uczestnicy uzupełnili również skład Komisji, na której Członków wybrano Ewę Szrek oraz Michała Raska, a także powołali na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów kol. Danutę Rajkowską i kol. Joannę Szotę.

Z nowowybraną Przewodniczącą można kontaktować się telefonicznie pod nr 504 154 205 lub e-mail: aga74dg@wp.pl

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!


Świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy

Pracownicy Sanpro Synery Sp. z o. o. otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczenia została zróżnicowana w zależności od osiąganych przez pracowników dochodów w rodzinie.

Zgodnie z ustaleniami Komisji - świadczenie wypłacone będzie pracownikom wg stanu zatrudnienia na dzień 1 listopada 2021r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia (wg daty złożenia wniosku 25 listopada lub 22 grudnia br.)

Celem uzyskania świadczenia uprawnieni pracownicy Sanpro Synergy muszą złożyć wniosek o jego przyznanie (wzór znajduje się na naszej stronie internetowej hksolidarnosc.pl oraz na stronie www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania) w terminie od 3 listopada do 15 grudnia 2021 r.

Wnioski można składać z wykorzystaniem poczty elektronicznej – skan wniosku należy wysłać na adres e-mail: m.glowacka@impel.pl

za pomocą poczty polskiej – adres do wysyłki:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1)

z wykorzystaniem poczty wewnętrznej lub osobiście w biurze Sanpro Synergy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

W przypadku pracowników, którzy do tej pory nie złożyli Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS - winni te dane uzupełnić.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez uprawionego pracownika dochodu w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie na osobę w rodzinie do 2.100 zł - 600 zł;
- przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 - 500 zł;
- przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Realizacja świadczenia w przypadku wniosków złożonych do 18 listopada br. nastąpi 25 listopada br., natomiast w przypadku wniosków złożonych od 18 listopada do 15 grudnia br. - 22 grudnia 2021r.


Dodatkowe świadczenie socjalne w ArcelorMittal Poland S.A.
WNIOSEK o przyznanie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021r.

Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2021r.


Po raz drugi w tym roku w ArcelorMittal Poland S.A. wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego dochodu w rodzinie.

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A podjęła decyzję o wypłacie uprawnionym o korzystania ZFŚS pracownikom drugiego w tym roku świadczenia dodatkowego z ZFŚS. Zadaniem świadczenia jest wsparcie przygotowana pracowników do Świąt Bożego Narodzenia

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku w formie elektronicznej, a także w przypadku pracowników, którzy nie złożyli do tej pory Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS na 2021 r. lub dane w dotychczasowej Informacji uległy zmianie - dostarczenie tych informacji do spółki obsługującej fundusz - Sanpro Synergy. O dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od osiąganego przez uprawionego pracownika dochodu w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie na osobę w rodzinie do 2.100 zł - 600 zł;
- przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 - 400 zł;
- przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać w terminie od 2 listopada br. do 17 grudnia 2021 r. do Sanpro Synergy na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -